Seznam 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 197kWORD 34k
Úterý 8. března 2011 - Štrasburk Konečné znění
Obnovení vzájemnosti v oblasti vízového režimu – solidarita v souvislosti s nerovným postavením českých občanů, které vzniklo v důsledku jednostranného zavedení vízové povinnosti Kanadou
P7_TA(2011)0087P7_DCL(2010)0089

Prohlášení Evropského parlamentu ze dne 8. března 2011 o obnovení vzájemnosti v oblasti vízového režimu – solidarita v souvislosti s nerovným postavením českých občanů, které vzniklo v důsledku jednostranného zavedení vízové povinnosti Kanadou

Evropský parlament ,

–  s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v červenci 2009 Kanada jednostranně zavedla vízovou povinnost pro občany České republiky, jejichž postavení proto nyní není rovnocenné postavení jiných občanů EU, a vzhledem k tomu, že Kanada dosud nestanovila datum, kdy tuto vízovou povinnost zruší, přestože byla k tomuto kroku několikrát vyzvána,

B.  vzhledem k tomu, že další prodleva v ukončení tohoto nerovného postavení českých občanů by mohla ohrozit budoucí ratifikaci komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi EU a Kanadou,

C.  vzhledem k tomu, že Česká republika nemůže samostatně zavést vízovou povinnost pro kanadské občany,

D.  vzhledem k tomu, že Komise a Rada v této věci nejednají dostatečně důrazně,

1.  vyzývá Komisi a Radu, aby na Kanadu vyvíjely větší politický tlak, a přiměly ji tak stanovit co nejbližší termín zrušení vízového režimu pro české občany a upustit od dalšího porušování mechanismu vzájemnosti v oblasti víz, kterého se dopouští vůči občanům Bulharska a Rumunska;

2.  zdůrazňuje, že pokud nebude otázka porušování mechanismu vzájemnosti v oblasti víz brzy vyřešena, lze očekávat odpovídající odvetná opatření ze strany EU;

3.  vyzývá Komisi, aby namísto bilaterálních ujednání stanovila nový mechanismus, který bude pro všechny členské státy zárukou plnohodnotného mechanismu vzájemnosti v oblasti víz a který současně zajistí, aby všechny členské země okamžitě obnovily vízovou povinnost pro občany země mimo EU, která tento mechanismus poruší;

4.  pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény signatářů(1) předal Komisi, Radě a parlamentům členských států.

(1) Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 2 k zápisu ze zasedání ze dne 8. března 2011 (P7_PV(2011)03-08(ANN2)).

Poslední aktualizace: 8. listopadu 2016Právní upozornění