Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0207(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0110/2013

Ingivna texter :

A7-0110/2013

Debatter :

PV 13/06/2013 - 5
CRE 13/06/2013 - 5

Omröstningar :

PV 13/06/2013 - 7.2

Antagna texter :

P7_TA(2013)0273

Antagna texter
PDF 196kWORD 20k
Torsdagen den 13 juni 2013 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ändring för andra gången av Cotonouavtalet av den 23 juni 2000 ***
P7_TA(2013)0273A7-0110/2013

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE)) (Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (16894/2011),

–  med beaktande av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (09565/2010)(1) ,

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7–0469/2011),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utveckling och yttrandet från utskottet för internationell handel (A7-0110/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet reserverar sig å det starkaste mot delar av avtalet som inte avspeglar parlamentets ståndpunkt och unionens värderingar.

3.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt alla parter att ändra de otillfredsställande bestämmelserna utifrån dessa reservationer under en tredje översyn av avtalet, inbegripet ett uttryckligt införande av icke-diskriminering på grund av sexuell läggning i artikel 8.4.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

(1) EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.

Senaste uppdatering: 16 november 2015Rättsligt meddelande