Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2253(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0303/2008

Pateikti tekstai :

A6-0303/2008

Debatai :

PV 22/09/2008 - 23
CRE 22/09/2008 - 23

Balsavimas :

PV 25/09/2008 - 7.4
CRE 25/09/2008 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0459

Diskusijos
Ketvirtadienis, 2008 m. rugsėjo 25 d. - Briuselis Tekstas OL

7.4. Žiniasklaidos sutelkimas ir pliuralizmas Europos Sąjungoje (A6-0303/2008, Marianne Mikko) (balsavimas)
PV
  

– Prieš balsavimą

 
  
MPphoto
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). - (ES) Aš paprašiau žodžio pagal Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnį, atkreipdamas dėmesį į šio Parlamento taisyklių 45 straipsnio 2 dalį.

45 straipsnio 2 dalis neseniai buvo iš dalies pakeista siekiant uždrausti pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimus, įtrauktus į pranešimus savo iniciatyva.

Pasekmė, kaip mes pamatysime būsimame balsavime, yra ta, kad, jeigu parlamentinė grupė nori pranešimo savo iniciatyva vieną eilutę arba vieną skirsnį, jai reikia pateikti visiškai atskirą alternatyvų pasiūlymą dėl rezoliucijos, kuriame vienintelis skirtumas – vienas kablelis arba įterptas ar išbrauktas vienas žodis.

Galbūt tai atrodė kaip puiki idėja tuo metu, kai buvo iš dalies pakeista taisyklė, bet dabar atsitinka taip, kad dėl jos darosi sunku pasiekti susitarimą šiame Parlamente, o susitarimų siekimas turėtų būti vienu iš mūsų pagrindinių tikslų. Neįmanoma pasiekti kokį nors politinį frakcijų susitarimą, jeigu vienintelis dalykas, ką mes galime padaryti, yra galimybė pateikti atskirą tekstą, kaip netrukus mes pamatysime balsavime.

Gerb. pirmininke, aš prašau, kad 45 taisyklės 2 dalis būtų peržiūrėta, nes jos daromas poveikis yra absurdiškas; taip pat ji kliudo šiame Parlamente esančių frakcijų politiniams santykiams.

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Aš privalau nurodyti, kad Europos Parlamentas, vadovaudamasis savo išmintimi, priėmė šį sprendimą.

(Doris Pack prieštaravimas)

Aš bijau taip pat, Doris Pack, bet to mes negalime keisti. Tuo tarpu mes privalome laikytis įstatymo raidės.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). - (IT) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, Ignasi Guardans Cambó galbūt turėtų paklausti savo frakcijos, nes ji buvo viena iš šios taisyklės šalininkių. Vis dėlto aš norėčiau pasakyti : pranešimas, dėl kurio mes balsuojame šiandien, t. y. Marianne Mikko pranešimas dėl žiniasklaidos sutelkimo ir pliuralizmo, yra pirmas pranešimas, kurį mes tvirtiname pagal šią tvarką, kuri trukdo mums rengti visapuses diskusijas, kuri trukdo mums pateikti pakeitimus tokiu metu, kai įvyko rimtas, labai rimtas žodžio laisvės puolimas Italijoje, paskelbiant apie atleidimą iš darbo 25 žurnalistų iš vienintelio televizijos kanalo, kuriam šiuo metu Silvio Berlusconi neturi įtakos. Aš manau, kad būdas, kuriuo mes aptarinėjame šias problemas taip pat yra šio Parlamento valios stokos įvesti taisykles, įstatymus ar direktyvas dėl žiniasklaidos sutelkimo ir pliuralizmo, kurio vis labiau ir skubiai reikia Europos Sąjungai, požymis.

(Plojimai iš centro ir kairiosios pusės)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Mikko (PSE). - Gerb. pirmininke, aš norėčiau padėkoti visiems, kas prisidėjo prie šio nepaprastai svarbaus ir populiaraus pranešimo dėl žiniasklaidos pliuralizmo ir sutelkimo Europos Sąjungoje. Pranešimas yra apie demokratijos išsaugojimą. Mes stengiamės įtraukti į šį pranešimą viską, kas stiprina demokratiją. Būtent dėl to prieš balsuodami jūs turėtumėte pabandyti susitelkti ir du kartus pagalvoti. Kam jūs esate palankiai ir kam nepalankiai nusistatę? Šiandien mes siunčiame šią žinią savo piliečiams. Prašau, pagalvokite.

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 

  Pál Schmitt, PPE-DE frakcijos vardu. (HU) Gerb. pirmininke, kaip pagalbinė pranešėja šia tema aš norėčiau prisijungti prie tų, kurie sako, kad sistema nėra tokia gera, kaip atrodo. Aš norėčiau išreikšti liaudies partijos nuomonę parlamentinėse diskusijose, bet, kaip pagalbinei pranešėjai, man nebuvo suteiktas žodis.

Aš norėčiau paklausti, jeigu žiniasklaidos pliuralizmas yra toks svarbus, kodėl nuomonės pliuralizmas nėra toks svarbus? Aš norėčiau paaiškinti, kad mes nesutinkame dėl kai kurių dalykų, bet man nebuvo suteiktas žodis. Iš viso Parlamento tik dviem žmonėms buvo leista pasisakyti šiuo klausimu – pranešėjui ir Komisijos nariui. Mes privalome iki galo apsvarstyti, ar ši sistema gera, nes mes norime sužinoti vienas kito nuomonę, ir tai yra vadinama nuomonės pliuralizmu. Gerb. pirmininke, prašau padėti mums jį įgyvendinti.

(Plojimai iš dešinės pusės)

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Ponios ir ponai, aš leidau D. M. Cohn-Bendit pasisakyti, bet po to mes privalome pereiti prie balsavimo. Galime padaryti atitinkamas išvadas apie mūsų pačių sprendimo pasekmes. Jeigu mes priėmėme abejotiną sprendimą, mes turime teisę iš dalies pakeisti jį patys, bet pakeitimas turi būti atliekamas tinkama tvarka.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). - (DE) Gerb. pirmininke, šis ką tik jūsų paminėtas konkretus absurdas buvo priimtas šio Parlamento daugumos, nepaisant mūsų balsavimo prieš jį. Tai buvo jūsų sprendimas! Dabar duokite velnių mūsų posėdžio pirmininkui, kad jis pataisytų jį!

(Plojimai iš centro ir kairės pusės)

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Mes tikrai nenorime duoti kam nors velnių, bet išvadas galima padaryti, jeigu to nori Parlamento dauguma.

 
  
MPphoto
 

  Stefano Zappalà (PPE-DE). - (IT) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, aš neketinu smulkiai gilintis į netikslius Monicos Frassoni padarytus pareiškimus, bet aš manau, kad privalau pateikti vieną išaiškinimą Parlamentui. Italijoje ne prezidentas Silvio Berlusconi, o kitos grupės turi televizijos kanalus. Gerb. Pirmininke, Italijoje yra trys valstybiniai televizijos kanalai: Rai 1, Rai 2 ir Rai 3, čia yra „Mediaset“ grupė ir taip pat čia yra LA7 ...

(Protestai iš centro ir kairės pusės)

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Ponios ir ponai, nėra pagrindo karščiuotis. Jūs priėmėte sprendimą.

Jeigu Parlamentas priėmė sprendimą, kurį daugumos manymu turėti buvo neprotinga, jį galima pakeisti. Tačiau taisyklės laikomasi iki to momento, kai ji iš dalies pakeičiama. Tai yra principas, kurio mes laikomės Parlamente.

(Plojimai)

 
Atnaujinta: 2009 m. kovo 27 d.Teisinis pranešimas