Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí 19. dubna 2010 - Čtvrtek 22. dubna 2010  247k
Středa, 21. dubna 2010201kVerze: Úterý, 20. dubna 2010, 18:03
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
15:00 - 19:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
  pointSpolečná rozprava - PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA – Udělení absolutoria za rok 2008
81Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU – oddíl III – Komise
Zpráva:  Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl III – Komise a výkonné agentury

[SEC(2009)1089 - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
56Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2008: 7., 8., 9. a 10. Evropský rozvojový fond
Zpráva:  Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2008

[COM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
80Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Evropský parlament
Zpráva:  Bart Staes (A7-0095/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl I – Evropský parlament

[SEC(2009)1089 - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
11Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Rada
Zpráva:  Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl II – Rada

[SEC(2009)1089 - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
79 -Udělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Soudní dvůr
Zpráva:  Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl IV – Soudní dvůr

[SEC(2009)1089 - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
32 -Udělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Účetní dvůr
Zpráva:  Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)
Zpráva o o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl V – Účetní dvůr

[SEC(2009)1089 - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
57Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Hospodářský a sociální výbor
Zpráva:  Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

[SEC(2009)1089 - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
62Lhůta -Udělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Výbor regionů
Zpráva:  Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VII – Výbor regionů

[SEC(2009)1089 - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
14 -Udělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, evropský veřejný ochránce práv
Zpráva:  Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

[SEC(2009)1089 - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
29 -Udělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva:  Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

[SEC(2009)1089 - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
39 -Udělení absolutoria za rok 2008: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0074/2010)
Zpráva o o udělování absolutoria za rok 2008: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur

[2010/2007(INI)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
47 -Udělení absolutoria za rok 2008: Překladatelské středisko pro instituce Unie
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0071/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
12 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0091/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
74 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská policejní akademie
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0075/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
44 -Udělení absolutoria za rok 2008: Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0105/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
67 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská agentura pro obnovu
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0072/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro obnovu na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
16 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská agentura pro bezpečnost letectví
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0068/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
77 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0104/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
66 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská agentura pro chemické látky
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0089/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
71 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská agentura pro životní prostředí
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0092/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
22 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0086/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
26 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0067/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
49 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0078/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
78 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0081/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
23 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0087/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
61 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská agentura pro železnice
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0084/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
27 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská nadace odborného vzdělávání
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0083/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
43 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0069/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
52 -Udělení absolutoria za rok 2008: Zásobovací agentura Euratomu
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0076/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
13 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0088/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
75 -Udělení absolutoria za rok 2008: Eurojust
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0093/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
17 -Udělení absolutoria za rok 2008: Agentura Evropské unie pro základní práva
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0090/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
72 -Udělení absolutoria za rok 2008: FRONTEX
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0085/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
64 -Udělení absolutoria za rok 2008: Evropský úřad pro dohled nad GNSS
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0073/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro dohled nad GNSS na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
69 -Udělení absolutoria za rok 2008: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0094/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
53 -Udělení absolutoria za rok 2008: Společný podnik SESAR (SJU)
Zpráva:  Véronique Mathieu (A7-0077/2010)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
15:00 - 19:00   Rozpravy       Řečnická doba
119Lhůta pointSWIFT
Prohlášení Rady a Komise
[2010/2649(RSP)]
124Lhůta pointJmenná evidence cestujících (PNR)
Prohlášení Rady a Komise
[2010/2657(RSP)]
102Lhůta pointZákaz těžebních technologií používajících kyanid v EU
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2010/2593(RSP)]
     
János Áder, László Tőkés (O-0035/2010 - B7-0206/2010)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Komise
Zákaz těžebních technologií používajících kyanid v EU
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)10'
Zpravodajové   (5x6') 30'
Navrhovatelé   (11x1') 11'
Poslanci75'
23'17'8'306'306'305'4'304'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
15:00 - 19:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)20'
Komise (včetně odpovědí)25'
Autor2'
Poslanci120'
39'3028'14'10'9'307'6'306'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (3x5') 15'
81item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU – oddíl III – Komise
Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010
  -Pozměňovací návrhyStředa, 14. dubna 2010, 12:00
56item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2008: 7., 8., 9. a 10. Evropský rozvojový fond
Inés Ayala Sender (A7-0063/2010
  -Pozměňovací návrhyStředa, 14. dubna 2010, 12:00
80item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Evropský parlament
Bart Staes (A7-0095/2010
  -Pozměňovací návrhyStředa, 14. dubna 2010, 12:00
11item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Rada
Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010
  -Pozměňovací návrhyStředa, 14. dubna 2010, 12:00
57item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Hospodářský a sociální výbor
Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010
  -Pozměňovací návrhyStředa, 14. dubna 2010, 12:00
62item on the agendapointUdělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Výbor regionů
Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010
  -Pozměňovací návrhyStředa, 14. dubna 2010, 12:00
119item on the agendapointSWIFT
  -Návrhy usneseníStředa, 28. dubna 2010, 12:00
  -Pozměňovací návrhy a společné návrhy usneseníPondělí, 3. května 2010, 12:00
124item on the agendapointJmenná evidence cestujících (PNR)
  -Návrhy usneseníStředa, 28. dubna 2010, 12:00
  -Pozměňovací návrhy a společné návrhy usneseníPondělí, 3. května 2010, 12:00
102item on the agendapointZákaz těžebních technologií používajících kyanid v EU
(O-0035/2010 - B7-0206/2010) 
  -Návrhy usneseníStředa, 28. dubna 2010, 12:00
  -Pozměňovací návrhy a společné návrhy usneseníPondělí, 3. května 2010, 12:00
Poslední aktualizace: 21. dubna 2010Právní upozornění