Artikkeli
 

Energia: kuinka EU turvaa toimitusvarmuuden?

Energia - 06-03-2007 - 12:00
Jaa / tallenna
Sähkövirtaa

EU:n riippuvuus tuontienergiasta kasvaa

EU tuo puolet tarvitsemastaan energiasta ja tuontiriippuvuuden odotetaan kasvavan. Lähi-idän ja Venäjän öljy- ja kaasuvaroista kilpailevat myös Aasian talousjätit Kiina ja Intia. Fossiiliset polttoaineet kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja EU kuluttaa 20 % liikaa energiaa talouteensa nähden. EP:n energiakuuleminen pohti energian toimitusvarmuutta ja ulkosuhteita etenkin Venäjän sekä Kaspian ja Välimeren alueiden kantilta. Omalta tontilta perättiin energiatehokkuutta ja saasteettomia energiamuotoja.

Ulkoasiainvaliokunnan kuulemistilaisuus osui loppuviikon EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten keväthuippukokouksen (8.–9.3.) edelle, jonka pääaiheena on EU:n energiapolitiikka.
 
Parlamentaarikot ja asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutos ja energiaturvallisuus ovat saman kolikon kääntöpuolia. Energian kulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat kasvussa. Nykymenolla fossiilisia polttoaineita tarvitaan 25 vuoden kuluttua puolet enemmän, mikä merkitsisi 50 % kasvua hiilidioksidipäästöissä, varoitti johtaja Noé van Hulst Kansainvälisestä energiajärjestöstä (IEA).
 
Euroopan haavoittuvuus: energiadiplomatiaa
 
Johtaja Jennifer Morgan berliiniläisestä ympäristö- ja energia think tankista varoitti "ilmastokonfliktin" mahdollisuudesta lisääntyvän ympäristöpakolaisuuden myötä. "Energia on ulkopolitiikan väline", kuulemisen ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jacek Saryusz-Wolski (Puola, keskustaoikeiston EPP-ryhmä) totesi. "Energiavarmuus vaikuttaa yhä enemmän EU:n turvallisuuteen", hän jatkoi ja korosti, että yhteinen eurooppalainen lähestymistapa on tarpeen. Sekä parlamentaarikot että asiantuntijat kehottivat EU:ta puhumaan yhdellä äänellä energiasta. Muutama puhuja esitti energiasopimuksia naapurimaiden kanssa yhtenä ratkaisuna.
 
Ratkaisuja?
 
Noé van Hulstin mukaan energiariippuvuutta ei voida välttää, mutta vaihtoehtoisia ratkaisuja tulee kehittää ja rohkaista investointeja niihin. Van Hulstin vaihtoehtoinen skenaario koostuisi paremmasta energiatehokkuudesta, puhtaammasta ja turvallisemmasta energiasta, energialähteiden hajautuksesta sekä kaasun vähimmäisvarannoista.
 
Tšekkisosialistien Libor Rouček vaati EU:n energiamarkkinoiden vapauttamista ja lisäydinvoimaa. Sosialistiryhmän itävaltalaisjäsen Hannes Swoboda puolestaan kysyi, miten EU tukee ehdotettua Nabucco-kaasuputkihanketta Turkista Itävaltaan. Liberaalidemokraattien Janusz Onyszkiewicz (Puola) otti esille puhtaan hiilitekniikan mahdollisuudet ja Venäjän kaavaileman "kaasun OPEC" -järjestelmän. Saksan vihreiden Milan Horáček ja Portugalin sosialistien Ana Maria Gomes muistuttivat Mihail Hodorkovskin tapauksesta ja korostivat tarvetta koplata energia ja ihmisoikeudet.
 
Tarjonnan perässä: Venäjältä Lähi-itään, Kaspianmerelle, Välimerelle ja Keski-Aasiaan
 
Moskovalaisen energiapolitiikan instituutin johtaja Vladimir Milov pahoitteli maansa politiikan suunnanmuutosta. Hän viittasi presidentti Putinin lausahdukseen, jonka mukaan Venäjän hallitus pitää energiajätti Gazpromia ulkosuhteidensa keskeisenä välineenä. Johtaja Zeyno Baran Euraasian politiikan tutkimuskeskuksesta puhui Kremlin energiakiristyksestä ja kehotti EU:ta turvautumaan Kaspian, Välimeren ja Keski-Aasian energiavaroihin. "Ei Venäjää, mutta monopoleja vastaan", Baran tuumasi ja totesi, että Venäjän alueiden ulkopuoliset Baku-Tbilisi-Ceyhan-öljyputki ja Nabucco-kaasuputki vähentäisivät epävarmuutta.
 
Mitä kansalaiset sanovat? Maanantaina julkaistu Eurobarometri-mielipidetutkimus kertoo, että puolet EU-kansalaisista on hyvin huolestuneita ilmastonmuutoksesta. Reilut 80 % kyselyyn osallistuneista katsoi, että energiantuotanto ja -kulutus haittaavat ilmakehää ja noin 70 % puolsi energian säästöä ja hinnannousua. Yli 60 % katsoi, että EU-tason energiaratkaisut ovat tarpeen. 61 % eurooppalaisista puoltaa ydinvoiman vähentämistä ja 30 % näkee ydinvoiman ratkaisuna ilmastonmuutokseen. Suomalaisista vastaajista näin katsoivat 47 ja 42 prosenttia.
 
Viite: 20070222STO03535