Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 67kWORD 19k
Czwartek, 17 stycznia 2013 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem ***
P7_TA(2013)0023A7-0411/2012

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony (10209/2012 – C7-0189/2012 – 2010/0310(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski ,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10209/2012),

–  uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony (05784/2011),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 79 ust. 3, art. 91, art. 100, art. 192 ust. 1, art. 194, art. 207, art. 209 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0189/2012),

–  uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A7–0411/2012),

1.  wyraża zgodę na przyjęcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Republiki Iraku.

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2015Informacja prawna