Darba kārtība - ikdienas
StrasbūraPirmdiena, 2007. gada 10. decembra  - Ceturtdiena, 2007. gada 13. decembra
Ceturtdiena, 2007. gada 13. decembris
Darba kārtības punkti
 Pilna 
 
 Ikdienas 
 
  


Darba kārtības punkti
10:00 - 11:20
56  point Mutiski jautājumi - Tekstilmateriāls
      
Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov (O-0077/2007 - B6-0388/2007)
Komisija
ES un Ķīnas vienošanās memoranda par dažu tekstilizstrādājumu un apģērbu importu darbības termiņa izbeigšanās
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
      
Gianluca Susta, Ignasi Guardans Cambó, Johan Van Hecke, Robert Sturdy, Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos, Vasco Graça Moura, Erika Mann, Glyn Ford, Kader Arif, Elisa Ferreira, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Caroline Lucas, Alain Lipietz (O-0074/2007 - B6-0383/2007)
Komisija
Tekstilpreces
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa
Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā
Nāciju Eiropas grupa
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
57  point Ziņojums: David Martin (A6-0463/2007) - Ekonomikas un tirdzniecības attiecības ar Koreju
par Ekonomikas un tirdzniecības attiecībām ar Koreju
[2007/2186(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
11:30 - 13:00
59  point Balsošana
60   - Eiropas Savienības vispārējā budžeta projekts - Padomes grozītais 2008. finanšu gada vispārējā budžeta projekts
92   - Ziņojums: Kyösti Virrankoski, Ville Itälä (A6-0492/2007) - Padomes grozītais 2008. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (visas iedaļas)
par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (visas iedaļas)
[15717/2007 – C6 0436/2007 – 2007/2019(BUD)2007/2019B(BUD)]
un grozījumu vēstules
- n° 1/2008 [13659/2007 – C6 0341/2007]
- n° 2/2008 [15716/2007 – C6 0435/2007]
2008. finanšu gada vispārējā budžeta projektā
I iedaļa – Eiropas Parlaments
II iedaļa – Padome
IV iedaļa – Tiesa
V iedaļa – Revīzijas palāta
VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
VII iedaļa – Reģionu komiteja
VIII iedaļa – Eiropas Ombuds
IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Budžeta komiteja
48 ***  - Ieteikums: Marcello Vernola (A6-0498/2007) - Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un Melnkalni
par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšanai starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses
[COM(2007)0350 – C6 0463/2007 – 2007/0123(AVC)]

Ārlietu komiteja
53 *  - Ziņojums: Adamos Adamou (A6-0443/2007) - Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras sadarbība ar Eiropas Padomi
par priekšlikumu Padomes lēmumam attiecībā uz Eiropas Kopienas un Eiropas Padomes nolīguma par Eiropas Pamattiesību aģentūras un Eiropas Padomes sadarbību noslēgšanu
[COM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
91 *  - Ziņojums: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007) - Aitu un kazu elektroniskās identifikācijas ieviešanas datums
par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 21/2004 attiecībā uz aitu un kazu elektroniskās identifikācijas ieviešanas datumu
[COM(2007)0710 - C6-0448/2007 - 2007/0244(CNS)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
54 *  - Ziņojums: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007) - Piekritība un sadarbība jautājumos par uzturēšanas pienākumu
par priekšlikumu Padomes regulai par piekritību, piemērojamo likumu, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās
[COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
93   - Rezolūcijas priekšlikumi - Otavas konvencijas par kājinieku mīnu aizliegšanu 10. gadadiena
RC B6-0518/2007, B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007,
B6-0523/2007, B6-0524/2007
61   - Rezolūcijas priekšlikumi - ES un Ķīnas Augstākā līmeņa sanāksme - ES un Ķīnas cilvēktiesību dialogs
RC B6-0543/2007, B6-0543/2007, B6-0544/2007, B6-0545/2007, B6-0546/2007,
B6-0547/2007, B6-0548/2007
97   - Rezolūcijas priekšlikumi - Ekstrēmisma pieauguma apkarošana Eiropā
RC B6-0512/2007, B6-0512/2007, B6-0515/2007, B6-0516/2007, B6-0517/2007,
B6-0519/2007
94   - Rezolūcijas priekšlikums - Melnkalne
B6-0494/2007
95   - Rezolūcijas priekšlikums - Kuģu avārijas Melnajā jūrā, Kerčas jūras šaurumā, un to izraisītais naftas piesārņojums
B6-0503/2007
51   - Ziņojums: Christian Ehler (A6-0448/2007) - Noguldījumu garantiju sistēmas
par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par direktīvas 94/19/EK pārskatīšanu par noguldījumu garantiju sistēmām
[2007/2199(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja
77   - Ziņojums: Wolf Klinz (A6-0460/2007) - Aktīvu pārvaldība II
Aktīvu pārvaldība II
[2007/2200(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja
96   - Rezolūcijas priekšlikumi - Tekstilizstrādājumi
RC B6-0495/2007, B6-0495/2007, B6-0496/2007, B6-0505/2007, B6-0507/2007,
B6-0509/2007, B6-0510/2007
57   - Ziņojums: David Martin (A6-0463/2007) - Ekonomikas un tirdzniecības attiecības ar Koreju
15:00 - 16:00
   theme Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem - Ilgums: ne vairāk par vienu stundu
(Reglamenta 115. pants)
80   theme Austrumu Čada
RC B6-0527/2007, B6-0527/2007, B6-0529/2007, B6-0533/2007,
B6-0535/2007, B6-0536/2007, B6-0541/2007
81   theme Sieviešu tiesības Saūda Arābijā
RC B6-0526/2007, B6-0526/2007, B6-0530/2007, B6-0534/2007,
B6-0537/2007, B6-0539/2007, B6-0540/2007
82   theme Taisnīgums sieviešu atbalstam
RC B6-0525/2007, B6-0525/2007, B6-0528/2007, B6-0531/2007,
B6-0538/2007, B6-0542/2007
16:00 [vai no iepriekšējo debašu beigām]
62  point Balsošana par rezolūciju priekšlikumiem, kas attiecas uz debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 115. pants)
Pēdējā atjaunošana - 2007. gada 12. decembra Juridisks paziņojums