Procedūra : 2009/2504(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0051/2009

Iesniegtie teksti :

B6-0051/2009

Debates :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Balsojumi :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0025

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 102kWORD 54k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B6-0051/2009
2009. gada 12. janvāra
PE416.176
 
B6‑0051/2009
Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Pasqualina Napoletano un Hannes Swoboda
PSE grupas vārdā
par situāciju Tuvajos Austrumos / Gazas joslā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Tuvajos Austrumos / Gazas joslā 
B6‑0051/2009

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem, jo īpaši 2006. gada 16. novembra rezolūciju par situāciju Gazas sektorā(1), 2007. gada 12. jūlija rezolūciju par Tuvajiem Austrumiem(2), 2007. gada 11. oktobra rezolūciju par humanitāro stāvokli Gazā(3) un 2008. gada 21. februāra rezolūciju par stāvokli Gazas joslā(4),

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 1967. gada Rezolūciju Nr. 242, 1973. gada Rezolūciju Nr. 338  un 2009. gada 8. janvāra Rezolūciju Nr. 1860,

–  ņemot vērā ceturto Ženēvas konvenciju (1949. gada konvenciju),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada 30. decembra paziņojumu par situāciju Tuvajos Austrumos,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2008. gada 27. decembrī Izraēla uzsāka militāru ofensīvu Gazā, reaģējot uz atkārtotiem Hamas raķešu uzbrukumiem Izraēlas dienvidos;

B.  tā kā saskaņā ar jaunākajiem ziņojumiem Izraēlas militāro darbību rezultātā Gazā ir gājuši bojā apmēram tūkstoš cilvēku, no kuriem vairākums ir sievietes un bērni, kā arī ir cietuši tūkstošiem cilvēku, ir sagrautas mājas, skolas un citas svarīgas civilas infrastruktūras, ko var apliecināt arī daži Parlamenta locekļi, kuri nesen apmeklēja Rafu;

C.  tā kā daudzos ziņojumos tiek apgalvots, ka Izraēlas armija uzbrukumos izmanto fosforu saturošu munīciju, tādējādi radot nopietnākus ievainojumus;

D.  tā kā robežšķērsošanas vietas Gazā ir slēgtas astoņpadsmit mēnešus un tā kā cilvēku pārvietošanās un preču aprites aizliegums ir ietekmējis iedzīvotāju ikdienu un vēl vairāk paralizējis ekonomiku Gazas joslā;

E.  tā kā šī Gazas joslas izolēšanas politika nav sniegusi rezultātus ne politiskā, ne humanitārā līmenī un tā kā Gazas joslai piemērotais embargo ir kolektīva soda veids, kas ir pretrunā starptautiskajiem tiesību aktiem cilvēktiesību jomā;

F.  tā kā ievērojamajam finansiālajam atbalstam, ko Eiropas Savienība ir sniegusi palestīniešiem, ir bijusi svarīga loma, lai novērstu humanitāru katastrofu Gazas joslā un Rietumkrastā; tā kā Eiropas Savienība turpina nodrošināt humāno palīdzību cilvēkiem un tiešas subsīdijas Palestīniešu pašpārvaldes darbiniekiem Gazas joslā, izmantojot gan UNWRA, gan ES PEGASE finansēšanas mehānismu un citus mehānismus starptautiskas palīdzības sniegšanai palestīniešu teritorijām;

1.  pauž savu dziļāko sašutumu par vardarbību Gazas joslā, Izraēlas armijas nesamērīgas spēka izmantošanas sekām un ilgstošo militārās darbības pastiprināšanos, kuras rezultātā cieš simtiem cilvēku, no kuriem vairākums ir civiliedzīvotāji, tai skaitā daudz bērnu; pauž dziļu līdzjūtību civiliedzīvotājiem, kurus ir skārusi vardarbība Gazā un Izraēlas dienvidu daļā; pauž dziļu nožēlu par to, ka uzbrukumos ir cietuši civiliedzīvotāji un ANO;

2.  aicina nekavējoties noslēgt beznosacījumu pamieru, kurā būtu jāparedz Izraēlas armijas atkāpšanās no teritorijas, ko tā pēdējo dienu laikā atkārtoti okupēja, un uzsākt sarunas par ilgstošāku pamieru, ko nodrošinātu mehānisms, kuru izveido starptautiskā sabiedrība, nosūtot starptautiskus drošības spēkus, iekļaujot to veidošanā arābu un musulmaņu valstis;

3.  aicina Izraēlu pildīt savus pienākumus atbilstoši starptautiskajiem tiesību aktiem un ievērojot starptautiskās humanitārās tiesības; aicina Hamas pārtraukt raķešu uzbrukumus un uzņemties atbildību, iesaistoties politiskā procesā, lai atjaunotu dialogu starp palestīniešiem un sniegtu ieguldījumu sarunu procesa turpināšanā;

4.  atzinīgi vērtē ANO Drošības Padomes 2009. gada 8. janvāra Rezolūcijas Nr. 1860 pieņemšanu un, lai gan abas puses nav uzņēmušās tās īstenošanu, aicina visus dalībniekus pilnībā ievērot šīs Rezolūcijas noteikumus, un aicina Padomi un ES dalībvalstis izmantot palielināt spiedienu, lai apturētu vardarbības turpināšanu;

5.  piekrīt tam, ka atbilstoši ANO Drošības Padomes Rezolūcijā Nr. 1860 noteiktajām prasībām Gazā ir nepieciešams steidzami nodrošināt pasākumus un garantijas, lai panāktu ilgstošu pamieru, tostarp robežšķērsošanas punktu atkārtotu atvēršanu un nepārtrauktu darbību, un lai novērstu ieroču un munīcijas kontrabandu;

6.  pieprasa Izraēlas valsts iestādēm atļaut piegādāt Gazas joslai pārtiku, neatliekamo medicīnisko palīdzību un degvielu, atverot robežšķērsošanas punktus un atceļot blokādi, kā arī garantēt iespēju nepārtraukti un pietiekamā apmērā piegādāt palīdzību, izmantojot robežšķērsošanas punktu Rafā; mudina Izraēlas iestādes atļaut starptautiskās preses pārstāvjiem klātienē sekot notikumiem;

7.  uzskata, ka bez ierobežojumiem jāgarantē, ka nekavējoties tiek atjaunots Nolīgums par pārvietošanos un piekļuvi (AMA) un Savstarpēji saskaņotie principi par robežšķērsošanu Rafā (APRC), kurus Izraēla un Palestīniešu pašpārvalde pieņēma 2005. gada septembrī pēc tam, kad Izraēla vienpusēji devās prom no Gazas joslas;

8.  aicina Padomi un Komisiju, kā arī citus starptautiskos līdzekļu devējus sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju un NVO, sniegt pietiekamu palīdzību, ņemot vērā augošās vajadzības, un lūdz Izraēlu nekavēt šos svarīgos centienus sniegt humāno palīdzību; norāda, ka, sniedzot šo palīdzību, jāatbalsta pakāpeniska pamata ekonomisko darbību atsākšana Gazas joslā un pienācīgu dzīves apstākļu atjaunošana palestīniešiem, jo īpaši gados jauniem cilvēkiem;

9.  atkārtoti norāda, ka Izraēlas un palestīniešu konfliktu nevar atrisināt militāriem līdzekļiem, un pauž viedokli, ka ir pienācis laiks, noslēgt ilgstošu un visaptverošu miera līgumu, pamatojoties uz līdz šim noritējušajām abu pušu sarunām;

10.  aicina, pamatojoties uz Izraēlas un palestīniešu vienošanos un Arābu līgas iniciatīvu, sarīkot starptautisku konferenci, kuras darbību sekmētu Kvartets un kurā piedalītos visi reģionālie dalībnieki;

11.  uzsver to, cik ārkārtīgi svarīgi ir atjaunot centienus, lai panāktu samierināšanu pašu palestīniešu vidū, un saistībā ar šo uzsver nepieciešamību nodrošināt pastāvīgu ģeogrāfisku saikni un mierīgu un ilgstošu Gazas joslas un Rietumkrasta politisku atkalapvienošanos;

12.  atkārtoti uzsver, ka jebkādai ES un Izraēlas politisko attiecību uzlabošanai vajadzētu būt stingri balstītai uz starptautisko tiesību aktu cilvēktiesību jomā ievērošanu, patiesu apņemšanos panākt visaptverošu miera nodrošinājumu, humanitārās krīzes novēršanu Gazā un Okupētajā Palestīnas teritorijā un to, ka tiek ievērota EK un Palestīnas Atbrīvošanas organizācijas Pagaidu asociācijas nolīguma pilnīga īstenošana; paziņo, ka, saglabājoties tik kritiskai situācijai, tas nemainīs savu negatīvo nostāju attiecībā uz balsojumu par Izraēlas turpmāku piedalīšanos EK programmās;

13.  pauž bažas par nopietnajām sekām, ko konflikta uzliesmojums radījis reģiona politiskajai nākotnei un cerībām panākt ilgstošu mieru visā Tuvo Austrumu reģionā; uzsver, ka šo nopietno saspīlējumu sekas varētu apdraudēt Eiropas sabiedrības daļu savstarpēju sapratni un dialogu;

14.  aicina Eiropas Savienību paust spēcīgāku un politiski vienotāku nostāju un aicina Padomi izmantot iespēju sadarboties ar jauno ASV valdību, lai pārtrauktu konfliktu un panāktu nolīgumu, kura pamatā ir divu valstu risinājums un kurš rada Izraēlas iedzīvotājiem un palestīniešiem mierīgas līdzāspastāvēšanas iespēju drošās un starptautiski atzītās robežās, cenšoties izveidot jaunu, miera apstākļiem piemērotu reģionālās drošības struktūru Tuvajos Austrumos;

15.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kopējās ārpolitikas un drošības politikas augstajam pārstāvim, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Kvarteta īpašajam sūtnim Tuvajos Austrumos, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam, Palestīniešu likumdošanas padomei, Izraēlas valdībai un Knesetam un Ēģiptes valdībai un parlamentam.

(1) Pieņemtie teksti: P6_TA(2006)0492.
(2) Pieņemtie teksti: P6_TA(2007)0350.
(3) Pieņemtie teksti: P6_TA(2007)0430.
(4) Pieņemtie teksti: P6_TA(2008)0064.

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 13. janvāraJuridisks paziņojums