Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2628(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0245/2014

Keskustelut :

PV 13/03/2014 - 19.1
CRE 13/03/2014 - 19.1

Äänestykset :

PV 13/03/2014 - 20.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0253

Hyväksytyt tekstit
PDF 120kWORD 45k
Torstai 13. maaliskuu 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Venäjä: Bolotnaja-aukion tapahtumiin osallistuneiden mielenosoittajien tuomitseminen
P7_TA(2014)0253B7-0245, 0246, 0247, 0248, 0249 ja 0250/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2014 Venäjästä ja Bolotnajan aukion tapahtumissa mukana olleiden mielenosoittajien tuomitsemisesta (2014/2628(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja erityisesti 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä(1) ,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 24. helmikuuta 2014 antaman lausunnon Bolotnajan aukion tapahtumissa mukana olleiden mielenosoittajien tuomitsemisesta,

–  ottaa huomioon Venäjän perustuslain ja erityisesti sen 118 pykälän, jonka mukaan oikeudenkäyttö Venäjän federaatiossa kuuluu yksinomaan tuomioistuimille, ja sen 120 pykälän, jonka mukaan tuomarit ovat riippumattomia ja ainoastaan Venäjän perustuslain ja federaation lainsäädännön alaisia,

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2013 käydyt EU:n ja Venäjän ihmisoikeusneuvottelut,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämistä käsittelevän komitean 17. joulukuuta 2013 päivätyn raportin sen määräaikaisvierailusta Venäjän federaatioon,

–  ottaa huomioon Venäjän federaation ihmisoikeusasiamiehen Vladimir Lukinin lausunnon 4. maaliskuuta 2014 pidetyistä mielenosoituksista Moskovassa ja lainvalvontaviranomaisten toteuttamista toimista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön täysjäsen ja on näin ollen sitoutunut demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteisiin; toteaa, että koska viime kuukausina oikeusvaltioperiaatetta on rikottu vakavasti useita kertoja ja koska on hyväksytty rajoittavia lakeja, on yhä enemmän syytä olla huolissaan siitä, miten Venäjä noudattaa kansainvälisiä ja kansallisia velvoitteitaan;

B.  ottaa huomioon, että presidentti Vladimir Putinin virkaanastujaisten aattona 6. toukokuuta 2012 muutamat kymmenet Bolotnajan aukiolle kerääntyneistä arviolta kymmenistä tuhansista mielenosoittajista iskivät ajoittain yhteen poliisin kanssa, minkä seurauksena osa sai vähäisiä vammoja;

C.  ottaa huomioon, että noin 600 aktivistia pidätettiin lyhyeksi ajaksi ja 28:aa henkilöä vastaan käynnistettiin rikosoikeudellisia menettelyjä; ottaa huomioon, että viranomaiset käynnistivät tutkinnan mielenosoittajien toimista, joita se piti ”joukkomellakoina”, jotka Venäjän lakien mukaan ovat joukkotoimia, joihin sisältyy väkivaltaa, väkivaltaisia hyökkäyksiä, omaisuuden tuhoamista, tuliaseiden käyttöä tai viranomaisten aseellista vastustamista; ottaa huomioon, että viranomaiset ovat väittäneet väkivallan olleen suunniteltua ja osa salaliittoa, jonka tarkoituksena on horjuttaa maan vakautta ja kaataa hallitus;

D.  ottaa huomioon, että monet viime vuosien oikeudenkäynnit ja oikeusmenettelyt ovat asettaneet kyseenalaisiksi Venäjän federaation oikeudellisten elinten riippumattomuuden ja puolueettomuuden;

E.  ottaa huomioon, että lukuisat venäläiset ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet, että turvallisuusjoukkojen käyttämät kohtuuttomat ja aggressiiviset toimet sekä väkivallan kohtuuton käyttö johtivat väkivallan puhkeamiseen, jonka jälkeen mielenosoittajia pidätettiin mielivaltaisesti; ottaa huomioon, että Venäjän federaation ihmisoikeusasiamies on vahvistanut omassa arviossaan, että syytökset joukkomellakoista olivat perusteettomia;

F.  ottaa huomioon, että venäläinen tuomioistuin antoi 24. helmikuuta 2014 kahdeksalle kyseisistä mielenosoittajista langettavat tuomiot, jotka vaihtelivat ehdonalaisista tuomioista neljän vuoden vankeusrangaistuksiin, ja että tämän lisäksi oli annettu kolme ankarampaa vankeusrangaistusta vuonna 2013 ja aktivisti Mihail Kosenko oli määrätty psykiatriseen pakkohoitoon;

G.  ottaa huomioon, että useita pidätyksiä tehtiin myös 21. ja 24. helmikuuta 2014 järjestetyissä rauhanomaisissa mielenosoituksissa, joilla tuettiin Bolotnajan aukion tapauksesta syytettyjä; ottaa huomioon, että yli 200 ihmistä, jotka olivat kokoontuneet Zamoskvoretskin aluetuomioistuimen ulkopuolelle 24. helmikuuta 2014 kuulemaan tuomiota, pidätettiin useiden tuntien ajaksi; ottaa huomioon, että oppositiojohtajat Boris Nemtsov ja Aleksei Navalnyi tuomittiin myöhemmin 10 päivän vankeusrangaistuksiin; ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyi on määrätty kotiarestiin seuraavien kahden kuukauden ajaksi ja että hänelle asennettiin 5. maaliskuuta 2014 sähköinen valvontaranneke;

H.  ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset ovat laajentamassa yleisön valvontaohjelmia; ottaa huomioon, että nämä ohjelmat, yhdessä HBLT-ihmisten vastaisen lainsäädännön sekä hallituksesta riippumattomien järjestöjen vapautta rajoittavan lainsäädännön kanssa antavat Venäjän viranomaisille erittäin tehokkaat välineet opposition valvomiseen ja tukahduttamiseen;

I.  toteaa, että Venäjän ihmisoikeustilanne on heikentynyt viime vuosina ja Venäjän viranomaiset ovat hyväksyneet joukon lakeja, joissa on tulkinnanvaraisia säännöksiä ja joilla opposition ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toimintaa voidaan rajoittaa entisestään sekä estää ilmaisun- ja kokoontumisvapauden toteutuminen; ottaa huomioon, että vastustuksen murtamiseen käytettäviin tehoiskuihin ovat kuuluneet poliisin suorittamat ratsiat, omaisuuden takavarikoiminen, hallinnolliset sakot ja muut toimet, joilla on pyritty estämään kansalaisjärjestöjä tekemästä työtään ja saamaan ne luopumaan siitä;

J.  ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset häiritsevät oppositiopuolueiden ja -liikkeiden johtajia ja että eräitä heistä on pidätetty erilaisten syytösten nojalla, esimerkkeinä Solidaarisuus-liikkeen johtaja Ilja Jašin, Vihreiden ja sosialidemokraattien liiton varapuheenjohtaja Gleb Fetisof ja ympäristöaktivisti ja Jabloko-liikkeen näkyvä jäsen Jevgeni Vitiško;

K.  ottaa huomioon, että joulukuussa 2013 Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea kirjasi useita tapauksia, joissa lainvalvontaviranomaiset ja poliisi olivat kohdelleet huonosti ja kiduttaneet vankeja;

1.  ilmaisee syvän huolestumisensa Bolotnajan aukion mielenosoittajiin kohdistetuista menettelyistä, joissa tehtiin alusta lähtien vakavia virheitä ja nostettiin syytteitä poliittisista syistä;

2.  katsoo, että mielenosoittajia vastaan esitetyt syytteet ja heille annetut tuomiot vaikuttavat kohtuuttomilta syytteisiin johtaneiden tapahtumien ja rikkomusten luonteeseen nähden; katsoo, että oikeudenkäynnin tulos herättää jälleen kysymyksiä oikeusvaltion tilasta, kun otetaan huomioon menettelylliset puutteet ja pitkät tutkintavankeudet;

3.  kehottaa Venäjän oikeusviranomaisia harkitsemaan rangaistuksia uudelleen muutoksenhakuprosessissa ja vapauttamaan kahdeksan mielenosoittajaa sekä Bolotnajan vangin Mihail Kosenkon, joka tuomittiin psykiatriseen pakkohoitoon;

4.  ilmaisee myös syvän huolestumisensa monien rauhanomaisten mielenosoittajien pidättämisestä Bolotnajan tuomioiden antamisen jälkeen ja kehottaa hylkäämään kaikki mielenosoittajia vastaan nostetut syytteet; kehottaa lisäksi Venäjän hallitusta kunnioittamaan kaikkien kansalaisten oikeutta käyttää perusvapauksiaan ja yleismaailmallisia ihmisoikeuksiaan;

5.  muistuttaa, että Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön jäsenenä Venäjän on tärkeää noudattaa täysimääräisesti kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteitaan sekä ihmisen perusoikeuksia ja oikeusvaltion periaatetta, jotka on kirjattu Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen; huomauttaa, että viimeaikainen kehitys Venäjällä on loitontunut uudistuksista, joita tarvittaisiin maan demokraattisten normien ja oikeusvaltion sekä oikeuslaitoksen riippumattomuuden kehittämiseksi;

6.  ilmaisee huolensa Venäjän federaation kehityksestä ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja suojelemisen sekä yhteisesti sovittujen demokratian periaatteiden, sääntöjen ja menettelyjen noudattamisen osalta, kun otetaan erityisesti huomioon ulkomaisia toimijoita koskeva lainsäädäntö, HBLT-ihmisten vastainen lainsäädäntö, herjauksen uudelleenkriminalisointi, valtiopetoslainsäädäntö ja julkisia mielenosoituksia säätelevä lainsäädäntö; vaatii Venäjää pitämään kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan Euroopan neuvoston jäsenenä;

7.  kehottaa Venäjän hallitusta toteuttamaan konkreettisia toimia, joilla puututaan ihmisoikeustilanteen heikentymiseen, erityisesti lopettamaan kansalaisjärjestöihin ja aktivisteihin kohdistuvan häirinnän; kehottaa Venäjän toimeenpanevia ja lakiasäätäviä elimiä tarkastelemaan uudelleen äskettäin hyväksyttyjä säädöksiä ja toimenpiteitä, jotka ovat ristiriidassa niiden ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevien sitoumusten kanssa, joita maa on Euroopan neuvoston jäsenenä tehnyt, ja mahdollisesti kumoamaan ne sekä ottamaan huomioon maan ihmisoikeusasiamiehen ehdotukset ja ihmisoikeusneuvoston suositukset Venäjän federaation presidentille;

8.  vaatii Venäjän oikeusviranomaisia ja lainvalvontaviranomaisia hoitamaan tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti;

9.  korostaa, että kokoontumisvapaus Venäjän federaatiossa taataan Venäjän perustuslain 31 pykälässä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, jonka allekirjoittajamaa Venäjä on, ja siten Venäjän viranomaisilla on velvollisuus kunnioittaa kyseistä vapautta;

10.  kehottaa Venäjän federaatiota saattamaan valvontaohjelmansa Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisiksi;

11.  pitää valitettavina jatkuvia iskuja hallitusta arvostelevia kansalaisia ja TV Doždin ja Eho Moskvy -radion kaltaisia jäljellä olevia riippumattomia tiedotusvälineitä vastaan;

12.  kehottaa korkeaa edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että kaikki poliittisista syistä syytettyjä henkilöitä koskevat tapaukset otetaan esille EU:n ja Venäjän välisissä ihmisoikeusneuvotteluissa ja että näihin neuvotteluihin osallistuvia Venäjän edustajia vaaditaan virallisesti vastaamaan kuhunkin tapaukseen;

13.  pyytää neuvoston ja komission puheenjohtajia ja korkeaa edustajaa seuraamaan tapauksia edelleen tarkasti ja ottamaan nämä asiat esiin eri yhteyksissä ja kokouksissa Venäjän kanssa ja raportoimaan parlamentille Venäjän viranomaisten kanssa käydyistä keskusteluista;

14.  kehottaa neuvostoa laatimaan yhtenäisen Venäjän-politiikan, jonka yhteydessä 28 EU‑jäsenvaltiota ja EU:n toimielimet sitoutuvat pitämään kiinni vahvasta yhteisestä viestistä, joka koskee ihmisoikeuksien asemaa EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa sekä tarvetta saada ilmaisun-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden suitsiminen loppumaan Venäjällä; kehottaa ilmaisemaan tämän yhteisen viestin EU:n ulkoasioiden neuvoston päätelmissä;

15.  kehottaa korkeaa edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että unioni pyrkii Venäjän sisäisen lainsäädännön rajoissa käyttämään jokaisen mahdollisuuden jatkaa keskustelua Venäjän kansalaisjärjestöjen kanssa ja tukemaan niitä, myös sellaisia järjestöjä, jotka ajavat demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion arvoja;

16.  kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa ottamaan huomioon EU:n rahoitusvälineiden meneillään olevan ohjelmasuunnitteluvaiheen ja lisäämään taloudellista apuaan Venäjän kansalaisyhteiskunnalle demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen avulla sekä kansalaisjärjestöille ja paikallisyhteisöille suunnattujen rahastojen avulla sekä sisällyttämään EU:n ja Venäjän välisen kansalaisyhteiskuntaa käsittelevän foorumin kumppanuusvälineeseen, jotta varmistetaan kestävä ja uskottava pitkäaikainen tuki;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0284.

Päivitetty viimeksi: 5. syyskuuta 2017Oikeudellinen huomautus