Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2082(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0318/2011

Pateikti tekstai :

A7-0318/2011

Debatai :

PV 13/10/2011 - 3
CRE 13/10/2011 - 3

Balsavimas :

PV 13/10/2011 - 6.3
CRE 13/10/2011 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0436

Diskusijos
Ketvirtadienis, 2011 m. spalio 13 d. - Briuselis Atnaujinta informacija

3. PVM ateitis (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di David Casa, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sul futuro dell'IVA (2001/2082(INI) (A7-0318/2011).

 
  
MPphoto
 

  David Casa, Rapporteur . − Dan ir-rapport jipprovdi kontribuzzjoni importanti fil-proċess ta' konsultazzjoni li beda f'Diċembru tal-2010 meta l-Kummissjoni nediet il-Green Paper dwar il-futur tal-VAT. Is-sistema kurrenti tal-VAT mhi adattata xejn għas-suq intern u s-sistema li għandna għandha diversi spejjeż amministrattivi u ta' compliance li huma għoljin u s-sistema hija ta' piż kbir fuq in-negozju. Hija sistema li, apparti minn dan kollu, hija miftuħa u vulnerabbli ħafna għall-frodi. U dan japplika aktar u aktar meta niġu għal transazzjonijiet minn pajjiż għal ieħor fejn l-aktar forma ta' frodi hija waħda serja, il-carousel fraud, li hija l-aktar attiva u tiswa lill-Pajjiżi Membri biljuni ta' euro kull sena. Li nagħżlu l-iktar triq tajba li tmexxina 'l quddiem hija sfida kbira u din l-għażla għandha ssir wara konsultazzjoni bir-reqqa ma' dawk kollha li b'xi mod jew ieħor huma konnessi ma' dan il-qasam. Iltqajt ma' ħafna organizzazzjonijiet li jinkludu rappreżentanti ta' ażjendi kbar u negozji żgħar u issa se nispjega l-konklużjonijiet li ntlaħqu.

Wieħed mill-aktar punti importanti li qiegħed inqajjem f'dan ir-rapport huwa l-fatt li għandna nirrikonoxxu l-istatus quo u nimxu 'l quddiem lejn il-prinċipju ta' destinazzjoni meta niġu biex nintaxxaw negozju li jkun intra-Komunitarju u ta' cross-border. Din il-pożizzjoni jaqblu magħha ħafna dawk involuti flimkien mal-asserzjonijiet li saru fil-Green Paper tal-Kummissjoni, li filwaqt li s-sistema bbażata fuq il-prinċipju tal-oriġini hija l-aktar adegwata għas-suq intern, kull sforz li nimxu 'l quddiem f'din id-direzzjoni falla. M'hemmx rieda politika, u għalhekk naħseb wasal iż-żmien li nsibu alternattiva plawsibbli. Sistema bbażata fuq il-prinċipju ta' destinazzjoni tista' tkun effettiva biss jekk inwaqqfu l-one stop shops għall-VAT.

Ir-Rapport jappoġġa l-pjan eżistenti għat-twaqqif ta' dawn il-one stop shops sal-ewwel ta' Jannar tal-2015. Dan għandu jwassal għal tnaqqis drastiku mill-piż amministrattiv li għandhom in-negozji u jkabbar l-effiċjenza ta' operazzjonijiet cross-border. Huwa inkwetanti l-fatt li ħafna li tkellimt magħhom jippreferu li f'ċerti każijiet jagħmlu negozji ma' pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea, u meta suppost aħna għanda suq intern. Din hija sitwazzjoni inaċċettabbli u għandha tiġi indirizzata kemm jista' jkun malajr. Meta wieħed jiġi biex jagħżel il-mod kif jiġbor il-VAT, joħroġ ċar il-fatt li hemm bżonn ta' aktar studji, u jsiru aħjar studji oħrajn għaliex jiena naħseb li kkonkludejt li l-aħjar sistema mill-istudji kollha li saru hija dik tad-Data Warehouse Model. Sabiex naqilbu għal din is-sistema jrid ikun hemm investiment sostanzjali fl-infrastruttura u għaldaqstant irridu nkunu prudenti. Nirrakkomanda għalhekk li allura jkun hemm, kif diġà għidt, aktar studji f'dan ir-rigward ħalli naraw jekk din it-triq hijiex vijabbli. Irridu wkoll naħdmu biex naraw tnaqqis ġenerali fl-ispejjeż tal-amministrazzjoni. Dan jgħin ħafna lis-settur tan-negozji ż-żgħar. Rakkomandazzjonijiet oħra li qiegħed nagħmel huma li titnaqqas il-frekwenza tal-perjodu tar-returns, li tiġi ssimplifikata s-sistema ta' fejn iridu jkunu ppruvati l-eżenzjonijiet u jridu jiżdiedu wkoll l-użu ta' soluzzjonijiet ta' e-government, speċjalment fis-sottomissjonijiet tal-VAT returns.

Naħseb li ħa nieqaf hawn għal mument, biex imbagħad nerġa' nkompli wara li nisma' lill-kollegi Membri.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Madam President, I would like to thank the European Parliament, and in particular Mr Casa, for his positive and constructive report on the Green Paper on the future of VAT.

When this Commission began its mandate, we felt that the time had come to have a fresh look at the European VAT system, which has now been in place for over 40 years. It is indeed high time to develop a new and modern VAT system – fully compatible with the single market and with newly emerging business models – which should continue to ensure and even improve its role as a revenue raiser in the long term.

The Green Paper on the future of VAT presented in December 2010 constituted the first step in this process. The overwhelming reactions from stakeholders confirmed that there was a need for such a debate. More than 1 700 written contributions were submitted. They generally confirm that the current VAT system is too complex and burdensome, primarily because of the existing divergences across the EU. This is quoted as a major obstacle to maximising the benefits of our internal market, in particular for smaller businesses. One conclusion that can already be drawn is that our initiative has created considerable expectations. Indeed fundamental changes to all major aspects of the VAT system are advocated by business stakeholders as well as the general public.

The next step in this process of reforming VAT will be a communication to be presented before the end of 2011, identifying a comprehensive strategy for a stable and long-term VAT regime. Clearly, it will not be possible to tackle all aspects of VAT at once. The communication will set out the ultimate objectives to pursue and make a distinction between those areas in which progress can be made in the short term and those areas which will still require more substantial work and in which results can only be expected in the longer term.

In the forthcoming debate of the College on its work programme for 2012, I will propose new initiatives directly linked with one of our main priorities, namely consolidation and sustainable growth. In this framework, concrete proposals will follow the new VAT strategy. They will cover issues such as a rapid reaction mechanism, VAT governance with the business community and a reduction in the administrative burden for businesses.

The opinion of Parliament expressed in this report often reflects the view of the stakeholders. It is also ambitious. For the Commission, this is positive and encouraging. I can already assure this House that its opinion will be given full consideration.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Rapporteur voor advies van de Commissie begrotingscontrole. − Voorzitter, collega's, mijnheer de commissaris, ik ben de rapporteur namens de Commissie begrotingscontrole en ik heb in die zin vooral moeten bekijken wat er in het Groenboek gezegd werd over de anti-fraudemaatregelen.

Dat is een werk dat niet in zijn kinderschoenen staat, maar al langer bezig is. Wij hebben enkele jaren geleden het verslag van de Rekenkamer gezien, dat heel uitdrukkelijk een aantal tekortkomingen in het systeem aangaf. Wij hebben toen een initiatiefverslag daarover goedgekeurd, dat uiteindelijk terecht is gekomen in het verslag Bowles, waar ook de rapporteur naar verwijst en waarin een hele reeks aanbevelingen zijn gedaan, waarvan ik hoop dat die verder worden uitgevoerd.

Het systeem kent inderdaad heel wat zwakheden, hetgeen leidt tot massale fraude. Deze wordt geschat op tachtig tot honderd miljard euro, een immense som. Deze vormt ook een groot aandeel van de totale fiscale fraude in de Europese Unie, die op 200 tot 250 miljard euro wordt geschat. Als wij dan weten dat de btw-carrouselfraude, de btw-fraude in het algemeen daar 80 tot 100 miljard van uitmaakt, dan denk ik dat dit toch een voldoende incentive moet zijn om te gaan handelen.

In dit verband gaat het bij uitstek over grensoverschrijdende fraude. Dus is er nood aan grensoverschrijdende samenwerking. Dat betekent samenwerking tussen de administraties van de lidstaten, samenwerking met Europol, samenwerking met Eurojust, samenwerking ook met OLAF. Dat is een van de aanbevelingen die wij als Commissie begrotingscontrole heel graag doen.

Ik dank de rapporteur en de gehele Commissie economische en monetaire zaken voor het feit dat zij een groot deel van mijn advies verwoord in de paragrafen 33 t/m 40 hebben overgenomen. Dat is een belangrijke overname en ik dank de rapporteur en de commissie daarvoor. Het gebeurt namelijk maar zelden dat een advies zo nauwgezet wordt overgenomen.

Het gaat dus over grensoverschrijdende samenwerking en wij moeten ervoor zorgen dat het verantwoordelijkheidsbesef en het risicobewustzijn van dit soort fraude in de lidstaten wordt versterkt.

Er is mijns inziens ook nood aan een grensoverschrijdende, een meer uniforme definitie van de btw-carrouselfraude. Ik heb tijdens mijn zoektocht en bij het opstellen van mijn verslag met heel veel mensen in het veld, met heel veel inspecteurs gepraat en er was één uitdrukkelijke wenk: zorg voor een allesomvattende en uniforme definitie van btw-carrouselfraude. Zorg ook voor geharmoniseerde administratieve sancties.

Commissie, doe nu ook heel dringend voorstellen voor het vereenvoudigen en het consolideren van de antifraudewetgeving dienaangaande. Ik denk dat dat een belangrijke eis is. Doe ook iets - de rapporteur heeft dat reeds gezegd - aan het vereenvoudigen en het consolideren van de btw-wetgeving. Vele inspecteurs die dagelijks in het veld staan, die dagelijks met dit soort criminaliteit te maken hebben, zeggen dat het een grensoverschrijdende fraude is en dat wij dus over de grenzen heen moeten samenwerken.

Wij zitten echter ook met een taalbarrière. Als wij de btw-wetgeving van een bepaalde lidstaat moeten gaan bestuderen en wij kennen de taal niet, dan zitten wij met een enorm probleem. Eén van de tips die zij mij gaven is: zorg er tenminste voor dat de btw-wetgeving in alle lidstaten in een aantal basistalen wordt vertaald. De Commissie begrotingscontrole heeft gekozen voor Frans, Engels en Duits. Wij kunnen daarover discussiëren.

EUROFISC, een Belgisch initiatief tot het oprichten van een netwerk, lijkt mij een zeer goed initiatief. Ik denk dat de Commissie erop moet toezien dat dit een bijkomende waarde creëert. Ik verzoek de Commissie voorts erop toe te zien dat hierover verslag wordt uitgebracht aan het Parlement en wij op de hoogte worden gehouden, zodat transparantie is gewaarborgd.

Dat zijn naar mening de belangrijkste zaken die in mijn verslag staan, ook het gebruik van nieuwe technologieën trouwens. Deze kunnen ons helpen om de BTW-fraude te bestrijden. Ik denk echter dat als de aanbevelingen van de rapporteur, van de Commissie economische en monetaire zaken en van de Commissie begrotingscontrole worden overgenomen, wij als Europese Unie een flink stuk sterker staan om dit belangrijk soort fraude goed te bestrijden.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pallone, a nome del gruppo PPE. – (in sostituzione di Iliana Ivanova, relatore per parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere) Signora Presidente, onorevoli colleghi, io sono del parere che lo sviluppo e la piena attuazione del mercato interno non possano prescindere da un'IVA efficace ed efficiente.

Mi trovo perfettamente d'accordo con la relazione impostata dal collega Casa, che evidenzia tutta una serie di lacune e dà anche un tipo di procedure per poter colmare queste lacune. Io chiedo fortemente alla Commissione però di fare presto, perché credo fortemente che noi siamo in ritardo.

Il prossimo sistema IVA non può prescindere da un'armonizzazione seria e puntuale, con regole comuni, per evitare quei vantaggi competitivi che vanno a danno delle imprese e dei consumatori e vanno a danno quindi del mercato interno, specialmente per le aziende che hanno attività transfrontaliere. Quindi, in questo senso, la cooperazione può essere impostata solamente se da parte degli Stati c'è una volontà vera e reale, e dobbiamo abbandonare quegli egoismi nazionali.

Un altro punto importante che ha toccato il collega Casa riguarda la riduzione delle formalità burocratiche, anche al fine di ridimensionare gli oneri amministrativi per adempiere agli obblighi dell'IVA. Qui siamo veramente al paradosso: le piccole e medie imprese pagano molto di più rispetto a imprese di maggiori dimensioni, ossia hanno costi più elevati, specialmente se hanno un'attività transcomunitaria. Allora, le misure da porre in essere devono essere portate a una maggiore semplificazione, ma anche al rafforzamento della certezza giuridica per le imprese e le amministrazioni. Che tipi di modelli auspico quindi? Modelli armonizzati e regimi speciali però per le piccole e medie imprese. L'Europa sta puntando fortemente sulle piccole e medie imprese.

Infine, la prossima strategia dell'IVA – permettete, colleghi, che io faccia questo passaggio – deve portare anche all'allargamento della base imponibile per favorire l'azione di consolidamento fiscale. In un momento in cui c'è una crisi in atto, credo che tutti debbano pagare. Non devono pagare solamente le fasce deboli o i cittadini a reddito fisso.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi, in sostituzione di Markus Ferber, relatore per parere della commissione per i trasporti e il turismo. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, il problema di finanza pubblica di molti Stati europei ormai è sotto gli occhi di tutti. Quindi, non è il momento di fare delle battaglie di principio, ma si deve puntare su obiettivi condivisibili come il ripristino della sostenibilità dei bilanci pubblici e quindi puntare ad obiettivi sicuramente di più ampio respiro.

Per questo motivo, vorrei complimentarmi con il collega Casa che ha svolto veramente un ottimo lavoro. La relazione, pur poggiando sulle solide basi del libro verde della Commissione, si concentra su punti estremamente significativi. A questo fine trovo particolarmente esplicativo il riferimento alla riduzione delle frodi. Laddove ai cittadini vengono richiesti ulteriori sacrifici per migliorare la situazione contabile di importanti paesi europei, non si può assolutamente lasciare il fianco scoperto a evasori e truffatori. Le transazioni comunitarie vanno inserite in un quadro fiscale semplice, sicuramente per non appesantire di ulteriori costi amministrativi le imprese, che sono già cariche di questi sgravi.

Io ritengo che un altro aspetto che deve essere sottolineato, e sul quale penso che l'onorevole Casa abbia ben lavorato, riguarda i paletti che questa risoluzione pone per un più sano sviluppo del mercato interno. Parlare di una riscossione più efficace e di una semplificazione amministrativa per le imprese non può che favorire gli scambi tra i diversi Stati. Questo mi sembra un obiettivo assolutamente condivisibile, soprattutto in un momento come questo in cui il mercato ha bisogno di stimoli per ricominciare e far muovere le risorse e nello stesso tempo generare ricchezza.

Porgo ancora le mie congratulazioni al collega perché ritengo che questa risoluzione sia equilibrata e focalizzata sulle vere priorità. Ora è tempo quindi di agire.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie. – Ik zou om te beginnen de rapporteur willen danken voor de uitstekende samenwerking die geleid heeft tot een goed verslag, waarin wij als Europees Parlement enkele zeer duidelijke boodschappen meegeven in het debat over de herziening van het btw-stelsel in de Unie.

Dat stelsel moet eenvoudiger, efficiënter en transparanter. Ik denk dat het verslag van collega Casa ertoe bijdraagt om dat debat voort te zetten. Het is geen eindpunt, maar het begin van een lange weg en wij wachten op voorstellen van de Commissie om daarin verder te gaan.

In het debat moeten wij natuurlijk ook vaststellen dat er zich de laatste jaren verschuivingen hebben voorgedaan van directe naar meer indirecte belastingen, maar voorlopig onvoldoende om de financiering van de welvaartsstaat te garanderen. Het is daarom belangrijk dat er in dit debat rekening wordt gehouden met fiscale voorstellen inzake financiële transactietax, energietaxering, enz.

De btw hervormen is natuurlijk ook niet neutraal. Het is een belangrijk beleidsinstrument dat een rechtstreekse impact heeft op het consumptiegedrag van mensen. De aankoop van zaken kan hierdoor gestimuleerd of ontmoedigd worden. Vandaar zijn wij van mening dat btw-verlagingen en vrijstellingen mogelijk moeten blijven, bijvoorbeeld voor de non-profitsector, voor vrijwilligersverenigingen en om sociale redenen.

Voor een aantal sectoren moet ook rekening worden gehouden met nieuwe evoluties en beleidsprioriteiten. Wij denken hierbij aan de vervoerssector, waar luchtvaart en maritiem vervoer op een andere manier behandeld worden dan bijvoorbeeld het spoorvervoer, hetgeen de totstandkoming van een eerlijk speelveld tussen de modi bemoeilijkt en marktverstoringen veroorzaakt.

Ongeveer hetzelfde zien wij in de culturele sector, waar alle boeken, ongeacht de opmaak vanuit btw-oogpunt op dezelfde wijze zouden moeten worden behandeld, zodat voor downloadbare en gestreamde boeken hetzelfde tarief gaat gelden als voor bijvoorbeeld boeken die op papier worden gedrukt. Dus ook dit soort zaken zouden wij goed moeten bekijken.

Tenslotte nog iets over efficiëntie en fraude. Het is al aangehaald door andere sprekers. Het systeem moet absoluut minder fraudegevoelig worden, het cijfer tachtig tot honderd miljard euro per jaar verlies aan btw-inkomsten is gemeld. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar. Betere controle, beter overleg tussen de diensten is een must. Wij zijn ook voorstander van administratieve vereenvoudiging, maar wel op voorwaarde dat het geen achterdeurtjes opent en dat het ten goede komt van de fraudebestrijding.

Wij steunen ook de evolutie in de richting van een bestemmingsbeginsel, gebaseerd op de plaats van verbruik. Dat moet gepaard gaan met de invoering van goed functionerende één-loketdiensten in de gehele Unie.

Ik denk als conclusie, mevrouw de voorzitter, dat het verslag zeker en vast zal bijdragen tot het debat en een goede aanzet is; wij wachten met spanning op de initiatieven van de Commissie ter zake.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, för ALDE-gruppen. – Fru talman! Först vill jag tacka vår föredragande som gjort ett gott arbete. Det här är ett bra betänkande. Vår skuggföredragande som av praktiska orsaker talar efter mig i dag hinner säkert återkomma till gruppens syn på det hela taget, men betänkandet är verkligen riktigt bra.

Jag vill passa på att ta fasta på frågan om momsundantag för ideella organisationer, vilket är något som vi redan har diskuterat här i Europaparlamentet. Kommissionären kommer säkert ihåg att några av oss var oroade över detta när du besökte vårt utskott i Strasbourg för några månader sedan. Då hade du inte särskilt varma tankar om möjligheterna att ha ett momsundantag för ideella organisationer. Detta tyckte vi i parlamentet inte nödvändigtvis var det bästa, och du kanske har noterat att en grupp kolleger tillsammans med mig har lyckats få med en bra text om detta i det aktuella betänkandet och det välkomnar jag.

Det känns lite ironiskt att kommissionen under året för frivilligarbete i Europa håller på och angriper medlemsländer vars beskattningssystem har momsundantag. Jag avser här de överträdelseförfaranden som kommissionen har inlett mot bland annat Sverige. Detta är politiskt oacceptabelt, och jag är glad att en mycket tydlig och klar majoritet i Europaparlamentet också tog avstånd från detta i det aktuella betänkandet, vilket kommissionen bör notera när den går vidare med de här frågorna.

I övrigt måste jag säga att betänkandet som sagt är mycket bra och jag är glad att man tar tag i frågan om framför allt skattebedrägeri, som är ett stort problem på många håll och något som vi faktiskt måste kunna ta tag i, bland annat för att öka skatteintäkterna, vilket vi kan behöva under den rådande ekonomiska situationen.

Sist men inte minst tycker jag att det kan vara bra att nämna att momsen är ett bra exempel på att man i Europa kan samordna beskattning, något som vi bör göra också inom andra skatteområden, och på det sättet är det bra att momssamarbetet fortsätter på ett europeiskt plan.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, on behalf of the ECR Group. – Madam President, may I start by thanking our rapporteur, Mr Casa, for his diligent work on this report.

Any report on taxation is likely to be controversial because the right to levy tax is one of the fundamental powers of a sovereign state. That is why so many in this Chamber, including the Commissioner, want the EU to have the power to levy taxes on our citizens and why we Conservatives do not.

This report deals with VAT and there are many aspects of it that I welcome. I am pleased that the references to the financial transaction tax and other EU own resources were removed. I like Mr Casa’s focus on reducing administrative burdens and costs for our businesses. The report also recognises that any new VAT proposals must be fraud-proof and help, in particular, to end carousel fraud. I am happy to see our governments in the Council adopting a more coordinated approach towards VAT. It is another important step towards the efficient functioning of the single market.

Where I disagree with this report is over the call made, in paragraph 46, for Member States to increase the level of tax harmonisation. Coordination between sovereign states is one thing, harmonisation by the EU is another. This is not a proposal with which my Group can agree, because of our belief that the right to levy taxes and to decide how they are levied should remain with the nation states.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση περιέχει μέτρα αντιμετώπισης και μείωσης της γραφειοκρατίας, αλλά δεν διακρίνω, όχι τόσο στην έκθεση, όσο στις προθέσεις της Επιτροπής, την ισχυρή πολιτική βούληση να χτυπηθεί το φαινόμενο των επαγγελματιών φοροφυγάδων. Η φοροδιαφυγή όσον αφορά τον ΦΠΑ – και αυτό αναφέρεται και στην έκθεση – είναι 100 δισ. και αποκρύβονται και έσοδα από τον ΦΠΑ της τάξεως του 11%.

Η δεύτερή μου όμως παρατήρηση, η πιο σημαντική παρατήρηση της ομάδας μας, είναι ότι μέσω αυτής της ενίσχυσης, παγιώνεται ενδεχομένως η τάση μετακίνησης της φορολογίας από τους άμεσους στους έμμεσους φόρους με συνέπεια η πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μείωση των άμεσων φόρων, μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, μείωση της φορολογίας των πολυεθνικών και αύξηση των έμμεσων φόρων του ΦΠΑ στα καταναλωτικά είδη. Αύξηση, την οποία πληρώνουν οι μισθωτοί μας μαζί με τις άλλες περικοπές, με συνέπεια να έχουμε ένα άδικο καθεστώς. Επομένως, το μέλλον του ΦΠΑ με παρόμοια χαρακτηριστικά καθώς και γενικότερα το μέλλον της φορολογικής πολιτικής είναι αντίθετο από το μέλλον μιας ευημερούσας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas, EFD frakcijos vardu. – tiktai keletas minčių vertinant šį išsamų pranešimą.

Pirma, tai yra, kad dabar galiojančios pridėtinės vertės mokesčio surinkimo priemonės ir būdai iš tikrųjų yra beviltiškai pasenę ir kuo greičiau mes juos pakeisime, tuo mums bus visiems geriau, ypač siaučiant krizei.

Antra, pridėtinės vertės mokesčio sistemos reforma turėtų būti įgyvendinama operatyviai, bet tinkamai įvertinus vartotojų poreikius, nes jie yra vieni iš pagrindinių subjektų, kurie padengia šio mokesčio išlaidas ir jo neveiksmingumą.

Na ir trečia, yra labai svarbu užtikrinti, kad valstybės narės pačios galėtų priimti sprendimą dėl mažesnio pridėtinės vertės mokesčio taikymo, joms svarbiose srityse.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Madam President, VAT is sometimes called a luxury tax, yet it is a luxury for those who can afford it. Those who are the highest earners in society know how to avoid paying VAT, while the poorest in society seem to have to bear the brunt, whether on domestic fuel or general household goods. It has a cost to the UK taxpayer of almost GBP 15 billion a year which is transferred from the UK to the European Union in VAT payments, and governments of all persuasions in the UK forget to actually advertise that VAT is an EU tax, or an EU-inspired tax. We can no longer support this and this is not a tax that should be on an EU scale. It should be for a national government to decide what sales tax it should have and all revenue should stay within the Member State.

The example that I have already alluded to is the VAT on domestic fuel. Now this was a political hot potato in the UK in the early 1990s. The then Conservative Government lost a lot of political credibility when it tried to increase VAT to 15%. It never explained once that it had to do it because of EU membership. The then Labour opposition criticised this tax as being an affront to poor people; yet when Labour came to power in 1997 did they abolish it? No. The Chancellor of the Exchequer, Gordon Brown, had to come here cap in hand to ask permission to reduce it to 5%. So what happened to it being a tax on ordinary people? This VAT is a scam on the ordinary working class people of my country and should be abolished at an EU level.

 
  
MPphoto
 

  Σπύρος Δανέλλης (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, από οικονομική άποψη ο ΦΠΑ παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των κρατικών προϋπολογισμών και, βεβαίως, του ευρωπαϊκού και έτσι, με τα γνωστά δημοσιονομικά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό το σύστημα του ΦΠΑ να λειτουργεί τόσο σωστά όσο και αποτελεσματικά.

Ως αποτέλεσμα της διοικητικής πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει το υπάρχον σύστημα ο ΦΠΑ, δυστυχώς, επηρεάζει σημαντικά και τη διοίκηση των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Και ας μη ξεχνάμε ότι υποχρεώσεις, όπως η πλήρης ανάκτηση του ΦΠΑ και η ένταξη των διαφόρων πληρωμών του ΦΠΑ στον οικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης, είναι πιο εφικτές για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, κάνοντας συγκριτικά δυσκολότερη τη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή του 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά, επίσης, αφήνουν σημαντικά παράθυρα στην απάτη ή τη φοροδιαφυγή.

Λαμβάνοντας αυτούς τους παράγοντες υπόψη, οι προτάσεις της παρούσας έκθεσης αποτελούν μία εξαιρετική συνδρομή εκ μέρους του Κοινοβουλίου σε έναν τομέα που δεν υπόκειται στις νομοθετικές αρμοδιότητές του. Μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, όπως η σύγκληση των γραφειοκρατικών πρακτικών και το ενιαίο ευρωπαϊκό τιμολόγιο, δεν πρόκειται βεβαίως να μεταμορφώσουν το σύστημα του ΦΠΑ, αλλά μπορούν να φέρουν τη διαφορά.

Με τα μέτρα σχετικά με τη συλλογή του ΦΠΑ που στοχεύουν στη μείωση της απάτης, τα κράτη μέλη μπορούν να κερδίσουν ακόμη και δισεκατομμύρια ευρώ. Και στο θέμα της διασυνοριακής απάτης, εάν για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών ερευνών και τη χρήση νέων τεχνολογιών απαιτηθούν μεγαλύτερες οικονομικές δεσμεύσεις, τότε ούτε τα κράτη μέλη ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τις αποφύγουν. Η απλοποίηση δε καθώς και η ενιαιοποίηση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης είναι άκρως αναγκαία.

Είναι ευχάριστο ότι η έκθεση συνδέει τις μελλοντικές αναθεωρήσεις των συντελεστών και απαλλαγών του ΦΠΑ με κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες. Στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών ζητήσαμε μειωμένο ή μηδενικό συντελεστή για τις δημόσιες συγκοινωνίες, κάτι το οποίο - αν και δεν συμπεριελήφθη στην έκθεση - ελπίζουμε πως θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών μειωμένου ΦΠΑ που ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τα κράτη μέλη.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται για την οδική ασφάλεια με ορίζοντα το 2020, θα αποτελούσε θετικό βήμα, εάν από τη μείωση του ΦΠΑ επωφελούνταν και τα είδη της οδικής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Fru talman, herr kommissionär! Ett stort tack till föredraganden David Casa, som har gjort ett alldeles utmärkt arbete. Den liberala gruppen är i grunden positiv till kommissionens grönbok. Europa behöver en närmare samordning av sina momssystem för att kunna förbättra och stärka den inre marknaden. Momssystemen är alldeles för olika utformade och det skapar hinder för företag som verkar över nationsgränserna. En bättre samordning av mervärdesskattepolitiken inom unionen är därför nödvändig och vi välkomnar en harmonisering av momsnivåerna.

Idén om skatteneutralitet stöder vi. Att sänka skatten på arbete och höja momsen på vissa momssatser är en god idé. Individer och företag ska inte tvingas till ökade skattebördor. Det är också bra att betänkandet lyfter fram vikten av att se närmare på konsekvenserna för det regionala och kommunala självstyret vad gäller beskattningsrätten vid en övergång från direkt till indirekt beskattning. Det här kan betyda mycket för flera länder.

Dessutom behöver vi, som redan sagts, begränsa antalet momsundantag som skapar högre administrativa kostnader och byråkrati. Jag får dock erkänna att det finns ett undantag som jag starkt förespråkar och som Carl Haglund också var inne på, nämligen frågan om ideella föreningars momsfrihet. EU-kommissionen inledde ju i våras ett överträdelseförfarande mot Sverige på grund av ideella organisationers momsbefrielse. Tillsammans med parlamentariker från sex länder har jag lagt fram ett gemensamt förslag om momsbefrielse för den ideella sektorn och jag är glad att förslaget om nationella momsundantag för ideella organisationer fick ett så stort stöd i utskottet och av föredraganden. Det skickar en viktig signal till kommissionen: Frivilligt ideellt arbete måste uppmuntras och inte kvävas.

Jag vill också betona vikten av att alla böcker och tidningar oavsett format behandlas på samma sätt när det gäller att fastställa momsnivåer. Ett stort tack till fru talman och herr kommissionär, och jag önskar herr kommissionär lycka till i ett svårt och utmanande arbete.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (ECR). - Madam President, I would like to raise three points. The first is to offer my congratulations and thanks to Mr Casa. This is not political correctness but a reflection of my personal feeling. Mr Casa, I know that, as an MEP, you have devoted yourself for almost seven years to the problems of VAT and, as far as I know, you know what you are talking about. However – and this brings me to my second point and one of my concerns – I fear that the strategy of so-called green VAT, which would reduce rates for energy-efficient and environmentally friendly products and services, is likely to result in tax fraud. We all agree that fraud is unacceptable, so we should not ignore that possibility.

My time is up. I will speak to Mr Casa personally about my third point.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, in primo luogo desidero ringraziare il relatore Casa per il lavoro svolto. Sono soddisfatto perché nella relazione sono stati inseriti numerosi riferimenti alla semplificazione amministrativa e soprattutto burocratica. Sfruttando anche gli strumenti tecnologici e digitali che ora abbiamo a disposizione, queste misure possono essere di grande aiuto soprattutto per le piccole e medie imprese.

Vorrei sottolineare, in particolare, un emendamento che avevo presentato e che è stato accolto, che va nella direzione di istituire una soglia di esenzione IVA per le piccole e medie imprese estesa a tutta l'Unione europea. In questo modo, si possono ridurre oneri e costi e facilitare soprattutto così un più ampio accesso al mercato interno, soprattutto per l'imprenditoria giovanile.

Apprezzo inoltre gli sforzi che vanno nella direzione di una maggiore efficienza per la riscossione dell'IVA. Questa misura risulta necessaria per cercare di prevenire possibili frodi, fenomeno che purtroppo è stato molto frequente negli ultimi anni.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Aufgrund der Bedeutung der Mehrwertsteuer als Einnahmequelle für die momentan strapazierten Staatshaushalte ist jede Verbesserung des derzeitigen Systems wünschenswert. Das System der Mehrwertsteuer begründet sich auf Rechtsvorschriften, die auf EU-Ebene angenommen und von den einzelnen Mitgliedstaaten angewendet werden.

Als oberstes Leitprinzip sollte die praktische Justiziabilität sein. Das Grünbuch der Europäischen Kommission bemängelt vor allem die Komplexität des bestehenden Systems, sowie dass es nicht den Erfordernissen eines echten Binnenmarktes gerecht wird.

Die von unserem Berichterstatter klar geforderten Regelungen mit einem Mehrwertsteuersystem auf breiter Grundlage mit möglichst wenigen Ausnahmen scheint mir ein logischer Ansatz. Zielsetzungen sind die verbesserte Effizienz bei der Erhebung und eine sinnvolle Verringerung der Folgekosten der Unternehmen. Anpassungen entsprechend den Erfordernissen des Binnenmarktes müssen die Funktionsfähigkeit des Steuersystems gewährleisten.

Zur Sicherung und Erhöhung des Steueraufkommens ist vor allem eine wirkungsvolle Einschränkung der Missbrauchsmöglichkeiten die effektivste Herangehensweise. Zu hoffen bleibt, dass sich durch eine Entflechtung der Regelung die Implementierung künftiger Richtlinien in den Mitgliedstaaten diesmal etwas problemloser vollzieht. Auch von meiner Seite vielen Dank an Sie für den guten Bericht.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE). - Senhora Presidente, o relatório que hoje aqui estamos a discutir vai no bom sentido, apresenta uma visão moderna do IVA e da fiscalidade e tem um conjunto de propostas que devem ser um incentivo para a iniciativa que a Comissão deverá e poderá apresentar perante este Parlamento.

Por isso mesmo cumprimento o relator, o meu colega Casa, que bem conheço e sei bem da preocupação que tem em relação a estas matérias, bem demonstradas, aliás, quando no relatório é referido que o IVA é uma receita estadual mas também tem efeitos quanto ao funcionamento do mercado e aos seus agentes, também tem efeitos muito importantes no funcionamento do mercado interno e, por isso mesmo, é relevante que existam, como está referido no relatório, menos custos para os utilizadores, menos custos e menos carga de natureza administrativa, menor burocracia, melhor combate à fraude e evasão fiscal.

É também importante, como está aqui escrito, que se melhore o sistema de cobrança. Mas quero também aqui salientar a necessidade de olhar, numa altura em que os Estados estão a aumentar as suas cargas fiscais, para o sistema de reembolsos, que muitas vezes tantos problemas cria às pequenas e médias empresas que pagam o IVA e depois demoram muito tempo a reaver o IVA que foi pago a mais.

É também relevante que se faça um sistema especialmente atento ao funcionamento das pequenas e médias empresas, como está presente neste relatório. São elas o motor do nosso desenvolvimento e os impostos também, e mesmo numa altura de dificuldade devem servir para incentivar a sua intervenção.

Termino referindo que o Parlamento está empenhado, está empenhado num melhor sistema de IVA e que este relatório é a demonstração disso mesmo.

 
  
MPphoto
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D). - Senhora Presidente, Senhor Comissário, este é um bom relatório do colega Casa. Antes de mais há que perguntar porquê rever o IVA na União Europeia. Em primeiro lugar há necessidade de o compatibilizar com o mercado único. Quanto mais regimes e variedades de IVA, menos fluido será o mercado. Uma reforma do IVA favorece o e-commerce, centra a concorrência no valor e preço-base dos bens e serviços e não nas diferenças fiscais, combate a fraude e garante a confiança tão necessárias sobretudo nas transacções transfronteiriças, melhora a economia das PME e reduz os encargos administrativos.

Que outras medidas coadjuvantes estão já em curso no mercado único que possam associar-se ao IVA? Em primeiro lugar, um mecanismo de suporte digital simples, claro e transparente, a medida 7 do mercado único. A medida 5 sobre os serviços, a necessidade de rever a legislação sobre a normalização e a implementação da Directiva Serviços. A medida 9 que se destina a remover os obstáculos fiscais e a rever explicitamente o sistema de IVA e a equalização do IVA no comércio online e no comércio face to face que nós todos sentimos quando encomendamos livros.

As pressões para a reforma do IVA têm duas ordens de razões fundamentais. Em primeiro lugar, a crise económica. Mais receitas são necessárias, incluindo provavelmente em alguns países a redução das contribuições sobre o trabalho para promover o desenvolvimento económico passando esse encargo para o IVA. Em segundo lugar, a segunda grande fonte de pressões é o envelhecimento populacional, o envelhecimento demográfico e a tendência da passagem dos impostos indirectos para os impostos directos, o que é devido à redução da base populacional de incidência.

É necessário repensar o equilíbrio entre esta fiscalidade directa e indirecta. Finalmente, nós temos que, nestas reformas, conciliar subsidiariedade com harmonização.

É necessário restringir o intervalo de variação na taxa normal do IVA para que todos nos possamos entender melhor. É necessária mais transparência na definição da taxa reduzida do IVA e no seu campo de aplicação, uma lista clara e amplamente divulgada das taxas reduzidas. É necessário estudar limiares de isenção para as PME, sabendo bem que cada isenção arrasta consigo um cortejo de pequenas ou grandes fraudes.

Finalmente, saudar a recente proposta da Comissão de criar um IVA europeu.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). - Paní předsedající, na zprávě oceňuji, že věnuje značnou pozornost otázce odstraňování byrokracie v evropské legislativě, která upravuje oblast DPH, konkrétně snížení frekvence pravidelného podávání příznávání k DPH.

Obyvatelé Evropy stárnou, to má dopady na trhy práce, úspory, změny vzoru spotřebního chování a stabilitu veřejných rozpočtů. Je jasná a zjevná nutnost zaměřit se na restrukturalizaci daňových systémů. Při této restrukturalizaci budeme muset potlačit význam přímého zdanění ve prospěch zdanění nepřímého. Musím ale varovat před snahami přenášet odpovědnost za reformy daňových systémů z členských států na Evropskou unii. Daňové systémy a jejich parametry musí nadále zůstat v kompetenci členských států. Pokusy o harmonizaci DPH je třeba důrazně odmítnout hned v jejich zárodku. Harmonizace DPH by byla jen prvním krokem k vytvoření jednotné daňové správy. Pro Evropu to je slovy klasika „ cesta do pekel“.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). - Criza a făcut ca multe state membre să mărească cotele de TVA, astfel încât acesta a devenit un venit şi mai important al bugetelor statelor membre. În fiecare an, ori de câte ori discut cu studenţii mei circuitele informaţionale şi cele reale generate de regimul european al TVA, urmează întotdeauna dezbateri aprinse despre complexitatea, povara şi evaziunea pe care acest regim european al TVA-ului le favorizează. De aceea, susţin foarte mult propunerile din raportul domnului Casa, colegul meu, care vizează reducerea şi eliminarea, pe cât posibil de către fiecare stat membru, a excepţiilor, scutirilor şi cotelor de TVA reduse, care nu fac decât să mărească complexitatea şi povara administrativă a acestui impozit.

Evident că susţin măsurile care reduc formalităţile birocratice cerute de aplicarea acestui regim. Am însă reţineri serioase vizavi de propunerile privind scutirea generală a activităţilor organizaţiilor neguvernamentale non-profit, deoarece, în multe cazuri, şi nu doresc să dau exemple acum, aceste organizaţii nu fac decât să acopere evaziunea fiscală generată de unele activităţi ale lor.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D). - Fru talman! Det är bara att konstatera att detta är ett bra betänkande. Fokus ligger där det ska, det vill säga på ökad effektivitet, minskad byråkrati och en hårdare kamp mot bedrägerier. Det finns mycket att vinna på att förbättra momsdirektivet på dessa områden.

Mer specifikt skulle jag vilja lyfta fram frågan om momsregler för ideella organisationer. Här finns svagheter i direktivet. Österrike, Danmark, Finland och Sverige har fått kritik från kommission för att inte ha tillämpat gällande regelverk korrekt. Dessa länder behöver möjligen göra vissa justeringar i sina nationella regler för föreningar, men huvudproblemet ligger på europeiskt plan. Den bästa lösningen vore att i momsdirektivet införa bestämmelser som låter medlemsländerna tillämpa generella momsundantag på den ideella sektorn. Vi behöver vara restriktiva med att tillåta avvikelser, men i detta fall är det fullt berättigat att öka den nationella flexibiliteten.

Det generella momsundantaget för ideella organisationer är ett utmärkt sätt att främja det civila samhället. Ett rikt föreningsliv är grundpelaren i en väl fungerande demokrati och det är fullt möjligt att utforma ett sådant undantag så att det inte stör konkurrensen. Vi talar om ideella aktiviteter i begränsad skala som tydligt skiljer sig från kommersiell verksamhet. Huvudsyftet med undantaget är inte att stärka de ideella föreningarnas ekonomi utan att minska den administrativa bördan för de eldsjälar som på sin fritid sköter budgetarbetet. Undantaget kan därför inte ersättas av subventioner, utan det är minskad byråkrati som är det viktiga. Det är positivt att betänkandet ger fullt stöd för detta sätt att se på moms i den ideella sektorn, och det är en mycket viktig signal till kommissionen inför den fortsatta processen. Jag vill också rikta ett stort tack till föredraganden och tack för ordet.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR). - Unia Europejska zakłada, że przez podniesienie podatku VAT w krajach członkowskich zwiększy wpływy do budżetu. Rzeczywistość może okazać się jednak zupełnie inna. Nasza sesja trwa 22 godziny. Jak podaje federacja Small Business, w ciągu tej krótkiej sesji w Brukseli firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw spędzą ponad 23 miliony godzin na wypełnianiu przepisów administracyjnych oraz podatkowych. 4 300 małych, w większości rodzinnych, firm zostanie zamkniętych, a około 19 000 osób straci pracę. To tylko niektóre fakty związane ze zbyt dużymi obciążeniami administracyjnymi oraz podatkowymi w Unii Europejskiej.

Dlatego dobrym rozwiązaniem wydaje się przyjęcie jednolitych stawek podatkowych na takie same rodzaje produktów kupowanych zarówno w sprzedaży tradycyjnej, jak i w sprzedaży przez internet. Nie możemy się jednak zgodzić na ujednolicenie stawek VAT we wszystkich krajach. Podstawą jest, aby każde państwo samo decydowało o polityce podatkowej. Możemy jedynie wspierać przyjęcie zasady opodatkowania konsumpcji, a nie produkcji towarów oraz wspierać jak najniższe stawki podatku VAT.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Tisztelt Biztos Úr! Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a kiváló munkát, hiszen a gazdaságpolitika egy olyan elemét dolgozta föl, amelynek harmonizációja, minimális összehangolása nélkül nem képzelhető el egy jól működő európai uniós versenyképes gazdaság. Mikor 40 évvel ezelőtt a héát bevezették, akkor megfelelt a gazdaság igényeinek. Azonban azóta nagyon sok módosítást, úgynevezett korszerűsítést hajtottak végre rajta, aminek következtében – valljuk be, hogy – ez a rendszer egyre bonyolultabb lett. Felesleges terheket rótt az adófizetőkre, az adóhatóságokra és gátja volt az integrált európai uniós piacnak is. Számos gyenge pontja volt, ami miatt sérülékennyé vált.

Így alapja lehetett az adócsalásnak és az adó kikerülésnek, ami nagyon jelentős, több százmilliárdos adóbevétel-kiesést is eredményezett. Ugyanakkor a másik oldala, hogy a héa nagyon fontos költségvetési bevételforrás, hiszen ezáltal az ellátórendszereket finanszírozni tudjuk. Mindamellett azt mondom, hogy szükség van a kivételekre és szükség van a mentességre is, azonban nagyon jól meg kell gondolni, hogy mely területen engedünk mentességeket és engedünk kivételeket, mert ezek nem okozhatnak versenytorzulást a későbbiekben. Üdvözlöm a csalás elleni fellépés megerősítését a jelentésben, és az adminisztrációnak az egyszerűsítését is. Ugyanakkor támogatom és fontosnak tartom az átláthatatlanságnak és a követhetőségnek a biztosítását is a rendszerben, főleg a határon átnyúló tevékenységek esetén.

Azonban azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy jó lenne elfelejteni a határon belüli és az Európai Unión belüli kategóriákat. Ezek a kategóriák éppen gátjai az Európai Unió belső integrált piacának. Hasznosnak tartom az adattárház-modelleket is. Annak a bevezetését javaslom, ami bizonyított már tagállamokban, és ami valójában többlet költségvetési eredményt eredményez. Még egyszer gratulálok a jelentéstevőnek és köszönöm, hogy a módosítóimat is befogadta.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren Kollegen! Das vorläufig eingerichtete Mehrwertsteuersystem der Europäischen Union, das seit 17 Jahren existiert, stellt heute für die europäischen Unternehmen ein wesentliches Hemmnis für ihre Tätigkeit im Binnenmarkt dar. Die Komplexität der Regelungen und deren unterschiedliche nationale Umsetzung führen inzwischen zu einem Verwaltungsaufwand, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, der so nicht mehr hinnehmbar ist. Gerade im Bereich des grenzüberschreitenden elektronischen Handels, der mit seinem enormen Wachstumspotenzial von elementarer Bedeutung für diesen Binnenmarkt ist, müssten steuerliche Barrieren dieser Art beseitigt werden. Denn davon profitieren am Ende auch die europäischen Verbraucher.

Vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise ist daher die von der Kommission vorzulegende Legislativinitiative unerlässlich, Herr Kommissar. Die aufgrund des Grünbuchs angestoßene Debatte begrüße ich sehr. Wir befürworten die Vereinfachung der Verfahren und den Abbau von bürokratischen Hürden. Mein Freund und Kollege David Casa hat hier einen hervorragenden Vorschlag unterbreitet und sinnvolle Maßnahmen vorgeschlagen, wie z. B. die Einführung einer europäischen Standardrechnung oder die Verringerung der Häufigkeit von Mehrwertsteuererklärungen.

Zu bedauern ist – das möchte ich ausdrücklich anmerken –, dass offenbar von Seiten der Mitgliedstaaten kein ausreichender Rückhalt bei ihrer Zusammenarbeit zur Umsetzung des Ursprungslandsprinzips bei grenzüberschreitenden Transaktionen besteht. Hierfür hatten sich in der Vergangenheit nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch die Kommission und das Parlament ausgesprochen. Dass wir uns nun auf ein Bestimmungsland zu bewegen und ein System auf der Grundlage des Orts des Verbrauchs schaffen, ist nicht optimal, aber sicherlich ein denkbarer Weg, den der Berichterstatter hier vorschlägt.

Insgesamt befürworten wir eine Verordnung anstatt einer Richtlinie, um eine bessere und einheitliche Anwendung der Mehrwertsteuer-Regelungen in der Europäischen Union zu erlauben und gleichzeitig ein wirksames System für den Binnenmarkt und die hier tätigen Unternehmen zu schaffen.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, kiitokset esittelijä Casalle tästä tasapainoisesta mietinnöstä, joka on parlamentin vahva kannanotto jo pitkään valmisteilla olleeseen arvonlisäverojärjestelmän uudistamiseen. Jäsenvaltioissa sovellettavien yleisten verokantojen suuri vaihtelu ja monenlaiset kirjavat arvonlisäverovapautukset ja erilaiset kynnysarvot ovat johtaneet kilpailun vääristymiseen tietyillä toimialoilla ja haitanneet toimivien sisämarkkinoiden kehittymistä. 17 vuotta voimassa ollut järjestelmä kaipaa nyt perusteellisempaa remonttia.

Erityisen tärkeää järjestelmän uudistaminen on nyt talouskriisin keskellä. Veronkierto ja veropetokset syövät veropohjaa ja jättävät rehellisten kansalaisten ja yritysten maksettavaksi petosten tekijöiden välttämät verot.

Mietintö korostaa jäsenvaltioiden verohallintojen yhteistyötä ja kehottaa komissiota kehittämään koordinoidun strategian veropetosten torjuntaan. Sen sijaan tähän mietintöön sisältyvä niin sanottu vihreä alv-strategia herättää hivenen kysymyksiä. Toivon, että määrittelyt tehdään siten, että lisää ongelmia ei synny.

Tulevaisuudessa olisi pystyttävä keventämään arvonlisäverotukseen liittyvää hallinnollista taakkaa ja tehtävä raportointi mahdollisimman helpoksi pk-yrityksille. Toivottavaa olisi, että uudessa järjestelmässä pystyttäisiin myös paremmin huomioimaan työvoimavaltaisten alojen, kuten käsityöläisyritysten asema. Arvonlisäveroista muodostuu helposti lisäverotus työlle, silloin kun lopputuote ei sisällä juurikaan mahdollisuutta vähentää materiaalikustannuksia.

Jäsenvaltioissa on myös erilaisia verotuskäytäntöjä koskien yleishyödyllisiä ja voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä. Mietinnössä halutaan jäsenvaltioille mahdollisuus kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen näiden järjestöjen arvonlisäverovapautuksen kautta siellä, missä se on tarkoituksen mukaista. Toivon, että tätä jäsenvaltioissa myös käytetään.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). - Senhora Presidente, permitam-me que comece por cumprimentar os meus colegas, mas de uma forma muito especial o relator David Casa, pelo excelente relatório, pelo excelente trabalho que aqui nos trouxe.

Defende a simplificação e a harmonização do sistema do IVA na União Europeia, o que trará mais transparência e eficiência e, em simultâneo, menos burocracia e menos fraude. Desta forma podemos potencializar o funcionamento do mercado interno e contribuir para o aumento da competitividade na zona euro e na União Europeia, competitividade que tanto precisamos.

O combate à fraude no IVA é uma prioridade. Até porque se estima que esta fraude possa atingir, possa rondar os 100 mil milhões de euros. As receitas do IVA representam mais de 21% das receitas fiscais dos Estados-Membros, o que comprova que é uma importante fonte de receita para os orçamentos nacionais sendo mesmo, em muitos deles, a fonte principal de financiamento.

Com normas claras e inequívocas defendemos o princípio da neutralidade e conseguimos reduzir os encargos administrativos resultantes da legislação da União Europeia em matéria de IVA. As empresas não podem arcar com os custos administrativos na aplicação do IVA, especialmente as PME. Note-se que estas representam, na União Europeia, mais de 99% das empresas e cerca de 67,4% do emprego. No caso de Portugal, as PME criam mesmo 81,4% do total de emprego.

Os países que estão a ter ajuda externa precisam, nomeadamente em matéria de impostos, de um olhar atento e de uma solidariedade especial e concreta. Estes Estados-Membros foram obrigados a aumentar os impostos e são agora convidados a ponderarem limiares de isenção do IVA e estabelecerem listas de bens e serviços comuns elegíveis para beneficiarem de isenções fiscais ou de taxas reduzidas. Daí a solidariedade especial e o olhar concreto que reclamo.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, trovo molto opportuno il lavoro svolto dal relatore Casa con questa relazione.

La definizione della posizione del Parlamento europeo nel percorso di riforma del sistema IVA era necessaria e ritengo che gli obiettivi segnati con grande forza siano pienamente da condividere: semplificazione, trasparenza, armonizzazione. In particolare, rispetto agli strumenti per promuovere l'armonizzazione, si tiene conto in maniera molto adeguata della necessità di salvaguardare sempre e comunque l'autonomia nazionale e quindi l'applicazione piena del principio di sussidiarietà.

Sono due i punti fondamentali sui quali ritengo che la Commissione debba ragionare per i prossimi appuntamenti che l'attendono. Per quanto riguarda l'esenzione, è sicuramente opportuno fare chiarezza sull'esenzione per le associazioni, per i soggetti no profit e per le ONG, ma nel fare questo la Commissione dovrà ben tener conto della necessità di ripulire il sistema da esenzioni che sono state abusivamente utilizzate. Dall'altra parte, è necessario lavorare sul piano della certezza giuridica e della riduzione degli oneri burocratici e sull'adeguamento ai processi innovativi tecnologici, perché questo serve moltissimo alle imprese e al mercato.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Taxa pe valoarea adăugată este o sursă indispensabilă de venituri pentru bugetele naţionale şi în numeroase state membre reprezintă chiar principala sursă de venit. Dacă la începutul crizei economice încasările din TVA au reprezentat aproximativ 8% din PIB-ul statelor membre, ulterior proporţia acestora a crescut semnificativ, datorită nevoii statelor membre de a majora cota TVA.

Având în vedere faptul că sistemul de TVA reprezintă aproximativ 60% din povara administrativă a întreprinderilor, consider că simplificarea şi modernizarea acestuia este esenţială pentru bunul mers al economiei, mai ales în perioada de criză. Fac apel la o reglementare cât mai rapidă a aspectelor privind obligaţiile, deductibilitatea şi ratele, deoarece acestea reprezintă principalele motive de îngrijorare pentru operatorii economici. Complexitatea acestora îngreunează activitatea agenţilor economici, cresc costurile şi de multe ori reduc atractivitatea regimurilor europene pentru investitorii străini şi împiedică astfel dezvoltarea regională.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - În condiţii de criză economică şi deficit public excesiv, TVA-ul s-a dovedit o importantă sursă de venit pentru bugetele naţionale. Majorarea acestuia nu garantează, însă, şi o creştere economică, în special atunci când este afectat consumul alimentelor de bază. În România, TVA-ul pentru alimentele esenţiale a fost menţinut la un nivel de 24%, lucru care nu a favorizat consumul, ci a accentuat gradul de sărăcie. Consider, de aceea, că se impune găsirea unor surse de venit alternative mult mai echitabile.

Pe de altă parte, nu doar consumatorii au avut de suferit din cauza TVA-ului ridicat, ci şi întreprinderile mici şi mijlocii, motorul economic al Uniunii Europene. De aceea salut propunerea raportorului de a se reflecta, la nivel european, la adoptarea unui prag de scutire de TVA pentru IMM-uri, cu scopul de a facilita accesul acestora la piaţa internă şi de a diminua costurile şi obligaţiile administrative.

 
  
MPphoto
 

  Alfreds Rubiks (GUE/NGL). - Paldies, priekšsēdētāj! Es arī augstu vērtēju to darbu, kas ir paveikts, lai izanalizētu, kādā stāvoklī mēs esam ar PVN nodokļa iekasēšanu. Viss tas, ko es dzirdu, un tas, kas ir uzrakstīts, liecina par to, ka pa šiem septiņpadsmit gadiem, kopš darbojas šis nodoklis, viņš ir kļuvis arvien grūtāk iekasējams, viņš ir kļuvis arvien vairāk sadrumstalots, un viņš ir devis iespēju arvien vairāk krāpties. Izskatās tā, ka mēs tādam vecam, klibam, slimam zirgam tagad domājam pielikt jaunus pakavus un domājam, ka viņš labi skries. Manā izpratnē vajadzētu nopietni padomāt: ne uzreiz, bet varbūt nākotnē no šī nodokļa vispār atteikties un aizstāt viņu ar apgrozījuma nodokli, kas uzreiz izslēgtu visādas krāpšanās shēmas un padarītu arī vienkāršāku administrēšanu.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Daň z pridanej hodnoty je jedným z najdôležitejších príjmov pre štáty Európskej únie. Pri cezhraničnom obchodovaní však dochádza k veľkému množstvu daňových únikov, a preto je správne hľadať cesty na zlepšenie súčasných mechanizmov evidencie a výkazov a výberu dane z pridanej hodnoty. Daňová politika je v kompetencii členských štátov, a preto sú iniciatívy Únie v tejto oblasti veľmi obmedzené. Napriek tomu v správe pána poslanca Casu nachádzame viacero námetov na zlepšenie súčasných pravidiel. Systém dane z pridanej hodnoty postavený na širokom základe, podľa vymedzenia OECD, môže byť dobrým základom pre ďalšie koordinované zdokonaľovanie mechanizmov evidencie a výberu pri cezhraničných transakciách. Ďalším prínosom môže byť úsilie vynaložené na zníženie byrokracie. Zjednodušenie výkazov, zníženie frekvencie podávania priznaní, ako aj lepšie využívanie elektronickej verejnej správy či zavedenie európskej faktúry na základe jazykovo neutrálnej šablóny iste pomôžu daňovým úradom aj podnikateľom. Som presvedčený, že každé zjednodušenie a sprehľadnenie systému prispeje k lepšiemu výberu tejto dane.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Madam President, the rapporteur describes lack of harmonisation as a particular problem, or shortcoming, of VAT. I cannot agree that this is a problem at all. Taxes are levied primarily to gain revenue and secondarily to have economic or social effects. Taxes are not levied to look pretty or harmonious. Each country has its own spending agenda and perceived economic and social needs, and it is they who should determine tax rates. We should not levy taxes for the sake of doing so or so that they are the same as in neighbouring countries.

I would not reform VAT, I would replace it with a simple but variable sales tax. Flat-rate VAT is a regressive tax because it is paid disproportionately by the less affluent with their high marginal propensity to consume. The zero-rated and exempt items make VAT less regressive than it would otherwise be. However, I suspect that those items would become victims of harmonisation. Furthermore, harmonisation would be impossible to escape were it to be effected by a regulation rather than by a directive.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). - Tisztelt Képviselőtársaim! A Jobbik képviselői már nagyon sokszor felszólaltak itt az Európai Uniónak a centralizációja ellen, a központosítása ellen. Viszont egy tipikusan olyan témához értünk a héa témakörében, ahol a harmonizáció az egyetlen megoldás. Az nagyon rossz üzenet az európai emberek számára, hogy viseljük együtt a terheket ebbe az Unióba, viszont a jóléti intézkedések azok már megoszlanak. Hát nézzék meg, hogy Kelet-Európában milyenek a fizetések, Nyugat-Európában. És nem elég ez, hogy egy ilyen társadalmi különbség megvan, hanem még Kelet-Európában az általános forgalmi adó majdhogynem azt lehet mondani, hogy többszöröse, vagy több százalékkal meghaladja a nyugat-európai általános forgalmi adókat vagy hozzáadottérték-adót.

Magyarországon például rekord áfát helyeztek kilátásba. A kormány megszorításból rekordot fog dönteni: 27% lesz az áfa Magyarországon, amely példátlan megszorítást jelent az emberek számára. Tekintettel arra is, hogy a fizetések pedig töredékei a nyugat-európai országok számára. Itt lenne az idő arra, hogy az Európai Unió az ilyen megszorításokba is beavatkozzon és ne engedélyezze. Ne csak különböző elvont témákban, hanem az Európai Uniónak vigyázni kellene az európai lakosság jólétérzetére is.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) - Po vyše štyridsiatich rokoch od zavedenia DPH, dane z pridanej hodnoty, je skutočne najvyšší čas tento systém prehodnotiť. Cieľom by malo byť posilniť jeho zlučiteľnosť s jednotným trhom a jeho prínos pre iné politiky. Reforma systému DPH môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri podpore realizácie stratégie Európa 2020 a pri návrate k ekonomickému rastu prostredníctvom jeho potenciálu znova povzbudiť jednotný trh a podporiť inteligentnú konsolidáciu rozpočtov v členských štátoch. Všetky takéto zlepšenia si vyžadujú kompletný systém DPH, ktorý sa bude vedieť prispôsobovať zmenám v hospodárskom a technologickom prostredí. Zjednodušením systému DPH by bolo možné znížiť aj operačné náklady daňových poplatníkov a daňových správ, a tak by sa zvýšil čistý príjem do pokladnice. Náklady na zabezpečenie súladu s predpismi o DPH sú pomerne rozsiahlou administratívnou záťažou pre podniky EÚ a jej zníženie by vo veľkej miere prispelo k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti. A záverom ešte posledná veta: je nevyhnutné nájsť konečne aj riešenia, aby peniaze, aj prostredníctvom DPH, neunikali z rozpočtov členských štátov do tzv. daňových rajov.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Doresc să îl felicit şi eu pe colegul meu, Casa, pentru redactarea acestui excelent raport.

Încasările din TVA reprezintă o sursă majoră de venit pentru bugetele naţionale. Pe timp de criză, însă, este de preferat ca majorarea TVA-ului şi a altor taxe să fie evitată, atunci când există alternativă. De exemplu, în România, creşterea TVA-ului cu cinci puncte, de la 19% la 24%, a avut un impact negativ asupra mediului de afaceri, generând presiuni. Considerată iniţial o modalitate de relansare economică, aceasta a întârziat, conform analizelor, ieşirea României din recesiune şi ar fi fost oportun să fie operată în două etape.

Astăzi, România este unul dintre statele membre cu cel mai mare TVA şi are nevoie de măsuri pentru stimularea investiţiilor şi absorbţiei fondurilor europene.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Madam President, just following on from my colleague Mrs Băsescu’s comment that we need measures to stimulate the economy, I am pleased to say that in my country the new government brought in proposals this year to reduce VAT, particularly in relation to restaurants and other areas of that nature. It has had a huge positive effect. In fairness to most of the businesses, they passed the VAT reduction on to the customer and as a result they have increased their customers and the number of people visiting. So certainly there are areas where we can stimulate the economy by varying the VAT rate. The idea of having the same rate right across Europe, while it is desirable in the long term, is not practical in the short term.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Madam President, honourable Members, I would like to thank you for your comments and the views you expressed during this very interesting debate. I am glad to see that the European Parliament and the stakeholders often share views on priorities and on the action to be undertaken to achieve a simpler, more fraud-proof and efficient VAT system tailored to the single market.

I also see general strong support for our initiative and, indeed, this is more than necessary. Our role in the EU VAT system will constitute a huge task. After all, we should never forget that most of the European VAT legislation is based on Article 113 of the Treaty, requiring adoption by unanimity in the Council. If the Council were to deliver on the high expectations that have been raised, it would have to leave the comfort zone of business as usual, and some Member States might find themselves chasing their own shadows.

The Commission will, of course, take into account Parliament’s conclusions, suggestions and requests during the next steps of the review of the EU VAT system. As I said, we are finalising our work on the communication on the future of VAT, which will be issued very soon – before the end of the year – but, in parallel, we are already working on concrete proposals for improving the system and on issues that were raised today during the discussion. Issues such as fraud, better coordination of activities between Member States, and exemptions are currently the subject of detailed analyses, and when implementing the strategy we will come forward with concrete proposals on these matters.

In conclusion, I would like to thank this Parliament – as well as Mr Casa personally – for its strong support and constructive approach.

 
  
MPphoto
 

  David Casa, Rapporteur . − Nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja lill-kollegi kollha għal mod kif tkellmu llum u għas-sapport li tawni u li jidher li se jtuni għallinqas meta jiġi l-vot aktar tard. Innutajt b'apprezzament il-kummenti dwar dettalji li jinsabu fir-rapport, fosthom pereżempju hemm qbil biex naraw tnaqqis ġenerali fl-ispejjeż ta' amministrazzjoni u dan jgħodd l-aktar għall-SMEs li huma fl-aħħar mill-aħħar kumpaniji li qiegħdin imexxu l-ekonomija Ewropea u li bħalissa qiegħdin ibatu l-aktar mis-sistema kumplessa li għandna fil-preżent. Hemm numru ta' proposti għal tibdiliet li jistgħu jiġu implimentati immedjatament mingħajr bidla kbira fis-sistema preżenti. Nispera għallinqas li mill-Kummissjoni jagħtu kas dan li qed nissuġġerixxu, pereżempju, ir-rapport qed jitlob li l-Kummissjoni tipprepara template għall-invoices li jkun lingwistikament newtrali. Dan jista' jsolvi l-problema li għandna u jista' jkun sistema ta' grid ibbażata fuq numri korrispondenti li jammontaw, li jarmonizzaw anzi, l-input tad-data. B'hekk tista' tiġi wkoll eliminata l-problema tat-traduzzjoni. Dan ir-rapport jitlob ukoll lill-Kummissjoni tipprepara sett massimu ta' obbligazzjonijiet tal-VAT. Dan ikun ifisser li pajjiżi li diġà għandhom sistema effiċjenti, ma jkollhomx għalfejn iżidu l-obbligazzjonijiet fuq in-negozji. Min-naħa l-oħra n-negozji jkollhom garanzija li teżisti diġà lista ta' obbligazzjonijiet li jistgħu jiġu imposti mill-Pajjiżi Membri. In-negozju jikber meta l-ambjent ikun kalm u stabbli, u b'dan f'moħħna ssuġġerejna li meta jkun possibbli, speċjalment fuq suġġetti fejn m'hemmx kontroversja, għandhom jintużaw ir-regoli u mhux id-direttivi. Dan iżid l-uniformità tal-interpretazzjoni u tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-VAT.

Nagħlaq, Sinjura President, billi nirringrazzja lil dawk kollha li kienu involuti, lir-Rapporteurs tal-Kumitati l-oħra, lill-istaff tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, u ninsab fiduċjuż li dan ir-rapport ser ikollu s-sapport neċessarju u b'saħħtu fil-vot aktar tard illum u li aħna bħala Parlament nibgħatu messaġġ qawwi lill-Kummissjoni li nisperaw li jinstema' dwar il-futur tal-VAT.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011,στις 11.30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), în scris. – Mă alătur colegilor care susţin nevoia de a reforma sistemul TVA, sistem care pune statele membre într-o situaţie dificilă, aşa cum este reglementat şi definit acum. În ţara mea, în România, cota de TVA este printre cele mai mari din Uniune şi nu s-a acceptat încă nicio diferenţiere pentru unele categorii de bunuri sau produse. De aceea susţin solicitarea făcută Comisiei de a prezenta Parlamentului şi Consiliului o listă obligatorie de bunuri şi servicii care pot face obiectul unei cote reduse sau unei scutiri, conform directivei privind TVA-ul.

La fel de importantă este, în opinia mea, armonizarea practicilor administrative şi reducerea birocraţiei, adică eliminarea unora dintre declaraţiile anuale, reducerea frecvenţei celor periodice, simplificarea dovezilor necesare pentru scutirea de TVA la export şi viitoarea factură europeană standard. Sper să consultăm în mod serios, în tot acest proces, întreprinderile şi întreprinzătorii şi să avem rezultate. Doamne ajută!

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), písemně. – Jedním z klíčových nástrojů konkurenceschopnosti EU je i fungování vnitřního trhu, jehož důležitou součástí je i efektivní daňový systém. Z tohoto důvodu je diskuse o společném systému DPH v EU krok správným směrem, viz zelená kniha Komise o budoucnosti DPH z 1. 12. 2010. Vítám proto záměr Komise vybudovat komplexní systém DPH, který by odstranil náchylnost současného systému k podvodnému jednání, byl by dostatečně stabilní a odolný vůči podvodům – odhadovaným v EU až na 100 miliard EUR ročně – a který by rovněž přispěl ke zvýšení transparentnosti a konkurenceschopnosti evropských podniků. Určitou inspirací pro EU by mohl být systém DPH fungující na Novém Zélandu. Ze sociálních důvodů považuji při reformě za důležité zachování diskrece členských států při rozhodování o výši snížené sazby DPH na vybrané statky. Zpráva obsahuje též slibné závěry a návrhy (DPH se širokým základem, systém DPH založený na místě, metody výběru DPH jako např. omezený model datového skladu v kombinaci s modelem certifikované osoby povinné k dani). Celkově lze konstatovat, že předkládaná zpráva kolegy Davida Casy představuje podrobnou analýzu dané problematiky, odkazuje na relevantní legislativu a obsahuje též i relevantní doporučení v oblasti budoucnosti DPH v EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Илиaна Ивaнова (PPE), в писмена форма. – Системата на ДДС не е променяна през последните седемнадесет години. Днес ние имаме нужда от модерна рамка за ДДС, с която да отговорим на предизвикателствата, които стоят пред Европейския съюз. Европейският бизнес често вижда действащото законодателство като пречка за доброто функциониране на европейския единен пазар. Поради тази причина имаме нужда от опростяване на настоящите правила и намаляване на административната тежест, за да осигурим по-добра данъчна среда за предприятията в ЕС. Всяка година злоупотребите с ДДС са изчислявани на 60-100 млд. евро. От ключово значение е създаването на нови инструменти за контрол и противодействие на измамите с ДДС на европейско ниво. Друг важен елемент е стандартизирането на информацията и насърчаването на международните транзакции в рамките на ЕС. Това ще позволи по-добро сътрудничество между данъчните служби на държавите-членки. Не на последно място бих желала да подчертая, че е важно да запазим принципа на субсидиарност, за да имат възможност страните-членки да вземат решения за различни нива на ДДС в определени сектори, за да могат да бъдат вземани предвид националните икономически и социални особености. Това ще допринесе за подобряване на конкурентоспособността на цялата европейска икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. – Kā vienotā tirgus ziņojuma autore es pilnībā atbalstu rezolūcijā rakstīto par PVN ietekmi uz Eiropas vienoto tirgu. Tas ir viens no priekšnoteikumiem investīciju piesaistē, lai arī jāatzīst, ka tas nebūt nav galvenais priekšnoteikums. Pēdējo gadu laikā vairākas dalībvalstis ir bijušas spiestas palielināt PVN, lai sabalansētu budžeta izdevumus un cīnītos ar krīzes radītajiem izaicinājumiem. Piemēram, Latvijā PVN ir palielināts no 18 procentiem uz 22 procentiem. Es atbalstu iepriekš Zaļajā grāmatā aplūkotās lietas, tai skaitā būtiskos jautājumus par nodokļu neitralitāti un vienotajā tirgū nepieciešamo harmonizācijas pakāpi. PVN ir galapatēriņa nodoklis, tādēļ piekrītu, ka ar PVN saistīto administratīvo slogu nevajadzētu uzlikt uzņēmumiem. Tāpat ziņojumā ir skarts svarīgs aspekts par PVN iekasēšanas efektivitāti. Lai arī PVN ir viens no visvienkāršāk iekasējamiem nodokļiem, tomēr krāpšanas shēmas PVN jomā joprojām tiek piekoptas ES dalībvalstīs. Ēnu ekonomika ir kā vēzis, kas saēd publiskās finanses, tomēr mums ir jādara viss iespējamais, lai motivētu cilvēkus maksāt nodokļus.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – La refonte du système de TVA est urgente. La crise économique, les changements démographiques, la pérennité de notre système social, le retour à la croissance et l'achèvement du marché intérieur, tels sont les enjeux d'une modification du système actuel. En effet, les recettes de la TVA représentaient 21,4% des recettes fiscales des États membres de l’Union européenne en 2008, soit plus de 860 milliards d'euros. Notre modèle d'État providence repose principalement sur ce levier. De plus, les ajustements de TVA sont de formidables outils pour favoriser l'essor de secteurs économiques porteurs de croissance. Enfin, une certaine harmonisation des taux de TVA dans d'autres secteurs sont indispensables pour éviter les distorsions de concurrence et les entraves au marché commun. Aussi, je me félicite des propositions de ce rapport qui invitent la Commission à une simplification, une adaptation et une meilleure harmonisation des systèmes de TVA en Europe pour permettre un retour à la croissance. Je souhaite enfin rappeler que l'adoption d'un taux de TVA réduit pour les biens et services culturels diffusés sur support physique ou distribués en ligne doit devenir une réalité afin de libérer leur potentiel de croissance et assurer la diffusion d'une création culturelle diversifiée et de qualité.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. – Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Võttes arvesse käibemaksu olulist rolli maksuerisuste ühtlustamisel ühtse siseturu väljakujundamiseks ja bürokraatia vähendamiseks ja tagamaks liikmesriikide käibemaksutulud, on mul hea meel, et saime käsitleda antud teemat. Leian, et käesolev raport, mis käsitleb käibemaksusüsteemi muutmist on tähtis, kuna pakub lahenduse transpordisektoris esinenud probleemile, pakkudes võrdseid võimalusi kõikidele transpordiliikidele. Liikmesriigid peaksid tagama sarnaste kaupade ja teenuste kohtlemise käibemaksuga maksustamisel sarnaselt ning et erinevaid piiriüleseid transporditeenuseid tuleks olenemata transpordiviisist ühtmoodi käibemaksuga maksustada. Samuti arvestades avalikku huvi ning sotsiaalseid ja keskkondlikke põhjuseid, pooldan raportis väljatoodud ettepanekut võtta kasutusele madalamat käibemaksumäära või nullmäära ühistranspordile (linnatranspordile, linnalähitranspordile ja piirkondlikule transpordile). Arvestades seda, et 99% Euroopa Liidu ettevõtjatest on väikese või keskmise suurusega ettevõtjad, on suur tähtsus ka VKE`de halduskoormuse vähendamisel. Raportis tuuakse välja, et halduskoormust tuleb vähendada 25% 2012. aastaks. Käesolevas raportis väljapakutud meetmete hulgas on välja toodud punkt, mis räägib e-riigi lahenduste ulatuslikumast kasutamisest, eelkõige käibemaksudeklaratsioonide ja loendite elektrooniliseks esitamiseks. Kuna Eesti on olnud viimaste aastakümnete jooksul tubli e-riik, siis nõustun väljapakutud resolutsiooniga. Aitäh!

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Daň z pridanej hodnoty tvorí v jednotlivých štátnych rozpočtoch najdôležitejšiu položku, preto žiadne daňové úniky nemôžu byť akceptované. Rozdiely výšok DPH v jednotlivých štátoch sa zneužívajú na rôzne podvody, predovšetkým pri cezhraničných obchodoch. Dennodenne sa v našich členských štátoch môžeme stretnúť s nelegálnymi obchodníkmi, ktorí priamo na ulici predávajú tovar dovezený z iných krajín, pri zakúpení ktorého nedostanete doklad, predáva sa bez pokladne, dokonca starostovia na dedine ešte aj vyhlásia v obecnom rozhlase tento predaj. Kontrolné úrady nad takýmito javmi zatvárajú oči. Okrem týchto „drobných“ podvodov každý rok sa odhalia väčšie, sofistikovanejšie so státisícovými podvodmi. Preto je najvyšší čas na zavedenie jednotnej európskej dane a jednotných kontrolných mechanizmov. Hospodárska kríza odhaľuje nedostatky vo výbere a kontrole jednotlivých daní a DPH je jednou z najdôležitejších.

 
Atnaujinta: 2012 m. kovo 2 d.Teisinis pranešimas