Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2932(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0005/2014

Esitatud tekstid :

B7-0005/2014

Arutelud :

PV 15/01/2014 - 19
CRE 15/01/2014 - 19

Hääletused :

PV 16/01/2014 - 8.9

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0041

Vastuvõetud tekstid
PDF 109kWORD 37k
Neljapäev, 16. jaanuar 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Islandi 2012. aasta eduaruanne ja valimisjärgsed väljavaated
P7_TA(2014)0041B7-0005/2014

Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2014. aasta resolutsioon Islandi 2012. aasta eduaruande ja valimistejärgsete väljavaadete kohta (2013/2932(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. aasta otsust alustada Islandiga ühinemisläbirääkimisi,

–  võttes arvesse Islandiga toimunud ühinemiskonverentsi tulemusi,

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2012–2013” (COM(2012)0600) ning sellega kaasnevat 10. oktoobril 2012. aastal vastu võetud Islandi 2012. aasta eduaruannet,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Islandi kohta, eelkõige 7. juuli 2010. aasta resolutsiooni Islandi Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse kohta(1) , 7. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Islandi 2010. aasta eduaruande kohta(2) ning 14. märtsi 2012. aasta resolutsiooni Islandi 2011. aasta eduaruande kohta(3) ,

–  võttes arvesse 14. jaanuaril 2013. aastal heakskiidetud kokkulepet ELiga ühinemise läbirääkimiste pidamise kohta enne parlamendivalimisi ning 22. mail 2013 aastal Progressipartei ja Iseseisvuspartei poolt vastuvõetud valitsusprogrammi,

–  võttes arvesse Islandi välisministri Gunnar Bragi Sveinssoni ning laienemise ja naabruspoliitika voliniku Štefan Füle 13. juunil 2013. aastal tehtud avaldusi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et Island täidab Kopenhaageni kriteeriume ning ühinemisläbirääkimised Islandiga avati 27. juulil 2010. aastal pärast nõukogult heakskiidu saamist;

B.  arvestades, et läbirääkimisteks on avatud 27 peatükki, millest 11 on ajutiselt suletud;

C.  arvestades, et Islandi uus valitsus on ühinemisprotsessi peatanud ning praegu on käimas ühinemisläbirääkimiste ja Euroopa Liidu arengu hindamine, et arutada neid küsimusi Islandi parlamendis (Alþingi);

D.  arvestades, et Islandi valitsus on teatanud, et ühinemisläbirääkimisi ei jätkata ilma eelneva rahvahääletuseta;

1.  märgib, et Islandi valitsus esitas Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse 17. juulil 2009 kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 49 ja lähtudes Alþingis toimunud hääletuse positiivsest tulemusest;

2.  hindab positiivselt väljavaadet, et uueks liikmesriigiks saab riik, millel on hästi toimiv demokraatlik traditsioon ning tugevad institutsioonid ja tugev kodanikuühiskond;

3.  märgib, et Islandil on hea üldine võime täita liikmesusest tulenevaid kohustusi eelkõige tänu oma osalusele Euroopa Majanduspiirkonnas;

4.  rõhutab, et ühinemisläbirääkimisi on peetud läbipaistvalt ja kaasavalt, ning väljendab rahulolu selle üle, et läbirääkimisteks on avatud 27 peatükki ja neist 11 on ajutiselt suletud, mis näitab ühinemisprotsessi edukat kulgemist;

5.  rõhutab, et Euroopa Liit on endiselt täielikult valmis ühinemisläbirääkimiste protsessi jätkama ja selle lõpule viima;

6.  märgib, et hiljutised avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et enamik islandlasi soovib ühinemisläbirääkimiste lõpuleviimist;

7.  märgib, et Island jääb endiselt taotlejariigiks;

8.  võtab teadmiseks Islandi valitsuse otsuse korraldada referendum ühinemisläbirääkimiste lõppu ära ootamata; ootab parlamentaarset arutelu ja Alþingi poolset hinnangu andmist ühinemisläbirääkimistele ja Euroopa Liidu arengusuundadele; pakub abi sellise hinnangu ettevalmistamiseks; loodab, et asjakohane hindamine suudetakse õigeaegselt lõpule viia, ning ootab järgnevaid otsuseid selle kohta, kuidas edasi minna, sealhulgas otsust, kas korraldada referendum ühinemisläbirääkimiste jätkamise kohta;

9.  loodab, et referendum korraldatakse lähema aja jooksul;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Alþingi esimehele ja Islandi valitsusele.

(1) ELT C 351 E, 2.12.2011, lk 73.
(2) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 89.
(3) ELT C 251 E, 31.8.2013, lk 61.

Viimane päevakajastamine: 30. mai 2017Õigusalane teave