Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2747(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0013/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0013/2014

Συζήτηση :

PV 13/01/2014 - 18
CRE 13/01/2014 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0031

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 386kWORD 89k
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών
P7_TA(2014)0031B7-0013/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών (2013/2747(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη του Απριλίου 2013, το οποίο επικυρώθηκε από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών τον Ιούλιο του 2013 και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ «να θεωρούν την παράνομη εμπορία ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας ως σοβαρό έγκλημα όταν εμπλέκονται ομάδες οργανωμένου εγκλήματος» και να την εντάξουν επομένως στο ίδιο επίπεδο με την εμπορία ανθρώπων και τη διακίνηση ναρκωτικών,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα που διεξήγαγαν η Ιντερπόλ και το IFAW (Διεθνές Ταμείο για την Καλή Μεταχείριση των Ζώων) σχετικά με το διαδικτυακό εμπόριο ελεφαντόδοντου εντός της ΕΕ, στην οποία επισημαίνεται ότι η καταστολή της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών στο διαδίκτυο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και ζητείται η θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ, η οποία θα ρυθμίζει το εμπόριο άγριων ειδών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για τη 16η συνάντηση της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Άγριων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), η οποία θα διεξαχθεί στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης από τις 3 έως τις 14 Μαρτίου 2013(1) ,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της προαναφερθείσας συνάντησης της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών (CoP 16), κατά την οποία τα μέρη συμφώνησαν σε σειρά συγκεκριμένων μέτρων κατά της λαθροθηρίας και της εμπορίας άγριων ειδών, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 16.39-16.40 και 16.78-16.83,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση CITES, η οποία εφαρμόζεται στην ΕΕ μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους(2) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου(3) ,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 155 (2011) της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης της Βέρνης σχετικά με την παράνομη θανάτωση, παγίδευση και εμπορία άγριων πτηνών, η οποία εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2011, και τον μετέπειτα χάρτη πορείας της Επιτροπής για την εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, παγίδευσης και εμπορίας πτηνών (12/2012),

–  έχοντας υπόψη τις πρόσφατες πρωτοβουλίες των ΗΠΑ, των Φιλιππινών και της Γκαμπόν για την καταστροφή των αποθεμάτων παράνομου ελεφαντόδοντου, ώστε να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη σχετικά με την αυξημένη ζήτηση ελεφαντόδοντου και την αυξημένη συχνότητα παράνομου εμπορίου και λαθροθηρίας, προκειμένου να καταπολεμηθεί η εμπορία άγριων ειδών,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση 11 αρχηγών αφρικανικών κρατών στα οποία υπάρχουν ελέφαντες της 26ης Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο δέσμευσης της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Κλίντον για ανάληψη δράσης για την εταιρική σχέση «Σώστε τους Ελέφαντες της Αφρικής», με την οποία καλούν άλλες χώρες να «καθιερώσουν ή να επανεισαγάγουν εθνικά μορατόρια για όλες τις εμπορικές εισαγωγές, εξαγωγές και εγχώριες πωλήσεις και αγορές χαυλιοδόντων και προϊόντων ελεφαντόδοντου, έως ότου οι πληθυσμοί άγριου ελέφαντα δεν απειλούνται πλέον»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με «το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν (τελική έκθεση)»(4) , ιδίως την παράγραφο 127, και το ψήφισμά του της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν (ενδιάμεση έκθεση)(5) ,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του εργαστηρίου για τη διεθνή εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών που πραγματοποίησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων στις 27 Φεβρουαρίου 2013 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη την ερώτησή προς την Επιτροπή της 29ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την καταπολέμηση του εγκλήματος εις βάρος των άγριων ειδών (O‑000123/2013 – B7‑0529/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών, περιλαμβανομένης της λαθροθηρίας, της παράνομης υλοτόμησης, της διακίνησης παράνομων προϊόντων και παραγώγων άγριων ειδών και της παράνομης πώλησης και χρήσης των προϊόντων αυτών σε χώρες κατανάλωσης, αποτελεί πλέον μια σοβαρή μορφή διακρατικά οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 19 δισ. δολαρίων ΗΠΑ και είναι σήμερα η τέταρτη σε μέγεθος παράνομη δραστηριότητα στον κόσμο μετά την εμπορία ναρκωτικών, την παραποίηση και την εμπορία ανθρώπων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εμπορία άγριων ειδών συχνά αφορά δίκτυα διακρατικά οργανωμένου εγκλήματος και χρησιμοποιείται ως πηγή εσόδων για δίκτυα τέτοιου είδους και για ένοπλες ανταρτικές ομάδες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών συνιστά απειλή για την καλή διαβίωση μεμονωμένων ζώων και για τη διατήρηση των συγκεκριμένων ζωικών και φυτικών ειδών, ενώ θέτει σε κίνδυνο τα τοπικά οικοσυστήματα στο σύνολό τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών έχει καταστεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, την πολιτική σταθερότητα, την οικονομία, την επιβίωση των τοπικών κοινωνιών, τους φυσικούς πόρους και την πολιτισμική κληρονομιά πολλών χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της αντίδρασης που απαιτείται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών αυτών συχνά υπερβαίνει την αποκλειστική αρμοδιότητα των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για θέματα περιβάλλοντος ή άγριων ειδών, ή μιας μόνο χώρας ή περιφέρειας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εμπορία άγριων ειδών δεν συνιστά απλώς σημαντική απειλή για την ασφάλεια, το κράτος δικαίου και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων όπου εξαντλούνται οι πόροι άγριων ειδών, άλλα επίσης για την ειρήνη και την ασφάλεια των κρατών και των περιοχών όπου βρίσκονται οι κοινότητες αυτές καθώς και για την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών απαιτεί παγκοσμίως συντονισμένη αντίδραση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο και μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, καθώς και αποτελεσματική χρήση των μέσων για την ενίσχυση της επιβολής του νόμου και των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσο η ζήτηση για προϊόντα άγριων ειδών παραμένει υψηλή και η προσπάθεια εφαρμογής του νόμου είναι άτονη, το νόμιμο εμπόριο θα συνεχίσει να χρησιμεύει ως προπέτασμα για το παράνομο εμπόριο και να ευνοεί τη λαθροθηρία·

1.  υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σημαντική αγορά και διαδρομή διέλευσης του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών· τονίζει ότι η Ευρωπόλ εκτιμά ότι τα έσοδα από την εμπορία απειλούμενων ειδών ανέρχονται στα 18 με 26 δισ. ευρώ ετησίως με την αγορά της ΕΕ να αποτελεί τον συχνότερο προορισμό στον κόσμο·

2.  υπογραμμίζει ότι στόχος της CITES είναι να διασφαλιστεί ότι το διεθνές εμπόριο άγριων ζώων και φυτών δεν αποτελεί απειλή για την επιβίωση των άγριων ειδών·

3.  ανησυχεί για το γεγονός ότι το παράνομο εμπόριο προϊόντων άγριων ειδών μόνο στο διαδίκτυο εκτιμήθηκε από την έκθεση της Global Financial Integrity με τίτλο «Το διεθνές έγκλημα στον αναπτυσσόμενο κόσμο», τον Φεβρουάριο του 2011, ότι ανέρχεται σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για τις αυξανόμενες διασυνδέσεις μεταξύ ατόμων και χρημάτων που συνδέονται με το εμπόριο άγριων ειδών και άλλες μορφές οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, της διαφθοράς και της απάτης καθώς και της ένοπλης δράσης και της τρομοκρατίας·

5.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως όσες έχουν δυνατότητες λαθρεμπορίου, ελκύονται από την εμπορία άγριων ειδών λόγω της έλλειψης δυναμικού επιβολής και εφαρμογής του νόμου καθώς και λόγω των υψηλών κερδών και των επιεικών ποινών·

6.  τονίζει ότι, αν η ΕΕ και τα κράτη μέλη θέλουν να παίξουν γνήσιο ηγετικό ρόλο στην προστασία των απειλούμενων ειδών, πρέπει όχι μόνο να προβούν επειγόντως στην ενεργό και φιλόδοξη υποστήριξη των διεθνών διαπραγματεύσεων αλλά και στη δημιουργία του καταλληλότερου νομικού πλαισίου και των όρων εφαρμογής που θα διασφάλιζαν ότι θα εξαλειφθούν εντός των ορίων της Ένωσης όλα τα παραθυράκια που συντείνουν σε αυτή την παράνομη εμπορία·

7.  επισημαίνει το γεγονός ότι η εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για το κράτος δικαίου και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

8.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι λαθροθηρία διαφόρων ειδών άγριας ζωής υπάρχει και στο έδαφος της ΕΕ και ότι σήμερα εξακολουθούν να σκοτώνονται, να συλλαμβάνονται, να αιχμαλωτίζονται παρανόμως και να διακινούνται στο εμπόριο σπάνια είδη, ακόμη και ειδικά προστατευόμενα είδη που κινδυνεύουν να εκλείψουν και παρατίθενται στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους οικοτόπους) και το παράρτημα I της οδηγίας 2009/147/ΕΚ (οδηγία για τα πτηνά)·

Δράση εντός της ΕΕ

9.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει, χωρίς καθυστέρηση, ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του εγκλήματος που αφορά άγρια είδη και της εμπορίας των ειδών αυτών, το οποίο θα περιλαμβάνει σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα·

10.  τονίζει ότι η ΕΕ αποτελεί σημαντικό σταθμό διέλευσης των παράνομων προϊόντων άγριων ειδών, όπως είναι το ελεφαντόδοντο και ζώντα ζώα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της TRAFFIC(6) , και, επομένως, κατέχει προνομιούχο θέση όσον αφορά τον έλεγχο του εμπορίου αυτού·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν μορατόρια σε όλες τις εμπορικές εισαγωγές, εξαγωγές και εγχώριες πωλήσεις και αγορές χαυλιοδόντων και ακατέργαστων ή κατεργασμένων προϊόντων ελεφαντόδοντου, έως ότου οι πληθυσμοί άγριου ελέφαντα δεν απειλούνται πλέον από λαθροθηρία·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης CITES για να δώσουν ένα σαφές μήνυμα κατά της εμπορίας άγριων ειδών και της ζήτησης παράνομων προϊόντων άγριων ειδών καταστρέφοντας τα αποθέματα παράνομου ελεφαντόδοντου·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη σύσταση 2007/425/ΕΚ της Επιτροπής, σχετικά με τον προσδιορισμό σειράς δράσεων με σκοπό την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο της εμπορίας τους· συνιστά στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την άμεση κατάσχεση παρακρατηθέντων ειδών για την καλύτερη εφαρμογή της CITES και την προστασία της καλής διαβίωσης των ζώντων ζώων·

14.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τη Μόνιμη Επιτροπή της CITES όσον αφορά την απόφαση 16.47 της CoP16 σχετικά με διατάξεις για τον εξορθολογισμό της διάθεσης των παρανόμως διακινηθέντων και κατασχεθέντων ειδών, με στόχο την εξασφάλιση συντονισμένων προσεγγίσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον ταχύ επαναπατρισμό κατασχεθέντων ζώντων ζώων·

15.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον δικαστικό τομέα στην ΕΕ αυξάνοντας τη σχετική ευαισθητοποίηση, δυναμικό και πόρους, για να διασφαλιστεί ότι οι διώξεις για παράνομη εμπορία άγριων ειδών διεξάγονται αποτελεσματικά, με πλήρη τήρηση του νόμου, και ότι σε όσους εγκληματούν εις βάρος άγριων ειδών επιβάλλονται ποινές αντίστοιχες της σοβαρότητας των εγκλημάτων τους· καλεί την Επιτροπή, ως εκ τούτου, να απλοποιήσει την εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της σύστασης αριθ. 2007/425/ΕΚ της Επιτροπής, ούτως ώστε τα κράτη μέλη με τις κατώτατες ποινές να μη χρησιμοποιούνται ως προτιμώμενα σημεία εισόδου·

16.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να εποπτεύει διεξοδικά την εφαρμογή της οδηγίας 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου, δεδομένου ότι ακόμη και σήμερα σε ορισμένα κράτη μέλη δεν προβλέπονται αποτελεσματικές ποινικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται και βάσει της οδηγίας, για εκείνους που σκοτώνουν, καταστρέφουν, κατέχουν ή συλλέγουν προστατευόμενα είδη πανίδας και χλωρίδας·

17.  λαμβάνοντας υπόψη ανησυχίες στο πνεύμα εκείνων που εκφράζονται στο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών του Μαΐου 2013, το οποίο περιλαμβάνει τα δασικά εγκλήματα, ζητεί την επανεξέταση των ισχυόντων μέσων της ΕΕ σχετικά με την παράνομη εμπορία ξυλείας και άλλων πράξεων που αφορούν τα δάση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι επαρκή και αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των σημαντικών ποσοστών παράνομης εμπορίας που καταγράφονται επί του παρόντος στην Ένωση·

18.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι σήμερα στην ΕΕ εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το καθεστώς των κυρώσεων για εκείνους που εμπορεύονται, συλλέγουν, συλλαμβάνουν ή κατέχουν προστατευόμενα είδη άγριας πανίδας· επισημαίνει ότι αυτή η διαφορετική μεταχείριση από ένα κράτος μέλος σε άλλο όσον αφορά τις κυρώσεις, συχνά επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου και την αποτελεσματικότητα των υπευθύνων για τους ελέγχους στα επιμέρους κράτη μέλη·

19.  ζητεί την επιβολή των ενδεδειγμένων κυρώσεων για παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, προκειμένου να αποτρέπεται η εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών και ζητεί επίσης να ληφθεί υπόψη η αγοραστική αξία και η αξία διατήρησης των εμπλεκόμενων ειδών καθώς και η επακόλουθη οικονομική επιβάρυνση· ζητεί να καθοριστεί ένα σύστημα που να προβλέπει την τακτική επικαιροποίηση και προσαρμογή των ποσών των κυρώσεων·

20.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου εναρμονίζει τους ορισμούς των αδικημάτων που σχετίζονται με το έγκλημα εις βάρος άγριων ειδών στην Ένωση· υπογραμμίζει επίσης ότι η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, και καλεί επομένως τα κράτη μέλη να καθιερώσουν αμελλητί κατάλληλα επίπεδα ποινών για αδικήματα εις βάρος άγριων ειδών·

21.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να στηρίξουν την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης για όλους τους εμπλεκομένους στην επιβολή του νόμου, στο πλαίσιο των σχετικών υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα σχετικά ευρωπαϊκά και εγχώρια μέσα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, και για τη διασφάλιση της επιβολής κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών·

23.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να τηρούν το ψήφισμα της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη του Απριλίου 2013, ενημερώνοντας τη νομοθεσία τους, ούτως ώστε να διασφαλίζουν ότι η παράνομη εμπορία ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τη συμμετοχή ομάδων οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση έως τεσσάρων ή και περισσότερων ετών, προκειμένου να μπορεί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος να χρησιμοποιηθεί ως βάση για διεθνή συνεργασία και αμοιβαία νομική βοήθεια·

24.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις που ορίζει το «Σχέδιο WEB», μια έρευνα της Ιντερπόλ και του IFAW για το ηλεκτρονικό εμπόριο ελεφαντόδοντου εντός της ΕΕ·

25.  γνωρίζει ότι η καταστρεπτική και ανήθικη θήρα τροπαίων έχει προκαλέσει μεγάλης κλίμακας μείωση πληθυσμών των απειλούμενων ειδών που περιλαμβάνονται στα Προσαρτήματα Ι και ΙΙ της CITES και καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενδεχόμενη αναθεώρηση των νομικών διατάξεων της ΕΕ που διέπουν την εισαγωγή θηρευτικών τροπαίων στα κράτη μέλη της ΕΕ και να απαιτούν άδεια για την εισαγωγή τροπαίων όλων των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β του οικείου κειμένου·

26.  επισημαίνει το τεκμηριωμένο πρόβλημα της νομιμοποίησης της σύλληψης άγριων ζώων μέσω της χρήσης λιγότερο δεσμευτικών διατάξεων για την αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις αποφάσεις 16.63-16.66 της CoP 16 σχετικά με είδη που έχουν αναπαραχθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία, και να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη για την εκπόνηση μελέτης, η οποία θα αξιολογεί τις ανησυχίες για τα είδη που θεωρείται ότι έχουν αναπαραχθεί σε αιχμαλωσία, και τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων·

27.  ζητεί την ίδρυση ειδικευμένης μονάδας για την εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών στην Ευρωπόλ, η οποία θα διαθέτει πλήρεις διακρατικές εξουσίες και αρμοδιότητες, καθώς και επαρκές και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και κατάλληλη χρηματοδότηση, με σκοπό τη συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών και τον συντονισμό ερευνών για την πραγματοποίηση περισσότερων κοινών ερευνών και την υλοποίηση μιας πιο στρατηγικής προσέγγισης· ζητεί τη βελτιστοποίηση και την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των τοπικών οργανισμών ελέγχου των κρατών μελών και των αντίστοιχων διεθνών οργανισμών, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να αυξηθεί έτσι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του έργου των τοπικών ελεγκτών·

28.  καλεί τα κράτη μέλη, για τον σκοπό αυτό, να δημιουργήσουν μια εθνική ομάδα δράσης για την περιβαλλοντική ασφάλεια (NEST), όπως συστήνει η Ιντερπόλ, και να συμμετάσχουν σε συντονισμένες επιχειρήσεις μέσω της προτεινόμενης ειδικευμένης Μονάδας για την εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών της Ευρωπόλ·

29.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πόροι που διατίθενται για την CITES στο πλαίσιο των υπηρεσιών της, επαρκούν για να μπορεί η ΕΕ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο εν όψει της έναρξης ισχύος της τροποποίησης Gaborone επί της CITES·

30.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να κάνουν χρήση των εμπορικών και αναπτυξιακών τους μέσων για την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων, για την ενίσχυση της εφαρμογής της CITES, και να παράσχουν πόρους για την ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας, ιδίως μέσω της υποστήριξης, της ενίσχυσης και της επέκτασης πρωτοβουλιών για την επιβολή της νομοθεσίας, όπως τα δίκτυα ASEAN-WEN (δίκτυο επιβολής νομοθεσίας σχετικά με τα άγρια είδη στην ASEAN), HA-WEN (δίκτυο επιβολής νομοθεσίας σχετικά με τα άγρια είδη στο Κέρας της Αφρικής), LATF (ομάδα δράσης της συμφωνίας της Λουσάκα) και PAPECALF (υποπεριφερειακό σχέδιο δράσης των κρατών του χώρου COMIFAC για την επιβολή της εφαρμογής των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με την άγρια πανίδα 2012 - 2017), τα οποία στοχεύουν στη δημιουργία περιφερειακών κέντρων εμπειρογνωμοσύνης και στην παροχή προτύπων συνεργασίας κατά του εγκλήματος που αφορά άγρια είδη·

31.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν προνοητικά για να ευαισθητοποιήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες σχετικά με το γεγονός ότι η εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών δεν αφορά μόνον τις άλλες ηπείρους, αλλά είναι ένα επείγον ζήτημα που αφορά τον πλανήτη μας και το οικοσύστημά μας, με πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο·

Διεθνής δράση

32.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντάξουν την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών, στις προτεραιότητες στο πλαίσιο του προγραμματισμού των χρηματοδοτικών μέσων αναπτυξιακής βοήθειας, τόσο στον θεματικό όσο και στον περιφερειακό προγραμματισμό·

33.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών έχει "αναβαθμιστεί" στο ίδιο επίπεδο με το σοβαρό διεθνές οργανωμένο έγκλημα, όπως η εμπορία ανθρώπων και η διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με το ψήφισμα της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη της 26ης Απριλίου 2013, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την πολιτική τους για το εμπόριο και την ανάπτυξη, για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογής της διεθνούς συμφωνίας· σημειώνει ότι στις προτεραιότητες της ΕΕ για την 68η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2013, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται η ιδέα της ενίσχυσης των προσπαθειών κατά της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών και της παράνομης υλοτομίας, καθώς και της προώθησης βελτιωμένης διακυβέρνησης·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια στο πλαίσιο της CITES και σε διμερείς διαλόγους με καταναλώτριες χώρες, ώστε να διασφαλίσουν το κλείσιμο παράλληλων νόμιμων αγορών, είτε διεθνών είτε εγχώριων, οι οποίες τονώνουν τη ζήτηση για είδη που βρίσκονται σε σημαντικό κίνδυνο, όπως ελέφαντες, ρινόκερους και τίγρεις·

35.  Επισημαίνει ότι προβλέπονται μηχανισμοί στο πλαίσιο της CITES για τα μη συμμορφούμενα μέρη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να τους χρησιμοποιούν ευρέως, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις·

36.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα καταπιστευματικό ταμείο (Trust Fund), ή μια παρόμοια δομή, σύμφωνα με το άρθρο 187 του αναθεωρημένου δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, με στόχο την ασφάλεια των προστατευόμενων περιοχών και την καταπολέμηση της εμπορίας άγριων ειδών και της λαθροθηρίας, στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης κατά της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών·

37.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν σθεναρά τη Διεθνή κοινοπραξία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών (ICCWC), με τη συμμετοχή της CITES, της Ιντερπόλ, του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής χρηματοδοτικών πόρων και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων από τις κυβερνήσεις, η ανταλλαγή πληροφοριών και μυστικών πληροφοριών, καθώς και η στήριξη της καταστολής και της συμμόρφωσης από τα μέλη της ICCWC·

38.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, στην τελευταία σύνοδο της G-8 (Lough Erne, Βόρεια Ιρλανδία, Ιούνιος 2013), αποφασίστηκε να αναληφθεί δράση για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας προστατευόμενων ή απειλούμενων άγριων ειδών, και να παρασχεθεί πολιτική και πρακτική στήριξη στους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς που ηγούνται των προσπαθειών ενίσχυσης της ικανότητας των χωρών να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα σύνορά τους και αντιμετώπισης των παραγόντων εκείνων που διευκολύνουν την παράνομη δράση, όπως είναι η διαφθορά, το διεθνές οργανωμένο έγκλημα και το λαθρεμπόριο, οι οποίοι υπονομεύουν τη διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης τρομοκρατών·

39.  καλεί την Επιτροπή, μέσω της συνεργασίας της με αφρικανικά και ασιατικά κράτη της ζώνης εξάπλωσης, να βοηθήσει τα κράτη αυτά στην ενίσχυση των πολιτικών τους και των νομικών πλαισίων τους, την ενίσχυση της ικανότητας επιβολής του νόμου, την ανάπτυξη αποτελεσματικών δικαστικών συστημάτων και την ενδυνάμωση μηχανισμών για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, για την καλύτερη καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων, μέσω της στήριξης και χρηματοδότησης για την υλοποίηση πρωτοβουλιών όπως είναι η δέσμη εργαλείων της ICCWC·

40.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές και τα νομικά πλαίσια, να ενδυναμώσουν την ικανότητα επιβολής του νόμου, να καλύψουν τις τεχνολογικές ανάγκες στον τομέα των πληροφοριών και να αναπτύξουν αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα για την καλύτερη καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της στήριξης για υλοποίηση πρωτοβουλιών όπως είναι η δέσμη εργαλείων της ICCWC και η επιμόρφωση εξειδικευμένων στην εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών, εισαγγελέων·

41.  Καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει περιφερειακές στρατηγικές για την επιβολή του νόμου σχετικά με τα άγρια είδη και δίκτυα, τα οποία θα διασυνδέονται μέσω ενός παγκόσμιου συντονιστικού μηχανισμού, μεταξύ άλλων, στηρίζοντας το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικού Εγκλήματος της Ιντερπόλ, τη δημιουργία εθνικών ομάδων δράσης για την περιβαλλοντική ασφάλεια (NEST) και την ένταξή τους σε περιφερειακά όργανα καταστολής, όπως είναι η Ομάδα δράσης της Συμφωνίας της Λουσάκα και τα δίκτυα HA-WEN, SAWEN (Δίκτυο Επιβολής Νόμου της Νότιας Αφρικής για την άγρια ζωή) και ASEAN-WN·

42.  επισημαίνει την υψηλή και αυξανόμενη ζήτηση για παράνομα προϊόντα άγριων ειδών από την Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία και τονίζει την ανάγκη να ενταχθεί το ζήτημα στην ατζέντα του διαλόγου ΕΕ-Ασίας, σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο· στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει ως σημαντική εξέλιξη, τη συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2013 από τον Επίτροπο Potočnik και τον υφυπουργό της Υπηρεσίας Κρατικών Δασών της Κίνας Zhang Jianlong σχετικά με τη δρομολόγηση κοινών προσπαθειών για την καταπολέμηση της εμπορίας άγριων ειδών και προσβλέπει στην πλήρη εφαρμογή της·

43.  Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τα ζητήματα με την Αφρικανική Ένωση, τη NEPAD (Νέα Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Αφρικής), την AMCEN (Αφρικανική Υπουργική Διάσκεψη για το Περιβάλλον) και την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικής 2014, προκειμένου να εντοπιστούν οι τομείς της συνεργατικής δράσης σε αυτή την παγκόσμια πρόκληση για τη μελλοντική κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ 2014-2020·

44.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την εμπορία άγριων ειδών στη διατλαντική συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης, η οποία θα διασφαλίζει αποτελεσματικά τα νομικά καθεστώτα για την πρόληψη της εισόδου παρανόμως διακινηθέντων προϊόντων στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές, και τη βελτίωση των διαύλων επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη ρύθμιση της διαχείρισης και εμπορίας άγριων ειδών·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες σε χώρες με κομβικό ρόλο για συνεργασία μεταξύ των υπουργείων τους, όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή καλά μελετημένων εκστρατειών για τη μείωση της ζήτησης, και να εξασφαλίσουν επαρκείς μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών αυτών·

46.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων διαβίωσης για τις τοπικές κοινωνίες που είναι εγγύτερα στα εμπλεκόμενα άγρια είδη, οι οποίοι θα συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην αποκατάσταση και διατήρηση των πληθυσμών άγριων ειδών και θα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των κοινοτήτων σε επιχειρήσεις κατά της λαθροθηρίας·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν σαφείς και αποτελεσματικές πολιτικές και νόμους που αποθαρρύνουν την κατανάλωση προϊόντων που προέρχονται από ευάλωτα είδη της άγριας πανίδας, να ενημερώσουν τους καταναλωτές σχετικά με τις επιπτώσεις της κατανάλωσης άγριων ειδών, και να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες και τους κινδύνους που ενέχει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση ορισμένων αλλόχθονων ειδών στα αυτόχθονα οικοσυστήματα·

o
o   o

48.  αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τη γραμματεία της CITES, την Ιντερπόλ, την Ευρωπόλ, την UNODC, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Παγκόσμια Οργάνωση Τελωνείων.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0047.
(2) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.
(3) ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0444.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0245.
(6) http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαΐου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου