Komunikat prasowy
 

Hans-Gert Poettering przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Instytucje - 16-01-2007 - 13:37
Posiedzenie plenarne
Wyślij do znajomego
Hans-Gert Poettering

Hans-Gert Poettering nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Hans-Gert Poettering został nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego na drugą połowę kadencji. Dotychczasowy szef chadeckiej grupy Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów został wybrany w pierwszej turze i uzyskał w tajnym głosowaniu 450 głosów. 62-letni, niemiecki deputowany będzie przewodniczył Parlamentowi Europejskiemu do wyborów europejskich w czerwcu 2009 roku.

Hans-Gert Poettering został wybrany w głosowaniu tajnym i uzyskał w pierwszej turze 450 głosów, co stanowi 65,31% wszystkich ważnie oddanych głosów. Zastąpił pełniącego tę funkcję od 2004 roku hiszpańskiego deputowanego z partii socjalistycznej Josepa Borrella.
 
W przemówieniu inauguracyjnym Hans-Gert Poettering podziękował za wybór i zadeklarował, że "godność człowieka, poszanowanie prawa i solidarność między narodami Europy będą zasadami, które uznawać będę za najważniejsze w sprawowaniu mojej funkcji". Zwracając się do obywateli Europy, przewodniczący Parlamentu powiedział, że "tylko działając razem nasze narody będą miały prawdziwą możliwość obrony wartości europejskich na świecie". Poettering zapowiedział, że 13 lutego, o godzinie 10:00, przedstawi program roboczy swojej kadencji.
 
W głosowaniu oddano 715 głosów, w tym 689 ważnych. Większość bezwzględna wynosiła 345 głosów.
 
Pozostali kandydaci zgłoszeni przez grupy polityczne na przewodniczącego PE uzyskali następującą liczbę głosów: Monika Frassoni z grupy Zielonych - 145 głosów, Francis Wurtz z Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej i Nordyckiej Zielonej Lewicy (GUE/NGL) - 48 głosów, Jens-Peter Bonde z Grupy Niepodległość i Demokracja (IND/DEM) - 46 głosów.
 
Hans-Gert Poettering studiował prawo, politologię i historię na Uniwersytetach w Bonn i Genewie oraz na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Obecny w Parlamencie Europejskim od pierwszych powszechnych wyborów w 1979 roku, Poettering był od 1999 roku szefem największej frakcji parlamentarnej oraz członkiem Komisji Spraw Konstytucyjnych.
 
Procedura wyłaniania przewodniczącego
 
Zgodnie z art. 12 regulaminu Parlamentu Europejskiego, kandydatury na przewodniczącego PE zgłaszane są przez grupę polityczną lub co najmniej czterdziestu posłów. Wybór następuje w głosowaniu tajnym, zwykle poprzez wskazanie kandydata na karcie i wrzucenie jej do urny. Kandydatury mogą być zgłaszane przed każdą turą głosowań. Jeśli po trzech turach głosowań żaden kandydat nie otrzyma bezwzględnej większości oddanych głosów, w czwartej turze kandydują tylko dwaj posłowie, którzy w trzeciej turze otrzymali największą liczbę głosów; w przypadku tej samej liczby głosów za wybranego uznany zostaje kandydat starszy wiekiem (art. 13).
 
Kompetencje przewodniczącego
 
Kompetencje przewodniczącego definiuje artykuł 19 regulaminu PE. Przewodniczący kieruje całością prac Parlamentu i jego organów oraz posiada pełnię uprawnień do przewodniczenia obradom Parlamentu i zapewnienia ich sprawnego przebiegu.
 
Przewodniczący otwiera, zawiesza i zamyka posiedzenia oraz rozstrzyga o dopuszczalności poprawek, o pytaniach kierowanych do Rady i Komisji oraz o zgodności sprawozdań z Regulaminem. Przewodniczący dba o przestrzeganie Regulaminu i utrzymanie porządku, udziela głosu, ogłasza zamknięcie dyskusji, poddaje wnioski pod głosowanie i ogłasza wyniki głosowania, a także kieruje do komisji informacje dotyczące spraw leżących w ich gestii.
 
Przewodniczący reprezentuje PE w kontaktach międzynarodowych, podczas oficjalnych uroczystości, w czynnościach administracyjnych, sądowych i finansowych, na przykład przedstawia stanowisko Parlamentu szefom państw UE przed posiedzeniami Rady oraz sygnuje budżet UE i wszystkie akty prawne przyjęte w procedurze współdecydowania.
 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 1952 do 1979
 
1952 - 1954 Paul-Henri SPAAK (Soc, BE)
1954  Alcide DE GASPERI (CD, IT)
1954 - 1956 Giuseppe PELLA (CD, IT)
1956 - 1958 Hans FURLER (CD, DE)
1958 - 1960 Robert SCHUMAN (CD, FR)
1960 - 1962 Hans FURLER (CD, DE)
1962 - 1964 Gaetano MARTINO (L, IT)
1964 - 1965 Jean DUVIEUSART (CD, BE)
1965 - 1966 Victor LEEMANS (CD, BE)
1966 - 1969 Alain POHER (CD, FR)
1969 - 1971 Mario SCELBA (CD, IT)
1971 - 1973 Walter BEHRENDT (Soc, DE)
1973 - 1975 Cornelis BERKHOUWER (L, NL)
1975 - 1977 Georges SPENALE (Soc, FR)
1977 - 1979 Emilio COLOMBO (CD, IT)
 
Przewodniczący PE wyłanianego w wyborach powszechnych od 1979 roku
 
Lipiec 1979: Simone VEIL (LDR, FR)
Styczeń 1982: Pieter DANKERT (PES, NL)
Lipiec 1984: Pierre PFLIMLIN (EPP, FR)
Styczeń 1987: Lord (Henry) PLUMB (ED, UK)
Lipiec 1989: Enrique Baron CRESPO (PES, ES)
Styczeń 1992: Egon KLEPSCH (EPP, DE)
Lipiec 1994: Klaus HÄNSCH (PES, DE)
Styczeń 1997: Jose Maria GIL ROBLES (PPE, ES)
Lipiec 1999: Nicole FONTAINE (EPP-ED, FR)
Styczeń 2002: Pat COX (ELDR, IE)
Lipiec 2004: Josep BORRELL FONTELLES (PES, ES)
Styczeń 2007: Hans-Gert Poettering (EPP-ED, DE)
 
 
Dot.: 20070115IPR01953