Postup : 2009/2504(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0051/2009

Předložené texty :

B6-0051/2009

Rozpravy :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Hlasování :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0025

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 101kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0051/2009
12. ledna 2009
PE416.176
 
B6‑0051/2009
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Pasqualina Napoletano a Hannes Swoboda
za skupinu PSE,
o situaci na Blízkém východě / v pásmu Gazy

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Blízkém východě / v pásmu Gazy 
B6‑0051/2009

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě, zejména na usnesení ze dne 16. listopadu 2006 o situaci v pásmu Gazy(1), ze dne 12. července 2007 o Blízkém východě(2), ze dne 11. října 2007 o humanitární situaci v Gaze(3) a ze dne 21. února 2008 o situaci v Gaze(4),

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 (1967), 338 (1973) a 1860 ze dne 8. ledna 2009,

–  s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu (1949),

–  s ohledem na prohlášení Evropské unie k situaci na Blízkém východě ze dne 30. prosince 2008,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 27. prosince zahájil Izrael v reakci na raketové útoky Hamasu proti jižnímu Izraeli vojenskou ofenzívu,

B.  vzhledem k tomu, že podle posledních zpráv bylo při izraelské operaci zabito v Gaze téměř tisíc lidí, většinou žen a dětí, že tam byly zraněny tisíce lidí, zničeny domy, školy a jiná, hlavně civilní infrastruktura, jak dosvědčili také někteří poslanci tohoto Parlamentu během své nedávné návštěvy v Rafáhu,

C.  vzhledem k tomu, že podle mnohých zpráv používá izraelská armáda fosforovou munici, která způsobuje vážnější zranění,

D.  vzhledem k tomu, že hraniční přechody s pásmem Gazy jsou již osmnáct měsíců uzavřeny a embargo na pohyb osob a zboží negativně ovlivňuje každodenní život obyvatel a nadále paralyzuje hospodářství v pásmu Gazy,

E.  vzhledem k tomu, že politika izolace pásma Gazy selhala jak z politického, tak z humanitárního hlediska, a vzhledem k tomu, že embargo pásma Gazy představuje kolektivní trest, což je v rozporu s mezinárodním humanitárním právem,

F.  vzhledem k tomu, že značná finanční podpora Evropské unie poskytovaná Palestincům významně přispívá k zamezení humanitární katastrofě v pásmu Gazy a na Západním břehu; vzhledem k tomu, že Evropská unie nadále poskytuje humanitární pomoc veřejnosti, mimo jiné prostřednictvím UNWRA, a přímou podporu zaměstnancům Palestinské samosprávy v pásmu Gazy prostřednictvím finančního nástroje EU PEGASE a jiných nástrojů mezinárodní pomoci palestinským územím,

1.  vyjadřuje své nejhlubší rozhořčení nad násilím v pásmu Gazy, nad následky nepřiměřeného použití síly ze strany izraelské armády a nad pokračující vojenskou eskalací, která si vyžádala mnoho set obětí, z nichž je většina civilistů, včetně mnoha dětí; vyjadřuje svou solidaritu s civilním obyvatelstvem postiženým násilím v Gaze a jižním Izraeli; hluboce lituje skutečnosti, že byly zasaženy také civilní cíle a cíle OSN;

2.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému zastavení bojů, jehož součástí by mělo být i stažení izraelské armády z území, které v minulých dnech znovu obsadila, a k dojednání příměří, které by mělo být zaručeno mechanismem stanoveným mezinárodním společenstvím, jenž by umožnil vyslání mnohonárodnostních sil za účasti arabských a muslimských zemí;

3.  vyzývá Izrael, aby plnil své povinnosti podle mezinárodního práva a mezinárodního humanitárního práva; vyzývá Hamas, aby ukončil raketové útoky a přijal vlastní odpovědnost tím, že se zaváže k politickému procesu s cílem obnovit dialog mezi Palestinci a přispět k pokračování procesu vyjednávání;

4.  vítá přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1860 ze dne 8. ledna 2009, a přestože se strany nezavázaly k jejímu provádění, vyzývá všechny zúčastněné strany, aby plně dodržovaly její ustanovení, a žádá Radu a členské státy EU, aby zesílily svůj tlak s cílem zastavit pokračující násilí;

5.  souhlasí s požadavkem rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1860, že je naléhavě nezbytné přijmout v Gaze opatření a záruky k zajištění dlouhodobého příměří, včetně trvalého znovuotevření hraničních přechodů, a zabránit nezákonnému pašování zbraní a munice;

6.  co nejdůrazněji žádá izraelské orgány, aby otevřely hraniční přechod a ukončily blokádu, a umožnily tak dodávky potravin, naléhavě potřebné lékařské pomoci a paliva do pásma Gazy, a aby zajistily nepřetržitý přísun dostatečného množství pomoci přes humanitární koridor v Rafáhu; naléhavě vyzývá izraelské orgány, aby umožnily mezinárodnímu tisku sledovat události na místě;

7.  domnívá se, že je třeba bez omezení zaručit okamžité obnovení dohody o pohybu a přístupu (AMA) a dohodnutých zásad pro hraniční přechod v Rafáhu, které byly uzavřeny v září 2005 mezi Izraelem a Palestinskou samosprávou po jednostranném stažení Izraele z pásma Gazy, a vyzývá Radu, aby obnovila pozorovací misi EU v Rafáhu;

8.  vyzývá Radu a Komisi a ostatní mezinárodní dárce, aby ve spolupráci s OSN a nevládními organizacemi poskytli přiměřenou pomoc s ohledem na vzrůstající potřeby, a žádá Izrael, aby toto zásadní humanitární úsilí nenarušoval; zdůrazňuje, že tato pomoc musí přispět k postupné základní hospodářské obnově v pásmu Gazy a ke znovunastolení důstojných životních podmínek pro Palestince a zejména pro mladé lidi,

9.  znovu opakuje, že vojenské řešení izraelsko-palestinského konfliktu neexistuje, a domnívá se, že je čas uzavřít na základě jednání, které obě strany až dosud vedly, trvalou a souhrnnou mírovou dohodu;

10.  vyzývá, aby za podpory Kvartetu a za účasti všech regionálních stran byla na základě předchozí dohody dosažené mezi Izraelci a Palestinci a na základě iniciativy Ligy arabských států svolána mezinárodní konference;

11.  zdůrazňuje velký význam obnovení úsilí o mezipalestinské smíření a podtrhuje v této souvislosti nezbytnost stálého geografického spojení mezi pásmem Gazy a Západním břehem a jejich mírového a trvalého politického znovusjednocení;

12.  znovu zdůrazňuje, že případné posílení politických vztahů mezi EU a Izraelem musí být podmíněno dodržováním mezinárodního humanitárního práva, skutečným závazkem k dosažení komplexního mírového řešení, ukončením humanitární krize v Gaze a na okupovaných palestinských územích a důsledným prováděním prozatímní dohody o přidružení ES-OOP; uvádí, že dokud situace zůstane takto kritická, bude i nadále zachovávat svůj negativní postoj k hlasování o odsouhlasení další účasti Izraele v programech ES;

13.  je znepokojen vážnými důsledky, jaké bude mít nové propuknutí konfliktu na politickou budoucnost regionu, a doufá v trvalý mír na celém Blízkém východě; zdůrazňuje, že v důsledku tohoto vážného napětí by mohlo dojít k narušení vzájemného porozumění a dialogu mezi společenstvími v Evropě;

14.  žádá, aby Evropská unie hrála výraznější politickou úlohu a byla jednotnější, a vyzývá Radu, aby využila této příležitosti ke spolupráci s novou vládou USA s cílem ukončit tento konflikt dohodou, která bude vycházet z řešení založeném na vytvoření dvou států, umožní Izraelcům i Palestincům žít spolu v míru v rámci bezpečných, mezinárodně uznávaných hranic a bude usilovat o vybudování nového mírového systému regionální bezpečnosti na Blízkém východě;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysokému představiteli pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zplnomocněnému velvyslanci Kvartetu na Blízkém východě, prezidentovi Palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě, izraelské vládě, Knesetu a egyptské vládě a parlamentu.

(1) Přijaté texty: P6_TA(2006)0492.
(2) Přijaté texty: P6_TA(2007)0350.
(3) Přijaté texty: P6_TA(2007)0430.
(4) Přijaté texty: P6_TA(2008)0064.

Poslední aktualizace: 13. ledna 2009Právní upozornění