Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010 - Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010  306k
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010189kΈκδοση: Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010, 14:22
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 13:00   ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ
15:00 - 16:00   Συζητήσεις
16:00 - 17:00   Ψηφοφορίες (μετά τη λήξη των συζητήσεων που προηγήθηκαν)
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
57***IpointΣήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
Έκθεση  Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
[COM(2010)0076 - C7-0071/2010 - 2010/0044(COD)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
143***pointΣυμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης
Σύσταση  Doris Pack (A7-0334/2010)
Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη θέσπιση των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης
[12818/2010 - C7-0277/2010 - 2010/0231(NLE)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
199Προθεσμία pointΚαλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών ορνίθων
Προφορική ερώτηση - [2010/2979(RSP)]
     
Paolo De Castro (O-0178/2010 - B7-0657/2010)
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Επιτροπή
Οι ωοπαραγωγοί όρνιθες στην ΕΕ - η απαγόρευση της χρήσης μη διευθετημένων κλωβών από το 2012
12:00 - 13:00   ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ      
57***IvoteΣήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
Έκθεση  Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
[COM(2010)0076 - C7-0071/2010 - 2010/0044(COD)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Άρθρο 138 του Κανονισμού
143***voteΣυμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης
Σύσταση  Doris Pack (A7-0334/2010)
Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη θέσπιση των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης
[12818/2010 - C7-0277/2010 - 2010/0231(NLE)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Άρθρο 138 του Κανονισμού
72Προθεσμία voteΑνθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο κατά το 2009 και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα
Έκθεση  Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)
Έκθεση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2009 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα
[2010/2202(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
60Προθεσμία voteΜια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν
Έκθεση  Pino Arlacchi (A7-0333/2010)
Έκθεση σχετικά με μία νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν
[2009/2217(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
94Προθεσμία***IvoteΈλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή
Έκθεση  József Szájer (A7-0355/2010)
Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή
[COM(2010)0083 - C7-0073/2010 - 2010/0051(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
204Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ
[2010/2987(RSP)]
B7-0733/2010
214Προθεσμία voteΗ κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού
Προτάσεις ψηφίσματος
[2010/3006(RSP)]
RC-B7-0707/2010, B7-0707/2010, B7-0716/2010, B7-0721/2010, B7-0722/2010, B7-0723/2010, B7-0724/2010
199Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Καλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών ορνίθων
[2010/2979(RSP)]
RC-B7-0705/2010, B7-0705/2010, B7-0706/2010, B7-0714/2010, B7-0720/2010
15:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΣυζητήσεις επί περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου - Διάρκεια: μία ώρα κατ' ανώτατο όριο (άρθρο 122 του Κανονισμού)
218Προθεσμία -Μαλαισία: η εφαρμογή ποινών ξυλοδαρμού
[2010/3008(RSP)]
RC-B7-0708/2010, B7-0708/2010, B7-0713/2010, B7-0717/2010, B7-0725/2010, B7-0726/2010, B7-0730/2010
217Προθεσμία -Ουγκάντα: ο νόμος Bahati και οι διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤ
[2010/3009(RSP)]
RC-B7-0709/2010, B7-0709/2010, B7-0710/2010, B7-0711/2010, B7-0718/2010, B7-0727/2010, B7-0729/2010
216Προθεσμία -Πρόσφυγες της Ερυθραίας που κρατούνται όμηροι στο Σινά
[2010/3010(RSP)]
RC-B7-0712/2010, B7-0712/2010, B7-0715/2010, B7-0719/2010, B7-0728/2010, B7-0731/2010, B7-0732/2010
16:00 - 17:00   Ψηφοφορίες (μετά τη λήξη των συζητήσεων που προηγήθηκαν)      
9 voteΠροτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 122 του Κανονισμού)
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων)15'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτης5'
Βουλευτές75'
23'17'8'306'306'305'4'304'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων)15'
Συντάκτης εκάστης προτάσεως ψηφίσματος1'
Βουλευτές29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
"Catch the eye"   (3x2') 6'
199item on the agendapointΚαλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών ορνίθων
(O-0178/2010 - B7-0657/2010) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010, 19:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010, 17:00
72item on the agendapointΑνθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο κατά το 2009 και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα
Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010, 12:00
60item on the agendapointΜια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν
Pino Arlacchi (A7-0333/2010
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 74 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010, 12:00
94item on the agendapointΈλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή
József Szájer (A7-0355/2010
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010, 10:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010, 17:00
204item on the agendapointΘέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ
(O-0199/2010 - B7-0659/2010) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010, 19:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010, 17:00
214item on the agendapointΗ κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010, 19:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010, 17:00
218item on the agendapointΜαλαισία: η εφαρμογή ποινών ξυλοδαρμού
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010, 20:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010, 14:00
217item on the agendapointΟυγκάντα: ο νόμος Bahati και οι διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤ
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010, 20:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010, 14:00
216item on the agendapointΠρόσφυγες της Ερυθραίας που κρατούνται όμηροι στο Σινά
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010, 20:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010, 14:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 122 του Κανονισμού)Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010, 10:00
Τελευταία ενημέρωση: 15 Δεκεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου