Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2043(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0024/2014

Texte depuse :

A7-0024/2014

Dezbateri :

PV 03/02/2014 - 22

Voturi :

PV 04/02/2014 - 8.6

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0067

Texte adoptate
PDF 310kWORD 88k
Marţi, 4 februarie 2014 - Strasbourg Ediţie definitivă
O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic
P7_TA(2014)0067A7-0024/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la o piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE (2013/2043(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), prin care Uniunea se angajează să acționeze pentru „o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului”,

–  având în vedere articolul 9 din TFUE, care prevede că „în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane”,

–  având în vedere articolul 11 din TFUE, care prevede că „cerințele de protecție a mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile”,

–  având în vedere articolul 12 din TFUE, care prevede că „cerințele din domeniul protecției consumatorilor se iau în considerare în definirea și punerea în aplicare a celorlalte politici și acțiuni ale Uniunii”,

–  având în vedere articolul 14 din TFUE și Protocolul 26 la acesta privind serviciile de interes (economic) general,

–  având în vedere articolul 26 din TFUE, care prevede că „piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispozițiile tratatelor”,

–  având în vedere articolele 49 și 56 din TFUE privind libertatea de stabilire și libera prestare a serviciilor în cadrul Uniunii,

–  având în vedere articolele 101 și 102 din TFUE privind regulile de concurență aplicabile întreprinderilor,

–  având în vedere articolul 169 din TFUE privind promovarea intereselor consumatorilor și asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor,

–  având în vedere Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului, astfel cum a fost modificată de Directiva 2002/39/CE și Directiva 2008/6/CE privind serviciile poștale,

–  având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă,

–  având în vedere Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE,

–  având în vedere Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului,

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei din 29 noiembrie 2012 privind „O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE” (COM(2012)0698),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2013 intitulată „O foaie de parcurs pentru realizarea pieței unice în domeniul livrării de colete. Consolidarea încrederii în serviciile de livrare și încurajarea vânzărilor online” (COM(2013)0886),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 23 aprilie 2013 intitulat „Comerțul electronic – Plan de acțiune 2012- 2015 – Situația în 2013” (SWD(2013)0153),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 ianuarie 2012 intitulată „Un cadru coerent pentru creșterea încrederii în piața unică digitală a comerțului electronic și a serviciilor online” (COM(2011)0942),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 decembrie 2012 intitulată „Agenda digitală pentru Europa – promovarea digitală a creșterii în Europa” (COM(2012)0784),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 august 2010 intitulată „O Agendă digitală pentru Europa” (COM(2010)0245),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 7 decembrie 2012 intitulat „Tabloul de bord al piețelor de consum – Pentru o mai bună funcționare a piețelor în beneficiul consumatorilor – A opta ediție” (SWD(2012)0432),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 mai 2012 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O agendă a consumatorului european – Stimularea încrederii și a creșterii economice” (COM(2012)0225),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 februarie 2011, intitulată „Revizuirea «Small Business Act» pentru Europa” (COM(2011)0078),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 ianuarie 2013 intitulată „Planul de acțiune antreprenoriat 2020 – Relansarea spiritului de întreprindere în Europa” (COM(2012)0795),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2011 intitulată „Întreprinderi mici într-o lume mare – Un nou parteneriat pentru sprijinirea IMM-urilor în vederea valorificării oportunităților globale” (COM(2011)0702),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 noiembrie 2012 intitulată „Analiza anuală a creșterii 2013” (COM(2012)0750),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 octombrie 2010 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor, intitulată „Către un Act privind piața unică – Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate – 50 de propuneri pentru optimizarea muncii, a activităților comerciale și a schimburilor reciproce” (COM(2010)0608),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 octombrie 2012 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Actul privind piața unică II” (COM(2012)0573),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii” (COM(2011)0206),

–  având în vedere Carte albă a Comisiei din 28 martie 2011 intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor” (COM(2011)0144),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 octombrie 2007 intitulată „Agenda UE privind transportul de marfă: sporirea eficienței, integrării și caracterului durabil al transportului de marfă în Europa” (COM(2007)0606),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 31 mai 2012 „Piața unică digitală și guvernanța pieței unice”;

–  având în vedere rezoluția sa din 4 iulie 2013 referitoare la finalizarea pieței unice digitale(1) ,

–  având în vedere rezoluția sa din 11 decembrie 2012 referitoare la finalizarea pieței unice digitale(2) ,

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pieței interne în ceea ce privește comerțul electronic(3) ,

–  având în vedere Rezoluțiile sale din 6 aprilie 2011 referitoare la o piață unică pentru europeni(4) , la piața unică pentru întreprinderi și creștere economică(5) și la guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice(6) ,

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 iunie 2013 referitoare la o nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni(7) ,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0024/2014),

A.  întrucât comerțul electronic este un mijloc cu un potențial enorm de combatere a crizei economice și financiare, de consolidare a pieței unice și de generare de creștere economică și de locuri de muncă la nivelul Uniunii Europene; întrucât Comunicarea Comisiei din ianuarie 2012 privind comerțul electronic și serviciile online identifică livrarea mărfurilor achiziționate online ca fiind una dintre primele cinci priorități pentru stimularea comerțului electronic până în 2015, importanța sa fiind reiterată de Consiliu și de Parlament;

B.  întrucât piața comerțului electronic din UE a crescut cu peste 20 % în 2012; întrucât se prevede că, în special, comerțul electronic transfrontalier se va înmulți cu un factor de patru; întrucât piața livrării de colete suferă transformări radicale prin faptul că pe piață intră noi furnizori, se realizează investiții orientate către inovare și apar noi servicii;

C.  întrucât serviciile de livrare eficiente și fiabile sunt un pilon esențial al unei piețe unice digitale reale și eficace, având un impact substanțial în ceea ce privește facilitarea comerțului electronic și consolidând încrederea între vânzători și cumpărători;

D.  întrucât livrarea transfrontalieră este considerată a fi un obstacol de către 57 % dintre comercianții cu amănuntul, în timp ce unul din doi consumatori declară că își fac griji cu privire la livrare în cadrul tranzacțiilor transfrontaliere; întrucât principalele două motive de îngrijorare ale consumatorilor în ceea ce privește achizițiile online sunt legate de livrare (inclusiv returnarea produselor) și costurile ridicate de livrare, contribuind la încrederea scăzută a consumatorilor în comerțul electronic transfrontalier;

E.  întrucât, pentru a depăși această situație, este vital să se stimuleze încrederea consumatorilor în operatorii și serviciile de livrare, încrederea în piață și cunoașterea drepturilor și obligațiilor lor, prin asigurarea mai multor informații, a facilitării înțelegerii și a unei mai mari transparențe în ceea ce privește condițiile de livrare;

F.  întrucât IMM-urile care caută oportunități de afaceri la nivelul UE se confruntă cu costuri ridicate, un grad mai ridicat de complexitate și lipsa transparenței în ceea ce privește livrările transfrontaliere; întrucât prețurile pentru livrarea transfrontalieră sunt de trei-cinci ori mai mari decât prețurile interne; întrucât sisteme de livrare eficace, simple și accesibile sunt un factor-cheie pentru caracterul durabil al modelelor de afaceri ale IMM-urilor și pentru capacitatea lor de a furniza produse consumatorilor,

Servicii integrate de livrare în Europa: un pilon al pieței unice digitale

1.  subliniază faptul că serviciile de livrare accesibile, eficiente și de înaltă calitate și la prețuri rezonabile sunt o componentă esențială a achiziționării de bunuri online și trebuie promovate prin intermediul concurenței libere și loiale; constată totuși că numeroși consumatori sunt reticenți să facă cumpărături online, mai ales în mediul transfrontalier, din cauza incertitudinilor legate de opțiunile de livrare disponibile, de livrarea finală, de costurile de livrare sau de fiabilitate;

2.  salută cartea verde lansată de Comisie pentru identificarea eventualelor deficiențe în cadrul pieței europene a livrării și solicită Comisiei să ia măsuri adecvate pentru a aborda aceste deficiențe astfel încât să permită atât întreprinderilor, cât și consumatorilor să beneficieze pe deplin de oportunitățile oferite de piața unică digitală; subliniază că orice măsură propusă ar trebui să ia în considerare caracterul durabil al procesului de livrare și să încerce să reducă la minimum amprenta de mediu;

3.  constată deficiențe la nivel transfrontalier în materie de concurență între operatorii de servicii de livrare din unele state membre și regretă lipsa de transparență în ceea ce privește condițiile tarifare și în materie de performanță a serviciilor vizate; consideră, în special, că trebuie introduse instrumente care să ofere informații privind ofertele tuturor operatorilor europeni de servicii de livrare;

Transformând interesele consumatorilor în elementul central al procesului de livrare

4.  subliniază importanța creșterii încrederii consumatorilor în procesul de livrare; consideră că sunt de maximă importanță pentru consumatori un grad mai mare de transparență și o mai bună informare care este mai ușor comparabilă privind opțiunile de livrare disponibile, prețurile și condițiile, în special în ceea ce privește condițiile în care comenzile consumatorilor sunt expediate și procedurile care trebuie urmate în caz de deteriorare, pierdere a bunurilor sau întârziere a livrării sau returnării acestora;

5.  subliniază că este necesar să se promoveze măsuri care vizează asigurarea posibilităților de alegere ale consumatorilor la momentul achiziției; ia act de decalajul considerabil dintre așteptările consumatorilor și disponibilitatea unor servicii avantajoase și inovatoare, precum punctele de colectare sau chioșcurile sau terminalele pentru colete, serviciile permanente, disponibile în orice moment, soluțiile de urmărire, locuri și orare de livrare accesibile consumatorilor și politici de returnare facilă;

6.  subliniază că fiabilitatea serviciilor de livrare este vitală și că este esențial să se pună la dispoziție sisteme eficiente care garantează că, într-un termen rezonabil, coletele ajung în mod eficace la destinația specificată;

7.  subliniază că unul dintre principalele motive de nemulțumire a consumatorilor sunt prețurile ridicate pentru livrarea transfrontalieră sau pentru livrarea în regiunile îndepărtate sau ultraperiferice; subliniază că sunt absolut necesare opțiuni de livrare la prețuri mai rezonabile pentru consumatori și vânzători, inclusiv pentru IMM-uri, dacă se dorește creșterea vânzărilor și cumpărărilor la distanțe mari și dacă se dorește ca discuțiile despre o piață unică autentică să aibă o finalitate;

8.  subliniază nevoia îmbunătățirii acoperirii geografice și a accesibilității la servicii universale pentru livrarea de colete în zonele rurale și îndepărtate;

9.  consideră că, pentru a institui o piață integrată a livrării de colete, este important să existe o dimensiune socială stabilă și coerentă, în cadrul căreia serviciile de livrare trebuie să respecte drepturile de muncă, a condițiile de muncă și de remunerare și a standardele sociale și de mediu; ia notă, în acest sens, de faptul că munca nedeclarată și abuzurile reprezintă un risc pentru sector și că locurile de muncă responsabile și de înaltă calitate, precum și formarea continuă și adecvată a personalului sunt importante pentru obținerea de servicii de livrare de înaltă calitate; subliniază faptul că a menține dimensiunea socială și a permite suficientă flexibilitate în piața livrării pentru ca aceasta să evolueze și să se adapteze inovațiilor tehnologice reprezintă factori determinanți pentru a satisface pe deplin cererile și așteptările consumatorilor, permițând în același timp întreprinderilor să le ofere produse mai bune care răspund pe deplin nevoilor și așteptărilor acestora;

10.  atrage atenția asupra importanței securității juridice pentru încrederea consumatorilor; subliniază, în acest context, importanța corectei informări a consumatorilor privind legislația aplicabilă;

11.  consideră că dezvoltarea comerțului online transfrontalier depinde, de asemenea, de încrederea clienților și că instituirea unei rețele europene de centre naționale de soluționare a problemelor de competența Solvit ar fi de natură să înlăture îngrijorarea consumatorilor, precum și un sistem de alertă de tip RAPEX care să poată depista site-urile care se fac vinovate de practici frauduloase;

12.  constată că un număr din ce în ce mai mare de consumatori folosesc site-uri de comparare a prețurilor, a caracteristicilor și a termenelor de livrare ale produselor și serviciilor oferite de firmele de livrări, în special în contextul comerțului electronic; invită Comisia să adopte orientări ale UE privind standardele minime pentru compararea site-urilor internet, structurate în jurul principiilor fundamentale de transparență, imparțialitate, calitate, informare și ușurință de utilizare;

13.  invită Comisia, în colaborare cu industria și cu organizațiile consumatorilor, să stabilească indicatori comuni de calitate a serviciilor de livrare, care să le permită consumatorilor să compare diferitele oferte cu mai mare precizie;

Crearea unor condiții de concurență echitabile pentru IMM-uri

14.  evidențiază rolul vital al IMM-urilor în generarea de creștere economică, de inovare și de locuri de muncă, în special în ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; subliniază că serviciile de livrare sunt extrem de importante pentru IMM-urile europene și că o piață integrată și competitivă a livrării, care asigură diferite opțiuni de livrare și de suport logistic la prețuri acceptabile, este o condiție prealabilă pentru a avea acces pe noi piețe și pentru a ajunge la cât mai mulți consumatori din cadrul UE; subliniază importanța îmbunătățirii fluxului de informații transmise IMM-urilor cu privire la posibilitățile de consolidare a volumelor de colete pe care le dețin și la soluții inovatoare de livrare și ridicare a coletelor care ar reduce costurile aferente ultimei etape a procesului de livrare;

15.  subliniază că este necesar ca întreprinderile și în special IMM-urile să poată răspundă nevoilor și așteptărilor consumatorilor prin servicii de expediere mai simple, mai rapide, transparente, fiabile, eficiente și la prețuri mai rezonabile, în contextul comerțului electronic transfrontalier; evidențiază că soluțiile de livrare care nu satisfac așteptările consumatorilor au un impact direct asupra mărcii, imaginii și competitivității unei întreprinderi;

16.  observă că implicarea IMM-urilor în dezvoltarea transfrontalieră a comerțului electronic este limitată; încurajează colaborarea între IMM-uri, precum și prin intermediul organelor lor de reprezentare, pentru negocierea unor prețuri de livrare mai avantajoase, mai ales prin introducerea unor platforme online comune, precum și pentru îmbunătățirea calității serviciilor pe care le oferă;

17.  este îngrijorat de dezavantajele cu care se confruntă IMM-urile din cauza dimensiunii lor reduse; subliniază faptul că IMM-urile se confruntă în prezent cu costuri ridicate, cu un grad mai ridicat de complexitate determinat de fragmentarea pieței europene și cu lipsa informațiilor cu privire la prețurile și la opțiunile de livrare disponibile;

Către soluții inovatoare și interoperabile pentru o veritabilă piață europeană a livrării

18.  ia notă de fragmentarea sectorului poștal european în rețele naționale cu o interoperabilitate redusă și lipsa de integrare a transportului rutier, feroviar și naval; salută măsurile adoptate deja de către operatorii de pe piețele de livrări în vederea introducerii de măsuri orientate mai mult către nevoile comercianților cu amănuntul online și ale consumatorilor, cum ar fi opțiuni mai flexibile de livrare și de returnare; solicită Comisiei să propună măsuri necesare pentru a încuraja industria să îmbunătățească interoperabilitatea și să accelereze lansarea de procese fluidizate care vizează să reducă costurile, să crească economiile de scară pentru operatorii de livrări, să încurajeze gruparea transporturilor mici și, prin urmare, reducerile de cantitate pentru micii comercianți, să crească disponibilitatea și calitatea serviciilor de livrare și să ofere tarife de expediere flexibile și la prețuri rezonabile consumatorilor, precum și întreprinderilor;

19.  consideră că, în această privință, este extrem de important ca în cadrul sectorului să existe o colaborare cu privire la sistemele de urmărire interoperabile transfrontaliere; încurajează Comisia să examineze în continuare potențialul de elaborare a unor standarde europene de îmbunătățire a sistemelor integrate de urmărire și pentru a promova calitatea, fiabilitatea și durabilitatea serviciilor logistice integrate aplicate la comerțul electronic;

20.  subliniază că soluțiile facile de colectare și de returnare joacă deja un rol important în dezvoltarea comerțului electronic și în viitor ar putea conduce la reducerea prețurilor și la o mai mare satisfacție a consumatorilor, în special în tranzacțiile transfrontaliere; încurajează în continuare colaborarea pentru îmbunătățirea interoperabilității centrelor de intermediere telefonică dedicate reclamațiilor primite din partea consumatorilor;

21.  solicită Comisiei să creeze platforme pentru cooperare și schimb de informații între operatorii de livrări cu scopul de a soluționa prompt decalajele existente pe piața UE a livrării în ceea ce privește inovarea, flexibilitatea, gestionarea stocurilor, transportul, colectarea și returnarea coletelor, în același timp respectând legislația UE privind concurența¸ precum și să discute posibilitatea utilizării în comun a infrastructurii prin servicii expres sau poștale în avantajul reciproc al acestora;

22.  solicită Comisiei să depună eforturi alături de întreprinderi pentru adoptarea unor standarde europene privind adresa și etichetarea, precum și standarde privind cutii poștale adecvate pentru comerțul electronic;

23.  invită Comisia să examineze posibilitățile de creare a unui marcaj de garanție al comerțului electronic european și dacă un astfel de marcaj ar putea să contribuie la asigurarea calității și fiabilității serviciilor de livrare integrate, asigurând în acest fel încrederea consumatorilor în comerțul electronic transfrontalier, dacă ar putea stimula operatorii de comerț electronic și a întreprinderile de coletărie să încurajeze transparența și securitatea juridică atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi și ar putea mări avantajul concurențial al întreprinderilor, îndeosebi al IMM-urilor, contribuind, prin urmare, la o creștere economică solidă și la crearea de locuri de muncă; subliniază faptul că, pentru a fi eficient, acest marcaj ar trebui să se bazeze pe un set de caracteristici standardizate minime și dispoziții transparente pentru protecția și informarea consumatorilor, precum și cerințe privind procedurile de tratare a reclamațiilor și de soluționare a litigiilor;

24.  subliniază că protecția datelor cu caracter personal ale unei persoane fizice și, în general, protecția datelor sunt de maximă importanță și că orice nouă măsură adoptată ar trebui să facă obiectul legislației UE privind protecția datelor și, în special, al Directivei 95/46/CE.

Monitorizarea dezvoltării pieței și îmbunătățirea supravegherii reglementare

25.  recunoaște natura dinamică a pieței livrării de colete, în cadrul căreia apar rapid noi servicii și operatori; ia act de faptul că este posibil ca soluțiile inovatoare care răspund nevoilor operatorilor de comerț electronic și consumatorilor să devină un element-cheie de diferențiere în materie de concurență; consideră că toate măsurile legislative ar trebui să fie evaluate cu atenție în prealabil, pentru a nu afecta dinamismul pieței de livrare a coletelor, care nu ar trebui împiedicat de suprareglementare; solicită Comisiei să monitorizeze cu atenție dezvoltarea pieței, pentru a identifica orice domeniu de potențial eșec al pieței pentru care poate deveni necesară adoptarea de măsuri suplimentare în viitor; în acest context, subliniază faptul că supravegherea pieței trebuie să țină cont nu numai de operatorii poștali stabiliți, ci și de alte tipuri de prestatori de servicii de livrare;

26.  subliniază faptul că există deja un cadru de reglementare adecvat și solicită statelor membre și Comisiei să se asigure că cadrul de reglementare existent este transpus, pus în aplicare și executat integral, acordându-se o atenție deosebită Directivei privind serviciile poștale, legislației UE privind concurența și Directivei privind drepturile consumatorilor, în special în ceea ce privește cerințele formale pentru contractele la distanță;

27.  subliniază faptul că aplicarea eficientă a cadrului juridic depinde și de supravegherea de către autoritățile naționale de reglementare a obligațiilor juridice care le revin operatorilor de servicii poștale, în special cu privire la obligația de serviciu universal prevăzută de Directiva 97/67/CE;

28.  constată că dispozițiile complicate privind taxa pe valoarea adăugată reprezintă un obstacol semnificativ pentru micile întreprinderi care își desfășoară activitatea comercială la nivel transfrontalier; invită Comisia să prezinte cât mai curând posibil propunerea promisă de introducere a unei declarații uniforme privind TVA-ul;

29.  subliniază faptul că o legislație contractuală europeană opțională pentru contractele încheiate între întreprinderi și consumatori ar determina o simplificare perceptibilă și ar încuraja mai multe IMM-uri să expedieze colete la nivel internațional; invită statele membre să continue negocierile actuale privind legislația europeană în materie de vânzări într-un spirit constructiv;

o
o   o

30.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2013)0327.
(2) Text adoptate P7_TA(2012)0468.
(3) JO C 50 E, 21.2.2012, p. 1.
(4) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 59.
(5) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 70.
(6) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 51.
(7) Texte adoptate, P7_TA(2013)0239.

Ultima actualizare: 30 mai 2017Notă juridică