Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2016(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0215/2014

Ingivna texter :

A7-0215/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/04/2014 - 18.3

Antagna texter :

P7_TA(2014)0258

Antagna texter
PDF 121kWORD 42k
Onsdagen den 2 april 2014 - Bryssel Slutlig utgåva
Gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij
P7_TA(2014)0258A7-0215/2014

Europaparlamentets rekommendation till rådet av den 2 april 2014 med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om att införa gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij (2014/2016(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av artikel 215 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Guy Verhofstadt och Kristiina Ojuland, för ALDE-gruppen, om att införa gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij (B7-0473/2013),

–  med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 2 februari 2012 om att föra en konsekvent politik gentemot de regimer mot vilka EU tillämpar restriktiva åtgärder(1) ,

–  med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 23 oktober 2012 om att införa gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij(2) ,

–  med beaktande av uttalandet av den 20 mars 2013 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, om fallet Magnitskij i Ryssland,

–  med beaktande av uttalandet av den 12 juli 2013 från talespersonen för vice ordföranden/den höga representanten om fallet Sergej Magnitskij,

–  med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolution och rekommendation av den 28 januari 2014 om att förkasta straffrihet för Sergej Magnitskijs mördare,

–  med beaktande av Förenta staternas beslut att införa reserestriktioner för ett antal tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij och liknande överväganden i ett antal andra länder,

–  med beaktande av sin resolution av den 11 december 2013 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2012 och Europeiska unionens politik på området(3) ,

–  med beaktande av artikel 121.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0215/2014), och av följande skäl:

A.  När Sergej Magnitskij greps och sedan avled i häkte var det ett väldokumenterat och allvarligt fall av åsidosättande av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i Ryssland. Fallet kastar tvivel över det ryska rättsväsendets oberoende och opartiskhet och utgör en påminnelse om de många dokumenterade bristerna vad gäller respekten för rättsstaten i Ryssland.

B.  Två oberoende utredningar, som utförts av den offentliga tillsynskommissionen för människorättssituationen i Moskvas fängelser och häkten respektive det ryska presidentrådet för det civila samhällets och de mänskliga rättigheternas utveckling, har visat att Sergej Magnitskij utsattes för omänsklig behandling, avsiktlig vanvård och tortyr.

C.  Som medlem av flera internationella organisationer, såsom Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och Förenta nationerna, har Ryssland förbundit sig att skydda och främja de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen. Europeiska unionen har vid upprepade tillfällen erbjudit extra stöd och experthjälp för att hjälpa Ryssland att modernisera och leva upp till sin konstitutionella och rättsliga ordning, i enlighet med Europarådets normer.

D.  Det finns ett allt större behov av en beslutsam, sammanhängande och heltäckande EU-politik gentemot Ryssland som har alla medlemsstaters stöd och inom vilken man erbjuder hjälp och stöd i kombination med kraftfull och rättvis kritik, inklusive sanktioner och restriktiva åtgärder när så behövs.

E.  Visumrestriktioner och andra restriktiva åtgärder är inte i sig vedertagna rättsliga påföljder, men utgör ändå en politisk signal om EU:s oro riktad till en större publik, och därmed förblir de ett nödvändigt och legitimt utrikespolitiskt verktyg.

F.  Den höga representanten har inte fört upp denna fråga på utrikesrådets dagordning, och ingen officiell uppföljning har gjorts av Europaparlamentets rekommendation av den 26 oktober 2012.

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

   a) Rådet uppmanas att upprätta en gemensam EU-förteckning över tjänstemän som bär ansvar för Sergej Magnitskijs död, den efterföljande rättsliga mörkläggningen och de fortgående och oupphörliga trakasserierna mot hans mor och änka.
   b) Rådet uppmanas att införa och tillämpa ett EU-omfattande viseringsförbud för dessa tjänstemän och att frysa alla finansiella tillgångar som de, eller deras närmaste familj, kan inneha inom Europeiska unionen.
   c) Rådet uppmanas att göra det möjligt att regelbundet revidera den föreslagna förteckningen över personer som omfattas av viseringsförbudet.
   d) Rådet uppmanas att, i anslutning till den amerikanska lagen om rättssäkerhetsansvar i fallet Sergej Magnitskij (Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act) från 2012, uppta bland annat följande ryska medborgare på en EU-omfattande förteckning över personer som har viseringsförbud och att beslagta alla finansiella tillgångar som de kan inneha inom EU.

ALISOV, Igor, född den 11 mars 1968

DROGANOV, Aleksej (alias DROGANOV, Alexei), född den 11 oktober 1975

JEGOROVA, Olga, född den 29 juni 1955

GAUS, Alexandra, född den 29 mars 1975

GERASIMOVA, Anastasia, född den 22 januari 1982

GRIN, Viktor, född den 1 januari 1951

KARPOV, Pavel, född den 27 augusti 1977

CHIMINA, Jelena (alias CHIMINA, Elena), född den 11 februari 1953

KLJUJEV, Dmitrij (alias KLJUJEV, Dmitriy eller KLJUJEV, Dmitri), född den 10 augusti 1967

KOMNOV, Dmitrij (alias KOMNOV, Dmitri), född den 17 maj 1977

KRIVORUTJKO, Aleksej (alias KRIVORUTJKO, Alex; alias KRIVORUTJKO, Alexei), född den 25 augusti 1977

KUZNETSOV, Artem (även kallad KUZNETSOV, Artjom), född den 28 februari 1975

LOGUNOV, Oleg, född den 4 februari 1962

MAJOROVA, Julija (alias MAJOROVA, Julia), född den 23 april 1979

PAVLOV, Andrej (alias PAVLOV, Andrei), född den 7 augusti 1977

PETJEGIN, Andrej (alias PETJEGIN, Andrei), född den 24 september 1965

PODOPRIGOROV, Sergej, född den 8 januari 1974

PONOMAREV, Konstantin, född den 14 augusti 1971

PROKOPENKO, Ivan Pavlovitj, född den 28 september 1973

REZNITJENKO, Michail, född den 20 februari 1985

SAPUNOVA, Marina, född den 19 juni 1971

SJUPOLOVSKIJ, Michail, född den 28 september 1983

SILTJENKO, Oleg, född den 25 juni 1977

STASJINA, Jelena (alias STASJINA, Elena eller STASJINA, Helen), född den 5 november 1963

STEPANOVA, Olga, född den 29 juli 1962

STROITELEV, Denis, född den 23 januari 1973

TAGIEV, Fichret, född den 3 april 1962

TOLTJINSKIIJ, Dmitrij M. (alias TOLTJINSKIJ, Dmitriy eller TOLTJINSKIJ, Dmitri), född den 11 maj 1982

UCHNALJOVA, Svetlana (alias UCHNALEV, Svetlana; alias UCHNALEVA, Svetlana V.), född den 14 mars 1973

URZJUMTSEV, Oleg, född den 22 oktober 1968

VINOGRADOVA, Natalja, född den 16 juni 1973

VORONIN, Viktor, född den 11 februari 1958

   e) Rådet uppmanas att med kraft uppmana Ryssland att genomföra en trovärdig, grundlig och oberoende utredning av Sergej Magnitskijs död i häktet och att ställa alla de ansvariga inför rätta.
   f) Rådet uppmanas att uppmana Ryssland att lägga ned den postuma rättegången mot Sergej Magnitskij och upphöra med påtryckningarna på hans mor och änka för att få dem att delta i detta förfarande.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar samt statsduman och regeringen i Ryssland.

(1) EUT C 239 E, 20.8.2013, s. 11.
(2) EUT C 68 E, 7.3.2014, s. 13.
(3) Antagna texter, P7_TA(2013)0575.

Senaste uppdatering: 10 oktober 2017Rättsligt meddelande