Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0358(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0255/2013

Předložené texty :

A7-0255/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/04/2014 - 8.16
PV 15/04/2014 - 17.11
CRE 15/04/2014 - 17.11

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0389

Přijaté texty
PDF 293kWORD 75k
Úterý 15. dubna 2014 - Štrasburk Konečné znění
Námořní zařízení ***I
P7_TA(2014)0389A7-0255/2013
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o námořním zařízení a zrušení směrnice 96/98/ES (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0772),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0414/2012),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. března 2013(1) ,

—  po konzultaci s Výborem regionů,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. února 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0255/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 161, 6.6.2013, s. 93.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES
P7_TC1-COD(2012)0358
(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice 2014/90/EU.)

Poslední aktualizace: 5. září 2018Právní upozornění