Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2979(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0705/2010

Συζήτηση :

PV 16/12/2010 - 4
CRE 16/12/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0493

Συζητήσεις
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4. Καλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών ορνίθων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης του κ. De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, προς την Επιτροπή, σχετικά με την καλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών ορνίθων (O-0178/2010 - B7-0657/2010).

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, συντάκτης.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η σημερινή συζήτηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να συζητήσουμε το στρατηγικό ζήτημα της προστασίας της καλής διαβίωσης των ζώων στη γεωργία. Την 1η Ιανουαρίου 2012 θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις της οδηγίας 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία θεσπίζει στοιχειώδεις απαιτήσεις για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων, όπως η κατάργηση των συμβατικών συστοιχιών κλωβών ως σύστημα εκτροφής για την παραγωγή αυγών. Αυτή η μέθοδος στέγασης ζώων θα απαγορευθεί δίνοντας τη θέση της σε συστήματα εκτροφής που εγγυώνται καλύτερη μεταχείριση των ζώων.

Κύριε Πρόεδρε, η ανάμνηση του Συμβουλίου Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 1999 είναι νωπή στη μνήμη μου. Ήταν μια σημαντική ημέρα κατά την οποία, ως εκπρόσωπος της χώρας μου (ήμουν υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας τότε), συνέβαλα στην έγκριση αυτής της σημαντικής οδηγίας υπερψηφίζοντας την.

Σήμερα, έναν χρόνο μετά την αμετάκλητη θέση σε ισχύ της νέας νομοθεσίας, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί προχωρούν στην προσαρμογή των συστημάτων παραγωγής τους, αλλά όχι χωρίς να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συγκεκριμένη δέσμευση από την Επιτροπή ότι θα διαφυλάξει την καλή μεταχείριση των ζώων, θα προστατεύσει τους παραγωγούς που προσάρμοσαν το σύστημα εκτροφής τους στην οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου και, παράλληλα, θα εγγυηθεί αποτελεσματικά την έγκριση της νέας νομοθεσίας, αποφεύγοντας στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά.

Για τον λόγο αυτόν οι συνάδελφοι μου και εγώ θεωρήσαμε ενδεδειγμένο να προσθέσουμε αυτό το σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω. Η επίπονη εργασία των τελευταίων μηνών, στην οποία συμμετείχαν όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες, είχε ως αποτέλεσμα την προφορική ερώτηση της 28ης Οκτωβρίου 2010, η οποία θέτει τρία σημαντικά ερωτήματα στην Επιτροπή:

Πρώτον, να αναφέρει την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί όσον αφορά την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας από κράτη μέλη.

Δεύτερον, ποια μέτρα θα ληφθούν στα κράτη μέλη ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους όρους της οδηγίας, και να επιτευχθεί συμβιβασμός, όπου είναι αναγκαίο, με τις επιχειρήσεις που δείχνουν πραγματική επιθυμία να προσαρμοστούν.

Τέλος, τι μέτρα και εγγυήσεις θα ληφθούν ώστε να αποφευχθούν κρίσεις στην αγορά αβγών τα ερχόμενα χρόνια και να παρεμποδιστεί ενδεχόμενος αθέμιτος ανταγωνισμός από τρίτες χώρες που δεν είναι υποχρεωμένες να σεβαστούν την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

Αυτά είναι ερωτήματα στα οποία αναμένουμε συγκεκριμένες και οριστικές απαντήσεις από την Επιτροπή. Τέλος, ζητάμε από την Επίτροπο να εγγυηθεί μια πιο διαφανή αγορά, σύμφωνα με την έννοια της λεγόμενης αμοιβαιότητας των κανόνων, προκειμένου να διευκολυνθεί η προοπτική μεγαλύτερης διεθνούς σύγκλισης στα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σοβαρή αντιμετώπιση αυτού του θέματος, το οποίο έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στην επιτροπή από την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, είναι σημαντική για να μην αποβούν ανώφελες οι προσπάθειες της Ευρώπης για την καλή μεταχείριση των ζώων –οι προσπάθειές μας, κυρία Επίτροπε– εξαιτίας μιας αγοράς που είναι ανίκανη να αναγνωρίσει τις κοινωνικές αξίες που είναι συνυφασμένες με τα τρόφιμα. Πρέπει να μειώσουμε τις στρεβλωτικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει το ενδεχόμενο παραγωγοί εκτός του ευρωπαϊκού συστήματος κανόνων να μεταφράσουν τους λιγότερους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται σε μεγαλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Κύριε Πρόεδρε, η έγκριση της πρότασης ψηφίσματος για την καλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών ορνίθων, επί της οποίας θα ψηφίσουμε αύριο, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο και σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλλα Βασιλείου, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να σας μεταφέρω τη συγνώμη του Επιτρόπου Dalli που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη συζήτηση, αλλά δέχτηκα με χαρά να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση ως πρώην Επίτροπος αρμόδια για την καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων.

Εξ ονόματος της Επιτροπής, θέλω να υπογραμμίσω ότι η απαγόρευση των συμβατικών κλωβών, που εγκρίθηκε το 1999, αποτελεί μια σημαντική βελτίωση για την καλή μεταχείριση των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έδωσε το έναυσμα για έντονες συζητήσεις παγκοσμίως. Θέλω επίσης να τονίσω ότι τα κράτη μέλη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων.

Η Επιτροπή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρακολουθήσει την εφαρμογή της νομοθεσίας στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, και μέσω των δεδομένων που παρέχονται ετησίως από τα κράτη μέλη βάσει μιας ειδικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά επιθεωρήσεις της καλής μεταχείρισης των ζώων στις μονάδες.

Τον περασμένο μήνα, τον Νοέμβριο του 2010, υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από 24 κράτη μέλη επίσημα δεδομένα για το έτος 2009 σχετικά με τις μονάδες παραγωγής των ωοπαραγωγών ορνίθων. Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε μόνο 18 κράτη μέλη έχουν υποβάλει πλήρη δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι το 66% των μονάδων παραγωγής σε αυτά τα 18 κράτη μέλη εξέτρεφαν τις ωοπαραγωγούς όρνιθες με συστήματα εκτροφής στο ύπαιθρο, το 29% με συστήματα κλιμακωτής σχάρας, το 3,5% με συστήματα συμβατικών κλωβών και το 1% με διευθετημένους κλωβούς.

Ωστόσο, η Επιτροπή γνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές ελλείψεις δεδομένων και ότι τρία κράτη μέλη δεν απάντησαν καθόλου ενώ έξι κράτη μέλη έχουν παράσχει μόνο επιμέρους δεδομένα. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω εικόνα απέχει πολύ από το να είναι ολοκληρωμένη. Η Επιτροπή ζητεί συνεχώς σε κάθε δυνατή ευκαιρία από τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν τα ελλιπή δεδομένα, μεταξύ άλλων στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και στις συναντήσεις των προϊσταμένων των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Επίσης, η Επιτροπή ζήτησε με επίσημη επιστολή από τα κράτη μέλη να υποβάλουν τα εθνικά σχέδια δράσης τους για την εφαρμογή της απαγόρευσης προκειμένου να αναλύσει καλύτερα την κατάσταση στην ΕΕ.

Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή επικεντρώνει τις προσπάθειές της στο να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της απαγόρευσης των συμβατικών κλωβών έως τη νόμιμη προθεσμία. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να διασφαλίσουν ότι αυγά που δεν παράγονται σύμφωνα με την οδηγία για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων δεν θα είναι νομίμως εμπορεύσιμα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης θα είναι διαθέσιμη τον επόμενο χρόνο μετά την συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2011.

Σήμερα, η εισαγωγή αυγών με κέλυφος είναι πολύ περιορισμένη λόγω της περιορισμένης διάρκειας ζωής του προϊόντος καθώς και των κοινοτικών απαιτήσεων ασφάλειας των τροφίμων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι συσκευασίες που περιέχουν αυγά εισαγόμενα από τρίτες χώρες όπου δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις ως προς την αντιστοιχία με τις προδιαγραφές ΕΕ πρέπει να φέρουν την ένδειξη «προδιαγραφές εκτός ΕΕ» σχετικά με τη μέθοδο εκτροφής. Αυτή η σήμανση επιτρέπει στα εισαγόμενα αυγά που δεν παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων να διακρίνονται εύκολα από τα υπόλοιπα.

Η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω την κατάσταση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορεί, όπως είπα, σε μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2011 στις Βρυξέλλες, όπου θα συζητηθούν οι επιλογές για την ομαλή μεταφορά της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, κινούμαστε με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς μια κατάσταση όπου εκατομμύρια αυγά θα αδυνατούν να συμμορφωθούν με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Άλλωστε, όπως ειπώθηκε νωρίτερα σήμερα, αναμένεται ότι το 30% του συνόλου των αυγών που θα παραχθούν το 2012 θα παραβιάζουν την απαγόρευση των συστοιχιών κλωβών που εγκρίναμε το 1999.

Κυρία Επίτροπε, πρόκειται για ένα ζήτημα απλής αριθμητικής. Η παραγωγή αυτού του είδους των φιλικών προς την ευημερία των ζώων αυγών, από κότες που δεν περιορίζονται σε συστοιχίες κλωβών, κοστίζει στους αγρότες 8 ως 13% περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, είτε το θέλουμε είτε όχι, ο μέσος καταναλωτής θα εξακολουθήσει να επιλέγει φθηνά αυγά και είναι διατεθειμένος να πληρώσει μόνο 3 ως 4% περισσότερο για αυτό το είδος των φιλικών προς τα ζώα αυγών. Το ανταγωνιστικό μειονέκτημα που προκύπτει από αυτή την κατάσταση είναι ξεκάθαρο.

Το καίριο ερώτημα είναι το εξής: τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να διασφαλίσετε ότι οι αγρότες που συμμορφώνονται δεόντως με τους κανόνες και που έχουν επενδύσει σε εναλλακτικές δεν θα τιμωρούνται σε σχέση με τους συναδέλφους τους που παρουσιάζουν υστέρηση. Κυρία Επίτροπε, σας παρακαλώ μην μας παραθέσετε πάλι την ίδια χιλιοειπωμένη φράση ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή και τους ελέγχους. Εσείς είστε ο θεματοφύλακας των συνθηκών, και γι’ αυτό όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω σας. Θεωρώ επίσης πολύ ατυχές το γεγονός ότι συζητούμε ακόμη για δεδομένα και βασιζόμαστε στο να σχηματίσουμε μια καλύτερη εικόνα το επόμενο έτος, γιατί θα είναι πολύ αργά τότε!

Τι θα κάνουμε; Η πίεση πρέπει να αυξηθεί! Στο ψήφισμά μας, ζητάμε, φυσικά, μεταξύ άλλων πραγμάτων, τη διατήρηση της απαγόρευσης των κλωβών, περισσότερες επιθεωρήσεις, την εκπόνηση εθνικών σχεδίων δράσης και μια εξαγωγική απαγόρευση για τα αυγά που δεν παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες.

Επιτροπή, το μπαλάκι είναι σε σας! Αν δεν κάνετε τίποτα, τότε όχι μόνο οι εκτροφείς ορνίθων που ενεργούν καλόπιστα θα υποφέρουν, αλλά φοβούμαι ότι θα πληγεί η αξιοπιστία η δική σας και όλων των ευρωπαϊκών κανόνων για την καλή μεταχείριση των ζώων. Αυτή είναι μια κατάσταση που πιστεύω ότι όλοι μας θέλουμε να αποφύγουμε.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(PT) Κύριε Πρόεδρε, όπως και ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, κ. De Castro, έτσι κι εγώ είχα την ευκαιρία πριν από 12 χρόνια να συμμετάσχω στην απόφαση έγκρισης της νομοθεσίας που συζητούμε σήμερα εδώ. Ήταν μια πολύ χρονοβόρα και δύσκολη συζήτηση γιατί ήμασταν αντιμέτωποι με δύο αντιφατικές αξίες: τη θέσπιση προϋποθέσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Η λύση που επιλέχθηκε ήταν να ευνοηθεί η καλή μεταχείριση των ζώων και να δοθεί μια αρκετά μεγάλη περίοδο στον τομέα για να προσαρμοστεί.

Αν και μένει ακόμη ένας χρόνος έως ότου τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανονισμοί, τα διαθέσιμα δεδομένα για τις μονάδες που δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμη μας προκαλούν ανησυχία, όπως σωστά επιβεβαίωσε η Επίτροπος. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι εταιρείες που έχουν κάνει επενδύσεις και έχουν καταβάλει προσπάθειες για να μπορέσουν να συμμορφωθούν με αυτή τη νομοθεσία να τιμωρηθούν ή να πέσουν θύματα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Είμαι ευγνώμων στην Επίτροπο για τις πληροφορίες που μας παρείχε, αλλά θα θέλαμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σημείο στο οποίο έχει φτάσει κάθε κράτος μέλος. Θα θέλαμε επίσης να μάθουμε τι ειδικές διαδικασίες σκέφτεται να ακολουθήσει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες θα μπορέσουν, γενικά, να συμμορφωθούν με αυτή τη νομοθεσία την 1η Ιανουαρίου 2012, πέρα από αυτές που ανέφερε η Επίτροπος, και αν υπάρχει πράγματι ένα ελάχιστα εναρμονισμένο πλαίσιο κυρώσεων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Αυτή είναι η πρόθεση του ψηφίσματος που συζητάμε σήμερα, το οποίο, είμαι βέβαιος, θα λάβει ευρεία στήριξη στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η Ομάδα μου θα ψηφίσει κατά της αφαίρεσης, συνολικά ή εν μέρει, των σημείων ΣΤ, 8, 9 και 14, που περιέχουν διατυπώσεις και στόχους τα οποία αμφιβάλουμε ότι είναι συμβατά με το δίκαιο της ΕΕ και τα οποία θα μειώσουν την αξιοπιστία του ψηφίσματος αν παραμείνουν.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τις πληροφορίες που παρείχε στην αρχή αυτής της συζήτησης.

Ανεξάρτητα από το αν έχετε πλήρη εικόνα ή όχι, το αντικειμενικό γεγονός είναι ότι, την 1η Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους, 80 εκατομμύρια αυγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιθανό να παράγονται με παράνομα συστήματα κλωβών. Αυτό είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Έχουμε κύκλο ωοτοκίας διάρκειας 12 μηνών. Δεν υπάρχει περίπτωση ο αριθμός αυτός να αλλάξει δραματικά έως τότε.

Θα ήθελα να μάθω τι πρέπει να πω στον John Campbell της Glenrath Farms και στους συναδέλφους του και σε όλους τους παραγωγούς στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν δαπανήσει 2 εκατομμύρια στερλίνες κατά μέσο όρο έκαστος για να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία και τώρα επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος που είναι μεταξύ του 8 και 10% μεγαλύτερο από το κόστος ενός συστήματος συμβατικών κλωβών. Τι θα πω στους καταναλωτές στην πατρίδα μου, στους οποίους υποσχεθήκαμε ότι, την 1η Ιανουαρίου 2012, δεν θα υπάρχουν πλέον στην αγορά αυγά που θα έχουν παραχθεί με τα παλαιά συστήματα συμβατικών συστοιχιών κλωβών;

Ξέρω τι θέλω να πουν αυτό το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή. Θέλω να είμαι σε θέση να επιστρέψω και να τους πω ότι πρόκειται να λάβουμε σκληρά μέτρα για να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Καμία παρέκκλιση και καμία παράταση. Σε τελική ανάλυση, οι παραγωγοί είχαν δέκα χρόνια στη διάθεσή τους για να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία. Θέλω τα κράτη μέλη που συμμορφώνονται να μπορούν να προστατεύσουν τους καταναλωτές τους και τους παραγωγούς τους έχοντας τη δυνατότητα να απαγορεύσουν τις εισαγωγές παράνομα παραχθέντων αυγών από τους παραγωγούς και τις χώρες που δεν έχουν συμμορφωθεί με τη νομοθεσία. Πιστεύω επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει έναν κατάλογο, όταν θα έχει στη διάθεσή της όλες τις πληροφορίες, και να κατονομάσει εκείνους που δεν συμμορφώθηκαν. Το να ισχυριστούμε ότι δεν ξέραμε ότι αυτό θα γινόταν δεν αποτελεί δικαιολογία. Δέκα χρόνια είναι μεγάλο διάστημα σε οποιονδήποτε επιχειρηματικό κύκλο για να μπορέσει κανείς να προετοιμαστεί και να προβεί σε επενδύσεις.

Κυρία Επίτροπε, ελπίζω ότι στο κλείσιμο αυτής της συζήτησης θα μας δώσετε μια σθεναρή δήλωση λέγοντας ότι κατανοείτε τις ανησυχίες των παραγωγών και των καταναλωτών και ότι υπόσχεστε τη λήψη αυστηρών μέτρων που θα προστατεύουν και τις δύο αυτές κατηγορίες.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, οι απαντήσεις σας δεν με έπεισαν. Οι λεπτομέρειες που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ήταν επίσης κάθε άλλο παρά πειστικές. Όπως είπε ήδη ο κ. Lyon, πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε σε λίγο καιρό. Από το 2012 και μετά, το 30% των αυγών στην αγορά θα είναι παράνομα. Ωστόσο, δεν έχουμε ιδέα τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με αυτό. Προφανώς, θα πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στα κράτη μέλη ότι θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους υποβολής στοιχείων – επιτρέψτε μου να ρωτήσω για ποιον λόγο δεν κινούμε διαδικασίες επί παραβάσει ή τουλάχιστον δεν προειδοποιούμε για την ανάληψη τέτοιας δράσης, έτσι ώστε να καταστήσουμε σαφές ότι τελικά το ευρωπαϊκό δίκαιο πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλους τους αγρότες. Έχουμε αναπτύξει ένα πολύ υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας σε σχέση με την καλή μεταχείριση των ζώων, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει επίσης να υπερασπιστούμε. Οι πολίτες δικαίως περιμένουν ότι αυτά τα πρότυπα θα εφαρμοστούν. Το κοινό είναι πολύ ευαίσθητο όσον αφορά τα ζητήματα της καλής μεταχείρισης των ζώων. Άλλωστε, παρέχουμε χρηματοδότηση και δημόσια στήριξη στην αγροτική κοινότητα διότι έχουμε αυστηρότερους κανονισμούς όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή μεταχείριση των ζώων. Δεν είναι παράλογο να περιμένουμε κάποια ανταπόδοση από όλα τα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να ρωτήσω: τι πρόκειται να κάνει η Επιτροπή τώρα; Έχουμε ήδη υποβάλει ένα αίτημα σε επίπεδο επιτροπής. Αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη είναι να τεθεί άμεσα επί τάπητος ένας κατάλογος μέτρων. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την πιθανότητα περαιτέρω συζητήσεων με στόχο την παράταση των προθεσμιών. Δεν γίνεται να τιμωρήσουμε τώρα αυτούς που έχουν εφαρμόσει την πολιτική επιτρέποντας στους υπόλοιπους να εργάζονται με μεταβατικές προθεσμίες για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν οι αγρότες την εμπιστοσύνη τους στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέσατε ένα ζήτημα σχετικά με τη σήμανση. Τι θα συμβεί με τα προϊόντα που περιέχουν υγροποιημένο αυγό αντί για φρέσκο αυγό, για παράδειγμα; Πώς μπορούμε να επισημάνουμε αυτά τα προϊόντα; Αυτό το σημείο πρέπει να ρυθμιστεί τουλάχιστον άμεσα.

Έχει ήδη ειπωθεί αρκετές φορές ότι δέκα χρόνια είναι πολύς καιρός. Όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι αυτές οι προθεσμίες πρέπει να τηρηθούν. Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιολογία για κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των νέων κρατών μελών, που λένε: «Συγνώμη, αλλά δεν μας έφτασε ο χρόνος. Τα δέκα χρόνια δεν ήταν αρκετά».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πλεονεκτική θέση εκκίνησης όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να υποστηρίξουμε τα επιχειρήματά μας παγκοσμίως. Μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε στην ανταλλαγή επιχειρημάτων με τους καταναλωτές, και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να εφαρμόσουμε με συνέπεια αυτή τη νομοθεσία αν θέλουμε το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να μην χάσουν την αξιοπιστία τους σε σχέση με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων. Για τον λόγο αυτόν, καλούμε επειγόντως την Επιτροπή να αναλάβει δράση, αντί να χάνει ακόμη περισσότερο χρόνο διακινδυνεύοντας μια κατάσταση που δεν θα ικανοποιεί κανέναν από την 1η Ιανουαρίου 2012 και εξής.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θέλω κι εγώ να πω ότι αυτά που μας είπε σήμερα η Επίτροπος δεν με έπεισαν απόλυτα. Υπήρξαν δύο περιπτώσεις όπου αξιωματούχοι της Επιτροπής παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και η απόδοσή τους και αυτά που μας είπαν δεν ήταν μόνο απαράδεκτα, ήταν αβυσσαλέα χαμηλό το επίπεδο και ήταν ένα αίσχος.

Άκουσα τώρα αυτά που είπε η Επίτροπος και άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποια από τα πράγματα που είπε, αλλά δεν μας έδωσε τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι θα συναντηθούν με τους εμπλεκόμενους φορείς τον Ιανουάριο.

Τι θα πείτε στους εμπλεκόμενους τον Ιανουάριο, κυρία Επίτροπε; Ποια θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης; Θέλουμε να μάθουμε, διότι πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι, σήμερα, και οι τελευταίες όρνιθες είναι ήδη στους συμβατικούς κλωβούς που πρέπει να τηρήσουν αυτή την προθεσμία. Είναι ήδη εκεί. Συνήθως ο κύκλος ωοτοκίας είναι 13 με 14 μήνες για τις όρνιθες που μπαίνουν σε συμβατικούς κλωβούς.

Τώρα, κάνατε ένα σχόλιο κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων σας και ίσως μπορείτε να απαντήσετε ή να επεκταθείτε επ’ αυτού: είπατε ότι τα αυγά εκτός της ΕΕ που δεν πληρούν αντίστοιχες προδιαγραφές θα έχουν διαφορετική σήμανση. Τι εννοείτε με αυτό; Θα αποδεχτείτε την άποψη ότι τα αυγά που παράγονται εντός της ΕΕ με παράνομο τρόπο μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 είτε θα έχουν την ίδια σήμανση, είτε δεν θα επιτρέπεται η εξαγωγή τους έξω από τη χώρα στην οποία παράγονται ή δεν θα επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά;

Εδώ έχουμε ένα τρομερό πρόβλημα γιατί, όπως είπε ο George Lyon, υπάρχουν 83 εκατομμύρια αυγά –αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός– τα οποία θα είναι παράνομα την 1η Ιανουαρίου 2012. Αυτό είναι επίσης μια τεράστια δοκιμασία για εμάς στην Ευρώπη, όπου ο κόσμος χρειάζεται αυγά για να φάει. Τι θα κάνουμε λοιπόν γι’ αυτό;

Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να γνωρίζουμε προς τα πού πηγαίνουμε. Θέλουμε να μας δώσετε μια διαβεβαίωση ότι θα επιστρέψετε σε αυτό το Σώμα τον Μάρτιο με μια κατάλληλη πρόταση σχετικά με το τι σκοπεύετε να κάνετε –τι είδους μέτρα σκοπεύετε να λάβετε– για να ελέγξετε την κατάσταση αυτή; Όπως ειπώθηκε από άλλους ομιλητές, πολλοί παραγωγοί έχουν ήδη δαπανήσει εκατομμύρια στερλίνες για να συμμορφωθούν με αυτές τις προδιαγραφές. Δεν μπορούμε να τους ζητήσουμε τώρα να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες εξαιτίας εκείνων που δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν το ίδιο.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια τεράστια κρίση στη βιομηχανία των αυγών. Είτε μας αρέσει είτε όχι, 100 εκατομμύρια όρνιθες θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε κλωβούς την ημέρα έναρξης ισχύος της νομοθεσίας. Δεν υπάρχουν ούτε τα χρήματα ούτε η υλικοτεχνική υποστήριξη για να το αποτρέψουμε.

Η επιμονή στην αυστηρότατη εφαρμογή των κανόνων σε έναν χρόνο από τώρα από την άνεση της πολυθρόνας του μπορεί να δίνει στον ομιλητή ένα σπουδαίο αίσθημα ικανοποίησης, αλλά θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την μακροπρόθεσμη ευρωστία του βρετανικού κλάδου αυγών.

Ας δούμε τις πρακτικές επιπτώσεις. Πώς θα απομακρύνετε και θα διαθέσετε 100 εκατομμύρια όρνιθες σε 24 ώρες; Ή πώς θα σπάσετε και θα διαθέσετε με ασφάλεια 83 εκατομμύρια αυγά κάθε μέρα; Αν υποθέσουμε ότι με κάποιον τρόπο καταφέρετε να κάνετε κάτι από αυτά τα δύο, πού θα στραφούν οι καταναλωτές για να προμηθευτούν τα 83 εκατομμύρια αυγά τους ημερησίως; Στην Ουκρανία, την Ινδία, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, όπου όλα τα αυγά έχουν παραχθεί σε συστοιχίες κλωβών. Φημίζεται καμία από αυτές τις χώρες για υψηλά πρότυπα στην καλή μεταχείριση των ζώων;

Όταν ξεκινήσει αυτό το εμπόριο, θα επεκταθεί πολύ γρήγορα λόγω του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος. Θα είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει. Θα υπονομεύσει εντελώς τις προσπάθειες των παραγωγών αυγών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πραγματικότητα, θα εξάγουμε ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανίας μας το οποίο έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις μόλις πρόσφατα για να εξακολουθήσει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ.

Πιστεύω ότι μια απαγόρευση ενδοκοινοτικού εμπορίου είναι μια απόλυτα καταδικασμένη υπόθεση. Όχι μόνο θα είναι αδύνατον να αστυνομεύει κανείς την κατάσταση πέρα από τα ανοικτά σύνορα, αλλά μπορεί να αμφισβητηθεί και από τον ΠΟΕ. Έτσι η λιγότερο κακή λύση –και επαναλαμβάνω «λιγότερο κακή»– είναι να επιτραπούν προσωρινές παρεκκλίσεις στους παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται οι οποίες θα συνοδεύονται από όρους.

Υπάρχουν κάποιες γυμνές εικόνες που μου αρέσει να βλέπω, αλλά δεν μου αρέσει η φανταστική εικόνα των φορτίων γυμνών, χωρίς σήμανση αυγών που φεύγουν από ξένες μονάδες συστοιχιών κλωβών και κατευθύνονται προς το Ηνωμένο Βασίλειο το 2012. Τα χωρίς σήμανση αυγά είναι ένα δώρο για τον έμπορο που επιδίδεται σε απάτη. Αυτό το μάθαμε με τον χειρότερο τρόπο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η λύση που υιοθετήσαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι να σφραγίζουμε μηχανικά τα αυγά με κωδικούς που αντιπροσωπεύουν τη μέθοδο παραγωγής τους στη μονάδα παραγωγής. Η επιχείρηση αυτή λαμβάνει χώρα στην δική μου μονάδα αυτή τη στιγμή, και τα μηχανήματα είναι αξιόπιστα. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι είναι πολύ δύσκολο για εκείνη να οργανώσει τη σφράγιση των αυγών που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία με έναν ειδικό κωδικό, παρά το γεγονός ότι είναι προφανώς αναγκαίο. Ναι, αυτή είναι φυσικά η ίδια Επιτροπή που αναγκάζει τους εκτροφείς προβάτων του Ηνωμένου Βασιλείου να ταυτοποιούν μεμονωμένα τα πρόβατα με μη αξιόπιστο ηλεκτρονικό εξοπλισμό χωρίς να υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Τι κατάφωρη ασυνέπεια!

Η «λιγότερο κακή» λύση –και χρησιμοποιώ ξανά αυτή την έκφραση– είναι να επιμείνει η ΕΕ τα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται να δαπανήσουν τους περιφερειακούς πόρους τους για μηχανές αποτύπωσης και επίσης να πληρώσουν για μια Επιθεώρηση το προσωπικό της οποίας θα είναι υπήκοοι των κρατών μελών που συμμορφώνονται. Αυτή η Επιθεώρηση θα επισκέπτεται επίσης τους σταθμούς συσκευασίας και θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με τους μεταποιητές που χρησιμοποιούν αυτά τα αυγά από συστοιχίες κλωβών στα προϊόντα τους.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στο Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμούν να αποφύγουν το εμπόριο αυγών από συστοιχίες κλωβών μετά την προθεσμία, αλλά αυτό μπορούν να το καταφέρουν μόνο αν τα αυγά αυτά φέρουν την κατάλληλη σήμανση.

 
  
MPphoto
 

  Mike Nattrass (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ένα θέμα που αφορά απλά την παραμονή των ορνίθων σε ακατάλληλους κλωβούς αλλά την ικανότητα της ΕΕ να επιτηρεί την ενιαία αγορά.

Δόθηκε στα κράτη χρονικό περιθώριο δέκα ετών για να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012· σε αντίθετη περίπτωση, το προϊόν θα ήταν παράνομο. Οι Γερμανοί, οι Σκανδιναβοί, οι Ολλανδοί, οι Βρετανοί και άλλοι συμμορφώθηκαν, αλλά ορισμένοι μεγάλοι παραγωγοί απλά αρνήθηκαν να το κάνουν. Αυτό περιλαμβάνει τεράστιες δαπάνες υποδομής και η συμμόρφωση συνεπάγεται τον δανεισμό χρημάτων. Η ρύθμιση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής μιας δωδεκάδας αυγών κατά 15 πένες. Στους παρανομούντες που δεν συμμορφώνονται ενδέχεται να δοθεί επιπλέον χρόνος και θα ανταμειφθούν ασφαλώς γιατί θα τους έχει δοθεί ένα πλεονέκτημα ως προς την τιμή.

Τα αυγά από παράνομους κλωβούς θα υποσκάψουν όσους υπάκουσαν την ΕΕ. Ένας παραγωγός δανείστηκε 10 εκατομμύρια στερλίνες για να συμμορφωθεί με αυτή την οδηγία. Έκανε αυτό που έπρεπε.

Η Επιτροπή πρόκειται να υπαναχωρήσει και να καταστήσει τα αυγά του μη ανταγωνιστικά; Αν δοθεί περισσότερος χρόνος, τότε το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας είναι ότι όταν η ΕΕ θεσπίζει μια οδηγία στη συνέχεια πληρώνει για να την αγνοήσουν.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. LIBOR ROUČEK
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, τον Ιανουάριο του 2012, 400 ισπανοί παραγωγοί αυγών μπορεί να εξαφανιστούν, αριθμός που αντιστοιχεί γύρω στο 30% του συνολικού αριθμού στη χώρα μου, με την απώλεια της παραγωγής 300.000 τόνων αυγών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σταματήσει να παράγει 80 εκατομμύρια αυγά, δηλαδή 2 εκατομμύρια τόνους, και αν δεν ενεργήσουμε πολύ έξυπνα, το μόνο πράγμα που θα πετύχουμε είναι η ποσότητα αυτή να καλυφθεί με αυγά από τρίτες χώρες, των οποίων τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων είναι πολύ κατώτερα από αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η οδηγία του 1999, που επιτάσσει να αυξηθεί ο χώρος στους κλωβούς για τις όρνιθες ωοπαραγωγής, απαιτεί να δράσουμε έξυπνα και θετικά, γιατί διαφορετικά, το μόνο που θα κάνουμε είναι να αποδυναμώσουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή και να δώσουμε πρόσθετες εμπορικές ευκαιρίες σε τρίτες χώρες όπου η αναλογία του χώρου ανά όρνιθα είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που ισχύει επί του παρόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η οδηγία αυτή υποχρεώνει τους ευρωπαίους παραγωγούς να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες καθώς μόνο στην Ισπανία εκτιμάται ότι το κόστος είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα πρέπει επίσης να λησμονούμε ότι η οδηγία έχει οικονομικό αντίκτυπο που εκτείνεται στην βιομηχανία προϊόντων από αυγά και στη βιομηχανία τροφίμων γενικότερα.

Ζητώ, ως εκ τούτου, τη στήριξή σας για την τροπολογία που κατέθεσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) στην παράγραφο 2, η οποία ζητεί να εξευρεθεί μια λύση τουλάχιστον για τους υπεύθυνους παραγωγούς και τις υπεύθυνες επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα συστήματα στις μονάδες τους και θα έχουν ολοκληρώσει αυτές τις αλλαγές μέχρι τον Ιανουάριο του 2012. Πρέπει να τους υποστηρίξουμε κατά τον μετασχηματισμό των εγκαταστάσεων τους και να τους δώσουμε τον χρόνο να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία, αποτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το ενδεχόμενο να υποστούν ανεπανόρθωτες ζημιές και προλαμβάνοντας μια εικοσιτετράωρη έλλειψη στην αγορά της ΕΕ, που θα έχει ως συνέπεια την αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές.

Πρέπει να σεβαστούμε την οδηγία, να δώσουμε στις βιομηχανίες αυγών και προϊόντων από αυγά μια ευκαιρία και επίσης να σεβαστούμε το δικαίωμα καλής μεταχείρισης των ζώων και το δικαίωμα των καταναλωτών σε μια λογική τιμή.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα για μία ακόμη φορά να επισημάνω ότι έχει ήδη ληφθεί μια απόφαση να απαγορευθεί η πρακτική της εκτροφής σε συστοιχίες κλωβών. Τα κράτη μέλη και οι παραγωγοί αυγών είχαν άφθονο χρόνο να εφαρμόσουν την οδηγία για την εγκατάλειψη των πρακτικών εκτροφής σε συμβατικούς κλωβούς. Ο χρόνος δεν έχει εξαντληθεί, μένουν δώδεκα ακόμη μήνες προτού απαγορευθεί πλήρως η πρακτική.

Πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η εκτροφή σε συστοιχίες θα απαγορευθεί πλήρως έως την 1η Ιανουαρίου 2012. Πρέπει να καταστεί δυνατό να απειληθούν τα κράτη μέλη που δεν έχουν καταφέρει να εφαρμόσουν την οδηγία μέχρι τότε με νομική δράση, όπως για παράδειγμα οικονομικές κυρώσεις.

Είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι τα αυγά που προέρχονται από πρακτικές εκτροφής οι οποίες δεν συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν θα πωλούνται στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εδώ και δώδεκα χρόνια γνωρίζουμε ότι οι πρακτικές εκτροφής σε συστοιχίες κλωβών θα απαγορεύονταν στην ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2012. Πώς είναι δυνατόν δώδεκα χρόνια να μην είναι αρκετά για ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εγκαίρως αυτή την απαγόρευση και να προετοιμάσουν ανάλογα την πτηνοτροφική βιομηχανία τους; Αυτό είναι ένα μόνο από τα πολλά παραδείγματα του πώς η κακή εφαρμογή οδηγεί στην απογοήτευση. Οι παραγωγοί αυγών στα κράτη μέλη που υλοποίησαν τις αλλαγές εγκαίρως αντιμετωπίζουν ήδη ανταγωνιστικές ανωμαλίες οι οποίες αντιβαίνουν στις αρχές της ΕΕ.

Καλώ την Επιτροπή να επιβάλει την τήρηση του σχετικού νόμου σε όλα τα κράτη μέλη και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστεί. Τα αυγά δεν θα πρέπει πλέον να παράγονται σε συστοιχίες κλωβών μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 και τα αυγά που θα είναι παράνομα δεν θα πρέπει πλέον να μπορούν να φθάνουν στα μαγαζιά, βάζοντας ένα τέλος στον αρνητικό αντίκτυπό τους στον ανταγωνισμό. Οι εκτροφείς που άλλαξαν τις πρακτικές τους για να συμμορφωθούν με τις κοινοτικές απαιτήσεις δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε οικονομικά μειονεκτική θέση ενώ εκείνοι που αγνόησαν την αλλαγή να αποκομίζουν τα οικονομικά οφέλη.

Είναι αδύνατον να εξηγήσουμε στους πολίτες στην Ευρώπη γιατί ο νόμος της ΕΕ δεν εφαρμόζεται ισότιμα σε όλα τα κράτη μέλη και γιατί κάποια κράτη μέλη φαίνονται πάντα να υστερούν. Οι πρόσφατες κρίσεις δείχνουν πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτό. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να ενεργεί συντονισμένα, αντί μιας Ευρώπης όπου κάθε κράτος μέλος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως πολλές μητέρες, θέλω ικανοποιητικά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, αλλά θέλω και αυγά με προσιτή τιμή. Δεν είμαι ειδική στην πτηνοτροφία και οι τέσσερις απόπειρες της κόρης μου να εκθρέψει οικόσιτες κότες έγιναν λεία της αλεπούς της περιοχής μας.

Ως εκ τούτου, θα προτιμήσω να ακούσω τους επαγγελματίες – όπως ο αγρότης, ο εκτροφέας 30.000 ευτυχισμένων ορνίθων που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ, τον οποίο επισκέφτηκα στην εκλογική μου περιφέρεια τον προηγούμενο μήνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κλάδος της χοιροτροφίας διδάχτηκε –με μεγάλο κόστος– από το λάθος της εισαγωγής υψηλότερων προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων μονομερώς. Οι παραγωγοί αυγών του Ηνωμένου Βασιλείου εμπιστεύτηκαν την Επιτροπή και επένδυσαν εκατομμύρια στερλίνες για να προσαρμοστούν σε αυτή τη νομοθεσία.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΕ είναι σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα. Πρέπει να προστατεύσετε όσους συμμορφώθηκαν, καλόπιστα, με αυτήν τη νομοθεσία. Δεν είναι ώρα να παίξουμε με τους παραγωγούς αυγών το παιχνίδι δοκιμασίας της τόλμης για να δούμε ποιος είναι ο θαρραλέος και ποιος η «κότα».

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την απάντηση, παρόλο που είναι ελλιπής. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και δεν απαντήθηκαν πλήρως.

Θα αμφισβητήσω ιδιαίτερα τα αριθμητικά στοιχεία, μήπως θα μπορούσατε να τα διασαφηνίσετε; Είπατε ότι το 66% της παραγωγής προέρχεται τώρα από συστήματα εκτροφής στο ύπαιθρο; Δεν είναι αυτή η πληροφορία που έχω εγώ. Τολμώ να πω ότι οι πληροφορίες που έχετε είναι, συνεπώς, επιλεκτικές και πρέπει να κάνετε μια διεξοδική συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους, γιατί, αν μου επιτρέπετε, οι αριθμοί αυτοί είναι πολύ διογκωμένοι. Δεν δίνουν την πραγματική εικόνα της παραγωγής αυγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι αν ήταν εύκολο να συμμορφωθεί κανείς με αυτή τη νομοθεσία και αν οι καταναλωτές μας ήθελαν πραγματικά –και το εννοώ αυτό με όλη τη σημασία της λέξης– συστήματα εκτροφής φιλικά προς την καλή μεταχείριση των ζώων, τότε θα πλήρωναν το ανάλογο τίμημα. Τα θέλουν. Δεν τα εκτιμούν όμως και δεν θέλουν να πληρώσουν το κόστος για αυτά. Όσο καιρό βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το 2004, δεν έχω λάβει κανένα ερώτημα από καταναλωτή που να με παρακαλεί να φροντίσω ώστε να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία.

Να το θυμάστε αυτό, συνάδελφοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα της κατάστασης. Κατόπιν τούτου, είναι σημαντικό η νομοθεσία που εγκρίθηκε από αυτό το Σώμα να εφαρμοστεί πλήρως και όσοι επένδυσαν τεράστια ποσά για να συμμορφωθούν να προστατευθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η Επιτροπή γνωρίζει ότι θα έχει ένα νομικό πρόβλημα στα χέρια της.

Θέλω να σχολιάσω την κατάσταση στην αγορά. Θα υπάρξει μια πολύ ορατή συσσώρευση αυγών: 83 εκατομμύρια αυγά την 1η Ιανουαρίου 2012 που θα είναι παράνομα! Από ηθικής και δεοντολογικής άποψης δεν μπορούμε να πετάξουμε αυτά τα αυγά. Θα ήταν φρικτό και επίσης η αγορά θα υπέφερε και οι τιμές των καταναλωτών θα αυξάνονταν, και θα υπήρχαν διαμαρτυρίες και εξεγέρσεις.

Η Επιτροπή πρέπει να μας πει τι θα συμβεί εκείνη τη μέρα, γιατί είναι αναπόφευκτο τα αυγά αυτά να βρεθούν στην αγορά και θα υπάρξει κάποιου είδους μαύρη αγορά αυγών, επομένως χρειαζόμαστε σαφήνεια ως προς αυτό.

Αυτοί που βρίσκονται στη μεταβατική φάση πρέπει επίσης να μάθουν ότι δεν θα υπάρξει οπισθοχώρηση, γιατί έχουν περιέλθει σε σύγχυση με τα μηνύματα που λαμβάνουν.

Από όλα τα ζητήματα που συζητήσαμε αυτή την εβδομάδα, αυτό είναι καίριας σημασίας για τους καταναλωτές μας, αλλά και για τους παραγωγούς μας. Χρειαζόμαστε κάποιες απαντήσεις από την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, όπως θα δείτε, σε αυτό το Σώμα παρακολουθούμε τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας που δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Αν επεκτείναμε αυτή τη διαδικασία και σε άλλους τομείς με προθεσμίες που εκκρεμούν ακόμη, θα έπρεπε να έχουμε συνόδους της Ολομέλειας διάρκειας 15 ημερών.

Σήμερα συζητούμε για έναν τομέα που δεν λαμβάνει ενίσχυση από την κοινή γεωργική πολιτική και υποφέρει λόγω των αυξημένων τιμών των ζωοτροφών. Δεν είναι εύκολο για τον τομέα να ανταπεξέλθει στα πρόσθετα κόστη, αλλά πρέπει να το κάνει για να συμμορφωθεί με τα υψηλά πρότυπα παραγωγής που θέτουμε στην ΕΕ.

Όλα φαίνονται να κατατείνουν στο γεγονός ότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, οι παραγωγοί σε πολλά κράτη μέλη δεν θα έχουν καταφέρει να συμμορφωθούν 100% με την προθεσμία που έχει οριστεί. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ένα έλλειμμα της παραγωγής 30% για να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς της ΕΕ.

Το αποτέλεσμα είναι ότι τα φρέσκα αυγά θα παράγονται εδώ, και θα είναι πράγματι πιο ακριβά για τους καταναλωτές. Τα αυγά που προορίζονται για μεταποίηση θα τα αγοράζουμε από αλλού, και θα καταργήσουμε το μερίδιο της παραγωγής της ΕΕ που πήγαινε σε αυτή την αγορά. Μέχρι τότε ελπίζω ότι θα έχουμε γνωρίσει μεγαλύτερη επιτυχία στην απαίτηση αμοιβαιότητας στις σχέσεις μας με τρίτες χώρες.

Θα ολοκληρώσω: η νομοθεσία θα είναι υποχρεωτική από το 2012. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει άλλη νομοθεσία που είναι σε ισχύ, όπως η ηλεκτρονική ταυτοποίηση αιγοπροβάτων, η οποία προσθέτει αξία από την άποψη της ανιχνευσιμότητας και των καλών κτηνιατρικών συνθηκών, ενώ έχει επίσης άμεσο αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, είναι αρκετά σαφές τι λέει το ψήφισμα που συζητούμε – δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις ούτε παρεκκλίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να επεξεργαστεί μέσα για την επιβολή και για την τιμωρία των παραγωγών που δεν έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις. Δυστυχώς, τίποτα δεν προκύπτει από τη δήλωση στο προοίμιο του ψηφίσματος ότι κάποιοι παραγωγοί θα έχουν 12 χρόνια για να προσαρμοστούν, ενώ άλλοι θα έχουν οκτώ χρόνια και άλλοι μόνο πέντε. Θέλω να προσθέσω ότι οι παραγωγοί στους οποίους δόθηκε το μικρότερο χρονικό διάστημα προσαρμογής υποστήριξαν τις προσπάθειες προσαρμογής των ομολόγων τους στα παλαιά κράτη μέλη αγοράζοντας τους μη προσαρμοσμένους κλωβούς τους, χωρίς να έχουν επίγνωση των προβλημάτων που προκαλούσαν για τους ίδιους. Οι εμπειρογνώμονες έχουν βρει στοιχεία που δείχνουν ότι η ζήτηση για αυγά που προορίζονται για κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπερβεί την προσφορά μετά την εφαρμογή της οδηγίας για τις ωοπαραγωγούς όρνιθες, γεγονός που στην πράξη θα σημάνει εισαγωγές από τρίτες χώρες αυγών που παρήχθησαν σε κλωβούς οι οποίοι σίγουρα δεν ήταν προσαρμοσμένοι. Καλώ, συνεπώς, την Επιτροπή να αξιολογήσει την σκοπιμότητα της διατήρησης της απαγόρευσης για τη χρήση συμβατικών κλωβών από την 1η Ιανουαρίου 2012 και να βρει επίσης λύσεις και σαφώς καθορισμένα κριτήρια για τους παραγωγούς που δεν θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία εκσυγχρονισμού μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, όπως αναφέρεται στις δύο τροπολογίες που υποστήριξε η Ομάδα μου.

Σύμφωνα με τους συντάκτες τους, το βασικό επιχείρημα υπέρ της έγκρισης αυτού του ψηφίσματος, πέρα από την καλή μεταχείριση των ζώων και την ανταγωνιστικότητα, είναι το γεγονός ότι η μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή ήταν γνωστή και κατοχυρωνόταν στην οδηγία, και ότι αυτή η προθεσμία δεν μπορεί να αλλάξει. Ελπίζω ότι οι βουλευτές που δέχονται αυτή τη συλλογιστική και θα υπερψηφίσουν το ψήφισμα να αποδειχθούν εξίσου αποφασιστικοί και ομόθυμοι όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουν υπέρ του να μην υπάρξει περαιτέρω μεταβατική περίοδο μετά το 2013 για τη διαφοροποίηση των άμεσων ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον η Συνθήκη ορίζει ως προθεσμία το 2013 για αυτή τη μεταβατική περίοδο. Αυτή την προθεσμία κατοχυρώνει η Συνθήκη και δεν νομίζω ότι πρέπει να την αλλάξουμε.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση έχει καταστήσει σαφές μέχρι στιγμής ότι υπάρχει σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ εκείνων που έχουν ολοκληρώσει τη μετάβαση στο νέο σύστημα και εκείνων που δεν το έχουν κάνει ακόμη. Ωστόσο, υπάρχει επίσης σοβαρή διένεξη μεταξύ των παλαιών και των νέων κρατών μελών. Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Kalinowski ως προς το ότι τα παλαιά κράτη μέλη είχαν πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για τη μετάβαση και, πραγματικά, μεταβίβασαν στα νέα κράτη μέλη τις παλαιές, απαρχαιωμένες υποδομές πριν την προσχώρηση των τελευταίων στην ΕΕ. Ακόμη κι έτσι, είναι προφανές ότι οι κανόνες πρέπει να τηρηθούν, και είναι επίσης προφανές ότι για μία ακόμη φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους δικούς της παραγωγούς θεσπίζοντας αυστηρότερους κανόνες για αυτούς από εκείνους που ισχύουν για τις εισαγωγές από εξωτερικούς προμηθευτές. Όχι μόνο απαιτεί να τηρηθούν αυτοί οι κανόνες, αλλά επίσης αρκετά συχνά αδυνατεί να τους ελέγξει αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να λάβει άλλη μία απόφαση που θα θέσει τους ευρωπαίους παραγωγούς σε μειονεκτική θέση έναντι των εξωτερικών αγορών.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, αναγνωρίζω πλήρως την ανάγκη διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού εντός της Ένωσης, υπέρ των παραγωγών, οι οποίοι θα έχουν συμμορφωθεί με τις αυξημένες απαιτήσεις που επιτάσσει η οδηγία. Παράλληλα όμως πρέπει να στηρίξουμε τους παραγωγούς οι οποίοι δεσμεύονται μεν να συμμορφωθούν αδυνατούν όμως να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος προσαρμογής εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Προβλέπεται ότι τα μη συμφώνως προς τη νομοθεσία παραχθέντα προϊόντα δεν θα μπορούν από 1ης Ιανουαρίου 2012 να διατίθενται νομίμως και να αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικού εμπορίου.

Παράλληλα όμως θα εξακολουθήσουν να εισάγονται από τρίτες χώρες προϊόντα ελαστικότερων προδιαγραφών προστασίας των ζώων. Την ίδια στιγμή δηλαδή που κινδυνεύουν να τεθούν εκτός παραγωγής πολλές μονάδες της Ένωσης χάριν της αυξημένης προστασίας των ζώων, θα εισάγονται προϊόντα τρίτων χωρών τα οποία δεν θα πληρούν ούτε καν τις προδιαγραφές που ισχύουν σήμερα στην Ένωση. Ναι, να προστατεύσουμε την ευζωία, να κατοχυρώσουμε την καλή μεταχείριση των ζώων, να προστατεύσουμε όμως και τον ευρωπαϊκό κοινωνικο-παραγωγικό ιστό.

 
  
MPphoto
 

  Σπύρος Δανέλλης (S&D) . – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αν και όλοι οι Eυρωπαίοι παραγωγοί θα πρέπει να σέβονται την κοινοτική νομοθεσία και να προβαίνουν έγκαιρα στις αναγκαίες προσαρμογές, εκτιμάται ότι το 30% των αυγοπαραγωγών δεν θα έχει προβεί σε αυτές μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα που μας δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποτύχει να πείσει τους παραγωγούς ότι αυτό σημαίνει όφελος για εκείνους, και μία πολιτική που δεν έχει πείσει τους ίδιους τους άμεσα ενδιαφερόμενους να την περιφρουρήσουν είναι δύσκολο να επιτύχει, όποια και να είναι τα μέτρα αστυνόμευσης που θα επιβληθούν. Πιστεύουμε ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που θα συνέδεε το κόστος της επένδυσης με το όφελος τόσο του παραγωγού όσο και του καταναλωτή από τη χρήση των εμπλουτισμένων κλωβών θα έπειθε περισσότερο τους παραγωγούς για την υιοθέτηση του μέτρου και βέβαια μια τέτοια προσέγγιση δεν μπορεί παρά να κατοχυρώνει τη διακριτή διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού προϊόντος με βάση χαρακτηριστικά ποιότητας ασφάλειας και ευζωίας των ζώων, προκειμένου να το προστατεύσει έναντι αθέμιτου ανταγωνισμού με άνισους όρους από τρίτες χώρες, έτσι όπως φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα της καλής μεταχείρισης των ζώων έχει συζητηθεί από αυτό το Σώμα πολλές φορές και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο, μαζί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, έλαβαν μια σταθμισμένη και ισορροπημένη απόφαση. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να οπισθοδρομήσουμε στο θέμα αυτό.

Έχουμε επομένως το καθήκον να αναζητήσουμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο και, στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να το οργανώσουμε με γνώμονα την υπευθυνότητα και να το επιβάλουμε με υπεύθυνο τρόπο σε σχέση με όλους εκείνους τους φορείς που προσαρμόζουν τις παραγωγικές διαδικασίες τους. Είναι σαφές ότι δεν θα μπορέσουμε να μεταθέσουμε αυτή την ημερομηνία και να παραχωρήσουμε πρόσθετη χρονική περίοδο για τη μετάβαση σε ένα υπεύθυνο σύστημα καλής μεταχείρισης των ζώων. Έχουμε την ηθική υποχρέωση να σκεφτούμε όλους εκείνους που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία προσαρμογής και την υλοποιούν σε ένα πλαίσιο οικονομικής κρίσης και επενδυτικών δυσχερειών.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο ζήτημα της μεταβατικής φάσης, η οποία δίνει τη δέουσα προσοχή σε όλους εκείνους τους αγρότες που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία προσαρμογής προκειμένου να λάβουν υπόψη την καλή μεταχείριση των ζώων, αλλά δεν την έχουν ολοκληρώσει ακόμη. Σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο κρίσης, ως εκ τούτου, πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους παραγωγούς.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο για εμάς να μιλάμε γενικά για μια 10ετή περίοδο την οποία θα είχαν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία, για παράδειγμα, προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τρία χρόνια, αλλά οι κανόνες είναι κανόνες και πρέπει να τηρούνται από όλους.

Ωστόσο, θέλω να προτρέψω τους συναδέλφους να ψηφίσουν υπέρ της τροπολογίας 2, που κατατέθηκε από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες). Υπάρχει μεγάλος αριθμός παραγωγών που έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν επενδύσεις για να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα εκτροφής τους ή που πρόκειται να ξεκινήσουν τέτοιες επενδύσεις. Ωστόσο, οι επενδύσεις αυτές δεν μπορούν να γίνουν εν μία νυκτί και θα ήταν άδικο για τους εν λόγω παραγωγούς να τιμωρηθούν. Θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι αυτό αφορά μόνο τους παραγωγούς που έχουν αρχίσει να τροποποιούν τα συστήματα εκτροφής τους, και η τροπολογία αναφέρεται στη συμμόρφωση με ορισμένες σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, οι παραγωγοί του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά –ανεβάζοντας το κόστος παραγωγής τους– για να προετοιμαστούν για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας διότι γνωρίζουν ότι η Βρετανία θα εφαρμόσει τον νόμο. Γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αθέμιτο ανταγωνισμό από χώρες που δεν εφαρμόζουν τον νόμο ή πιθανόν να τους παραχωρηθεί εξαίρεση ή καθυστερημένη επιβολή;

Το μέτρο έχει σχεδιαστεί με το ελάχιστο επίπεδο επιβολής, η οποία έχει αφεθεί στην πολύτιμη φροντίδα προτύπων που ποικίλουν σημαντικά στα 27 κράτη μέλη. Η γλώσσα δεν υποδηλώνει ομοιόμορφα αυστηρή επιβολή. Έχουν χρησιμοποιηθεί λέξεις όπως «αναλογικός» και «αποτρεπτικός».

Δεν υποστηρίζω καθόλου την ψήφιση νόμων από την ΕΕ εξ ονόματος των κρατών μελών. Ωστόσο, εφόσον ψηφίζονται τέτοιου είδους νόμοι, δεν είναι αποδεκτό κάποιες χώρες να εξαναγκάζονται να συμμορφωθούν ενώ σε άλλες να χορηγείται αποτελεσματική εξαίρεση. Θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι θα απαγορευθεί η εξαγωγή αυγών από χώρες που δεν συμμορφώθηκαν προς τις χώρες που συμμορφώθηκαν, ή τουλάχιστον ότι αυγά από μονάδες που δεν έχουν συμμορφωθεί δεν θα εξάγονται; Οι παραγωγοί μας απαιτούν προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, όσον αφορά το θέμα που συζητάμε σήμερα εδώ, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας ότι πιστεύω, καταρχάς, ότι οι οδηγίες θα πρέπει πραγματικά να τηρούνται και ότι αυτό ισχύει επίσης για την οδηγία 1999/74/ΕΚ και, δεύτερον, ότι οι ανησυχίες σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει. Τούτου λεχθέντος, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η προσαρμογή στην οδηγία είναι αρκετά επαχθής για τις εταιρείες του τομέα: 30% ανά όρνιθα στην Πορτογαλία. Επιπλέον, δεν υπάρχει ειδική στήριξη από το πρόγραμμα Ανάπτυξης της Υπαίθρου για αυτόν τον σκοπό.

Ως αποτέλεσμα της έλλειψης κεφαλαίου σε αυτόν τον τομέα, της περιορισμένης τραπεζικής πίστωσης και της κρίσης γενικά, είναι επιβεβλημένο και επείγον να αναγνωρίσουμε ότι η προσαρμογή πολλών εταιρειών έχει καθυστερήσει. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να δώσουμε επιπλέον χρόνο σε αυτές τις εταιρείες –και μόνο σε αυτές τις εταιρείες– που έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κανείς από εμάς δεν επιθυμεί να αμφισβητήσει την ανάγκη εφαρμογής μιας οδηγίας που χρονολογείται από το 1999, καθώς διακυβεύεται η αξιοπιστία αυτού του θεσμικού οργάνου, και κανείς από εμάς δεν επιθυμεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ευημερίας και της υγείας των ζώων.

Ωστόσο, οι οδηγίες πρέπει επίσης να βασίζονται στην κοινή λογική, επομένως σήμερα, σε αυτό το Σώμα, θα ήθελα να κάνω κάποιες λογικές παρατηρήσεις. Πρώτον, στο διάστημα από το 1999 μέχρι σήμερα υπήρξε μια βαθιά οικονομική κρίση που έπληξε τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και την κατανάλωση, επομένως πολλές επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να κάνουν τις απαιτούμενες προσαρμογές. Αυτό δεν θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη;

Δεύτερον, η αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα οδηγούσε πολλές επιχειρήσεις εκτός της αγοράς, ανοίγοντας τον δρόμο για την εισαγωγή αυγών που έχουν παραχθεί με τη χρήση μεθόδων πολύ λιγότερο φιλικών προς τα ζώα από εκείνες που απαιτούνται και εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή για τη μετεγκατάσταση ευρωπαϊκών παραγωγικών μονάδων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν αυτό επιθυμούμε σε μια περίοδο κρίσης –να ταχθούμε υπέρ μιας πτώσης στην απασχόληση και μιας αύξησης των εισαγωγών αυγών που παράγονται εκτός της Ευρώπης, με διαφορετικά κριτήρια από αυτά που επιβάλλονται στους δικούς μας παραγωγούς– τότε νομίζω ότι θα διαπράξουμε μια αδικία.

Επεξεργαστήκαμε διεξοδικά την ιδέα μιας ουσιαστικής μεταβατικής φάσης και φρονώ ότι την υποστηρίζω. Κυρία Επίτροπε, σας ζητώ να τη διασφαλίσετε.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, η προστασία των παραγωγών που έχουν συμμορφωθεί με τη νομοθεσία αυτή και έχουν δαπανήσει τεράστια ποσά είναι απολύτως σωστή και αποτελεί καθήκον της Επιτροπής σε αυτό το στάδιο.

Ωστόσο, φρονώ ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνει η Επιτροπή. Μίλησα με πολλούς από τους γεωργούς της περιοχής μου, οι οποίοι, σε μια δύσκολη χρηματοπιστωτική και οικονομική συγκυρία, δυσκολεύονται να βρουν χρήματα για να επενδύσουν. Ενδιαφέρομαι για την αναφορά στη σήμανση ή σφράγιση των αυγών. Έχω στα χέρια μου μια πρόσφατη επιστολή της Επιτροπής, στην οποία αναφέρεται ότι μια πρόσθετη σήμανση θα ωφελούσε ελάχιστα ή καθόλου γιατί η Επιτροπή δεν πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα κάνουν κάποια διάκριση μεταξύ των αυγών.

Ως εκ τούτου, θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή να μας δηλώσει αν έχει αλλάξει γνώμη για αυτό το ζήτημα ή αν απλά δεν γνωρίζει; Θέλω επίσης να ζητήσω από την Επιτροπή να δηλώσει αν σκοπεύει να ακολουθήσει την οδό μιας ενδοκοινοτικής απαγόρευσης του εμπορίου. Στην εκλογική μου περιφέρεια υπάρχουν εταιρείες που στηρίζονται στην εισαγωγή αυγών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα εξαναγκάσουν απλά αυτές τις εταιρείες να στηρίζονται στις εισαγωγές από τρίτες χώρες; Το βέβαιο είναι ότι τα αυγά από τις χώρες αυτές θα έχουν παραχθεί με πολύ λιγότερο αυστηρά συστήματα ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι οι αγρότες πρέπει να προσαρμοστούν στην οδηγία του 1999 δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Κατανοούμε αυτούς τους αγρότες που έχουν ήδη επενδύσει χρήματα στον εκσυγχρονισμό των κλωβών. Δεν συζητούμε το να δοθεί περισσότερος χρόνος σε κάποιους αγρότες σε σχέση με άλλους, όπως είπε ένας από τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά το να δοθεί ο ίδιος χρόνος σε όλους ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που τους επιβάλλονται και να διασφαλιστεί ότι πληρούν τις προδιαγραφές.

Οι όροι «παράνομη παραγωγή» και «φροντίδα του καταναλωτή» ηχούν πολύ ωραία, αλλά θα ήθελα να μάθω γιατί δεν δείχνουμε την ίδια αποφασιστικότητα για την προστασία των καταναλωτών από την κατανάλωση εισαγόμενων αυγών που έχουν παραχθεί σε συνθήκες οι οποίες δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ. Προσπαθώ πάντα να κατανοήσω την κατάσταση διαφόρων ομάδων αγροτών στις επιμέρους χώρες, και υποστηρίζω λύσεις που θα τους βοηθήσουν, καθώς γνωρίζω ότι ως ομάδα βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση από την άποψη των εισοδημάτων τους. Είναι ντροπή που δεν συμμερίζονται την άποψη αυτή και άλλοι βουλευτές.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας ότι η υγεία των ζώων μας και, κατ’ επέκταση, η υγεία των ανθρώπων πρέπει να είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Στην επιστημονική επιτροπή Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA), όπου διενεργούμε αξιολογήσεις των τεχνολογικών επιλογών, έχουμε επίσης το σχέδιο «Καλύτερη Ζωή» που αναζητεί τρόπους βελτίωσης των μελλοντικών συνθηκών στον τομέα της διατροφής και των ζωοτροφών. Για τον λόγο αυτό, ιδίως στο πλαίσιο του Όγδοου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα, θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή να εργαστεί προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα ερευνητικά προγράμματα στου τομείς των τροφίμων και των ζωοτροφών θα ενισχυθούν, έτσι ώστε να υπάρξει μια βελτίωση στην έρευνα για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των ζώων και των ανθρώπων σε αυτόν τον τομέα και έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκπονήσουμε εδώ τα κατάλληλα έγγραφα για τους πολίτες της Ευρώπης στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ανοχή σας. Ήθελα να προσθέσω δύο ακόμη σημεία στην παρέμβασή μου. Το ζήτημα των αυγών με κέλυφος είναι αρκετά ορατό και σαφές. Υπάρχει, ωστόσο, μια μεγάλη αγορά για μεταποιημένα αυγά για τον τομέα της ζαχαροπλαστικής και πρέπει να γνωρίζουμε τι είδους απαιτήσεις σήμανσης θα υπάρξουν για αυτό το προϊόν.

Πιστεύω ότι αυτό είναι το θέμα που μας προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία γιατί όλο και περισσότερα αυγά καταλήγουν στον τομέα της μεταποίησης, και ο φόβος μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξάγει τους κλωβούς της και κατόπιν θα εισαγάγει προϊόντα υγροποιημένων και αφυδατωμένων αυγών από τα ίδια αυτά συστήματα των τρίτων χωρών.

Βλέπετε ότι νεύετε καταφατικά. Πρόκειται για ένα πολύ ορατό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η άλλη μου ανησυχία αφορά τα παράλληλα συστήματα παραγωγής και ένα τεράστιο πρόβλημα στην αγορά θα προκύψει αν οι διευθετημένοι κλωβοί μπουν στην παραγωγή ενώ ταυτόχρονα τα τρέχοντα συστήματα παραμείνουν στην παραγωγή. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα για τους παραγωγούς και, τελικά, για τους καταναλωτές. Συνεπώς η Επιτροπή πρέπει να βρει τη σωστή ισορροπία.

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλλα Βασιλείου, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει συναίνεση σε αυτό το θέμα. Άκουσα βουλευτές εδώ να ζητούν να μην υπάρξουν εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις και, από την άλλη πλευρά, άκουσα βουλευτές να υποστηρίζουν την παράταση. Εξαρτάται από το ποια χώρα προέρχονται και από το στάδιο ανάπτυξης σε κάθε ένα κράτος μέλος.

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω τη θέση της Επιτροπής. Θέλω να επαναλάβω ότι, από τον Ιανουάριο του 2012, οι συμβατικοί κλωβοί πρέπει να αντικατασταθούν από διευθετημένους κλωβούς ή εναλλακτικά συστήματα. Ως εκ τούτου, τα αυγά από τους συμβατικούς κλωβούς δεν θα είναι νομίμως εμπορεύσιμα μετά τον Ιανουάριο 2012. Αυτή είναι η θέση μας.

Η Επιτροπή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, και επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας για να υποστηρίξουμε τα κράτη μέλη στη συμμόρφωσή τους με την οδηγία. Τι κάνουμε; Καταρχάς, ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν εθνικά σχέδια, σε συνεργασία με τον κλάδο και τους βασικούς εμπλεκόμενους, και λαμβάνουμε εθνικά σχέδια τα οποία επίσης περιλαμβάνουν κυρώσεις για αυτές τις βιομηχανίες, ή αυτούς τους αγρότες, που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία.

Δεύτερον, ανταλλάσσουμε πληροφορίες με τα κράτη μέλη για ορθές πρακτικές παρακολούθησης όσον αφορά την υποβολή στοιχείων για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επιβολή της νομοθεσίας. Διοργανώνουμε επισκέψεις εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για να διαπιστώσουν ότι η οδηγία πράγματι εφαρμόζεται, και οργανώνουμε πρόσφορες συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους. Όπως είπα, στις 19 Ιανουαρίου 2011 θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη συνάντηση των εμπλεκομένων στην οποία εκπρόσωποι των κρατών μελών θα συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση, και θα δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να υποστηρίξουμε τα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται, έτσι ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη συμμόρφωσή τους μέχρι το τέλος του 2011.

Αυτή είναι η θέση μας. Μετά τον Ιανουάριο του 2012, αν υπάρχουν ακόμη αυγά που δεν παράγονται νομίμως, τα αυγά αυτά δεν θα μπορούν να διατεθούν στην αγορά, και αν αποδειχθεί μη συμμόρφωση, η Επιτροπή θα μπορεί, φυσικά, να λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο – να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Εξετάζονται επίσης εναλλακτικές στις διαδικασίες επί παραβάσει, έτσι ώστε να αποτραπεί η πιθανή παράνομη κυκλοφορία αυγών που παράγονται σε συμβατικούς κλωβούς μετά τον Ιανουάριο του 2012.

Οι αξιότιμοι βουλευτές έκαναν πολλά άλλα σχόλια και θα φροντίσω να μεταφέρω όλες τις ανησυχίες σας στον Επίτροπο Dalli, ο οποίος είμαι βέβαιη ότι θα λάβει σοβαρά υπόψη τα σχόλια σας.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι είναι ανορθόδοξο να λαμβάνει κανείς τον λόγο μετά την ομιλία του Επιτρόπου. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με όσα είπε η Επίτροπος. Ωστόσο, το συμπέρασμα ότι το Κοινοβούλιο είναι διχασμένο σε αυτό το ζήτημα δεν είναι δικαιολογημένο. Θέλω να ζητήσω με όλο τον σεβασμό από την Επίτροπο να κοιτάξει το αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας προτού κρίνει αν το Σώμα είναι διχασμένο ή όχι όσον αφορά αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχω λάβει τέσσερις προτάσεις ψηφίσματος(1) που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύντομα.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω αρχικά να υποστηρίξω όσα είπε μόλις η Esther. Μπορώ επίσης να ζητήσω από την Επίτροπο, αν δεν είναι δυνατόν να μιλήσει σήμερα, να μας παράσχει μια γραπτή δήλωση, γιατί δεν πιστεύω ούτε για μια στιγμή ότι το Σώμα είναι διχασμένο;

Μπορεί να εξηγήσει πιο αναλυτικά αυτό που είπε για τα αυγά εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν πληρούν αντίστοιχες προδιαγραφές με τις ευρωπαϊκές ότι δεν θα επιτρέπεται η είσοδός τους στην αγορά και θα φέρουν μια ξεχωριστή σήμανση. Τι σήμανση προτείνει για τα αυγά στην ΕΕ στα οποία δεν θα επιτρέπεται να φέρουν νόμιμη σήμανση μετά την 1η Ιανουαρίου 2012;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Nicholson, λυπάμαι, αλλά δεν ήταν ένσταση επί της διαδικασίας. Όπως είπα, η συζήτηση έχει λήξει. Είχατε την ευκαιρία να εκφράσετε τις ανησυχίες σας πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ήθελα απλά να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου γιατί τελειώσαμε με υποδειγματικό τρόπο σήμερα δεκαπέντε λεπτά πριν από την ψηφοφορία, έτσι ώστε να αποφευχθεί το χάος στη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Αυτή η τακτική διαδικασία στέλνει στους πολίτες τα σωστά μηνύματα. Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη μου στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Μακάρι να ήταν πάντα έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 και επαναλαμβάνεται στις 12.00)

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Bartolozzi (PPE), γραπτώς.(IT) Η οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου θεσπίζει στοιχειώδεις απαιτήσεις για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων στα διάφορα συστήματα εκτροφής με τον πρόσθετο στόχο της προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών στα διάφορα κράτη μέλη. Αν και υποστηρίζω τις αρχές αυτής της οδηγίας, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι, όπως έχουν τα πράγματα, πολλοί ευρωπαίοι παραγωγοί –που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων τους– έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στην ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού και κινδυνεύουν να μην είναι έτοιμοι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, τελική προθεσμία για τη συμμόρφωση με την οδηγία.

Αν επίσης λάβουμε υπόψη τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί όσον αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υποστήριξη των διαδικασιών μετασχηματισμού των μονάδων τους και τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες με τις οποίες είναι ακόμη αντιμέτωποι σήμερα –με σοβαρές επιπτώσεις για τη σταθερότητα των επιχειρήσεων τους και των επιπέδων απασχόλησης– είμαι πεπεισμένος ότι κάτι πρέπει να γίνει. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέμβουν για να προωθήσουν μέτρα που μπορεί να βοηθήσουν τους ευρωπαίους παραγωγούς στον πτηνοτροφικό τομέα οι οποίοι, αποσκοπώντας στην συμμόρφωση με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, ξεκίνησαν τη διαδικασία μετασχηματισμού των μονάδων τους, αλλά είναι πολύ απίθανο να την ολοκληρώσουν πριν τις αρχές του 2012.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROBERTA ANGELILLI
Αντιπροέδρου

 
  

(1)Βλ. συνοπτικά πρακτικά

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου