Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2878(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0503/2012

Debatai :

PV 22/11/2012 - 17.2
CRE 22/11/2012 - 17.2

Balsavimas :

PV 22/11/2012 - 18.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0464

Priimti tekstai
PDF 86kWORD 24k
Ketvirtadienis, 2012 m. lapkričio 22 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Padėtis Birmoje, ypač toliau vykdomas smurtas Rachinų valstijoje
P7_TA(2012)0464B7-0503, 0509, 0511, 0512, 0513 ir 0514/2012

2012 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Birmoje, ypač dėl toliau vykdomo smurto Rachinų valstijoje (2012/2878(RSP))

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes, ypač į 2012 m. balandžio 20 d.(1) ir 2012 m. rugsėjo 13 d.(2) , rezoliucijas dėl Birmos (Mianmaro),

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo 2012 m. rugpjūčio 24 d. pranešimą dėl žmogaus teisių padėties Birmoje (Mianmare),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimą 2012/225/BUSP,

–  atsižvelgdamas į Birmos prezidento Thein Sein 2012 m. rugpjūčio 17 d. pareiškimą Birmos parlamentui dėl padėties Rachinų valstijoje,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. JT Generalinio Sekretoriaus pareiškimą dėl padėties Birmos (Mianmaro) Rachinų valstijoje,

–  atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Catherine Ashton atstovo spaudai 2012 m. spalio 26 d. pareiškimą dėl vėl kilusio smurto Birmos (Mianmaro) Rachinų valstijoje,

–  atsižvelgdamas į bendrą deklaraciją, kurią 2012 m. lapkričio 3 d. Birmos (Mianmaro) taikos centre Jangone pasirašė Europos Komisijos pirmininkas Jose Manuel Borroso ir Mianmaro prezidento tarnybos pareigūnas U Aung Min,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Navi Pillay 2012 m. lapkričio 9 d. kreipimąsi į Birmos (Mianmaro) vyriausybę prašant imtis būtinų veiksmų ir užtikrinti rohinjų piliečių teises ir vienodą požiūrį į juos,

–  atsižvelgdamas į prezidento Theino Seino 2012 m. lapkričio 16 d. laišką JT Generaliniam Sekretoriui Ban Ki-moonui, kuriame Birmos (Mianmaro) prezidentas įsipareigojo suteikti pilietybę jos neturintiems rohinjų musulmonams,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. JT konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į jos 1967 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos (VŽTD) 18–21 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (TPPTP) 25 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į įvairių Birmos vyriausybės ir opozicijos atstovų, įskaitant Aung San Suu Kyi, deklaracijas, kuriose pasisakoma prieš piliečių teisių suteikimą rohinjų etninės mažumos nariams ir menkinama valstybės institucijų atsakomybė už neseniai vykusius smurtinius susidūrimus,

–  atsižvelgdamas į Birmos (Mianmaro) Nacionalinės žmogaus teisių komisijos 2012 m. rugpjūčio mėn. deklaraciją, kurioje tvirtinama, kad ji nėra atsakinga už rohinjų persekiojimą ir įvykius Rachinų valstijoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi nuo 2011 m. pradžios Birmos vyriausybė ėmėsi svarbių veiksmų siekdama atkurti pilietines laisves, tačiau neseniai Rachinų valstijoje vykę smurtiniai išpuoliai rodo, kad tebereikia įveikti labai didelius sunkumus;

B.  kadangi padėtis Rachinų valstijoje tebėra įtempta, nes nuo 2012 m. birželio mėn. mažiausiai 110 000 gyventojų buvo priversti palikti savo namus, o nuo spalio mėn. vėl kilusio smurto pradžios nužudyti 89 žmonės ir sugriauta daugiau kaip 5 300 gyvenamųjų namų ir religinių pastatų;

C.  kadangi daugiausia perkeltųjų asmenų yra rohinjai, kurie gyvena stovyklose nepriimtinomis sąlygomis: stovyklos visiškai perpildytos, prasta vaikų mityba jose pasiekė nerimą keliantį lygį, vandens tiekimas ir sanitarinės sąlygos visiškai neatitinka reikalavimų, beveik nėra švietimo galimybių ir nėra tinkamų galimybių teikti humanitarinę pagalbą;

D.  kadangi nuo tada, kai 2012 m. birželio mėn. Rachinų valstijoje prasidėjo susirėmimai tarp bendruomenių, paskelbta nepaprastoji padėtis, dėl kurios galima buvo paskelbti karo padėtį, o 2012 m. spalio mėn. pabaigoje neramumų apimtose zonose vyriausybė paskelbė komendanto valandą ir dislokavo papildomas saugumo pajėgas, t. y. ėmėsi priemonių, kuriomis iki šiol smurtas nesustabdytas;

E.  kadangi rohinjų diskriminacija toliau tęsiasi; kadangi, kaip pranešama, vietos valdžios institucijos dalyvavo rohinjų užpuolimuose ir tęsia aktyvią jų išvarymo iš šalies politiką; kadangi tarptautinė bendruomenė paragino Birmos vyriausybę peržiūrėti savo 1982 m. Pilietybės įstatymą, kad užtikrintų pilietybės suteikimą rohinjams ir pašalintų ilgalaikio rohinjų etninės mažumos diskriminavimo pagrindą;

F.  kadangi Rachinų valstija yra antroji skurdžiausia valstija Birmoje (Mianmare), o pati Birma yra viena iš mažiausiai išsivysčiusių šalių pasaulyje, skurdas ir represijos, taip pat karti istorinė abiejų bendruomenių patirtis buvo vieni iš bendruomenių tarpusavio smurto kurstymo veiksnių;

G.  kadangi 2012 m. spalio 31 d. trys JT ekspertai pareiškė gilų susirūpinimą dėl Rachinų valstijoje tebesitęsiančio bendruomenių tarpusavio smurto ir paragino vyriausybę skubiai šalinti regione gyvenančių budistų ir musulmonų bendruomenių tarpusavio įtampos ir konfliktų priežastis;

H.  kadangi Birmos (Mianmaro) vyriausybė 2012 m. rugpjūčio mėn. įsteigė tyrimų komisiją (į kurią neįtraukė rohinjų bendruomenės atstovo), kuri turėjo išnagrinėti religinio pobūdžio smurto proveržio priežastis ir pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima šį smurtą sustabdyti, tačiau iki šiol jos darbas nebuvo veiksmingas;

I.  kadangi vengdami nuolatinio smurto per daugelį metų į kaimynines šalis pabėgo apytikriai vienas milijonas rohinjų, apie 300 000 rohinjų ieško prieglobsčio Bangladeše, 92 000 –Tailande, taip pat maždaug 54 000 neregistruotų prieglobsčio prašytojų gyvena devyniose stovyklose Tailando ir Mianmaro pasienyje;

J.  kadangi mažiausiai 4 000 gyventojų pabėgo laivu į Rachinų valstijos sostinę Sitvą, kurioje vyriausybė atskyrė musulmonus, įskaitant rohinjus, nuo kitų gyventojų ir perkėlė juos į stovyklas; be to, kadangi manoma, jog mažiausiai 3 000 rohinjų pabėgo jūra į Birmos ir Bangladešo pasienį, o ten Bangladešo saugumo pajėgoms nuo birželio mėnesio buvo įsakyta neleisti jokiems asmenims prisiartinti prie sienos;

K.  kadangi Europos Komisijos pirmininkas Jose Manuel Barroso per savo vizitą į Birmos sostinę Neipidą pasiūlė Birmai 78 mln. eurų ES paramą vystymuisi ir pabrėžė, kad ES pasirengusi mobilizuoti 4 mln. eurų skubiai humanitarinei pagalbai, jei bus užtikrintos galimybės patekti į nuo konfliktų nukentėjusias zonas;

1.  yra sunerimęs dėl naujo etninio smurto protrūkio Rachinų valstijoje, per kurį žuvo daug gyventojų ir daug jų sužeista, sugriauti nuosavi pastatai ir perkelti vietiniai gyventojai, ir pareiškia, kad yra susirūpinęs dėl to, kad vykstant susirėmimams tarp bendruomenių gali kilti pavojus šalies perėjimui prie demokratijos, o tai gali turėti didesnių pasekmių visame regione;

2.  pripažįsta, kad Birmoje vykdomos politinių ir pilietinių teisių reformos, tačiau ragina valdžios institucijas dėti daugiau pastangų, be kita ko, paleisti likusius politinius kalinius ir skubiai spręsti bendruomenių tarpusavio smurto ir tokio smurto pasekmių problemą;

3.  mano, kad dabartinis smurto tarp bendruomenių protrūkis Rachinų valstijoje yra ilgalaikės rohinjų diskriminavimo politikos pasekmė; pabrėžia, kad iki šiol padaryta labai mažai siekiant vengti pagrindinių įtampos tarp bendruomenių ir etninės diskriminacijos priežasčių ir jas šalinti;

4.  atkreipia dėmesį į vyriausybės tvirtinimus, kad ji atliks visapusišką nepriklausomą įvykių tyrimą ir imsis veiksmų prieš smurto kurstytojus; ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę imtis skubių priemonių siekiant nutraukti etninį smurtą ir diskriminaciją ir patraukti atsakomybėn smurtinių konfliktų ir kitos su tuo susijusios prievartos Rachinų valstijoje vykdytojus;

5.  ragina visas šalis rasti ilgalaikius bendruomenių tarpusavio problemų sprendimo būdus ir dar kartą ragina politines jėgas laikytis aiškios pliuralistinei visuomenei palankios pozicijos ir užmegzti visapusišką dialogą su vietos bendruomenėmis;

6.  ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę užkirsti kelią bet kokioms rohinjų diskriminavimo apraiškoms; primena savo ankstesnį raginimą iš dalies pakeisti 1982 m. Pilietybės įstatymą arba jį panaikinti siekiant užtikrinti, kad rohinjai turėtų lygias galimybes gauti Birmos pilietybę;

7.  ragina Birmos valdžios institucijas imtis aktyvesnių veiksmų piliečių teisių klausimais, visų pirma spręsti rohinjų mažumos atstovų galimybių siekti švietimo, gauti darbo leidimus ir jų judėjimo laisvės klausimus;

8.  ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę leisti JT agentūroms ir humanitarinėms NVO, taip pat žurnalistams ir diplomatams netrukdomiems patekti į visus šalies regionus, įskaitant Rachinų valstiją, ir sudaryti neribojamas sąlygas teikti humanitarinę pagalbą visiems nukentėjusiems gyventojams; taip pat ragina Birmos valdžios institucijas nedelsiant pagerinti sąlygas perkeltųjų rohinjų stovyklose;

9.  ragina ES ir valstybes nares teikti humanitarinę pagalbą ir remti Birmos vyriausybės pastangas stabilizuoti padėtį ir greičiau įgyvendinti reformų programą, pagal kurią įtvirtinama teisinė valstybė, pagarba žmogaus teisėms ir politinėms laisvėms;

10.  palankiai vertina Birmos parlamento Teisinės valstybės komiteto pasiūlymus ir ragina vyriausybę skubiai įgyvendinti teisines, institucines ir politines reformas siekiant, kad etninių ir kitų ginkluotų konfliktų apimtose vietovėse būtų nutraukti dideli žmogaus teisių pažeidimai, ir spręsti tebesitęsiančio nebaudžiamumo už žmogaus teisių pažeidimus klausimą, ypač tais atvejais, kai tokius pažeidimus įvykdo valstybės pajėgos;

11.  teigiamai vertina tai, kad per amnestiją, kuri sutampa su JAV prezidento B. Obamos vizitu į Birmą (Mianmarą), 2012 m. rugsėjo 17 d. paleista 514 kalinių, įskaitant 90 politinių kalinių, o 2012 m. lapkričio 19 d. paleisti 66 kaliniai, įskaitant mažiausiai 44 politinius kalinius; ragina Birmos vyriausybę paleisti likusius sąžinės kalinius, aiškiai nurodyti, kiek dar jų yra įkalinta, ir imtis veiksmų siekiant užtikrinti išlaisvintų kalinių reintegraciją į visuomenę;

12.  teigiamai vertina 2012 m. balandžio 23 d. Tarybos išvadas dėl Birmos (Mianmaro), kuriose numatytas vyriausybei taikomų ribojamųjų priemonių, išskyrus ginklų embargą, sustabdymas ir ES ketinimą toliau remti šalies perėjimą prie demokratijos; kadangi žmogaus teisių klausimai ES rūpi labiausiai: padėti vykdyti reformų procesą, prisidėti prie ekonominio, politinio ir socialinio vystymosi, teisinės valstybės kūrimo ir pagrindinių laisvių, ypač žodžio ir susirinkimų laisvės, įgyvendinimo; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina neseniai vykusį Europos Komisijos pirmininko vizitą ir skubų Komisijos humanitarinės pagalbos Rachinų valstijos gyventojams padidinimą 2012 m.;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Birmos (Mianmaro) vyriausybei ir parlamentui, ES vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, ASEAN Generaliniam Sekretoriui, ASEAN Tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai, Tautų sandraugos generaliniam sekretoriui, JT specialiajam įgaliotiniam žmogaus teisių klausimais Birmoje (Mianmare), JT vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0142.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0355.

Atnaujinta: 2014 m. spalio 16 d.Teisinis pranešimas