Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 55kWORD 20k
Torstai 17. tammikuu 2013 - Strasbourg Lopullinen painos
EU:n ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus ***
P7_TA(2013)0023A7-0411/2012

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. tammikuuta 2013 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä (10209/2012 – C7-0189/2012 – 2010/0310(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10209/2012),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseksi (05784/2011),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 79 artiklan 3 kohdan, 91 ja 100 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 194, 207 ja 209 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0189/2012),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A7-0411/2012),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Irakin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

Päivitetty viimeksi: 22. tammikuuta 2015Oikeudellinen huomautus