Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0048(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0416/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/12/2007 - 3.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0600

Puheenvuorot
Keskiviikko 12. joulukuu 2007 - Strasbourg EUVL-painos

7. Äänestysselitykset
PV
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Poli Bortone (A6-0464/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE). - (DE) Arvoisa puhemies, olemme vihdoin ottaneet käyttöön siirtymäkauden lastenruokamerkintöihin sisältyviä ravitsemus- ja terveysväittämiä varten. Komissio oli unohtanut tämän ja yrittänyt sälyttää lapsiasian parlamentille. Me estimme komission yrityksen. Vaadimme nimittäin komissiolta lausuntoa, jossa se myöntäisi lasten terveys- ja kehitysväittämiä koskevan siirtymäkauden tarpeen. Ongelmana on kuitenkin se, että komission viivyttely ehdotuksen esittämisessä on johtanut kilpailun vääristymiseen. Tuotteita on jo vedetty pois markkinoilta, koska asetus on tällä välin tullut voimaan. Aikamoista tunarointia komission taholta.

Jätin ryhmäni puolesta esityksen 4 artiklan poistamiseksi poliittisena mielenilmauksena. Pysymme kannassamme, jonka mukaan asetus on järjetön. Ravinneprofiilia ei voida laatia kaikista elintarvikkeista. Lähes puolet parlamentin jäsenistä on tätä mieltä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on ilmoittanut, ettei se kykene toimittamaan ravinnearvioita kaikista elintarvikkeista. Tämä on vain turhaa byrokratiaa ja laki on täysin turha!

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Arvoisa puhemies, pidän erittäin hyvänä sitä, että terveysväittämiä pyritään saamaan tuotteisiin, mutta on totta, että on huolehdittava siitä, että ne ovat paikkansa pitäviä ja perustuvat tietoon. Se ei sovi, että joku yritys itse tuottaa nämä tutkimukset ja niin sanotut kaupalliset argumentit ikään kuin siten voittavat terveydelliset argumentit. Eli tutkimuksen ja tiedon pitää olla oikeaksi havaittua ja sitä kautta luotettavaa.

On erittäin tärkeää huolehtia siitä, että ravitsemusväittämät ja terveysväittämät ovat oikeita, ja siitä, että tätä kautta voitaisiin myös siirtyä terveellisempään ruokavalioon. Tämä on erityisen tärkeää lasten ja nuorten kohdalla, koska me tiedämme ne vakavat ongelmat, joita tällä hetkellä Euroopassa on liikalihavuuden, toisen asteen diabeteksen ja muiden tällaisten sairauksien myötä. On huolehdittava siitä, että ravinto on hyvää ja terveysväittämät paikkansa pitäviä.

 
  
  

- Mietintö: Lehne (A6-0453/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Arvoisa puhemies, äänestin varaosien jälkimarkkinoiden vapauttamista käsittelevää mietintöä vastaan. Strategia on epäjohdonmukainen.

Vaadimme, että teollisuus kehittäisi jatkuvasti turvallisempia autoja, ja taistelemme teollisuuspiratismia vastaan. Sitä vastoin parlamentti on nyt kuitenkin laillistanut varaosien jäljennösten tuotannon, minkä väitetään alentavan varaosien hintoja. Kuluttajille ei kuitenkaan taata kunnostettujen ajoneuvojen ehdotonta turvallisuutta. Vapauttamisen kannattajat, jotka ovat lähinnä Yhdistyneen kuningaskunnan edustajia, väittävät, että pk-yritykset hyötyisivät tästä käytännöstä. Suurin osa patentoitujen varaosien halpakopioista valmistetaan kuitenkin nykyisin Aasiassa, ei Euroopassa. Tästä huolimatta 10 jäsenvaltiossa, joissa ei ole käytössä mallisuojausta, varaosien kustannukset ovat seitsemän prosenttia suuremmat kuin muissa 17 jäsenvaltiossa. Jälkimmäiset suojaavat kuitenkin edelleen Japanin ja muiden suurten autonvalmistajien malleja. Haluaisinkin kiinnittää huomion siihen, että onnettomuustilanteissa sekä kuljettajat että jalankulkijat ovat suuremmassa vaarassa huonolaatuisten varaosakopioiden vuoksi. Direktiivi on valitettava esimerkki EU:n strategian epäjohdonmukaisuudesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Arvoisa puhemies, haluaisin omalta osaltani ilmaista eriävän mielipiteeni teollisuuden varaosamallien oikeudellisen suojan rajoittamisesta. Teollis- ja tekijänoikeuksiin ollaan nyt puuttumassa ennennäkemättömällä tavalla. Jos näiden oikeuksien haltijat käyttävät monopoliasemaansa väärin, voidaan soveltaa tavanomaisia laillisia välineitä, kuten lisenssivaatimuksia. Teollisuuden mallisuoja maksaa huomattavasti, minkä vuoksi oikeudellinen suoja on aiheellinen myös taloudelliselta kannalta. Oikeudellisen suojan kumoaminen ei johda varaosien markkinoiden vapautumiseen, kuten komissio olettaa, vaan hyvin todennäköisesti nostaa lopputuotteiden hintaa. Tuottajat reagoisivat riippumattomien tuottajien ilmestymiseen varaosien markkinoille hyvin todennäköisesti niin, että he paikkaisivat tappioitaan nostamalla hintoja. Huolena on myös se, että riippumattomien valmistajien varaosien alhaisemmat hinnat laskevat turvallisuuden ja laadun tasoa. Minua huolestuttaakin, että uhattuina ovat viime kädessä kuluttajat.

 
  
  

- Mietintö: Castiglione (A6-0477/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). - (DE) Arvoisa puhemies, äänestin Giuseppe Castiglionen mietinnön puolesta, sillä se on mielestäni hyvin tasapainoinen mietintö etenkin jos muistamme sen alkuvaiheet, kun siihen jätettiin 800 tarkistusta maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa. Sekä esittelijän että monen jäsenen ponnistelut ovat eittämättä tuottaneet tulosta vaikeiden ongelmien kanssa kamppailevalla alalla. On siis elintärkeää, että tarjoamme viininviljelijöille nykyistä paremmat tulevaisuudennäkymät.

Uskon, että mietintö luo pohjan edistykselle, ja toivon, että Euroopan komissio toimii uusien sopimusten mukaisesti ja ottaa asianmukaisesti huomioon – kaikilta osin huomioon, jos mahdollista – Euroopan parlamentin päätökset.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). - (DE) Arvoisa puhemies, tämän päivän äänestys viinimarkkinoiden uudistuksesta on Euroopan parlamentin sekä monen viininviljelyalueen ja viinintuottajan riemuvoitto. Saatoimme esimerkiksi varmistaa sakkaroosin käytön viinin väkevöimisessä. Parlamentti hylkäsi myös komission esitykset säännösten antamiseksi tässä vaiheessa siitä, että uusien viljelmien istutuskielto poistettaisiin vuonna 2014. Me ehdotimme käytännön ratkaisua, jonka mukaan vapauttamispäätöstä ei tehtäisi ennen tutkimuksen valmistumista vuonna 2012. Myös yksittäisten viinien merkinnöistä löytyi sopimus, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon Euroopassa käytössä olevat erilaiset merkintäjärjestelmät. Saimme lisäksi lisättyä turvalausekkeen viinimarkkinoita koskeviin asetuksiin Bocksbeutelin suojaamiseksi. Tätä erikoisen muotoista pulloa käytetään kotiseudullani Frankoniassa.

Hyvät parlamentin jäsenet, olemme esittäneet tänään hyvin tasapainoisen kehyksen, joka tarjoaa oivan pohjan neuvoston tuleville neuvotteluille. Pallo on nyt neuvostolla. Me parlamentissa olemme tehneet oman osamme ja tehneet sen vieläpä erittäin hyvin.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Arvoisa puhemies, olen iloinen, että Euroopan parlamentti on tukenut maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ehdotusta ja erityisesti Puolan jäsenten tarkistusta, joka oikeuttaa käyttämään kaupallisia nimityksiä kuten ”hedelmäviini”, ”omenaviini” tai ”herukkaviini”. Näitä viinejä on valmistettu kotiseudullani jo 1200-luvulta lähtien eli lähes 800 vuoden ajan, joten olen iloinen, että Euroopan parlamentti on ottanut huomioon tämän tosiasian.

Lopuksi haluaisin onnitella puhemiestä hienosta asioiden johtamisesta erityisesti tämänpäiväisessä kiihtyneessä – välillä jopa ylikiihtyneessä – ilmapiirissä. Arvoisa puhemies, annan teille tunnustukseni parlamentaarisen käytännön aitona brittiläisen koulukunnan edustajana.

 
  
MPphoto
 
 

  Armando Veneto (PPE-DE). - (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan ilmoittaa, että äänestin PSE-ryhmään kuuluvan jäsen Lavarran jättämän tarkistuksen 294 puolesta viinin yhteistä markkinajärjestelyä koskevassa äänestyksessä. Olen yksi tarkistuksen allekirjoittajista, koska minusta kuluttajilla on oikeus tietää, onko heidän kuluttamaansa viiniin lisätty sakkaroosia, ja koska tuotteiden jäljitettävyys on unionin ajama yleinen periaate. En siis näe, miksei sitä voitaisi soveltaa viinialalla.

Samasta syystä äänestin UEN-ryhmän jättämän tarkistuksen 310 puolesta. Kumpikaan tarkistus ei vaikuta Giuseppe Castiglionen kovalla työllä aikaan saamaan kompromissiin. Lopuksi toteaisin näissä kysymyksissä omaksumastani ja ryhmäni kannasta poikkeavasta kannastani, että kansalaisten etujen huomioon ottaminen tarkoittaa minusta sitä, että minun on noudatettava poliittisista sitoumuksista ainoastaan sitä, että hyväksyn kaikki kansalaisten edut turvaavat ehdotukset riippumatta siitä, mikä puolue on ne esittänyt.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Komission kanta viinin yhteistä markkinajärjestelyä koskevaan neuvoston asetukseen on joitakin maita ja erityisesti uusia jäsenvaltioita syrjivä.

Ehdotuksella EU:n viinien markkinoimisesta kolmansissa maissa pyritään piristämään kauppaa, mutta jostakin syystä ehdotus liittyy viinin ylituotantoalueisiin ja pohjautuu tietoihin keskimääräisestä viinintuotannosta kolmelta viime vuodelta. Komissio haluaakin tukea tiettyjä viininviejiä ja merkkejä. Tukea saavien maiden tuottajilla ja viejillä olisi siten kilpailuetu. On väärin, että Liettuan ja joidenkin muiden maiden viinintuottajat, joilla ei ole viinitilaa, eivät saa tukea ollenkaan.

Tämän vuoksi äänestin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Annoin tukeni viinimarkkinoiden uudistukselle, jolla parannetaan eurooppalaisten viinien laatua ja kilpailukykyä. Tämä koskee etenkin Italiaa, missä laittomat viinintilat olisi raivattava ja huonolaatuisten viinien ylituotannon tukeminen lopetettava. Uudistus ei kuitenkaan saa suosia eteläisiä tuottajia pohjoisten kustannuksella. Vastustan ehdottomasti viinitilojen raivausta Moraviassa, missä kaikki tuotettu myös käytetään ja missä perinteisellä viinintuotannolla on suuri merkitys alueen kulttuurille ja matkailulle. Vastustan sokeroinnin kieltämistä Itä-Euroopassa ja Moraviassa, ellei samalla kielletä myös eteläisissä maissa harjoitettua viinin happamoittamista. En ymmärrä, miksi Moravian viininviljelijöiden pitäisi ostaa kallista rypäleen puristemehua eteläisistä valtioista vain korvatakseen 200-vuotisen sokerointiperinteensä, sillä tämä muuttaisi alueen laatuviinien perinteistä tuoksua ja makua. Tämä on ristiriidassa sisämarkkinoiden kilpailuperiaatteiden kanssa, enkä voi hyväksyä sitä. Kiitän kollegoja, jotka pysyivät äänestyksissä rinnallamme ja mahdollistivat siten terveen järjen käytön. Komission on nyt mukauduttava tähän.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Etelä-Euroopan valtiot, joissa viininviljelyllä on vahva jalansija, puolustavat kynsin ja hampain viinin ylituotantoa. Samaan aikaan ylijäämäviinien halvat hinnat ovat syrjäyttämässä liiallisten tukien vuoksi muiden jäsenvaltioiden laatuviinejä markkinoilta. En hyväksy, että samalla kun komissio kohtelee Euroopan johtavia viinintuottajia silkkihansikkain, Tšekin tasavallan kaltaisia valtioita kohdellaan tiukalla ja jopa kovalla kädellä. Miten muuten pitäisi tulkita ehdotusta, jonka mukaan rypäleen puristemehun yleinen käyttö EU:n eteläosissa sallittaisiin edelleen, kun taas sakkaroosin lisääminen olisi kielletty. Siksi olen hyvin iloinen, että parlamentti käsitteli uudistusta vastuullisesti ja liitti siihen tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun takaavia kohtia. Kannattamalla sakkaroosin lisäämistä parlamentti toimi Tšekin tasavallan ja muiden valtioiden etujen hyväksi sekä osoitti puolueettomuutensa ja halunsa vastustaa kansallisten etujen kanssa ristiriidassa olevia vaikutteita. Ymmärrän, että viinimarkkinoiden uudistus on välttämätön, enkä epäile sen perimmäisiä tavoitteita vaan lähinnä tapaa, joilla tavoitteisiin pyritään. Korostan tasapuolisen ja syrjimättömyyden periaatteen säilyttämisen merkitystä..

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). - (CS) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, äänestin muiden, Tšekin kansandemokraattiseen ODS-puolueeseen kuuluvien Tšekin tasavallan jäsenten tavoin Giuseppe Castiglionen mietintöä vastaan. Tämänkaltainen uudistus ei hyödytä Tšekin tasavaltaa, Moravian aluetta eikä myöskään Euroopan viinintuotantoa. Viinialaa oikeasti hyödyttävän vapauttamisen sekä sääntelyn ja hallinnollisen taakan vähentämisen sijasta suuntana on sääntelyn, rajoitusten ja määräysten lisääminen. Myönteisiä tuloksia ei ole koskaan saatu aikaan keskitetyllä suunnittelulla, mikä pätee myös viinialaan. Tämän vuoksi en kannattanut mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, Kaakkois-Englannin vaalipiirini on Euroopan nopeimmin kasvavaa viininviljelyaluetta. Ilmastonmuutoksen seurauksena viininviljely on saanut edellisen Euroopan lämpenemisaallon aikana pinta-alaa Englannissa enemmän kuin koskaan sitten Henri II:n ajan.

Kotikreivikuntieni viininviljelijät eivät ole koskaan hakeneet EU:n tukia. Kent ja Surrey, Sussex ja Hampshire, Oxfordshire, Buckinghamshire sekä Berkshire ovat alueita, joilla sijaitsee kaupallisesti elinvoimaisia viinitiloja, jotka ovat riippuvaisia tuotteidensa laadusta. Silti juuri niiden menestyminen uhkaa nyt kääntyä niitä vastaan, koska ne lähestyvät sallitun kaupallisen viljelyn rajaa.

Viininviljelijät ovat toistaiseksi olleet EU:n sääntelyjärjestelmän ulkopuolella ja karttaneet tukia, mutta nyt he katsovat, että sääntely ulotetaan heihin jopa tapauksessa.

Emme pyydä Brysseliltä rahaa, joten emme halua myöskään rajoituksia. Englannin viininviljelijät haluavat vain kilpailla vapaasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Adriana Poli Bortone (UEN). - (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, vastustan ehdottomasti mietintöä, jota on vielä huononnettu usealla tarkistuksella. Vastustan sitä etenkin siksi, että siihen lisättiin sokerointi, jota olimme onnistuneet välttämään vuosia, sillä se on mielestäni vain korvike.

Parlamentin enemmistö hylkäsi puristemehutuen. Kyse on vain rahataloudellisesta toimenpiteestä, mutta se olisi kuitenkin lieventänyt sokeroinnin sallimisen aiheuttamia vahinkoja. Tämä on voitto pohjoisen valtioille ja tappio Välimeren maille, jotka eivät ole osanneet suojella alueidensa korkeaa ammattitaitoa. Viinialan yhteinen markkinajärjestely vahingoittaa tuotteiden laatua ja omaleimaisuutta ja on haitallinen myös viininviljelijöille, tuottajille ja kuluttajille.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: terrorismin torjunta (B6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). - (ES) Arvoisa puhemies, minusta hyvin myönteistä tänään on ollut se, että olemme antaneet virallisen muodon sivilisaatioiden liitolle, mitä aikoinaan jo presidentti Zapatero ja YK:n pääsihteeri Kofi Annan tukivat. Tämä on mielestäni hyvä alku.

Tänään allekirjoittamamme peruskirja vahvistaa minusta sivilisaatiomme todellisen luonteen, eikä se vahvista niiden kannattamaa fundamentalismia, jotka vastustivat täällä tänään peruskirjan allekirjoittamista, mikä on kovin säälittävä ja radikaali asenne. Valitettavaa on myös se, että islamilaiset radikaalit ovat omaksuneet tämän saman tavan. Nämä kaksi radikalismin muotoa on kitkettävä pois rauhan mahdollistamiseksi ja terrorismin torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). - (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan ilmoittaa, että äänestin erehdyksessä terrorismia käsittelevän mietinnön puolesta, vaikka tarkoitukseni oli äänestää vastaan. Tein siitä virallisen ilmoituksen.

Mietintö on tekopyhä ja osoittaa EU:n pelkurimaisen asenteen terrorismiin. Se ei uskalla edes puhua siitä sen oikealla nimellä, lausua sanaa islamilainen terrorismi. Kaiken kukkuraksi parlamentti äänestin minun ja muiden UEN-ryhmän jäsenten jättämää tarkistusta vastaan, jossa vaadimme EU:ta kiinnittämään huomiota Al-Qaidan soluttautumiseen Maghreb-maissa. Jätimme tarkistuksen muutama päivä sitten, ja valitettavasti eiliset tapahtumat ylittivät pessimistisimmätkin ennusteemme ja osoittivat, että olimme oikeassa. Al-Qaidan islamilainen teurastus on iskenyt Algerin köyhään väestöön ja kohdistuu mahdollisesti myös islaminuskoisiin.

On häpeä, että tämä tapahtuu Euroopan porteilla ja että parlamentti hylkää vastatoimia vaativan tarkistuksen, sillä Eurooppa ei voi sulkea silmiään sen porteilla vaanivalta uhalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) Äänestin tyhjää terrorismin torjuntaa käsittelevää päätöslauselmaa koskevassa äänestyksessä. En tietenkään kannata terrorismin leviämistä, mutta en myöskään voi antaa tukea mietinnölle, joka mielestäni vain lietsoo paniikkimielialaa EU:n kansalaisten keskuudessa ja edesauttaa terrorismin perimmäisen tavoitteen saavuttamista eli terrorin kylvämistä. Olin kuitenkin tyytyväinen UEN-ryhmän ehdottamiin tarkistuksiin, jotka hyväksyttiin ja joissa todettiin, että asioiden käsittelyssä on lähdettävä liikkeelle syistä, sillä jo vanha sananlaskukin sanoo, että sairauksia on hoidettava niiden syistä käsin. Jos siis esimerkiksi emme painostaisi Israelia, jotta tämä lopettaisi erottelupolitiikkansa ja arabit erottavan aidan rakentamisen, mikä riistää arabeilta heidän perusoikeutensa, edistämme paljon enemmän terrorismin vastaista taistelua kuin kuuntelemalla puhelimia tai valvomalla Internetiä. Ei olisi kuitenkaan pitänyt hylätä UEN-ryhmän esittämiä tarkistuksia, joissa vaadittiin kiinnittämään huomiota terrorismin kehittymiseen Euroopassa, sillä kotimaassani kielletyt terroristijärjestöt toimivat MRF-puolueen suojeluksessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Arvoisa puhemies, minusta tämä päätöslauselma on hyvä mutta hiukan ristiriitainen siinä suhteessa, että joistakin kohdin saa vaikutelman, että ikään kuin nostetaan kädet terrorismin edessä pystyyn. Eli ei hyväksytä sitä ajatusta, että terrorismi pitää eliminoida kokonaan, se pitää kitkeä kokonaan pois, ja esimerkiksi UEN-ryhmän Muscardini nosti tämän asian tässä suullisessa tarkistuksessaan esille. Minusta tämä on sellainen asia, joka olisi ehkä vaatinut syvällisemmän käsittelyn tämän mietinnön yhteydessä.

Minusta Euroopan unionin linjan pitää olla täysin selkeä suhteessa terrorismiin. Me edistämme demokratiaa, ihmisoikeuksia ja mielipiteenvapautta emmekä missään olosuhteissa hyväksy terrorismia. Olisin myös osaltani kaivannut sitä, että koulutuksen merkitystä olisi painotettu syihin puuttumisessa. Esimerkiksi Palestiinan autonomisella alueella olevaa terrorismia vastaan pitäisi taistella ennen muuta koulutuksen kautta, niin että nuorilla tulevilla sukupolvilla olisi vihasta vapaa kasvatus ja koulutus ja he voisivat sitä kautta oppia rauhalliseen yhteiseloon.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Arvoisa puhemies, terrorismin vastaisessa taistelussa on otettava käyttöön kaikki tehokkaat, saatavilla olevat ja lainmukaiset keinot. Jos unioni haluaa voittaa taistelun, sen on tehtävä yhteistyötä kumppaniensa kanssa.

Äänestin päätöslauselmaa vastaan sen Amerikan vastaisen sävyn vuoksi. Terrorismin vastustamisen sijaan päätöslauselman laatija ja monet muut asettuvat vastustamaan yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa terrorismin torjunnassa. Toinen vastaan äänestämisen syy on se, että päätöslauselmassa vaaditaan komissiota ja neuvostoa siirtämään Guantánamon vangit Eurooppaan. Se tarkoittaisi terrorismin tuontia Eurooppaan, mikä olisi virhearvio.

Kolmas syy vastaan äänestämiselle on se, että päätöslauselmassa hylätään toimet, joista olisi todistetusti hyötyä terrorismin torjunnassa. Näitä toimia ovat esimerkiksi matkustajarekistereiden ulottaminen Eurooppaan ja Europolin valtuuksien lisääminen.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Blokland (A6-0416/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Marokon kanssa tehty ilmailusopimus on toinen niin sanottuun Euroopan yhteiseen ilmatilaan liittyvä sopimus ja ensimmäinen Euroopan ulkopuolisen valtion kanssa tehty sopimus.

Poliittisesti tärkeänä asiana haluamme huomauttaa, että kalastusalan tavoin tässäkään sopimuksessa ei tehdä selväksi, että kansainvälisen oikeuden mukaan Marokon kuningaskunnan lainkäyttövaltaan kuuluva alue tarkoittaa Marokon määräämisoikeuden piiriin kuuluvaa aluetta. Näin varmistetaan kansainvälisen oikeuden noudattaminen sekä Saharan asukkaiden legitiimit ja luovuttamattomat oikeudet.

Marokon itsemääräämisoikeutta Länsi-Saharan alueesta ei ole tunnustettu laillisesti kansainvälisessä oikeudessa, kuten Haagin kansainvälinen tuomioistuin totesi lokakuussa 1975 antamassaan lausunnossa. Siten Marokolla, joka miehittää Länsi-Saharan aluetta laittomasti, ei ole itsemääräämisoikeutta tai lainkäyttöoikeutta tuolla alueella.

Lisäksi sopimus perustuu lähes yksinomaan kahden tavoitteen tukemiseen. Nämä vastustamamme tavoitteet ovat markkinoiden avaaminen ja sääntelyn yhdenmukaistaminen lentoliikennealan kilpailun edistämiseksi.

 
  
  

- Mietintö: Böge (A6-0485/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Komissio sai tämän vuoden kesä- ja heinäkuussa kolmannen ja neljännen hakemuksen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön ottamiseksi. Hakijoina oli kaksi saksalaisyritystä ja yksi suomalainen yritys, jotka kaikki toimivat tietoliikenteen alalla, tarkemmin sanoen matkapuhelinten valmistuksessa.

Molemmat hakemukset johtuvat tuotannon siirtämisestä kolmansiin maihin, minkä takia 4 211 työntekijää on jouduttu irtisanomaan

Näiden kahden hakemuksen ja kahden ranskalaisen hakemuksen (jotka on jo hyväksytty) lisäksi komissiolle on tullut hakemuksia Italiasta, Maltasta, Espanjasta ja Portugalista. Ne aiotaan hyväksyä ensi vuoden alussa.

Kuten sanottu, globalisaatiorahastolla ei voida ”alentaa” tuotannon siirtämisestä ja henkilöstövähennyksistä aiheutuvia sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia.

Vaadimme näin ollen sääntelykehyksen laatimista yritystoiminnan siirtämisen ehkäisemiseksi ja siitä rankaisemiseksi. Valtiontuen saamisen ehdoksi on mielestämme asetettava se, että yritykset tekevät pitkäaikaisia sitoumuksia alueellisessa kehittämisessä ja työllisyydessä. Yrityksille ei myöskään pidä myöntää tukea, jolla edistetään yritysten siirtämistä. Yhtä tärkeää on vahvistaa työntekijöiden edustajien roolia yritysten johtokunnissa ja rakenteellisessa johtotason päätöksenteossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nina Škottová (PPE-DE), kirjallinen. − (CS) Euroopan globalisaatiorahaston kokonaisvaroista on käytetty noin 3,6 prosenttia vain kolmen valtion hyväksi. Globalisaatio kattaa kuitenkin lähes kaiken inhimillisen toiminnan. Varojen alhainen käyttöaste herättää ainakin kaksi kysymystä: Ensinnäkin voidaan kysyä, ovatko globalisaation vaikutukset näin rajalliset, ja toiseksi tiedämmekö me, miten varoja voidaan hakea? Voimme siis kysyä, tarvitsemmeko rahastoa? Toiseksi jos rahasto on mielestämme tarpeellinen, meidän on määriteltävä globalisaation mahdolliset vaikutukset entistä tarkemmin ja tarkistettava rahoituksen saannin edellytyksiä, jotta rahastoa voivat hyödyntää myös muut valtiot ja niiden ongelma-alueet. Myös taloudellisten, sosiaalisten ja muiden tekijöiden ilmoittaminen voisi olla tällöin aiheellista. Minun on vaikea hyväksyä komission perusteluja, joita ovat esimerkiksi ”yllätyksellisyys”. Äänestin mietintöä vastaan näiden epäilyjeni takia.

 
  
  

- Mietintö: Böge (A6-0499/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Joustovälineen käyttöönotto ja toimielinten välisen sopimuksen tarkistaminen ovat olennainen osa yhteisön alustavaa talousarviota vuodelle 2008.

Monivuotiseen rahoituskehykseen tehdyn 1 600 miljoonan euron korjauksen sekä joustovälineen käytön lisäksi on ehdotettu Euroopan satelliittinavigointijärjestelmään liittyville ohjelmille (EGNOS–GALILEO) suunnattujen varojen täydentämistä noin 200 miljoonalla eurolla. EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan on joustovälineestä tarkoitus irrottaa 70 miljoonan euron lisärahoitus.

Huomattakoon, että esittelijä korostaa, että ”ulkoisten toimien yleensä ja erityisesti YUTP:n nykyisin tiedettyihin tarpeisiin ei pitkällä aikavälillä kyetä vastaamaan”. Hän jatkaa, että nykyiset tarpeet kattavat myös EU:n Kosovossa ja Afganistanissa suorittamille tehtäville suunnattujen varojen lisäämisen. Näiden tehtävien rahoittaminen muusta kuin yhteisön talousarviosta antaa piristysruiskeen EU:n yhä kasvavalle Nato-operaatioiden tukemiseen tarkoitetulle sotilaalliselle väliintulolle sekä Balkanilla (esimerkkinä mainittakoon tuki Kosovon aikeille julistautua yksipuolisesti itsenäiseksi, mikä on kansainvälisen oikeuden vastaista) että Keski-Aasiassa. Vastustamme yksiselitteisesti tällaisia poliittisia ja sotilaallisia tavoitteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Arvoisa puhemies, joustovälineen käyttö on rahoitusnäkymien tarkastuksen tavoin luonnollinen seuraus 23. marraskuuta saavutetusta vuoden 2008 talousarviota koskevasta sovitteluratkaisusta. Joustovälineellä on periaatteessa tarkoitus turvata budjettisuunnittelu vaikeasti ennustettavissa poikkeusoloissa. Vähäisen kokemukseni perusteella voin kuitenkin sanoa, että poikkeuksellisen välineen käyttö vastaa harvoin toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettuja kriteerejä.

Tämä pätee vuoden 2008 alustavaan talousarvioon. Galileo-ohjelmaan varattu 200 miljoonan rahoitus vuodeksi 2008 sekä EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kasvavien tarpeiden rahoittamiseksi otsakkeesta IV varattu 70 miljoonan euron lisärahoitus ovat ratkaisuja ongelmiin, jotka olivat nähtävissä. Vaikka Euroopan parlamentin valtuuskunta esitti varauksia kiinnittääkseen huomiota satelliittinavigoinnin rahoituksen riittämättömyyteen sekä puutteelliseen rahoitukseen suhteessa Euroopan unionin kansainvälisiin tavoitteisiin, se ei saanut neuvostoa vakuuttuneeksi tarpeesta nostaa budjettimäärärahoja.

Rahoitusnäkymät enteilivät lopullisessa muodossaan vaikeuksia, jotka tulivat ilmi jo vuoden 2008 talousarvion valmisteluvaiheessa. Totuus asiassa on, että parlamentti ratkaisi sovittelumenettelyssä neuvoston synnyttämät ongelmat. Koska tilanteesta on annettu tiedotusvälineissä väärä kuva, vastaisuudessa olisi tehtävä oikeat päätelmät.

 
  
  

- Mietintö: Golik (A6-0461/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh ja Inger Segelström (PSE), kirjallinen. (SV) Emme voi hyväksyä järjestelmää, jossa veronmaksajien rahaa käytetään EU:n maataloustuotteiden markkinointiin kolmansissa maissa. Tällaista toimintaa olisi mielestämme rajoitettava etenkin kehitysmaissa, sillä vaarana on kotimaisen maatalouden vahingoittuminen. EU:n on mielestämme edistettävä kehitysmaiden paikallista maataloutta sen sijaan, että se heikentää näiden maiden viljelijöiden asemaa. Paikallisen tuotannon menestyminen voi antaa kehitysmaille mahdollisuuden kehittää talouttaan ja edetä demokratian kehittämisessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Entistä yksinkertaisemman ja hallittavamman yhteisen maatalouspolitiikan kehittämisen kannalta on olennaisen tärkeää yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa.

Kannatan komission ehdotusta järjestelmän parantamiseksi ja erityisesti lainsäädännön konsolidointia, joka tarkoittaa kahden sisämarkkinoita ja kolmansia maita käsittelevän asetuksen liittämistä yhteen.

Aion äänestää Bogdan Golikin mietinnön puolesta ja haluaisin korostaa mietinnössä mainittua tarvetta kiinnittää WTO:n neuvotteluissa entistä enemmän huomiota tiedottamis- ja menekinedistämiskysymyksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjallinen. (PL) Arvoisa puhemies, äänestän (ehdotusta neuvoston asetukseksi maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa koskevan) Bogdan Golikin mietinnön hyväksymisen puolesta.

Esittelijä huomauttaa aivan perustellusti, että maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimia sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa koskevaa yhteisön järjestelmää on yksinkertaistettava, jos halutaan edetä yksinkertaisen ja tehokkaan EU:n maatalouspolitiikan kehittämisessä.

Uskon, että tiedotuskampanjoilla voidaan tehokkaasti kertoa kuluttajille kestävästä maataloustuotannosta, korkealaatuisista EU:n maataloustuotteista, orgaanisesta viljelystä sekä terveysnäkökohdista.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Maatalouden tuloihin on vakavia seurauksia sillä, että WTO:n neuvotteluissa tehtyjen sitoumusten seurauksena vientituet poistuvat, yhteisön tuki putoaa 20,1 miljardiin euroon ja suurin osa EU:n maataloustuotteista kokee 48–73 prosentin hinnanlaskun.

Komissio pyrkii asetusehdotuksellaan estämään GATTin ja aiempien YMP:n uudistusten kielteisiä vaikutuksia, jotka tulevat korostuman WTO:n ja odotettujen YMP:n uudistusten myötä. Vaikutukset tuntuvat pääasiassa sekä kolmansien maiden että EU:n jäsenvaltioiden maataloustuotteiden jakelussa, sillä tuontitulleja ja yhteisön sisäistä maataloustukea leikataan rajusti.

Siten on ehdotettu tiedotus- ja menekinedistämisohjelmia. Ohjelmiin osoitetuilla varoilla ei kuitenkaan voida estää edellä mainittuja kielteisiä vaikutuksia. Tämän seurauksena ongelmat yhteisön maataloustuotteiden jakelussa kolmansissa maissa ja myös EU:ssa pahenevat entisestään ja tuottajahinnat laskevat, mikä on suoranainen katastrofi pienille ja keskisuurille viljelijöille, joiden tulotaso on jo nyt kannattavuuden rajalla. Ohjelmista hyötyisivät toisaalta pääasiassa vain suuret maatalousalan yritykset, joiden tuotantokustannukset ovat kilpailukykyiset.

 
  
  

- Mietintö: Guerreiro (A6-0467/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely, joka on yksi yhteisen kalastuspolitiikan neljästä pilarista, käy jatkossa läpi perusteellisen rakennemuutoksen.

Ensisijaisia painopistealueita ovat kalataloustuotteita koskevaan kuluttajatiedotukseen liittyvien näkökohtien tarkistaminen sekä tuotteiden lisäarvon entistä tasapuolisempi jakautuminen markkinointiprosessissa (pääpaino on tällöin ensimyyntihinnoissa).

EU:n on myös löydettävä ratkaisut torjuakseen niin sanottua sosiaalista polkumyyntiä, jota harjoitetaan yleisesti joissakin kolmansissa maissa ja joka heikentää Portugalin tuotteiden kilpailukykyä.

Mietintö ansaitsee tukeni, koska siinä pyritään turvaamaan kansalliset edut.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Panemme tyytyväisinä merkille kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteistä markkinajärjestelyä käsittelevän mietinnön hyväksymisen. Mietinnössä annetaan selkeä viesti Euroopan komissiolle siitä, että kalataloustuotteiden nykyistä YMJ:ä on tarpeen tarkistaa nopeasti, jotta sen myötävaikutuksen avulla varmistetaan alan tulot, entistä parempi kaupan pito ja tuotteiden lisäarvon nousu etenkin rahoitusta tuntuvasti lisäämällä.

Kun otetaan huomioon, että YMJ:llä pyritään vastaamaan tehokkaasti tavoitteisiin, joiden vuoksi se on perustettu, ja kun tiedetään, että tulonsaannin epävarmuus alalla johtuu pitkälti markkinointitavoista, ensimyyntihintojen muodostumisesta sekä kalastuksen epäsäännöllisyydestä, pidämme valitettavana, että kalatalousvaliokunta hylkäsi ehdotuksemme, joissa mennään asian ytimeen. Ehdotuksiamme ovat muun muassa seuraavat:

- enimmäistuoton käyttöönotto

- valtionavun myöntäminen ja tehokkaiden markkinoiden interventiomekanismien kehittäminen

- tuotantokustannusten mahdollinen huomioon ottaminen ohjehintojen määrittelyssä

- rahallisen korvauksen myöntäminen kalastajille, jotka vähentävät vapaaehtoisesti ja väliaikaisesti pyyntiään tai pyyntiponnistuksiaan.

Aiomme joka tapauksessa ajaa edelleen näitä mielestämme oikeudenmukaisia toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisellä markkinajärjestelyllä on pyritty varmistamaan markkinoiden vakaus ja alan toimijoiden tulot. Nämä tavoitteet sekä EY:n perustamissopimuksessa asetetut tavoitteet ovat oikeutettuja, ja niiden olisi pitänyt johtaa EU:n kalastusyhteisöjen hyvinvointiin.

Valitettavasti Brysselin 25 vuotta harjoittamalla yhteisen kalastuspolitiikan muodon saaneella sanelupolitiikalla on kuitenkin ollut tuhoisia seurauksia kalastusyhteisöille. Menestyviä markkinoita ja työpaikkojen turvaamista ei voida varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan avulla, vaan määräysvalta kalastuksen hoidossa on palautettava kalataloudesta riippuvaisille jäsenvaltioille.

 
  
  

- Mietintö: Leichtfried (A6-0482/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Kuten olemme aiemminkin todenneet, jäsenvaltioiden viranomaiset ovat jo pitkään varmistaneet siviili-ilmailualan kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvien voimassa olevien sääntöjen noudattamisen. EU:n jäsenvaltioiden välinen sekä jäsenvaltioiden ja muiden valtioiden välinen yhteistyö on jo todellisuutta, ja yhteistyötä olisi syytä edistää ja kehittää edelleen, vaikka yhteistyössä varmistetaan jo nyt kunkin maan suvereniteetin sekä työntekijöiden ja käyttäjien oikeuksien kunnioittaminen (varmistetaan sosiaalinen yhdenmukaistaminen soveltamalla suotuisimpia ehtoja).

Jäsenvaltioiden toimivaltuuksia siviili-ilmailussa on kuitenkin vähitellen siirretty EU:lle. Tämä on erityisen kielteinen asia alalla, jolla toimivallan rajoja ei ole määritelty selkeästi.

Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) perustaminen merkitsee käytännössä uutta askelta tähän suuntaan. Onkin aiheellista korostaa, että virasto tulee harjoittamaan toimivaltaa, joka tällä hetkellä kuuluu jäsenvaltioiden viranomaisille. Perimmäisenä tavoitteena on saada aikaan niin kutsuttu yhteinen eurooppalainen ilmatila sekä toteuttaa lentoliikenteen ja lennonvarmistuksen vapauttaminen EU:ssa. Taloudellisen kannattavuuden nimissä toteutettava vapauttaminen asettaa kyseenalaiseksi työntekijöiden oikeudet, palvelujen laadun ja turvallisuustason.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Leichtfriedin mietintöön kulminoituvat parlamentin, neuvoston ja komission väliset vaikeat neuvottelut. Euroopan lentoturvallisuusviraston toimivaltuuksien laajentaminen on tärkeä toimenpide Euroopan lentoturvallisuuden kannalta, joten ryhmäni saattoi antaa tukensa lopulliselle kompromissille.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, vahvistan jo aiemmin esittämäni puoltavan kannan Jörg Leichtfriedin mietintöön. Parlamentin, neuvoston ja komission väliset neuvottelut johtivat mietinnön syntymiseen. Mietintö on hyvä kompromissi, vaikka se ei täytäkään kaikkia ajamiani vaatimuksia. Haluan korostaa Euroopan lentoturvallisuusviraston tärkeää roolia paitsi ilmailun myös lentoyhtiöiden toiminnan valvonnassa. Viraston vastuulla on todistusten ja lupien uusiminen ja myöntäminen sekä yhtenäisten turvallisuusmääräysten noudattamisen valvonta.

Virasto voi myös määrätä sakkoja, jos turvallisuusmääräyksiä ei ole noudatettu asianmukaisesti. Panen siten tyytyväisenä merkille tarkistuksella 15 aikaan saadun kompromissin, jonka ansiosta virasto saa täysin riippumattoman ja puolueettoman aseman myös asioissa, jotka liittyvät lupien perumiseen ja sakkojen määräämiseen. Haluan korostaa lisäksi, että henkilökunnalla on keskeinen rooli viraston kehittämisessä ja toiminnassa. Siten yhdyn täysin esittelijän kehotukseen vahvistaa viraston henkilökunnan asemaa mahdollisesti myös EU:n virkamiesten henkilöstösääntöjä hyödyntämällä.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjallinen. (EN) Aion äänestää tämän mietinnön puolesta ja haluan onnitella esittelijää eräästä teknisesti hyvin tärkeästä asiasta. Esitän kuitenkin muutaman huomautuksen.

Matkustamohenkilökunnan luvat herättävät ymmärrettävästi huolta joissakin jäsenvaltioissa, ja tämä on johtanut määrätietoiseen lobbaukseen matkustamohenkilökuntaa edustavissa ammattiliitoissa. Minusta esittelijä on löytänyt kompromissin, joka lievittää joissakin maissa esiintyvää huolta ja jossa tunnustetaan matkustamohenkilökunnan rooli. Jotkin lentoyhtiöt käyttävät matkustamohenkilökuntaa hyväkseen kohtelemalla heitä lähinnä ”ilmatilan tarjoilijoina” ja maksamalla heille pienintä mahdollista palkkaa suurinta mahdollista työtuntimäärää vastaan sen jälkeen, kun henkilökunta on ensin itse kustantanut koulutuksensa.

Toiseksi on tärkeää tunnustaa, että EU-OPS-asetus siirtyy Euroopan lentoturvallisuusviraston alaisuuteen, minkä parlamentti on hyväksynyt. Haluan tässä yhteydessä muistuttaa komissiota ja EASta siitä, ettei EU-OPS-asetuksen osaan Q sisältyviä lento- ja palvelusaikoja voida muuttaa ennen työuupumusselvityksen valmistumista ja alan edustajien kuulemista.

Toivon, että myös muita lentoturvallisuusnäkökohtia, mukaan lukien ohjaamon ovien ja matkatavaroiden käsittelyn valvontaa koskevia määräyksiä, voidaan soveltaa koko EU:ssa.

 
  
  

- Mietintö: Poli Bortone (A6-0464/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Kuten usein on tätä alaa koskevien asetusten laita, mietinnön erityiset tavoitteet perustuvat jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamiseen, jolla pyritään edistämään EU:n sisämarkkinoiden kehittämistä, tässä tapauksessa elintarvikkeita koskevien ravitsemus- ja terveysväittämien osalta.

Ehdotus käsittää kaksi muutosta elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1924/2006, ja sen tarkoituksena on varmistaa riittävän pitkä siirtymäaika lasten kehitykseen ja terveyteen liittyville terveysväittämille.

Ravitsemusväittämät, jotka ovat olleet käytössä jäsenvaltioissa ennen 1. tammikuuta 2006 kansallisten säännösten mukaisesti ja jotka eivät sisälly asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteeseen, voivat olla käytössä kolme vuotta asetuksen voimaantulosta. Terveysväittämiin, jotka eivät liity lasten kehitykseen tai terveyteen, sovelletaan myös siirtymätoimenpiteitä, jotka on eritelty edellä mainitun asetuksen 28 artiklan 5 ja 6 kohdassa. Vastaavia siirtymätoimenpiteitä ollaan säätämässä myös lasten kehitykseen ja terveyteen liittyviä väittämiä varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin mietinnön puolesta, koska ravitsemus- ja terveysväittämien varmistamiseksi on syytä tehdä erinäisiä tarkistuksia. Terveet ruokatavat ovat tarpeellisia pitkän ja aktiivisen elämän kannalta, mutta tärkeää on myös varmistaa asianmukainen kuluttajatiedotus. Kuluttajia on johdettu liian pitkään harhaan suosittuja tuotteita valmistavien yhtiöiden ravinto- ja terveysominaisuuksia koskevilla väittämillä. Kehotan komissiota varmistamaan, että EU:n kansalaiset saisivat selkeää tietoa asiassa.

 
  
  

- Mietintö: Lehne (A6-0453/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bert Doorn (PPE-DE), kirjallinen. (NL) Autojen varaosamarkkinoiden vapauttamisesta on käyty kiivasta väittelyä vuodesta 1993 lähtien. Autojen näkyvien varaosien mallisuojien kumoaminen olisi minusta pitänyt toteuttaa jo aikoja siten. Annan siis täyden tukeni komission ehdotukselle, sillä autojen varaosien yhtenäismarkkinat eivät toimi kunnolla.

Kun autoon joudutaan vaihtamaan toimivia osia, kuten sivupeilejä tai valoja, varaosien, joilla auto saatetaan alkuperäiseen kuntoonsa, on oltava helposti saatavissa. Kannatan siis markkinoiden mahdollisimman pikaista vapauttamista ja mahdollisimman lyhyttä, viisivuotista siirtymäkautta. Äänestän luonnollisesti niitä tarkistuksia vastaan, joiden avulla jäsenvaltiot voivat hidastaa vapauttamisprosessia siirtymäkaudella.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämä mietintö sisältää muutamia tarkistuksia direktiiviehdotukseen autojen varaosien jälkimarkkinoiden vapauttamisesta, joka koskee moottoriajoneuvoteollisuutta, koneita, investointihyödykkeitä ja kulutustavaroita.

Komission ehdotuksessa kannatetaan suojaamattomia markkinoita, kun taas mietinnössä ajetaan viiden vuoden siirtymäkautta valtioissa, joissa markkinoita suojellaan, kuten Portugalissa.

Tiedämme, että suojaamattomat markkinat johtavat suurten yritysten monopoliasemaan varaosien kaupassa, sillä suojelluilla markkinoilla kuluttajan on ostettava viallisen tai vahingoittuneen osan tilalle uusi osa alkuperäiseltä valmistajalta. Tätä perustellaan sillä, ettei tuotteen mallia pidä muuttaa. Paras tunnettu esimerkki löytyy moottoriajoneuvoteollisuudesta, vaikka direktiiviehdotus pätee myös muihin aloihin. Käytännössä yhden osan vaihtaminen saattaa tarkoittaa, että osia on ostettava useita, mikä näkyy kuluttajan kukkarossa.

Portugalissa on myös etenkin moottoriajoneuvoja valmistavia tehtaita, joiden toiminta perustuu juuri tunnettujen automallien varaosien valmistukseen ja joille markkinoiden vapauttaminen saattaisi merkitä isoja ongelmia.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou (ALDE), kirjallinen. – (FR) Mallisuojia käsittelevään Klaus-Heiner Lehnen mietintöön on jätetty tarkistus, jota päätin tukea ja jossa ehdotetaan kahdeksan vuoden siirtymäkautta ennen moottoriajoneuvojen kaltaisten ongelmallisten tuotteiden varaosien (joilla ajoneuvo palautetaan alkuperäiseen tilaansa) teollis- ja tekijänoikeuksien täydellistä vapauttamista. Vaikutustutkimukset eivät ole toistaiseksi osoittaneet, että varaosien kuluttajahinnat olisivat alentuneet merkittävästi jäsenvaltioissa, jossa markkinat on jo vapautettu.

Lisäksi minusta tuntuu, että Euroopan unioni toimii omien etujensa vastaisesti. Muualla maailmassa halutaan suojella omia valmistajia teollis- ja tekijänoikeuksilla, mutta Euroopan unioni, joka väittää haluavansa suojella kuluttajia ja torjua väärennöksiä, tekee nyt väärän valinnan.

Kyse on autoteollisuuden taloudellisesta tasapainosta ja autoilijoiden etujen turvaamisesta EU:ssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Parlamentille jätetyssä mallien oikeudellisesta suojasta annetussa direktiiviehdotuksessa ehdotetaan varaosamarkkinoiden täydellistä vapauttamista erityisesti moottoriajoneuvosektorilla.

Esittelijä muuttaa tekstiä merkittävästi, sillä hän ehdottaa, että jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus pitää voimassa lainsäädäntö, joilla suojellaan tiukasti malleja viisi vuotta. Valmistajien monopolin säilyttäminen varaosien valmistuksessa on keino estää yhteisön työpaikkojen menetykset Turkin, Brasilian ja Korean kaltaisille maille, joissa on yhteisöä alhaisemmat tuotantokustannukset ja huonompi laatu.

Alan hätäinen vapauttaminen saattaisi tuoda mukanaan myös vakavia turvallisuusriskejä. Jos ajoneuvon valmistaja ei ole vastuussa varaosien tuotannosta, mikään ei takaa niiden vaatimustenmukaisuutta tai laatua. Auton käyttäjien edut ja turvallisuus on pantava taloudellisten tai poliittisten etujen edelle.

Postipalvelujen, raideliikenteen sekä energia- ja sähköalan jälkeen Brysselin tähtäimessä ovat nyt ajoneuvojen valmistajat. Ideologisiin syihin turvautuvalle ultraglobalisaatiolle ja pakkosyötetylle sääntelyn purkamiselle ei näy löytyvän rajoja.

(Äänestysselitystä on lyhennetty työjärjestyksen 163 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen. − (PL) Arvoisa puhemies, sisämarkkinat ovat hyvin monimutkainen järjestelmä, jossa sisämarkkinoista riippuvien eturyhmien edut on pyritty tasapainottamaan.

Direktiivin tavoitteena on autojen varaosien jälkimarkkinoiden täydellinen vapauttaminen. Yhtäältä suuri joukko varaosien valmistajia vaatii ottamaan huomioon oikeudet vapaaseen kilpailuun ja haluaa kieltää markkinoiden monopoliaseman, ja toisaalta osa autonvalmistajista (tässä huomiomme kohdistuu luonnollisesti autoteollisuuteen) perustaa varaosiensa valmistuksen suojaamisen mallien oikeudelliseen suojaan.

Tässä tilanteessa, jonka ratkaiseminen saattaa ensi näkemältä tuntua mahdottomalta, tuen esittelijän lähestymistapaa, sillä hän ehdottaa kestoltaan rajoitettua mallin suojaamista. Käytännössä tämä aika määräytyi tuotteen elinkaaren mukaan.

Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä myös siitä, että varaosien uuden mallisuojan käyttöönoton jälkeen vanhasta mallisuojasta olisi luovuttava. Siitä olisi luovuttava myös silloin, kun mallin valmistus lopetetaan, eikä sen tilalle tule uutta. Tämä tuntuu minusta parhaalta mahdolliselta järjestelyltä, jolla suojataan tehokkaasti eturyhmien edut.

Kannatin myös ehdotusta siirtymäajan järjestelyistä, joiden ansiosta jäsenvaltiot, joiden lainsäädäntöä varaosien mallisuojauksessa noudatetaan, voivat säilyttää mallisuojan viisi vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Annoin tukeni kompromissipaketille ja hylkäsin tarkistukset, joilla siirtymäkausi on tarkoitus ulottaa ”korjauslausekkeeseen”.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan kilpailukykyisiä EU:n varaosamarkkinoita. Tämä ajaa alas kuluttajahintoja ja vauhdittaa pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa. Tämän vuoksi kannatan komission ehdotusta, joka avaisi varaosamarkkinat kilpailulle.

Sitä vastoin en voi kannattaa sellaisenaan tarkistuksia, joilla pidennetään markkinoiden vapauttamisajanjaksoa kahdeksaan vuoteen. Tämä hidastuttaisi kilpailukykyisten varaosamarkkinoiden luomista, joka on tavoitteemme.

 
  
  

- Mietintö: Castiglione (A6-0477/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh ja Inger Segelström (PSE), kirjallinen. − (SV) Äänestimme mietintöä ja komission ehdotusta vastaan seuraavista syistä:

- Toivoimme, että uudistus olisi merkinnyt säästöä unionin veronmaksajien rahoihin ja että viiniteollisuus olisi poistettu yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen piiristä. Pitkällä aikavälillä katsomme, että EU:n viininvalmistukseen myönnettävän yhteisön tukien rahoitus verovaroin on lopetettava.

- Mielestämme on tuomittavaa käyttää veronmaksajien varoja eurooppalaisten viinien markkinointiin. Se on ristiriidassa parlamentin alkoholistrategian kanssa, jolla edistetään alkoholijuomien markkinoinnin vähentämiseen perustuvaa näkemystä. Tässä mielessä markkinointiin suunnattujen menojen lisääminen on valitettava osoitus kaksinaamaisuudesta.

- Vastustamme myös ehdotuksia, joissa kannatetaan EU:n veronmaksajien rahojen käyttöä viinin markkinointiin kolmansissa maissa. Viinien markkinointiin etenkin kehitysmaissa olisi mielestämme suhtauduttava varoen, sillä vaarana on kotimaisen teollisuuden tukahduttaminen. Unionin ei pidä horjuttaa paikallisten tuottajien asemaa kehitysmaissa vaan päinvastoin tukea sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, äänestän mietintöä vastaan, mutta se ei johdu en esittelijä Giuseppe Castiglionen yleisestä näkemyksestä, johon liittyy joitakin myönteisiä kohtia, kuten raivaukseen sovellettavat määrälliset rajoitukset ja ympäristönormien noudattaminen, EU:n ulkopuolelta tuodun rypäleen puristemehun käytön kieltäminen sekä jäsenvaltioissa itsenäisesti hoidettavien toimien laajentaminen. Arveluttavia seikkoja ovat sokerointikäytännön tukeminen ja sen mahdollistaminen, ettei sokeroinnista ole pakko ilmoittaa kuluttajille tuotemerkinnöissä. Hyvin kyseenalainen kohta on myös niin sanottuihin hedelmäviineihin siirtyminen, kuten on ylipäätään mietinnön yleinen kanta rypäleen puristemehun käyttöön. Italian kansalaisena toivon, että ministeri De Castro ja hänen kollegansa saavat neuvoteltua sellaisen lainsäädännöllisen viitekehyksen, jossa otetaan nykyistä paremmin huomioon laatukysymykset ja kuluttajien oikeudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. (PL) Arvoisa puhemies, annan täyden tukeni esittelijä Giuseppe Castiglionen mietinnölle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi viinin yhteisestä markkinajärjestelystä.

Yksinkertaisten ja tehokkaiden tuotantosääntöjen ja terveeseen kilpailuun yhteisön markkinoilla perustuvien periaatteiden avulla ohjattavien viinimarkkinoiden luominen paitsi parantaa eurooppalaisten viinituotteiden laatua myös nostaa hedelmänviljelijöiden elintasoa.

On myös tärkeää, että kuluttajat ovat tietoisia tuotteiden tuotantoprosessista ja tuotteiden tarkasta alkuperästä.

Lisäksi näistä järjestelyistä hyötyvät varmasti myös kotimaani hedelmäviinien tuottajat, mikä oli tärkein peruste sille, että annan tukeni mietinnölle.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestämme mietintöä vastaan, koska se ei tuo merkittävää muutosta viini- ja viinitarha-alaa koskevan Euroopan komission kehnon ehdotuksen keskeisiin kohtiin.

Kuten olemme aina sanoneet, olemme eri mieltä tästä liberaalista kannasta, jolla muka halutaan edetä kohti viinin yhteisen markkinajärjestelyn purkamista. Euroopan parlamentti on itse tutkinut asiaa ja mennyt jopa sallimaan sokerin lisäämisen ja aiemmin voimassa olleiden tasojen nostamisen.

Mietinnön suurin epäkohta on kuitenkin se, että se jättää istutusoikeuksien vapauttamista koskevan kysymyksen kokonaan auki vuodesta 2013 eteenpäin, vaikka esittelijä myöntää, että tämä vain edistää tuotannon keskittymistä suurimpien viininviljelijöiden käsiin, jotka saavat jo nyt merkittävää valtiontukea ja muita etuja.

Yhtä lailla meistä on valitettavaa, että hyväksyntää eivät saaneet ehdotukset, jotka teimme istutusoikeuksien säilyttämiseksi ja viinintuotantoalueiden sekä erityisesti perhetilojen, pienten ja keskisuurten viininviljelijöiden ja viiniosuuskuntien rakenneuudistuksen tukemiseksi, vaikka toisaalta panemme tyytyväisinä merkille, että osa ehdotuksistamme hyväksyttiin, kuten se, jossa kannatetaan juotavaksi tarkoitetun alkoholin tislausta.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Vaikka olen yhtä mieltä viinin YMJ:n uudistuksen tarpeesta ja kannatan yleisesti ottaen Euroopan komission ehdotusta, Giuseppe Castiglionen mietintö tuo mielestäni merkittävän panoksen tarkistuksillaan, joilla parannetaan huomattavasti komission tekstiä.

Myönteisistä kohdista mainittakoon muun muassa mahdollisuus jatkaa tuen myöntämistä juotavaksi tarkoitetun alkoholin tislaukseen.

Äänestin tarkistusten 33 ja 223 puolesta, koska minusta alan vapauttamista ei pidä mielestäni toteuttaa äkillisesti, ja hylkäsin tarkistukset 314, 347, 293 ja 217, koska olen eri mieltä mahdollisuudesta jatkaa sokerilla väkevöittämistä, koska käytäntö horjuttaa tuottajien välistä tasapainoa. Näiltä osin kannatan siis komission alkuperäistä tekstiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Suhtaudun myönteisesti mietinnön yleiseen sisältöön, sillä siinä luodaan kattava katsaus Euroopan komission ehdotukseen, jossa muun muassa esitettiin 400 000 hehtaarin suuruisen viininviljelyalueen raivausta. Ehdotuksessa unohdetaan viininviljelysektorin sosiaaliset realiteetit, ja se olisi johtanut kesantomaan laajenemiseen maiseman kustannuksella. Mietinnössä raivausta pidetään hyödyllisenä toimena, joka perustuu vapaaehtoisuuteen.

Toinen myönteinen ehdotus koskee rakenneuudistuksen mahdollista toteuttamista viiniteollisuudessa. Euroopan viiniteollisuus kaipaa vaikutusvaltaisia ja menestyviä toimijoita vastatakseen kansainväliseen kilpailuun.

Kriisien ennaltaehkäisyä koskevissa ehdotuksissa ei kuitenkaan mennä tarpeeksi pitkälle, niin tarpeellisia kuin ne ovatkin. Kun otetaan huomioon tuotannon epävakaisuus, ehdotetuilla toimilla olisi vain lievittävä vaikutus. Mietinnöstä puuttuu todellinen kriisinhallintamekanismi, joka toisi jotain uuttaa nykyisiin toimiin.

Pidän valitettavana, ettei tuotemerkinnöissä vaadita ilmoittamaan viinin väkevöinnistä sakkaroosia lisäämällä. Tämä olisi mahdollistanut selkeän ja avoimen tiedottamisen kuluttajille.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Komissio pyrkii ottamaan viinin yhteisessä markkinajärjestelyssä huomioon viinintuotantoalueiden erityispiirteet jakamalla vastuuta ja antamalla tilaa aloitteiden tekoon.

Euroopan parlamentti on tänään kirjannut juuri nämä tavoitteet paperille. Luotamme täysin ehdotuksiimme, jotka saivat kaikkia jäsenvaltioita edustavien jäsenten tuen. Viininviljely on osa Euroopan kulttuuriperintöä. Maailmanlaajuisen viinintuotannon kehto on täällä Euroopassa. Viininviljely tarkoittaa liiketoimintaa, tuloja ja työpaikkoja. Komission tehtävänä ei ole hakea markkinoiden tasapainoa rajoittamalla tuotantoa tai muuttamalla sääntöjä, mikä estää tuotannon. Sitä vastoin komissio tehtävänä on turvata osuutemme globaaleista markkinoista ja varmistaa, että tuotteemme nauttivat ansaitsemaansa kansainvälistä arvostusta. Tavoitteena ei pidä olla markkinoiden rajoittaminen vaan uusien markkinoiden avaaminen. Miksi muuttaisimme hyvin kaupaksi käyvien viinien tuotantotapoja? Viinintuotantotapamme juuret ovat vanhoissa kulttuureissa ja perinteissä.

Euroopan parlamentti on tänään vahvistanut selkeästi tukensa markkinamekanismeihin liittyvien toimenpiteiden lisäämiselle, kansallisille määrärahoille, alueellisten aloitteiden teolle, sosiaalisesti arkaluontoiselle interventiotoimenpiteiden poistamiselle sekä nykyisten viininviljelykäytäntöjen säilyttämiselle eli sakkaroosin ja puhdistetun tiivistetyn rypäleen puristemehun lisäämiselle. Nämä lisäaineet on rinnastettu muihin lisäaineisiin lisätukien avulla.

Toivon, että ehdotuksemme sisällytetään uudistettuun viinin yhteiseen markkinajärjestelyyn.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Viininviljelylle epäsuotuisina vuosina, jolloin aurinkoa e saada riittävästi, rypäleiden hedelmäsokeripitoisuus ei riitä käymiselle tarvittavan alkoholimäärän tuottamiseen. Sen vuoksi lisäämme sokeria, joka ei muuta viinin makua. Ratkaisevaa on, että sokeri lisätään ennen käymistä, ei sen jälkeen, mikä tarkoittaa, ettei kyse ole happaman viinin makeuttamisesta, vaan sokerin lisääminen sallitaan vain pöytäviinien ja vins de pays -viinien valmistuksessa..

Näin on oltava myös tulevaisuudessa. Komission suunnitelmat korvata toistaiseksi peruslisäaineena käytettävä juurikassokeri eteläisiltä ylituotannon alueilta peräisin olevalla rypäleen rypälemehulla eivät ole harkinnan arvoisia. Viinin maun vaihtelusta asiantuntijoiden kesken käytyjen kiivaiden väittelyjen lisäksi on otettava huomioon myös ekologiset perusteet. Ei ole mitään mieltä kuljettaa rypäleen puristemehua läpi Euroopan alueille, joilla on sokerijuurikasta omasta takaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Tarkistukset, jotka on tehty mietintöön, johon meidän piti ottaa kantaa tämänpäiväisessä äänestyksessä, ovat suoraan sanottuna naurettavia. Esimerkkinä mainittakoon, että viiniä ostavien kuluttajien pitäisi itse voida päättää eri viinien sisältämästä sokerimäärästä. Siitä ei voida päättää EU:n toimielinten välisissä päätöksentekoprosesseissa.

Muualla maailmassa tuottajat ovat onnistuneet valmistaman eurooppalaisten kuluttajien mieleen olevia viinejä, jotka ovat vielä halvempia kuin eurooppalaiset viinit. Euroopan parlamentin enemmistö kuitenkin katsoo, että tätä vastaan pitää taistella pumppaamalla lisää rahaa maatalouspolitiikkaan ja toteuttamalla kaikenlaisia kampanjoita.

Euroopassa tuotetaan erinomaisia viinejä, siitä ei ole epäilystäkään. Kysymys kuuluu, onko oikein syrjiä köyhiä valtioita Euroopan viinintuotannon tukemiseksi?

Viinintuotannosta keskusteltaessa on tärkeää ottaa huomioon kaikki tekijät, myös kansanterveydelliset näkökohdat. Tämä puuttuu mietinnöstä.

Edellä mainituista syistä äänestin komission ehdotuksen ja Euroopan parlamentin mietinnön hylkäämisen puolesta. Viinintuottajien on voitava toimia vapailla markkinoilla, eikä heille pidä myöntää valtavia EU:n tukia, kuten nyt tehdään.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), kirjallinen.(FR) Euroopan komissio yrittää syrjäyttää Languedocin ja Roussillonin viininviljelijät, joiden maa ulottuu Rhônen alueelta aina Garonneen asti. Aluetta symboloi punapohjainen oksitaanin risti merkkinä vallankumouksen vuosisadasta, joka ulottui vuodesta 1907 Marcelin Albertin ajoista aina André Castéran aikoihin asti vuoteen 1976. Nyt komissio siis uhkaa syrjäyttää heidät anglosaksisten maiden eläkeläisillä, teenjuojilla, jotka uhkaavat ottaa Minervois’n, Corbièresin ja Costièresin viininviljelijöiden tai Picpoulin viinitilojen paikan.

Tämä on rikos sivilisaatiota vastaan! Ja kaikki tämä tapahtuu muka ylituotannon varjolla, vaikka totuus on toinen.

Totuus on, että Espanjassa ja Italiassa on 150 000 hehtaaria laitonta viininviljelymaata. Nämä laittomat maat olisi raivattava, sillä ylituotannossa on oikeasti kyse liikatuonnista, jonka osuus on noin 12 miljoona hehtolitraa vuodessa.

Kaiken kukkuraksi Tyynenmeren valtiot istuttavat sitä mukaan kuin me raivaamme. Ja kun Kiina ihastuu viiniin, viinistä on pian maailmanlaajuinen pula.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Komission ehdotus viinintuotannon uudistukseksi on nähtävästi jälleen vaikeasti nieltävä pala. Yhtäältä komissio yrittää tyhjentää Euroopan viinijärviä myöntämällä rahapalkkioita kokonaisviininviljelyalan vähentämisestä vastaan ja toisaalta sen tavoitteena on sallia viininviljely kaikkialla vuoden 2013 jälkeen. Jos yhä lisääntyvät rajoitukset kuitenkin poistetaan, paljon työvoimaa vaativat rinteillä sijaitsevat viinitarhat eivät enää kannata.

Aivan kuin siinä ei jo olisi ollut tarpeeksi, että viinintuottajat on pantu pelkäämään elinkeinonsa puolesta, suunnitteilla oleva sokeroinnin kieltäminen merkitsisi koko Pohjois-Euroopan satojen menetyksiä vähäaurinkoisina vuosina, ja tiivistetyn rypäleen puristemehun käyttöön osoitetun tuen poistaminen estäisi viininviljelyn kokokaan myös Etelä-Euroopassa. Kaiken kukkuraksi suunnitteilla on ”pöytäviini”-merkinnän kieltäminen, joka johtaisi varmasti alimpien viiniluokkien lajikkeiden ylituotantoon. En voi välttyä ajatukselta, että tällaisen uudistuksen suunnittelijoilla ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi asiantuntemusta ja tietoa asiassa. Giuseppe Castiglionen mietintö on parannus komission ehdotuksiin, minkä vuoksi äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), kirjallinen. – (FR) Kollegani ja minä hyväksyimme suurella enemmistöllä viinin yhteistä markkinajärjestelyä käsittelevän Giuseppe Castiglionen mietinnön.

Kannatin etenkin niitä neljää tarkistusta, jotka ovat mielestäni elintärkeitä paitsi Euroopan viinintuotannon turvaamiseksi erityisesti Bourgognen ja Franche Comtén alueilla mutta myös alan kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Äänestin tarkistuksen 271 puolesta, koska siinä vastustetaan komission aikomusta kieltää sokerin lisääminen rypälemehuun. On nimittäin elintärkeää, että voimme säilyttää sokerointiperinteen, jota noudatetaan monilla Euroopan viininviljelyalueilla, myös Bourgognessa ja Franche Comtéssa, jota itse edustan.

Annoin tukeni myös tarkistuksille 33 ja 223, joissa vastustetaan istutusoikeuksien täydellistä vapauttamista 1. tammikuuta 2014 jälkeen. Viininviljelijöiden etujen mukaista olisi odottaa raivausjärjestelmän loppuun asti nähdäksemme, kuinka tehokas se on ollut. Tämän jälkeen vapauttamista voitaisiin harkita.

Äänestin myös tarkistuksen 107 puolesta, koska sillä pyritään säilyttämään tislaus pakollisena.

Yleisesti ottaen olen tyytyväinen parlamentin tekemiin tarkistuksiin, joten annoin tukeni mietinnölle, Toivon, että se tekee myönteisen vaikutuksen 17.–19. joulukuuta kokoontuvassa maatalousneuvostossa. Kyse on alueidemme eduista.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, aion äänestää arvostetun kollegamme Giuseppe Castiglionen laatiman mietinnön puolesta. Viiniala on kaivannut jo pitkään uudistusta, joka antaisi piristysruiskeen yhteisön viineille ja niiden kilpailukyvylle sekä antaisi tuottajille mahdollisuuden saada takaisin entiset markkinat ja hankkia uusia. Eurooppalaiset, erityisesti italialaiset tuottajat joutuvat vastaamaan uusien tuottajien hurjaan kilpailuun.

Kilpailun syynä ei ole niinkään Euroopan sisäinen kulutuksen väheneminen vaan lähinnä liian suuret tuotantokustannukset, liian tiukka ja monimutkainen sääntely, joka rajoittaa usein tuottajien kykyä mukautua kysynnän muutoksiin, sekä liian vaisut myynninedistämis- ja markkinointitoimenpiteet. Eurooppalaisten ja italialaisten viinien laatu on syytä hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Jotta Euroopan unioni voisi vakiinnuttaa johtoasemansa viinialalla, viinin yhteisen markkinajärjestelyn uudistamisessa olisi painotettava laatua, eli toisin sanoen on edistettävä, turvattava ja vahvistettava viinien alueellisia merkintöjä, suojattuja alkuperänimityksiä ja suojattuja maantieteellisiä merkintöjä, jotka edustavat eurooppalaista laatua maailmanmarkkinoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), kirjallinen. (DE) Viininviljelylle epäsuotuisina vuosina, jolloin aurinkoa ei saada riittävästi, rypäleiden hedelmäsokeripitoisuus ei riitä käymiselle tarvittavan alkoholimäärän tuottamiseen. Sen vuoksi lisäämme sokeria, joka ei muuta viinin makua. Ratkaisevaa on, että sokeri lisätään ennen käymistä, ei sen jälkeen, mikä tarkoittaa, ettei kyse ole happaman viinin makeuttamisesta, vaan sokerin lisääminen sallitaan vain pöytäviinien ja vins de pays -viinien valmistuksessa. Näin on oltava myös tulevaisuudessa. Komission suunnitelmat korvata toistaiseksi peruslisäaineena käytettävä juurikassokeri eteläisiltä ylituotannon alueilta peräisin olevalla rypäleen rypälemehulla eivät ole harkinnan arvoisia. Viinin maun vaihtelusta asiantuntijoiden kesken käytyjen kiivaiden väittelyjen lisäksi on otettava huomioon myös ekologiset perusteet. Ei ole mitään mieltä kuljettaa rypäleen puristemehua läpi Euroopan alueille, joilla on sokerijuurikasta omasta takaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin mietinnön puolesta, mutta on silti monia huolta herättäviä kohtia, joita parlamentti ei ole halunnut nostaa esiin alan kilpailukyvyn lisäämiseksi kolmansista maista tuotavien viinien aiheuttaman kilpailun vuoksi sekä parantaakseen EU:ssa tuotettavien viinin laatua. On valitettavaa, että kansalliset ja alueelliset edut ovat menneet kestävän uudistusohjelman edelle.

Meidän on suojeltava eurooppalaisia laatuviinejämme ja ratkaistava myös kohtuuhintaisten laatuviinien tuotantoa koskeva kysymys. Komission ehdotukset on vesitetty, siitä ei ole epäilystäkään. Onneksi parlamentti kuitenkin hyväksyi tarkistukseni vähimmäiskriteereiden poistamisesta sekä sokeroinnin mahdollistavat tarkistukset. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä tarkistuksia Pohjois-Euroopan maille ja kotimaani Yhdistyneen kuningaskunnan viinintuottajille.

Euroopan viinintuotantoa uhkaa silti moni tekijä. EU:ssa oma markkinaosuutemme on katoamassa uuden maailman maihin.

Miksi näin tapahtuu? Siksi, että noissa maissa voidaan tuottaa laadultaan erinomaista viiniä kohtuuhintaan ja noudattamalla markkinastrategiaa, joka perustuu 2000-luvun kuluttajien tarpeisiin eikä roomalaisten kolmannella vuosisadalla sanelemiin tarpeisiin. Tarvitsemme laatua, emme määrää, ja meidän on tuotettava viiniä, joka on arvonsa väärtti.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. (EN) EU:n viinimarkkinat riippuvat laajasta valinnanmahdollisuudesta ja kestävästä paikallisesta tuotannosta. Monelle viininkysymys on yhtä paljon kulttuuri- kuin kielikysymyskin. Sen vuoksi tämänpäiväinen äänestys oli niin kiistanalainen.

Sokeroinnin käytöstä kertovilla merkinnöillä tai sokerin lisäaineiden käytön kieltämisellä olisi ollut kielteisiä vaikutuksia Pohjois-Euroopan viinintuotantoon. Monet erinomaiset viinit ovat peräisin Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja erityisesti Kaakkois-Englannista. Näin on ollut siitä asti, kun ensimmäiset roomalaiset toivat viinin maahamme.

Äänestin mietinnön puolesta tämän perinteen säilyttämiseksi ja avointen markkinoiden tukemiseksi.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Terrorismin torjunta (B6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Konservatiivit äänestivät tätä päätöslauselmaa vastaan ensinnäkin siksi, että siinä vaaditaan EU:n osallisuuden lisäämistä ehdotetun uudistussopimuksen välityksellä, mikä ulottaisi EU:n toimivallan jäsenvaltioiden turvallisuuskysymyksiin, jotka ovat hyvin arkaluontoinen toiminnan ala. Konservatiivit uskovat vahvaan ja globaaliin kumppanuuteen, jota toteutetaan kaikkien terrorismin vastaiseen sotaan osallistuvien valtioiden ja erityisesti Yhdysvaltain liittolaistemme kanssa. Päätöslauselmaesityksessä ei tunnusteta yhteistyön tarvetta vaan siinä ajetaan lähinnä asian käsittelyä yhdenmukaisella tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan sosialistipuolue (British Socialist Delegation EPLP) hyväksyi ja äänesti terrorismia käsittelevän päätöslauselman puolesta. Euroopan parlamentin hyväksymä päätöslauselman lopullinen versio ei ole virheetön, mutta meistä on tärkeää lähettää selkeä ja yksiselitteinen viesti niille, jotka uhkaavat elintapojamme, joista meidän ei pidä luopua.

EPLP-puolue on vakuuttunut siitä, että EU voi tehdä ja tekee kaiken voitavansa terrorismin kukistamiseksi ja että harjoittamalla yhteistyötä naapurijäsenvaltioiden ja kansainvälisten liittolaisten kanssa pääsemme tähän lopulliseen tavoitteeseen helpommin kuin harjoittamalla erillistä politiikkaa.

Otamme täyden vastuun roolistamme parlamentin jäseninä tutkiessamme tarkoin komission tällä alalla tekemät ehdotukset, jotta varmistamme, että kaikki säädetyt lait ovat tarkoituksenmukaisia ja että niissä otetaan huomioon kansalaistemme perusoikeudet. Suhtaudumme edelleen kriittisesti liittolaistemme toimintamalleihin, jos tästä periaatteesta poiketaan, mutta suhtaudumme myönteisesti EU:n ja demokraattisten valtioiden väliseen yhteistyöhön ja etenkin EU:n ja Yhdysvaltojen välisiin tärkeisiin suhteisiin oikeus- ja sisäasioissa. Uskomme vakaasti, että juuri liittolaistemme kanssa harjoitettavalla yhteistyöllä, ei vihamielisyydellä tai kostomentaliteetilla, kukistamme ne, jotka uhkaavat arvojamme ja periaatteitamme väkivallalla ja vihalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), kirjallinen. (PL) Arvoisa puhemies, EU:n jäsenvaltioiden velvollisuus on taistella kaikissa muodoissaan esiintyvää terrorismia vastaan lain rajoissa sekä ihmisoikeuksia, kansalaisoikeuksia ja kansalaisten vapauksia kunnioittaen. Terrorismin vastainen taistelu on luonteeltaan ylikansallista, joten kansainvälisen yhteistyön tarve on ilmeinen.

On todella välttämätöntä, että kaikki toimielimet ja viranomaiset, joilla on erityinen toimivalta terrorismin torjunnan alalla, alistetaan riippumattoman oikeuslaitoksen täydelliselle valvonnalle.

Terrorismin torjuntaa ei kuitenkaan pidä valjastaa Brysselin poliisi- ja oikeudellisen vallan kasvattamiseen jäsenvaltioiden kustannuksella, mihin terrorismin torjuntaa EU:ssa koskevassa päätöslauselmassa pyritään. Sen vuoksi en antanut sille tukeani.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Terrorismi uhkaa Euroopan unionin kansalaisten turvallisuutta enemmän kuin koskaan aiemmin. PPE-DE-ryhmä on siten nostanut terrorismin torjunnan ensisijaiseksi tehtäväkseen ja toivonut päätöslauselman antamista tässä tarkoituksessa.

Esitetty päätöslauselma todistaa, kuinka vaikeaa ja välttämätöntä on löytää oikea tasapaino turvallisuuden ja yksilönvapauksien kunnioittamisen välille. Euroopan demokratioissa on todella tarpeen varmistaa, että terrorismin vastaiset toimet ovat oikeasuhteisia tarkoitukseensa nähden, jotta ne eivät vaaranna kansalaistemme yksilönvapauksia.

Samalla on muistettava, että unionin ensisijaisena tavoitteena on suojella jokaisen EU:n kansalaisen oikeutta elää turvallisessa maailmassa, ja tähän tavoitteeseen unioni pyrkii ennaltaehkäisemällä ja torjumalla terrorismia.

On valitettavaa, että mietinnössä on runsaasti selkeästi suhteettomia ja joskus jopa perusteettomia määräyksiä, jotka horjuttavat sen tasapainoa. Ryhmämme esittämistä tarkistuksista huolimatta täysistunnossa lopulta hyväksytty päätöslauselma ei vastaa kantaamme hengeltään eikä kirjaimeltaan, minkä vuoksi äänestin sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vaikka päätöslauselma sisältää kohtia, joissa kritisoidaan, vaikka vain lievästi, terrorismin vastaisen taistelun nimissä tapahtuneita ihmisoikeusrikkomuksia, jotka olemme alusta asti tuominneet selvästi ja tiukasti, se ei sanoudu irti tuosta taistelusta tai yritä haastaa sitä tilanteissa, joissa kansainvälistä oikeutta on rikottu ja valtionterrorismia harjoitetaan terrorismin torjunnan nimissä.

Päätöslauselmassa kieltämättä kehotetaan suhtautumaan kriittisesti puolueettoman oikeudenkäynnin oikeuden ja tietosuojaoikeuden rikkomiseen sekä avoimuuden ja demokraattisen valvonnan puutteeseen sekä neuvoston haluttomuuteen vastata ”väitteisiin, jotka koskivat toimivallan väärinkäyttöä terrorismin torjunnan verukkeella erityisesti CIA:n poikkeuksellisten luovutusten ja salaisten vankiloiden tapauksessa”.

Emme kuitenkaan voi hyväksyä, että niin sanotun terrorismin vastaisen taistelun varjolla parlamentin olisi syytä ”pitää uuden uudistussopimuksen hyväksymistä erittäin myönteisenä” sekä kehottaa ”jäsenvaltioita ratifioimaan sen”. Emme pidä myöskään tarpeellisena jälleen kerran korostaa, että ”Yhdysvallat on keskeinen kumppani tällä alalla”, mikä tarkoittaa Yhdysvaltain ulkopolitiikan täydellistä hyväksymistä. Ei ole myöskään tarpeen vaatia Europolin valtuuksien lisäämistä ja sitä, että sille myönnetään riippumattomat valtuudet johtaa tutkimuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) En voi tukea terrorismin torjuntaa käsittelevää päätöslauselmaesitystä, ja tähän on useita syitä.

Ensinnäkin päätöslauselmassa kannatetaan innokkaasti uudistussopimusta (Lissabonin sopimusta), mihin en voi yhtyä. Minusta uudistussopimus ei lisää Euroopan ja jäsenvaltioiden kansalaisten turvallisuutta.

Olen huolissani myös kansalaisvapauksia käsittelevistä kohdista. Päätöslauselmaesityksessä on toki muutamia erinomaisia kohtia, mutta se ei ole tasapainoinen, koska siinä korostetaan liikaa lainsäädäntöä ja turvallisuusyhteistyötä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Eurooppa on yhä useammin terroristien kohteena, koska se on ollut mukana rikkomassa kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia Yhdysvaltain ulkopolitiikan nimissä ja koska se ei ole kyennyt ottamaan oikeudenmukaisen välittäjän roolia Palestiinan kysymyksessä. EU:n on korkea aika myöntää, että islaminuskoisista maista tuleva massasiirtolaisuus on mahdollinen turvallisuusriski erityisesti siksi, että Eurooppaan kohdistuvasta siirtolaisuudesta on tullut muslimeille keino saavuttaa marttyyrin asema. Muslimien uskonnolliseksi tavoitteeksi on julistettu muslimimaahanmuuttajien soluttautuminen kristinuskoa tunnustaviin länsimaihin.

Sen sijaan, että nyt toimittaisiin tilanteen edellyttämällä tavalla, vaadittaisiin kieltämään välittömästi islamilaisista maista tulevien siirtolaisten pääsy Eurooppaan ja ryhdyttäisiin käännyttämään laittomia siirtolaisia, EU on hyvin varovainen ja pyrkii välttämään Euroopassa jo asuvien muslimien ärsyttämistä. Äänestin mietintöä vastaan pääosin siksi, että sen mukaan vastaus terrorismin ongelmaan on EU:n uudistussopimus, jossa vähät välitetään demokratiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), kirjallinen. (IT) Pyysimme Euroopan parlamenttia käsittelemään perusteellisesti terrorismin ongelmaa heinäkuun istunnossa. Jotkut viisaat päättivät kuitenkin käsitellä asiaa syyskuussa ja äänestää siitä joulukuussa. Jälleen on tuhlattu viisi kuukautta ja puheita tietoverkkoja yhä enemmän hyödyntävien terroristien sananvapauden puolustamiseen pikemminkin kuin EU:n kansalaisten ja terroristien hyökkäysten kohteena olleiden valtioiden turvallisuuden varmistamiseen.

Saharovin palkinto myönnetään Osmanille, jonka olemme jättäneet yksin taistelemaan miljoonien darfurilaisten elämän puolesta, emmekä vieläkään ole tarttuneet islamilaisten fundamentalistien väkivaltaisuuksiin Somaliassa, vaan itkemme krokotiilin kyyneleitä Algerian 50 uhrin puolesta.

Mikä häpeä!

En siis voi antaa tukeani päätöslauselmallenne, vaan äänestän sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Euroopan parlamentin päätöslauselma käy yksiin EU:n taantumuksellisen politiikan ja demokratian vastaisten toimien kanssa ja monessa suhteessa jopa ylittää tuon politiikan, jolla EU pyrkii rajoittamaan työntekijöiden yksilönoikeuksia ja demokraattista vapautta terrorismin vastaisen taistelun nimissä. Päätöslauselmassa kehotetaan tiivistämään edelleen poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä jäsenvaltioiden lainvalvontamekanismien ja turvallisuuspalvelujen, Europolin ja Eurojustin välillä sekä tehostamaan Schengen II -tietojärjestelmän ja viisumitietojärjestelmän toimintaa työntekijöitä koskevien tietojen valvonnan ja rekisteröinnin tehostamiseksi ja ulottamiseksi koko EU:n alueelle. Sen lisäksi, että päätöslauselma mukautuu täysin EU:n uudenlaiseen ”terrorismin vastaiseen strategiaan”, jonka mukaan EU torjuu ja ehkäisee niin sanottua väkivaltaista radikalisoitumista, siinä vaaditaan, että strategiaa tuetaan ja käytetään muun muassa ”väkivaltaisuuksiin yllyttämisen” estämiseen. ”Radikalisoitumisen” vastainen strategia paljastaa EU:n niin sanotun terrorismin vastaisen politiikan ja lainvalvontamekanismien todellisen kohteen: kaikki ne, jotka vastustavat EU:n taantumuksellista politiikkaa ja haluavat uhmata sitä. Laativatpa monopolien poliittiset äänitorvet kuinka monta päätöslauselmaa tahansa, he eivät kykene pysähdyttämään oppositioliikkeitä ja sellaisten mielipiteiden vyöryä, joissa EU:ta pidetään valtioiden välisenä eurooppalaisen pääoman imperialistisena unionina.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2008 (B6-0500/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness ja Gay Mitchell (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Fine Gael -puoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta vuodeksi 2008 annetun päätöslauselman 16 kohtaa vastaan, koska vastustamme voimakkaasti kaikkia EU:n aloitteita yhteisen yritysveropohjan luomiseksi. Suhtaudumme myönteisesti siihen, ettei komissio aio ehdottaa ensi vuoden työohjelmassaan lainsäädäntöä aiheesta.

Verokilpailu on elintärkeää kasvun vauhdittamisen ja investointien houkuttelemisen kannalta sekä siksi, että etenkin euroalueen jäsenvaltiot voisivat hoitaa talouttaan. Euroopan keskuspankki määrää korkotason, ja vakaus- ja kasvusopimuksessa määritellään euroalueen lainanotto- ja inflaatiotarve, minkä vuoksi veropolitiikka on yksi euroalueen maiden tärkeimmistä jäljellä olevista EY:n perustamissopimuksen mukaisista välineistä, jotka on turvattava.

Fine Gael -puoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet katsovat, että EU:n yhteinen yritysveropohja saattaisi johtaa yhtenäisen verokannan käyttöönottoon Euroopassa, mitä he vastustavat voimakkaasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestämme päätöslauselmaa vastaan, koska emme saaneet tukea ehdotuksillemme, joissa ilmaisemme syvän huolemme useilla aloilla tapahtuvan vapauttamisen ja sääntelyn purkamisen vauhdittumisen johdosta. Tämä on uhka EU:n työllisyydelle, palvelujen laadulle ja julkisille palveluille. Valtion rooli yleishyödyllisten palvelujen turvaajana nähdään yksipuolisesti, sillä pääpaino on kokonaan vapauttamisessa.

Myös EU:n valuutta- ja verotuspolitiikka on ollut rajoittavaa, koska päätavoite on hintojen vakauttaminen ja talousarvion konsolidointi vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti, vaikka tiedetään, että nimellinen lähentyminen vaikuttaa kielteisesti talouskasvuun ja työllisyyteen, taloudelliseen ja sosiaaliseen koheesioon, EU:n jäsenvaltioiden todelliseen lähentymiseen sekä julkisiin investointeihin.

Päätöslauselmassa painotetaan myös neoliberaalista Lissabonin strategiaa, joka on ollut tärkein EU:ssa käytössä ollut väline, jolla on pyritty vauhdittamaan julkisten palvelujen vapauttamista ja yksityistämistä sekä edistämään työmarkkinoiden joustoja ja mukautumista, palkanalennuksia ja sosiaaliturvaa sekä myös eläkkeitä ja terveydenhuoltoa koskevien säännösten avaamista yksityisluonteisille eduille.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), kirjallinen. (PL) Arvoisa puhemies, komission vuoden 2008 työohjelmassa on omaksuttu monitahoinen lähestymistapa, jonka pyrkimyksenä on toteuttaa kansalaisten tulevaisuuden odotukset täyttävä visio Euroopasta. Euroopan komission keskeisiin ensi vuoden painopistealueisiin kuuluvat toimet, joilla edistetään talouskasvua ja työllisyyttä, kestävää kehitystä sekä parannetaan siirtolaisvirtojen hallintaa. Niihin kuuluvat lisäksi ilmastonmuutos, energiakysymykset, EU:n laajeneminen ja kansainväliset toimet.

On syytä korostaa, että työohjelma on laadittu muiden toimielinten kanssa käytyjen perusteellisten keskustelujen sekä Lissabonissa äskettäin järjestetyssä neuvoston epävirallisessa kokouksessa käytyjen globalisaatiokeskustelujen pohjalta. Työohjelmaan sisältyy myös viestintää koskevia painopistealueita, mikä on osoitus komission lisäponnisteluista parantaa Euroopan kansalaisille suunnattua EU:ta koskevaa tiedotusta.

Suhtaudun myönteisesti vaatimukseen soveltaa uutta lähestymistapaa toissijaisuusperiaatteen soveltamisessa sekä ehdotukseen laatia riippumaton arvio ehdotetun lainsäädännön vaikutuksista uusien virheiden välttämiseksi. Kannatan lämpimästi myös ehdotuksia uudeksi lainsäädännöksi, jolla pyritään parantamaan naisten asemaa etenkin työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, jolla on tärkeä asema Euroopan syntyvyyden alenemisen pysäyttämisessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Monista kritiikkiin oikeuttavista näkökohdista haluan keskittyä yhteen vuoden 2008 ensisijaisista tavoitteista, jota komission puheenjohtaja pitää yhtenä tärkeimmistä: Euroopan unionin uudistussopimusehdotuksen ratifiointiin.

Euroopan parlamentin enemmistö ”pitää myönteisenä, että komissio on sitoutunut tukemaan Lissabonin sopimuksen ratifiointia”; ”kehottaa komissiota lisäämään ponnistelujaan tehokkaamman tiedotuspolitiikan kehittämiseksi, jotta kansalaiset saataisiin paremmin ymmärtämään EU:n toimintaa... pitäen silmällä valmistautumisesta Lissabonin sopimuksen ratifioimiseen ja Euroopan parlamentin vuoden 2009 vaaleihin”; sekä ”kehottaa komissiota esittämään selvästi, miten se aikoo toteuttaa käytännössä tiedonantonsa painopistealojen ja erityisesti Lissabonin sopimukseen liittyvän painopistealan sisällön”.

Kun otetaan huomioon komission puutteellinen toiminta vuonna 2005 niin sanotusta EU:n perustuslaista järjestettyjen kansanäänestysten aikana, tällaiset aikomukset, joista komissio on puhunut jo kauan ja jotka se nyt vahvistaa, merkitsisivät toteutuessaan todellista puuttumista ratifiointiprosessiin, joka on kunkin jäsenvaltion oma asia.

Tämä on ristiriidassa komission puheenjohtajan lausunnon kanssa, sillä kun häneltä kysyttiin ratifiointiprosessista, hän vastasi, että kukin jäsenvaltio päättää asiasta. Sitä vastoin puheenjohtaja pitää nyt ensisijaisena tehtävänään puuttua jäsenvaltioiden päätöksiin!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Koska alun perin suunniteltu yksityisen rahoituksen varmistaminen Galileo-hankkeen rahoituksen täydentämiseksi on osoittautunut mahdottomaksi, Euroopan unioni päätti, että rahoitus on otettava kokonaan julkisista varoista, siis ennen kaikkea yhteisön talousarviosta.

Tämä on syynä toimielinten välisen sopimuksen (jossa vahvistetaan vuosien 2007–2013 rahoituskehys) tarkistamiseen. Sopimuksessa nostetaan alaotsakkeesta 1 a (kasvua edistävä kilpailukyky) otettavien määrärahojen enimmäismäärää 1 600 miljoonaan euroon (nykyarvossa mitattuna) ajanjaksolla 2008–2013 alaotsakkeeseen 2 (luonnonvarojen suojelu ja hallinta; maatalous, kalatalous ja ympäristö) kuuluvien alojen alibudjetoinnin ja alikäytön kustannuksella vuonna 2007.

EU varmistaa ensisijaisen tavoitteensa eli toimintansa rahoituksen toimielinten välisen sopimuksen tarkistamisen ja joustovälineen käyttöönoton avulla. Nähtäväksi jää, tarjotaanko Galileo-hankkeelle julkista pääomaa esimerkiksi julkisten ja yksityisten kumppanuuksien kautta sen jälkeen, kun hanke on saatu päätökseen nimenomaan julkisin varoin. Tällöin kustannukset tulisivat valtion maksettaviksi, kun taas yksityiset tahot käärisivät voitot.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), kirjallinen. (EN) Emme kannata yhteisen yritysveropohjan luomista.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Kannatan komission vuoden 2008 lainsäädäntö- ja työohjelman hyväksymistä, koska minusta se vastaa erittäin hyvin Euroopan parlamentin poliittisia tavoitteita. Komission työn alla olevat yksityisyrityksiä sekä pk-yrityksiä koskevat lainsäädäntöehdotukset eivät kuitenkaan saa vaikuttaa jäsenvaltioiden politiikkaan, jolla on ollut hyvin merkittävä panos talouskasvun elpymisessä viime vuosina, esimerkiksi yhteiseen verokantaan.

Yhteisen maatalouspolitiikan ”terveystarkastuksesta” komission hiljattain antama tiedonanto tarjoaa niin ikään hyvän perustan toimielinten välisille neuvotteluille. Euroopan komission on tässä tarkoituksessa keskeytettävä komission säännöksiä merkittävästi muuttavien lainsäädäntöehdotusten valmistelu, kunnes EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden väliset neuvottelut on saatu päätökseen.

Lopuksi haluan nostaa esiin vielä erään tärkeän asian: Pidän valitettavana yhteistä viisumipolitiikkaa koskevien lainsäädäntöaloitteiden puuttumista, koska yhteisellä viisumipolitiikalla voitaisiin taata henkilöiden vapaa liikkuminen Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä. Muistuttaisinkin komissiota siitä, että 12 jäsenvaltiota eli yli 100 miljoonaa EU:n kansalaista on yhä Yhdysvaltojen viisumivapausohjelman ulkopuolella.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: talouskumppanuussopimukset (B6-0497/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), kirjallinen. (PL) AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenenä haluan antaa tukeni viime viikolla Lissabonissa pidetyn EU:n ja Afrikan välisen huippukokouksen tuloksille. Parlamentaarisen edustajakokouksen edellisessä istunnossa Kigalissa kehotimme varovaisuuteen ja välttämään EU:n ja Afrikan välisten suhteiden hätäistä sääntelyä. EU:n ja Afrikan yhteisessä strategiassa on luonnollisesti otettava huomioon molempien osapuolten edut, eikä yhteistyötä pidä harjoittaa toisen osapuolen kustannuksella.

Myös se, että Euroopan unioni on Afrikan maiden tärkein talouskumppani ja että suurin osa Afrikan maiden saamasta tuesta on peräisin Euroopasta, asettaa erityistä vastuuta unionille. Tämä tehtiin selväksi Euroopan parlamentin ja panafrikkalaisen parlamentin yhteisessä julkilausumassa, jossa kehotetaan aivan oikeutetusti molempia parlamentteja lisäämään osallistumistaan Euroopan ja Afrikan mantereiden tulevien suhteiden suunnitteluun. Euroopan parlamentti on ilmaissut selkeän tukensa 22. marraskuuta 2007 annettuun Kigalin julistukseen ja kehottanut pidentämään EU:n ja AKT-maiden välistä uutta kauppasopimusta koskevien neuvottelujen loppuun saattamisen määräaikaa, jotta uusi sopimus voidaan tehdä tarkasti harkiten, sekä ehdottanut WTO:n tiukkojen vaatimusten höllentämistä. On hyvä, että vuonna 2009 pidettävälle huippukokoukselle asetetut tavoitteet eivät rajoitu pelkästään rauhaan, turvallisuuteen, ihmisoikeuksiin, energia-asioihin, ilmastonmuutokseen ja siirtolaisuuteen vaan että tavoitteiksi on asetettu myös köyhyyden vähentäminen työllisyyttä parantamalla sekä terveydenhuoltoon ja koulutukseen panostamalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Jos on syntynyt epäilyjä EU:n todellisista aikeista suhteessa niihin vapaakauppasopimuksiin, joita se on ehdottanut tehtäväksi AKT-maiden (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden) kanssa ja joita kutsutaan talouskumppanussopimuksiksi, jotka olivat näkyvästi esillä EU:n ja Afrikan välisessä äskettäin järjestetyssä huippukokouksessa joidenkin Afrikan maiden kieltäydyttyä allekirjoittamasta niitä, nyt annettua päätöslauselmaa lukiessa voi ymmärtää syyt näille epäilyille. Portugalin ulko- ja yhteistyöministeri João Cravinho on kuitenkin jo neuvoston puheenjohtajana tehnyt asian selväksi Kigalissa 21. marraskuuta järjestetyssä AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa.

Vaikka EU on joutunut (toistaiseksi) perääntymään, se yritti vastata vastustukseen esittämällä, että talouskumppanuussopimuksista neuvoteltaisiin kahdessa vaiheessa aloittamalla tavaroiden kaupasta, minkä jälkeen neuvoteltaisiin myös muista aloista, kuten palveluista ja investoinneista. EU on luvannut lisäksi miljoonia euroja AKT-maiden suvereniteetin ja riippumattomuuden (taloudellisen ja pian myös poliittisen) vakuudeksi. Tämä oli 17. marraskuuta 2007 kokoontuneessa yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostossa tehdyn päätöksen tavoite.

Euroopan parlamentin enemmistö hyväksyy tuon päätöksen. Me puolestamme sanoudumme irti tällaisista aikeista ja menettelytavoista, joilla EU yrittää kolonisoida AKT-maita taloudellisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), kirjallinen. (DE) Suhtaudun myönteisesti siihen, että valtaosa Euroopan parlamentin jäsenistä tukee talouskumppanuussopimuksia koskevan sekä Euroopan parlamentin jäsenten ja AKT-maiden parlamenttien jäsenten yhdessä Ruandassa laatiman Kigalin julistuksen asiasisältöä. Olen kuitenkin pettynyt siihen, että Strasbourgissa PPE-DE-ryhmä ja liberaalien ryhmä yllättäen hylkäsivät yhdessä neuvotellun tekstin, jonka Euroopan parlamentin jäsenet ja AKT-maiden parlamenttien jäsenet olivat hyväksyneet Kigalissa järjestetyssä AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa. Uskon vahvasti, että tämä antaa täysin väärän viestin neuvotteluissa, joissa käsitellään AKT-maille elintärkeää kysymystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Talouskumppanuussopimuksia ei pidä nähdä pelkästään WTO:n vapaakauppasopimuksia muistuttavina sopimuksina, eivätkä ne saa missään tapauksessa heikentää AKT-maiden jo ennestään hauraita talouksia.

Talouskumppanuussopimuksilla on saatava aikaan aitoja kumppanuuksia, joilla edistetään uuden taloudellisen ja kaupallisen toimintaympäristön luomista kaikkien kyseisten alueiden kehityksen vauhdittamiseksi.

Olen kiitollinen, että parlamentin jäsenet hyväksyivät tarkistukseni, jossa muistutetaan, että AKT-maiden edut ovat etusijalla niiden kanssa tehdyissä keskinäisissä etuuskohtelusopimuksissa. On tärkeää, että otamme neuvotteluissa entistä johdonmukaisemmin huomioon syrjäisimpien alueiden erityisolot EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan mukaisesti. AKT-maiden läheisyydessä sijaitsevat merentakaiset maat ja alueet vaativat niin ikään erityistä huomiota niiden assosiaatiosopimusten mukaisesti, jotka liittävät ne unioniin EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 3 kohdan nojalla.

Vaikka käynnissä olevat neuvottelut ovat vaikeat etenkin paikallisia markkinoita ja arkoja tuotteita koskevan kysymyksen osalta, kehotan komissiota pyrkimään kompromisseihin, joissa otetaan huomioon syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden erityiset edut.

 
  
  

(Istunto keskeytettiin klo 13.50 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

 
Päivitetty viimeksi: 11. marraskuuta 2008Oikeudellinen huomautus