Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2068(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0099/2010

Předložené texty :

A7-0099/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.44
CRE 05/05/2010 - 13.44
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Rozpravy
Středa 5. května 2010 - Brusel Vydání Úř. věst.

13.44. Absolutorium za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, oddíl III, Komise
PV
 

- Před hlasováním:

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE).(DE) Pane předsedající, ráda bych požádala o provedení technické úpravy. V odstavci 248 by se za slova „v jaderné elektrárně Kozloduj“ měla doplnit slova „bloky Kozloduj 1 až 4“.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Bude zkontrolována správnost těchto připomínek.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki, zpravodaj. − Pane předsedající, nemohl jsem se dostavit do Štrasburku, a proto vám děkuji jménem svých kolegů, kteří přispěli do rozpravy. S radostí zjišťuji, že je zde zastoupena Rada, neboť postup udělování absolutoria je jedním z postupů, který se týká nejen všech orgánů EU, ale také členských států, které Rada zastupuje.

Skutečné jádro mé zprávy představuje řada návrhů, jejichž cílem je omezit výskyt chyb, poukázat na problémy a zlepšit slučitelnost informací ze strany Komise a Účetního dvora, což nám všem v budoucnu umožní rozpoznat a řešit skutečné problémové oblasti našich výdajů. S přijetím Lisabonské smlouvy nastal čas provést přezkum samotného postupu udělování absolutoria.

Ve své zprávě vyzývám k zahájení rozpravy na vyšší úrovni, které se budou účastnit orgány EU a samozřejmě i členské státy, do jejichž odpovědnosti spadá řízení přibližně 80 % výdajů. I když se ve své zprávě zabývám udělováním absolutoria za rok 2008, obsahuje také řadu otázek, které jsou dnes velmi aktuální. Všichni si přejeme, aby Řecko mohlo překonat problémy z minulosti. Velkou pozornost vyvolal oddíl věnovaný Turecku, a i když musíme zajistit účinnější využívání fondů předvstupní pomoci, dovolte mi zdůraznit, že se nesnažíme změnit povahu vztahů EU k této zemi.

Všechna zlepšení, na která jsem upozornil, jsou nezbytná. Ze současných finančních problémů vyplývá, že každé euro musí být vynaloženo moudře a musí přinést prospěch občanům jednotlivých zemí – včetně prostředků ve strukturálních fondech a ve Fondu soudržnosti.

Těším se, jak budeme v následujících týdnech společně s Komisí a Účetním dvorem usilovat o uskutečňování výzev k činnosti z mé zprávy a těším se i na zprávu o jejich realizaci, kterou vám předložím v nadcházejících měsících.

 
Poslední aktualizace: 23. července 2010Právní upozornění