Esityslista
StrasbourgMaanantai 10. syyskuu 2012 - Torstai 13. syyskuu 2012  266k
Maanantai 10. syyskuuta 2012176kVersio: Keskiviikko 12. syyskuuta 2012, 15:29
 Esityslistan kohdat
17:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

17:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
2Määräaika***IpointEurooppalainen standardointi
Mietintö:  Lara Comi (A7-0069/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta standardoinnista sekä neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY samoin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 2009/23/EY muuttamisesta
[2011/0150(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
5Määräaika***IpointNautaeläinten elektroninen tunnistaminen
Mietintö:  Sophie Auconie (A7-0199/2012)
Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1760/2000 muuttamisesta naudanlihan vapaaehtoista merkitsemistä koskevien säännösten poistamisen ja nautaeläinten elektronisen tunnistamisen osalta
[COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
75 pointEuroopan maiden alueen epäilty käyttö CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen
Mietintö:  Hélène Flautre (A7-0266/2012)
Mietintö Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen: väliaikaisen valiokunnan seurantakertomus

[2012/2033(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
6  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
  pointSeuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:
7Määräaika -Vapaaehtoiset ja maksuttomat kudosten ja solujen luovutukset
Mietintö:  Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)
Mietintö vapaaehtoisista ja maksuttomista kudosten ja solujen luovutuksista

[2011/2193(INI)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
10Määräaika -Naisten rooli vihreässä taloudessa
Mietintö:  Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)
Mietintö naisten roolista vihreässä taloudessa

[2012/2035(INI)]
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
11Määräaika -Naisten työolot palvelualalla
Mietintö:  Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)
Mietintö naisten työoloista palvelualalla

[2012/2046(INI)]
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
57 -EU:n sisäisen solidaarisuuden lisääminen turvapaikka-asioissa
Mietintö:  Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)
Mietintö EU:n sisäisen solidaarisuuden lisäämisestä turvapaikka-asioissa

[2012/2032(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  pointYhteiskeskustelu - Lääketurvatoiminta
3Määräaika***I-Lääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen)
Mietintö:  Linda McAvan (A7-0165/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta

[2012/0025(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
4Määräaika***I-Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen)
Mietintö:  Linda McAvan (A7-0164/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta

[2012/0023(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
17:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)40'
Esittelijät   (4x6') 24'
Valmistelijat   (4x1') 4'
Esittelijät (työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohta)   (4x4') 16'
Jäsenet105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
"Catch the eye"   (8x5') 40'
2item on the agendapointEurooppalainen standardointi
Lara Comi (A7-0069/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
5item on the agendapointNautaeläinten elektroninen tunnistaminen
Sophie Auconie (A7-0199/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
7item on the agendapointVapaaehtoiset ja maksuttomat kudosten ja solujen luovutukset
Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012
  -Esittelijän tarkistukset, vähintään 76 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
10item on the agendapointNaisten rooli vihreässä taloudessa
Mikael Gustafsson (A7-0235/2012
  -Esittelijän tarkistukset, vähintään 76 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
11item on the agendapointNaisten työolot palvelualalla
Iratxe García Pérez (A7-0246/2012
  -Esittelijän tarkistukset, vähintään 76 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
3item on the agendapointLääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen)
Linda McAvan (A7-0165/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
4item on the agendapointLääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen)
Linda McAvan (A7-0164/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. syyskuuta 2012, 12:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 7. syyskuuta 2012, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 10. syyskuuta 2012, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 11. syyskuuta 2012, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 122 artikla)Torstai 13. syyskuuta 2012, 10:00
Päivitetty viimeksi: 12. syyskuuta 2012Oikeudellinen huomautus