Artikkeli
 

Pitäisikö EU:n pidentää äitiysloman vähimmäiskestoa?

Kuulemiset - Työllisyyspolitiikka - 30-04-2009 - 10:30
Jaa / tallenna

Europarltv:n ohjelma

EU-maat eivät tue työn ja perheen yhteensovittamista yhtäläisellä tavalla. Äitiysloman kesto vaihtelee EU:n 27 jäsenmaassa 14 viikosta jopa kahteen vuoteen ja sen aikana maksettavat korvaukset 55:stä sataan prosenttiin. Parlamentin naisten oikeuksien valiokunta haluaa pidentää äitiysloman vähimmäiskeston 20 viikkoon. Kaikki eivät kuitenkaan ole samaa mieltä asiasta. Jututimme aiheesta kahta naismeppiä ja kysyimme lukijoidemme mielipidettä.

Euroopan komissio esittää äitiysvapaan vähimmäiskeston pidentämistä 18 viikkoon nykyisistä 14 viikosta. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Komissio pyrkii näin edistämään sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla. Euroopan parlamentti taas on toistuvasti vaatinut parannuksia voimassa olevaan äitiys- ja vanhempainvapaata koskevaan lainsäädäntöön
 
Kannustin lastenhankintaan
 
Parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta haluaa mennä komissiota pidemmälle. Sen esittelijä, Portugalin Edite Estrela (sosialidemokraatit) puoltaa vähintään 20 viikon äitiysvapaata vastasynnyttäneiden hyvinvoinnilla. 20 viikkoa on hänen mukaansa "asianmukainen ajanjakso, jolla työntekijöitä autetaan toipumaan synnytyksestä ja vaalimaan äidin ja lapsen suhdetta sekä rohkaistaan rintaruokintaa ensimmäisinä elinkuukausina".
 
"Äitiysloman pidentäminen pitäisi nähdä myös kannustimena synnyttämiseen", esittelijä lisää, viitaten EU:n alhaiseen syntyvyyteen, alenevaan väestökehitykseen ja Euroopan ikääntymiseen.
 
Neljän viikon pidennyksellä ei ole Estrelan mukaan juuri merkitystä useimpien jäsenmaiden lakeihin, sillä äitiysvapaan pituus on niissä jo nykyisin vähintään 18 viikkoa. Myös miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevä EU:n neuvoa-antava komitea suosittelee äitiysvapaan keston pidentämistä, tosin 24 viikkoon.
 
Haitta nuorten naisten työllistymiselle?
 
Slovakian Edit Bauer (keskustaoikeiston EPP-ED-ryhmä) ei näe tarvetta äitiysloman pidentämiselle. Päinvastoin, se veisi hänen mielestään pohjaa naisten mahdollisuuksilta työmarkkinoilla.
 
"Esimerkiksi Saksassa työantaja maksaa äitiysloman kustannukset. Tällaiset maat vastustavat nykyisten talouden ongelmien vuoksi tiukasti äitiysloman pidentämistä", Bauer toteaa ja lisää, että Saksan kaltaisissa maissa pidennys "voisi haitata nuorten naisten työllistymistä". 
 
Entä isyysloma?
 
Kaikissa jäsenmaissa ei myönnetä isyysvapaata. Ja jos vapaa myönnetään, sen kesto vaihtelee päivästä kymmeneen päivään. Naisten oikeuksien valiokunta kehottaa jäsenmaita takaamaan vähintään kahden viikon isyysloman.
 
"Oikeus isyyslomaan on ratkaiseva miesten ja naisten tasapainoisen työelämään osallistumisen ja perhevastuiden jakamisen kannalta", Estrela korostaa. "Isyysloma tukisi myös synnytyksestä toipuvia naisia ja rohkaisisi isää läsnäoloon lapsen elämässä ensimmäisistä päivistä alkaen, sillä se on hyvin tärkeää lapsen fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle", esittelijä jatkaa. 
 
Bauer täsmentää: "Direktiivi koskee etenkin raskaana olevien ja imettävien naisten suojaa. Siksi isyysloma ei kuulu tähän direktiiviin. Meidän pitää toki löytää tapoja tasapainottaa työ ja perhe paremmin, kuten myös reilumpi työn ja vastuunjako perheessä, mutta ei tällä direktiivillä". 
 
Parlamentti ei ollut valmis äitiysloman pidennykseen
 
Parlamentti käsitteli naisten oikeuksien valiokunnan ehdotusta vaalikauden viimeisessä täysistunnossaan Strasbourgissa 4. ja 6. toukokuuta. Jäsenten enemmistö päätti EPP-ED-ryhmän aloitteesta palauttaa asian naisten oikeuksien valiokuntaan jatkovalmistelua varten.
 
Mitä lukijamme olivat mieltä? Kysyimme lukijoiltamme, pitäisikö äitiysloman vähimmäiskestoa pidentää ja pitäisikö kaikilla eurooppalaisilla isillä olla oikeus isyyslomaan. Voit lukea eri maiden kansalaisten kommentit tämän artikkelin eri kieliversioista Vaalit 2009-sivulta (linkki alla).
 
Viite: 20090424STO54408