Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2612(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument: :

Podneseni tekstovi :

RC-B7-0234/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2014 - 14.16
CRE 13/03/2014 - 14.16

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0252

Usvojeni tekstovi
PDF 430kWORD 125k
četvrtak, 13. ožujka 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Prioriteti EU-a za 25. sjednicu Vijeća za ljudska prava UN-a
P7_TA(2014)0252B7-0234, 0235, 0236 i 0237/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. Prioriteti EU-a za 25. sjednicu Vijeća UN-a za ljudska prava (2014/2612(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima te konvencije UN-a o ljudskim pravima i njihove neobavezne protokole,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju 60/251 Opće skupštine Ujedinjenih naroda o uspostavi Vijeća UN-a za ljudska prava (UNHRC),

–  uzimajući u obzir Milenijsku deklaraciju Ujedinjenih naroda od 8. rujna 2000. i rezolucije Opće skupštine UN-a koje se na nju odnose,

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima, Europsku socijalnu povelju i Povelju Europske unije o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Strateški okvir EU-a za ljudska prava i demokraciju i Akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju koje je na svojem 3179. sastanku od 25. lipnja 2012. usvojilo Vijeće za vanjske poslove,

–  uzimajući u obzir svoju preporuku Vijeću od 13. lipnja 2012. o posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava(1) ,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Vijeću Ujedinjenih naroda za ljudska prava (UNHRC), uključujući prioritete Parlamenta na tom području, a posebno Rezoluciju od 7. veljače 2013.(2) ,

–  uzimajući u obzir svoje hitne rezolucije o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. prosinca 2013. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2012. godinu i politici Europske unije na tom području(3) ,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća EU-a za vanjske poslove o prioritetima EU-a u forumima UN-a o ljudskim pravima, usvojenima 10. veljače 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 2., članak 3. stavak 5., članke 18., 21., 27. i 47. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir predstojeće sjednice UNHRC-a 2014., posebno 25. redovnu sjednicu koja će se održati između 3. i 28. ožujka 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 110. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da su poštovanje, promicanje i zaštita univerzalnosti ljudskih prava dio etičke i pravne stečevine Europske unije i neki od kamena temeljaca europske ujedinjenosti i integriteta;

B.  budući da će povećana dosljednost njegove unutarnje i vanjske politike u vezi s ljudskim pravima pridonijeti vjerodostojnosti EU-a u UNHRC-u;

C.  budući da Europska unija i njezine države članice trebaju jednoglasno progovoriti protiv kršenja ljudskih prava kako bi se postigli najbolji mogući rezultati te bi se u tom kontekstu trebala nastaviti jačati suradnja te poboljšati organizacija i koordinacija među državama članicama i institucijama EU-a;

D.  budući da je prije 25. redovne sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava i nadolazeće sjednice Trećeg odbora Opće skupštine UN-a Vijeće EU-a za vanjske poslove 10. veljače 2014. utvrdilo svoje prioritete u koje se ubrajaju stanje u Siriji, Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, Iranu, Šri Lanki, Mjanmaru, Bjelarusu, Srednjoafričkoj Republici, Južnom Sudanu, Demokratskoj Republici Kongo, Eritreji, Maliju i Sudanu; budući da se u tematske prioritete koje je iznijelo Vijeće za vanjske poslove ubrajaju smrtna kazna, sloboda vjeroispovijedi i uvjerenja, prava djeteta, prava žena, globalni plan za razdoblje nakon 2015., sloboda mišljenja i izražavanja, sloboda udruživanja i okupljanja, suradnja nevladinih organizacija i tijela UN-a za ljudska prava, mučenje, LGBTI, rasizam, autohtoni narodi, ekonomska, socijalna i kulturna prava, poslovanje i ljudska prava te potpora tijelima i mehanizmima UN-a za ljudska prava;

E.  budući da je 25. srpnja 2012. imenovan posebni predstavnik EU-a za ljudska prava (PPEU) čija je zadaća unaprijediti učinkovitost i vidljivost politike EU-a o ljudskim pravima te pridonijeti provedbi strateškog okvira i akcijskog plana o ljudskim pravima i demokraciji;

F.  budući da je u UNHRC u listopadu 2013. izabrano 14 novih zemalja članica čije je članstvo stupilo na snagu 1. siječnja 2014., a to su Alžir, Kina, Kuba, Francuska, Maldivi, Meksiko, Maroko, Namibija, Saudijska Arabija, Južna Afrika, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Vijetnam, Rusija i Ujedinjena Kraljevina; budući da su devet država članica EU-a sada članice UNHRC-a;

G.  budući da će prioritetna tema 58. sjednice Odbora o statusu žena biti izazovi i postignuća pri provedbi Milenijskih razvojnih ciljeva za žene i djevojke;

H.  budući da korupcija u javnom i privatnom sektoru produljuje i pogoršava nejednakosti i diskriminaciju kada se radi o jednakom uživanju civilnih, političkih, gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava te budući da je dokazano da korupcija i kršenja ljudskih prava uključuju zlouporabu ovlasti, nedostatak odgovornosti i različite oblike diskriminacije;

I.  budući da će ratifikacija amandmana iz Kampale na Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda u državama članicama i aktivacija jurisdikcije Međunarodnog kaznenog suda nad zločinima agresije nadalje doprinijeti okončanju nekažnjavanja počinitelja tih zločina;

1.  pozdravlja iznesene prioritete u kontekstu 25. redovne sjednice UNHRC-a; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i države članice da pri promicanju prioriteta EU-a u UNHRC-u u obzir uzmu njegove preporuke;

Rad Vijeća UN-a za ljudska prava

2.  ponavlja svoje uvjerenje da se izbori za UNHRC moraju provesti na osnovu natječaja i izražava svoje protivljenje tomu da regionalne skupine organiziraju izbore bez protukandidata; ponavlja važnost standarda za članstvo u UNHRC-u koji se tiču predanosti i uspješnosti na području ljudskih prava i traži od država članica da pri odabiru kandidata za koje će glasovati ustraju na takvim standardima; naglašava da su članice UNHRC-a obavezne poštovati najviše standarde u promicanju i zaštiti ljudskih prava; ponavlja važnost snažnih i transparentnih kriterija za ponovno primanje isključenih članica;

3.  izražava zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava u priličnom broju novoizabranih članica Vijeća UN-a za ljudska prava, uključujući Alžir, Kinu, Kubu, Maroko, Rusiju, Saudijsku Arabiju i Vijetnam;;

4.  budući da je Kazahstan trenutno jedna od 47 zemalja članica Vijeća UN-a za ljudska prava i budući da se stanje u pogledu ljudskih prava dodatno pogoršalo nakon grube represije snaga reda 16. prosinca 2011. u Žanaozenu protiv mirnih prosvjednika i radnika u naftnoj industriji, njihovih obitelji i onih koji su im pružali potporu, a u kojoj je prema službenim podacima poginulo 15 osoba, dok ih je više od 100 ranjeno; zahtijeva od Vijeća UN-a za ljudska prava da odmah ispuni poziv visoke povjerenice Navi Pillay i provede neovisnu međunarodnu istragu o ubojstvima radnika u naftnoj industriji; traži od Kazahstana da kao član Vijeća UN-a za ljudska prava jamči ljudska prava, da ukine članak 164. svog Kaznenog zakona o „poticanju na socijalni razdor” te okonča represiju i nametanje administrativnih opterećenja neovisnim medijima, da oslobodi političke zatvorenike, uključujući i odvjetnika boraca za ljudska brava Vadima Kuramšina, sindikalnu aktivisticu Rozu Tuletaevu, političkog oporbenjaka Vladimira Kozlova te da obustavi sve zahtjeve za izručenje političkih protivnika

5.  nastavlja se opirati „blokovskom glasovanju“ u UNHRC-u; potiče države koje su članice UNHRC-a da i dalje transparentno glasuju;

6.  žali zbog činjenice da se prostor za interakciju između civilnog društva i UNHRC-a smanjuje i da se nevladinim organizacijama daje manje prilika za riječ na ovim sjednicama; potiče EU i UNHRC da osiguraju da se civilnom društvu omogući davanje što je moguće većeg doprinosa 25. sjednici UNHRC-a i Univerzalnom periodičnom pregledu i ostalim mehanizmima UN-a za ljudska prava, bez straha od odmazde nakon povratka u matičnu zemlju; osuđuje izvješća o takvim odmazdama te potiče ESVD i države članice da osiguraju sustavno praćenje ovakvih slučajeva;

7.  pohvaljuje Visoku povjerenicu za ljudska prava Navi Pillay za njezine ustrajne napore u procesima jačanja tijela osnovanih na temelju ugovora; ponovno ističe višedioničku prirodu ugovornih tijela i naglašava da civilno društvo treba trajno uključiti u te procese; nadalje naglašava da se neovisnost i učinkovitost ugovornih tijela mora očuvati i poboljšati;

Pitanja specifična za pojedine države

Sirija

8.  ponavlja svoju snažnu osudu rasprostranjenog kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava od strane sirijskog režima, uključujući sve činove nasilja, sustavno mučenje i pogubljenje zatvorenika; osuđuje sve povrede ljudskih prava i kršenja međunarodnog humanitarnog prava od strane naoružanih skupina koje se suprotstavljaju režimu; izražava veliku zabrinutost zbog ozbiljnog utjecaja trogodišnjeg sukoba na civilno stanovništvo te daljnjeg pogoršavanja humanitarne situacije unutar države i u regiji; poziva sve naoružane sudionike da odmah zaustave nasilje u Siriji; u potpunosti podržava nedavni krug razgovora koji je započet na temelju Priopćenja iz Ženeve i koji bi trebao biti prvi korak u postupku koji će voditi do političkog i demokratskog rješenja sukoba, kako bi se olakšala demokratska tranzicija koju predvodi Sirija i koja ispunjava legitimne težnje sirijskog naroda;

9.  potiče sve stane sukoba, te osobito sirijski režim, da osiguraju sveobuhvatan i siguran prekogranični pristup međunarodnoj humanitarnoj pomoći te da ispune svoje obećanje da će dopustiti da žene i djeca pobjegnu iz gradova pod opsadom kao što su Homs i kamp Jarmuk; pozdravlja Rezoluciju 2139 Vijeća sigurnosti UN-a od 22. veljače 2014. kojom se poziva da se konvojima za humanitarni pomoć dopusti pristup diljem zemlje kako bi se olakšala patnja civilnog stanovništva te poziva na njezinu hitru provedbu; poziva na puštanje miroljubivih aktivista koji su vladinom pritvoru i civilnih taoca koje drže naoružane skupine;

10.  ističe da, s obzirom na dosad nezabilježene razmjere trenutačne krize, smanjivanje patnje milijuna Sirijaca kojima su potrebni osnovni proizvodi i usluge mora biti prioritet za EU i međunarodnu zajednicu u cjelini; podsjeća države članice EU-a na njihovu humanitarnu odgovornost prema sirijskim izbjeglicama, te napominje da se tragedije poput one u Lampedusi ne bi trebale ponoviti; potiče Komisiju i države članice da pomognu izbjeglicama koje bježe od sukoba; budući da je u svojoj Rezoluciji od 9. listopada 2013. Parlament potaknuo države članice da na najhitnije potrebe odgovore osiguranjem sigurnog ulaska u EU kako bi se omogućilo privremeno primanje sirijskih izbjeglica, naseljavanjem preko i iznad postojećih nacionalnih kvota, kao i humanitarnim prihvatom;

11.  ponavlja svoj poziv ESVD-u i državama članicama da osiguraju da se situacija u Siriji i dalje smatra kao najveći prioritet u okviru UN-a, osobito u UNHRC-u;

12.  naglašava činjenicu da su ciljano izgladnjivanje civila i napadi na zdravstvene ustanove zabranjeni međunarodnim pravom i da će se smatrati ratnim zločinima; ponavlja važnost osiguravanja odgovornosti na svim razinama; pohvaljuje u tom kontekstu rad nezavisnog istražnog odbora za Siriju, uključujući njegovo posljednje izvješće, o kojem će se raspravljati u UNHRC-u te poziva istražni odbor da istraži posljednje izvješće koje uključuje tisuće fotografija slučajeva mučenja koje je navodno počinila sirijska vojska; ponavlja svoj poziv da Vijeće sigurnosti UN-a pitanje stanja u Siriji uputi Međunarodnom kaznenom sudu radi otvaranja službene istrage; traži od potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice da poduzme konkretne mjere u tom smjeru;

Egipat

13.  osuđuje povrede ljudskih prava u Egiptu, uključujući zlostavljanje i pritvaranje novinara, aktivista iz civilnog društva i političke oporbe te prekomjernu uporabu sile koja je rezultirala smrću velikog broja civila, kao što se dogodilo tijekom proslave treće godišnjice revolucije i u danima oko održavanja referenduma u siječnju 2013.; potiče egipatske vlasti da osiguraju provođenje potpunih, transparentnih i neovisnih istraga o smrti civila kako bi se sve odgovorne počinitelje privelo pravdi; osuđuje činjenicu da su deseci tisuća Egipćana zatvoreni i ugnjetavani, uključujući Muslimansko bratstvo koje se smatra terorističkom organizacijom, čime se sprječava mogućnost unutarnje pomirbe potrebne za stabilnost i razvoj zemlje; poziva UNHRC da osudi ove povrede ljudskih prava, nadzire sve istrage i u slučaju izostanka napretka u istragama egipatskih vlasti, razmotri pokretanje vlastite istrage; ističe važnost brzog otvaranja regionalnog Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR) u Kairu koje su odobrile egipatske vlasti;

14.  prima na znanje novi egipatski ustav; primjećuje upućivanje na neovisnost kršćanskih i židovskih vjerskih pitanja i prepoznaje napredak u pogledu slobode vjeroispovijesti; pozdravlja upućivanje ustava na građansku vladu i jednakost svih građana, uključujući poboljšanje prava žena, odredbu o pravima djece, zabranu mučenja u svim oblicima i očitovanjima, zabranu i kriminalizaciju svih oblika ropstva te obavezu poštovanja međunarodnih ugovora o ljudskim pravima čiji je Egipat potpisnik; snažno osuđuje razinu ovlasti koja se ustavom dodjeljuje vojsci i vojnim sudovima;

15.  zabrinut je zbog činjenice da tisuće ljudi, uglavnom izbjeglica iz Eritreje i Somalije, uključujući brojne žene i djecu, pogine, nestane ili ih sinajski trgovci ljudima otimaju i drže kao taoce radi otkupnine, muče, seksualno zlostavljaju ili ubijaju radi trgovanja organima; u tom smislu podsjeća na članak 89. novog Ustava kojim se utvrđuje da su svi oblici ropstva, ugnjetavanja, prisilnog iskorištavanja ljudi, prostitucije i drugi oblici trgovanja ljudima u Egiptu zakonom zabranjeni i kriminalizirani;

Libija

16.  poziva da se tijekom nadolazeće sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava donese rezolucija temeljena na izvješću Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava kojim se jača njegov mandat za nadziranje i podnošenje izvješća Vijeću za ljudska prava o stanju ljudskih prava i izazovima s kojima je Libija suočena; izražava zabrinutost zbog nezakonitih pritvaranja povezanih sa sukobima i prakse mučenja te izvansudskih pogubljenja i u tom smislu pozdravlja preporuke iz izvješća o mučenju misije UN-a za potporu; izražava zabrinutost zbog napada na medijske djelatnike i poziva na zaštitu medijskog pluralizma i slobodu izražavanja; potiče na pružanje podrške rješavanju sukoba i nacionalnoj pomirbi;

Tunis

17.  pozdravlja donošenje novog tuniskog ustava od 26. siječnja 2014. koji bi mogao poslužiti kao primjer zemljama u regiji i šire; potiče tuniske vlasti da provedu sveobuhvatne, transparentne i vjerodostojne izbore kasnije ove godine;

Maroko

18.  poziva Maroko kao novog člana Vijeća UN-a za ljudska prava da nastavi pregovore za mirno i dugotrajno rješenje sukoba u Zapadnoj Sahari te ponovno potvrđuje pravo naroda Sahravi na samoodređenje o kojem bi se trebalo odlučiti na demokratskom referendumu, u skladu s odgovarajućim rezolucijama UN-a;

Palestina

19.  pozdravlja činjenicu da Palestina od studenog 2012. sudjeluje kao država nečlanica  UN-a sa statusom promatrača; ponovo izražava potporu tim naporima; napominje da je EU izrazio potporu punopravnom članstvu Palestine u Ujedinjenim narodima u sklopu političkog rješenja izraelsko-palestinskog sukoba; ponavlja da EU neće prihvatiti promjene granica koje su utvrđene prije 1967., uključujući u odnosu na Jeruzalem, izuzev onih koje su dogovorile uključene strane; slaže se u tom pogledu sa zaključcima Vijeća EU-a o bliskoistočnom mirovnom procesu od 16. prosinca 2013. u kojima se izražava žaljenje zbog stalnog izraelskog širenja naselja, koja su prema međunarodnom pravu nezakonita i predstavljaju prepreku miru; žali što palestinske vlasti krše ljudska prava te što se iz Gaze neprekidno ispaljuju rakete na Izrael;

Izrael

20.  pozdravlja ponovno uključivanje Izraela u rad Vijeća UN-a za ljudska prava te skorašnje donošenje drugog ciklusa izvještaja o toj zemlji u okviru univerzalnog periodičnog pregleda; poziva izraelske vlasti da surađuju u okviru svih posebnih postupaka, uključujući s posebnim izvjestiteljem za stanje ljudskih prava na okupiranim područjima; podržava zaključke izvješća glavnog tajnika UN-a i visokog povjerenika UN-a za ljudska prava u vezi s Izraelom i okupiranim palestinskim područjima te poziva Izrael da provede preporuke nezavisne međunarodne misije za utvrđivanje činjenica o utjecaju izraelskih naselja na ljudska prava palestinskog naroda; iznimno je zabrinut zbog navodnih slučajeva političkog pritvaranja djece u izraelskim centrima za pritvor;

Bahrein

21.  zabrinut je zbog stanja boraca za ljudska prava i aktivista političke oporbe u Bahreinu; pozdravlja izjavu Vijeća za ljudska prava o Bahreinu iz rujna 2013. koju su potpisale sve države članice EU-a; poziva na trenutno i bezuvjetno puštanje na slobodu svih zatvorenika savjesti, političkih aktivista, novinara, boraca za ljudska prava i mirnih prosvjednika; poziva sve države članice EU-a da se potrude kako bi se tijekom sljedeće sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava donijela rezolucija o stanju ljudskih prava u Bahreinu, koja bi bila usredotočena na provedbu obveza koje je Bahrein preuzeo tijekom postupka univerzalnog periodičnog pregleda te preporuka nezavisnog bahreinskog istražnog odbora koje podržava kralj Bahreina, uključujući one koje se odnose na borce za ljudska prava;

Saudijska Arabija

22.  poziva Saudijsku Arabiju, kao novoizabranu članicu Vijeća za ljudska prava, da uzme u obzir preporuke 17. sjednice radne skupine za univerzalni periodični pregled kako bi se okončali svi oblici diskriminacije žena u zakonodavstvu i praksi te ženama dopustilo potpuno i ravnopravno sudjelovanje u društvu, poduzele sve mjere potrebne za borbu protiv nasilja u obitelji te kako bi se osiguralo da žrtve imaju pristup mehanizmima zaštite i pravnim sredstvima, donio zakon za zabranu svih ranih i prisilnih dječjih brakova te 18 godina odredilo kao minimalnu zakonsku dob za sklapanje braka, donijeli zakoni kojima se štiti sloboda udruživanja, izražavanja, mirnog okupljanja i vjeroispovijedi, uveo moratorij na smrtnu kaznu u cilju njezinog konačnog ukidanja, dopustila registracija NVO-a koji su aktivni na području ljudskih prava te ratificirali ključni instrumenti na području ljudskih prava;

Iran

23.  pozdravlja rezoluciju koju je u ožujku 2013. donijelo Vijeće UN-a za ljudska prava o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iranu te produžetak mandata posebnom izvjestitelju za stanje ljudskih prava u Iranu; ponovo potvrđuje svoju potporu nastavku mandata te poziva Iran da kao ključni korak prema otvaranju dijaloga za procjenu stanja ljudskih prava u Iranu posebnom izvjestitelju UN-a dopusti ulazak u zemlju; ponovno osuđuje smrtnu kaznu u Iranu, znatni porast pogubljenja, uz 40 obješenih osoba u prva dva tjedna 2014. godine te stalno kršenje prava na slobodu uvjerenja; primjećuje prve znakove napretka koje je iranska Vlada pokazala u pogledu ljudskih prava, uključujući puštanje političkih zatvorenika na slobodu; poziva EU i Vijeće UN-a za ljudska prava da nastave pomno pratiti stanje ljudskih prava te da osiguraju da ljudska prava ostanu ključni prioritet u svim pregovorima s iranskom vladom;

Rusija

24.  snažno osuđuje zakone o „stranim agentima” u Rusiji koji se koriste za uznemiravanje nevladinih organizacija pretresanjem ureda, propisivanjem kazni i drugim metodama zastrašivanja; poziva EU i države članice da nastave vršiti pritisak na Rusiju, i u sklopu Vijeća UN-a za ljudska prava i izvan njega, kako bi se okončala jasna kršenja slobode izražavanja i udruživanja; izražava snažnu zabrinutost zbog drugih stalnih kršenja ljudskih prava u Rusiji, kao što su gušenje slobode medija, zakoni koji diskriminiraju seksualne manjine, kršenje prava na okupljanje i nedostatak neovisnosti pravosuđa;

Bjelarus

25.  ponavlja svoju potporu posebnom izvjestitelju Vijeća UN-a za ljudska prava o stanju ljudskih prava u Bjelarusu poziva da se mandat posebnog izvjestitelja, kada se bude završio u lipnju 2014., produži za još jednu godinu; pozdravlja rezoluciju o Bjelarusu donesenu u lipnju 2013. te stalno potvrđivanje znatnog kršenja ljudskih prava u toj zemlji te pozornost koja se tome pridaje; potiče Europsku službu za vanjsko djelovanje i države članice da nastave vršiti pritisak na Bjelarus po pitanju ljudskih prava;

Uzbekistan

26.  pozdravlja rezultate univerzalnog periodičnog pregleda Uzbekistana; žali zbog stalnog odbijanja uzbekistanske vlade da potvrdno odgovori na zahtjeve za posjet stručnjaka koji se upućuju u okviru posebnih postupaka Vijeća za ljudska prava; potiče države članice EU-a da se zalažu za stvaranje posebnog mehanizma za praćenje stanja ljudskih prava u Uzbekistanu u Vijeću za ljudska prava;

Srednjoafrička Republika

27.  ponavlja svoju duboku zabrinutost zbog stanja u Srednjoafričkoj Republici; poziva međunarodnu zajednicu da hitno podupre humanitarni apel UN-a, kojemu jako nedostaje financijskih sredstava, te poziva na poboljšanje sigurnosne situacije u cilju osiguranja pristupa humanitarnoj pomoći za stanovništvo; nada se da će brzo razmještanje misije ZSOP-a EU-a doprinijeti poboljšanju situacije na terenu; pozdravlja rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 2136 (2014), rezoluciju Vijeća UN-a za ljudska prava, njegovu posebnu sjednicu o stanju u Srednjoafričkoj Republici od 20. siječnja 2014. te imenovanje neovisnog stručnjaka za stanje ljudskih prava u zemlji; potiče novu privremenu predsjednicu Samba-Panza da učini sve u svojoj moći kako bi se okončalo nasilje i smirile napetosti na vjerskoj osnovi u zemlji;

Demokratska Republika Kongo

28.  ističe poziv UN-a na daljnju potporu istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo koji razdiru sukobi kako bi se osiguralo da se navedena kriza ne zaboravi; izražava ozbiljnu zabrinutost zbog nedavnih masovnih raseljavanja stanovnika u regiji Katanga; oštro osuđuje napade pobunjeničkih snaga na istoku zemlje na civilno stanovništvo, uključujući žene i djecu; oštro osuđuje sustavnu upotrebu silovanja kao oružja u ratu; izražava duboku zabrinutost zbog kontinuiranog korištenja djece kao vojnika te poziva na njihovo razoružavanje, rehabilitaciju i reintegraciju; smatra da okvir UN-a za mir, sigurnost i suradnju za Demokratsku Republiku Kongo i regiju ostaje ključni okvir za postizanje održivog mira; pozdravlja Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2136 od 30. siječnja 2014. kojom se obnavlja embargo na oružje nametnut Demokratskoj Republici Kongo;

Eritreja

29.  potiče EU i Vijeće UN-a za ljudska prava na daljnju pozornost i oprez glede stanja ljudskih prava u Eritreji, s obzirom na to da ozbiljna kršenja ljudskih prava dovode do velikog broja izbjeglica i migranata; pozdravlja rezoluciju Vijeća UN-a za ljudska prava o stanju ljudskih prava u Eritreji koja je jednoglasno usvojena u lipnju 2013.; pohvaljuje prvo izvješće posebnog izvjestitelja za stanje ljudskih prava u zemlji; poziva na obnovu njegova mandata na 26. sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava;

Mali

30.  pozdravlja imenovanje neovisnog stručnjaka za stanje ljudskih prava u Maliju, daljnje praćenje stanja ljudskih prava nakon sukoba i snažno vodstvo koje pružaju ostale afričke države u poboljšanju stanja ljudskih prava u zemlji; poziva na obnovu mandata neovisnog stručnjaka;

Južni Sudan

31.  izražava duboku zabrinutost zbog stanja u Južnom Sudanu, uključujući političku borbu za vodstvo u zemlji, što je dovelo do porasta etničkih sukoba i raseljavanja više od 650 000 ljudi; poziva države članice EU-a da navedeno pitanje pokrenu pred Vijećem UN-a za ljudska prava kako bi stanje u Južnom Sudanu ostalo prioritet na međunarodnoj razini; pozdravlja sporazum o prekidu neprijateljstava potpisan 23. siječnja 2014., no ističe činjenicu da je to tek prvi korak prema miru i pomirbi; osuđuje sveprisutno kršenje i počinjene povrede ljudskih prava te ističe da odgovorni moraju za njih odgovarati; pozdravlja uključenost Afričke unije u uspostavu istražne komisije koja će pružiti temelj za pravdu i odgovornost te buduću pomirbu;

Šri Lanka

32.  osuđuje stalne napade na vjerske manjine te uznemirivanje i zastrašivanje boraca za ljudska prava, odvjetnika i novinara; priznaje napredak ostvaren u obnovi te provedbu nekih preporuka Odbora za stečeno iskustvo i pomirenje, ali žali zbog toga što vlada Šri Lanke i dalje ne provodi neovisne i vjerodostojne istrage prijašnjih kršenja međunarodnih ljudskih prava i humanitarnog prava; snažno podržava preporuku visokog povjerenika UN-a za ljudska prava da se uspostavi neovisni međunarodni istražni sustav koji bi doprinio uspostavljanju istine ako zakažu domaći sustavi istrage;

Burma/Mjanmar

33.  pozdravlja rezoluciju o Burmi/Mjannaru koju je donijelo Vijeće UN-a za ljudska prava te daljnje napore posebnog izvjestitelja; poziva Vijeće UN-a za ljudska prava da ne prekida niti mijenja mandat posebnog izvjestitelja sve dok u zemlji ne bude uspostavljen Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR) s punim mandatom te poziva Burmu/Mjanmar da osigura da odbor za reviziju zatvorenika i dalje nastavi s radom na rješavanju svih otvorenih slučajeva i stavljanju izvan snage spornog zakona koji utječe na slobodnu izražavanja i udruživanja (posebno Zakona o mirnom okupljanju i prosvjedima iz 2011.); osuđuje neprekidno nasilje i zlostavljanja počinjena protiv manjine Rohingya u državi Rakhine te napade protiv muslimana i drugih vjerskih manjina te poziva na potpune, transparentne i neovisne istrage takvih kršenja;

Demokratska Narodna Republika Koreja

34.  pozdravlja planirano produženje mandata posebnog izvjestitelja za stanje ljudskih prava u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji (DNRK), rezoluciju usvojenu konsenzusom u ožujku 2013. te predstavljanje izvješća istražnog odbora za ljudska prava u toj zemlji; ponovno potvrđuje svoj poziv upućen vladi DNRK-a da u potpunosti surađuje s izvjestiteljem te da mu omogući posjet zemlji; poziva Vijeće UN-a za ljudska prava da uzme u obzir preporuke Međunarodnog istražnog odbora, s posebnim naglaskom na nužnu osudu međunarodnih zločina počinjenih u DNRK-u, da podrži nadležnost UN-a u dokumentiranju kršenja ljudskih prava u zemlji te da podrži odgovarajuće međunarodne mehanizme kako bi osiguralo odgovornost za međunarodne zločine počinjene u DNRK-u;

Kambodža, Obala Bjelokosti, Haiti, Somalija i Sudan

35.  pozdravlja produženje mandata neovisnih stručnjaka za Kambodžu, Obalu Bjelokosti, Haiti, Somaliju i Sudan; poziva vlasti tih zemalja da u potpunosti surađuju s mandatarima;

Tematska pitanja

Prava djeteta

36.  pozdravlja rad Vijeća UN-a za ljudska prava u vezi s pravima djeteta, kao što je rezolucija iz rujna 2013. o sprečivoj smrtnosti i pobolijevanju djece mlađe od 5 godina kao pitanju ljudskih prava te napore Odbora za prava djeteta; poziva države da ratificiraju treći Fakultativni protokol uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta koji će djeci omogućiti da svoje žalbe predaju Odboru; pohvaljuje predstojeću rezoluciju Vijeća UN-a za ljudska prava u vezi s pravima djeteta kao izvrstan primjer suradnje EU-a i skupine latinoameričkih i karipskih zemalja u Ujedinjenim narodima (GRULAC); izražava svoju duboku zabrinutost zbog slučajeva mučenja i pritvaranja djece o kojima su izvijestile organizacije poput UNICEF-a i Amnesty Internationala; poziva UN da dodatno istraži takve slučajeve te da osmisli preporuke za djelovanje;

Žene i djevojčice

37.  poziva EU da aktivno sudjeluje na 58. sjednici Komisije o položaju žena kako se ne bi dovela u pitanje pravna stečevina UN-ove pekinške platforme za djelovanje, kao što su pristup obrazovanju i zdravstvenoj skrbi, što je temeljno ljudsko pravo, uključujući seksualna prava i pravo na rađanje; strogo osuđuje uporabu seksualnog nasilja protiv žena kao ratnu taktiku, uključujući zločine poput masovnih silovanja, seksualnog ropstva, prisilne prostitucije, rodno utemeljene oblike progona uključujući genitalno sakaćenje žena, trgovanje ženama, prijevremeno i prisilno sklapanje brakova, ubojstva iz časti te sve druge oblike seksualnog nasilja slične težine; ponovno poziva EU i sve države članice da potpišu i ratificiraju Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja;

Mučenje

38.  ponavlja važnost borbe protiv mučenja i drugih oblika zlostavljanja te prioriteta kojeg EU daje tom pitanju, posebno u pogledu djece; poziva Vijeće UN-a za ljudska prava da iskoristi godišnju rezoluciju o mučenju kako bi za još tri godine obnovio mandat posebnom izvjestitelju te da osigura djelotvorni nastavak aktivnosti vezanih uz prošle rezolucije o mučenju; potiče ESVD-a, Komisiju i države članice EU-a da pokažu njihovu zajedničku opredijeljenost za iskorjenjivanje mučenja i podršku žrtvama, osobito nastavljajući ili, kada je to primjenjivo, počevši doprinositi dobrovoljnom fondu UN-a za žrtve mučenja i posebnom fondu utemeljenom Fakultativnim protokolom uz Konvenciju protiv mučenja

Smrtna kazna

39.  ponovo potvrđuje svoje oštro osuđivanje upotrebe smrtne kazne i snažno podržava moratorij kao korak prema ukidanju; poziva EU, njegove države članice i Vijeće UN-a za ljudska prava da nastave zahtijevati ukidanje diljem svijeta; snažno potiče države koje još izvršavaju smrtnu kaznu da objave jasne i točne podatke o broju osuda i izvršenja smrtne kazne;

Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja

40.  osuđuje kontinuirano kršenje prava na slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja širom svijeta; ponavlja važnost koju EU pridaje tom pitanju; poziva države članice da nastave raditi na tome; pozdravlja obnovu mandata posebnog izvjestitelja UN-a o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja; još jednom potvrđuje da je sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti, kao i sloboda da pojedinac promjeni vjeroispovijest ili je se odrekne, temeljno ljudsko pravo; naglašava, stoga, da je potrebno učinkovito se boriti protiv svih oblika diskriminacije vjerskih manjina diljem svijeta;

Prava homoseksualnih, biseksualnih, transseksualnih i dvospolnih osoba (LGBTI)

41.  izražava zabrinutost nedavnim povećanjem diskriminatornih zakona i postupaka te nasilja protiv pojedinaca na temelju njihovog seksualnog usmjerenja i osjećaja pripadnosti spolu; potiče pomno praćenje stanja u Nigeriji i Ugandi, gdje novi zakoni ozbiljno prijete slobodi spolnih manjina; osuđuje uvođenje diskriminatornih zakona i represiju slobode govora u Rusiji; ponovno potvrđuje vlastitu podršku za stalni rad Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava u borbi protiv tih diskriminatornih zakona i postupaka te općenito rad UN-a po tom pitanju; preporuča aktivno sudjelovanje država članica EU-a, Vijeća i Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) u borbi protiv pokušaja dovođenja u pitanje tih prava;

Diskriminacija na temelju kaste

42.  osuđuje diskriminaciju na temelju kaste; izražava duboku zabrinutost zbog stalnih rasprostranjenih kršenja ljudskih prava na temelju kaste i nasilja, uključujući spolno nasilje nad ženama koje pripadaju dotičnim zajednicama; pozdravlja rad Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR) i mandatara Posebnih postupaka UN-a na borbi protiv ove vrste diskriminacije; zagovara da države članice promiču podržavanje nacrta Načela i smjernica UN-a za učinkovito iskorjenjivanje diskriminacije na temelju rada te poziva Vijeće UN-a za ljudska prava da usvoji taj okvir;

Pravo na mirno okupljanje

43.  poziva EU da podrži daljnje aktivnosti u vezi s izvješćem Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR) o djelotvornim mjerama i najboljoj praksi radi osiguranja promicanja i zaštite ljudskih prava u kontekstu mirnih prosvjeda, osobito podržavanjem napora za razvoj međunarodnog pravnog okvira koji se tiče prava na mirno okupljanje;

Stanovanje

44.  potvrđuje svoju potporu važnosti koju Vijeće UN-a za ljudska prava pridaje pravu na stanovanje; ponavlja također svoj poziv Uniji i državama članicama EU-a da promiču pristup prikladnom stanovanju kao temeljno pravo;

Vodoopskrba i sanitarna skrb

45.  pozdravlja rezoluciju o pravu na sigurnu pitku vodu i sanitarnu skrb koju je u rujnu 2013. donijelo Vijeće UN-a za ljudska prava te rad posebnog izvjestitelja UN-a po tom pitanju, osobito kroz razvoj priručnika o provedbi prava na sigurnu pitku vodu i sanitarnu zaštitu; poziva ESVD, države članice EU-a i Vijeće UN-a za ljudska prava da ostanu usredotočeni na to često zanemareno ali životno važno ljudsko pravo na pitku vodu i sanitarnu skrb;

Poslovanje i ljudska prava

46.  snažno podupire provedbu vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima; poziva EU i njegove države članice da preuzmu aktivnu ulogu na 7. sjednici radne skupine UN-a po pitanju ljudskih prava i transnacionalnih korporacija te drugih poduzeća te da podrže napore za usklađivanje svojih politika sa smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća i s vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima; ponavlja svoj zahtjev Europskoj komisiji da do kraja 2014. podnese izvješće o provedbi vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima od strane država članica EU-a; primjećuje novonastalu inicijativu da se poziv za zakonski obvezujućim međunarodnim instrumentima za poslovanje i ljudska prava zaključi unutar sustava UN-a;

Korupcija i ljudska prava

47.  poziva EU i njene države članice da podupru uspostavu posebnog izvjestitelja UN-a za financijski kriminal, korupciju i ljudska prava;

Sport

48.  Pozdravlja rezoluciju usvojenu u rujnu 2013. o promicanju ljudskih prava kroz sport i olimpijske ideale; izražava zabrinutost stanjem radnika migranata u Kataru, posebno u pripremama za Svjetsko prvenstvo 2022.; uzima na znanje inicijativu Katara da razmotri tu brigu; poziva katarska tijela da reformiraju svoje radno zakonodavstvo, da ukinu zakonodavstvo o sponzorstvu („sustav kafala”) koje je na snazi širom regije i da ratificiraju relevantne međunarodne konvencije; Potiče EU da osigura da društva EU-a koja rade u građevinarstvu u Kataru ne doprinose zlouporabama ljudskih prava kojima su izloženi migrantski radnici; naglašava važnost nadziranja svih velikih sportskih događaja i njihovu interakciju s ljudskim pravima, poput Zimskih olimpijskih igara u Sočiju, u Rusiji, u veljači 2014. i stalno sprečavanje slobode okupljanja i prava spolnih manjina te poput predstojećeg Svjetskog prvenstva u Brazilu, gdje diljem zemlje postoje prijave o prisilnom iseljenju;

Upotreba naoružanih bespilotnih letjelica

49.  zabrinut je zbog kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava koje proizlazi iz nezakonitog ciljanog ubijanja koje provode naoružane bespilotne letjelice, što je dovelo do toga da je izvan proglašenih područja sukoba nepoznat broj civila ubijen, ozbiljno ranjen ili traumatiziran; podržava u sklopu odgovarajućih Posebnih postupaka UN-a napore za promicanje transparentne i odgovorne upotrebe naoružanih bespilotnih letjelica od strane država u skladu s utvrđenim međunarodnim pravnim okvirom; poziva EU, njegove države članice i Vijeće UN-a za ljudska prava da i dalje podupiru istrage ciljanog ubijanja i da postupaju na temelju preporuka posebnih izvjestitelja UN-a za izvansudska, masovna ili arbitrarna pogubljenja te za protuterorizam i ljudska prava;

Međunarodni kazneni sud

50.   ponavlja svoju punu podršku Međunarodnom kaznenom sudu te ostaje na oprezu u vezi sa svim pokušajima dovođenja u pitanje njegova legitimiteta; traži aktivni razvoj stajališta EU-a o zločinu agresije i izmjenama iz Kampale;

Univerzalni periodični pregled

51.  ponovo potvrđuje važnost univerzalnosti univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) da bi se potpuno shvatilo stanje ljudskih prava u svim državama članicama UN-a i ponavlja da je i dalje važan ovaj drugi ciklus pregleda s naglaskom na primjeni preporuka prihvaćenih tijekom prvog ciklusa; ponovno poručuje, međutim, da se preporuke koje države nisu prihvatile u prvom ciklusu ponovno razmotre u nastavku procesa univerzalnog periodičnog pregleda;

52.  poziva države članice EU-a koje sudjeluju u interaktivnim dijalozima u sklopu univerzalnog periodičnog pregleda da iznesu konkretne i mjerljive prijedloge kako bi se poboljšala kvaliteta daljnjih postupaka na temelju prihvaćenih preporuka i njihove provedbe; ističe koliko je važno da Komisija i države članice EU-a pružaju tehničku pomoć kako bi pomogle državama podvrgnutima pregledu da primijene preporuke o predstavljanju srednjoročnih ažuriranja da bi se omogućilo poboljšanje primjene;

53.  naglašava potrebu da se preporuke s univerzalnog periodičnog pregleda sustavno obuhvate dijalozima i savjetovanjima EU-a o ljudskim pravima i strategijama EU-a o ljudskim pravima za pojedine zemlje; ponavlja svoju preporuku da Parlament izrazi ove preporuke tijekom posjeta svojih delegacija trećim zemljama;

54.  pozdravlja sve korake koji omogućavaju velikom broju dionika, uključujući civilno društvo, puno sudjelovanje u procesu univerzalnog periodičnog pregleda; naglašava koliko je važno da ESVD i države članice istaknu u Vijeću UN-a za ljudska prava zabrinjavajuće stanje smanjenja prostora za djelovanje nevladinih organizacija (NVO) u velikom broju zemalja diljem svijeta;

Posebni postupci

55.  ponavlja svoju čvrstu podršku Posebnim postupcima; naglašava veliku važnost neovisnosti tih mandata i odlučno poziva sve države članice UN-a da u potpunosti surađuju s Posebnim postupcima, uključujući gostoprimstvo mandatarima prilikom posjeta zemljama, udovoljavanje njihovim hitnim zahtjevima za djelovanjem i u vezi s navodima o kršenju preporuka mandatara te osiguranje odgovarajućeg postupanja sukladno tim preporukama; podržava izjavu koju su 10. prosinca 2013. objavila 72 stručnjaka Posebnih postupaka i zabrinut je što nesuradnja država s Posebnim postupcima koči njihovu sposobnost da ispune svoj mandat;

56.  oštro osuđuje sve oblike odmazde protiv boraca za ljudska prava i aktivista koji surađuju na provedbi procesa univerzalnog periodičnog pregleda i s Posebnim postupcima, osobito u slučaju Kine; poziva Vijeće UN-a za ljudska prava da istraži izvješća koja pokazuju da je kineski aktivist Cao Shunli, koji je zagovarao sudjelovanje civilnog društva u univerzalnom periodičnom pregledu, u pritvoru od 14. rujna 2013.; poziva Predsjednika Vijeća UN-a za ljudska prava da aktivno prati ovaj i druge slične slučajeve, a sve države poziva da osiguraju odgovarajuću zaštitu od takvih zastrašivanja; naglašava da takvo postupanje dovodi u pitanje čitav sustav UN-a za ljudska prava;

Sudjelovanje EU-a

57.  naglašava važnost aktivnog sudjelovanja EU-a u svim mehanizmima UN-a za ljudska prava, uključujući Vijeće UN-a za ljudska prava; potiče države članice EU-a da to čine sudjelovanjem u oblikovanju i donošenju rezolucija, aktivnim sudjelovanjem u raspravama i interaktivnim dijalozima te davanjem izjava; snažno podržava sve veću praksu međuregionalnih inicijativa od strane EU-a;

58.  ponovno potvrđuje važnost uključivanja rezultata rada iz Ženeve u kontekstu Vijeća UN-a za ljudska prava u relevantne unutarnje i vanjske aktivnosti EU-a, uključujući i takve aktivnosti Parlamenta, kao što su izaslanstva odbora i međuparlamentarna izaslanstva te doprinosi posebnih izvjestitelja UN-a sjednicama odbora;

59.  potiče posebnog predstavnika EU-a (PPEU) da i dalje pospješuje učinkovitost, dosljednost i prepoznatljivost politike EU-a o ljudskim pravima u kontekstu Vijeća UN-a za ljudska prava te da ubuduće razvija blisku suradnju s Uredom visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR) i Posebnim postupcima, te žali što Visoka predstavnica/ potpredsjednica Komisije nije prisutna u segmentu Vijeća UN-a za ljudska prava na visokoj razini;

60.  ponovno naglašava važnost učinkovite koordinacije i suradnje između Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD), Komisije i država članica EU-a u području ljudskih prava potiče ESVD, posebno putem izaslanstava EU-a u Ženevi i New Yorku, da pravodobnim i bitnim savjetovanjima poveća dosljednost EU-a te da iznese „jednoglasnu poruku“;

61.  naglašava kako je važno da države članice EU-a podupiru Vijeće UN-a za ljudska prava tako da djeluju zajedno prema ostvarenju nedjeljivosti i univerzalnosti ljudskih prava i, posebno tako da ratificiraju međunarodne instrumente o ljudskim pravima koje je ovo tijelo uspostavilo; ponavlja svoje žaljenje da nijedna država članica EU-a nije ratificirala Konvenciju o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji; ponavlja činjenicu da nekoliko država članica još nije usvojilo i/ili ratificiralo Konvenciju za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka, Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, ili Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima; ponavlja svoj poziv svim državama članicama da ratificiraju te konvencije i protokole; naglašava kako je važno da države članice pravodobno podnesu periodična izvješća nadzornim tijelima UN-a; poziva EU da aktivno oblikuje svoje stajalište o kaznenom djelu agresije i amandmanima iz Kampale;

62.  naglašava važnost kontinuirane potpore EU-a u zaštiti neovisnosti OHCHR-a kako bi se osiguralo da on može i dalje učinkovito i nepristrano obavljati svoje zadaće; naglašava da je za nepristranost i funkcioniranje OHCHR-a ključno da se jamče dostatna sredstva, posebno u pogledu trenutačnih potreba za otvaranje novih regionalnih ureda OHCHR-a kao rezultat kriznih situacija; naglašava važnost osiguravanja dostatnih sredstava za pokrivanje sve većeg obima posla tijela osnovanih na temelju ugovora; poziva EU da preuzme vodeću ulogu u osiguravanju učinkovitog funkcioniranja sustava tijela osnovanih na temelju ugovora, također i u pogledu zadovoljavajućih sredstava;

63.  ponovno potvrđuje da je zaštita boraca za ljudska prava ključni prioritet u okviru politike EU-a o ljudskim pravima; cijeni, stoga, praktičnu i financijsku potporu dodijeljenu hitnoj zaštiti boraca za ljudska prava i potpori za njih, na temelju europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR);

o
o   o

64.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, vladama i parlamentima država članica, Vijeću sigurnosti UN-a, glavnom tajniku UN-a, predsjedniku 68. zasjedanja Glavne skupštine UN-a, predsjedniku Vijeća UN-a za ljudska prava, visokom povjereniku UN-a za ljudska prava te radnoj skupini EU–UN koju je osnovao Odbor za vanjske poslove.

(1) SL C 332 E, 15.11.2013., str. 114.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0055.
(3) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0575.

Posljednje ažuriranje: 5. rujna 2017.Pravna napomena