Postopek : 2009/2504(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0051/2009

Predložena besedila :

B6-0051/2009

Razprave :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Glasovanja :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0025

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 96kWORD 53k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0051/2009
12. januar 2009
PE416.176
 
B6‑0051/2009
k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
ki ga predlagata Pasqualina Napoletano in Hannes Swoboda
v imenu skupine PSE
o razmerah na Bližnjem vzhodu/v Gazi

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Bližnjem vzhodu/v Gazi 
B6‑0051/2009

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti resolucij z dne 16. novembra 2006 o razmerah v Gazi(1), 12. julija 2007 o razmerah na Bližnjem vzhodu(2), 11. oktobra 2007 o humanitarnih razmerah v Gazi(3) in 21. februarja 2008 o razmerah v Gazi(4),

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov 242 (1967) in 338 (1973) ter 1860, ki je bila sprejeta 8. januarja 2009,

–  ob upoštevanju četrte ženevske konvencije (1949),

–  ob upoštevanju izjave Evropske unije z dne 30. decembra 2008 o razmerah na Bližnjem vzhodu,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker se je Izrael 27. decembra 2008 z vojaško ofenzivo na območju Gaze odzval na raketne napade Hamasa na jugu Izraela,

B.  ker je po najnovejših poročilih ta ofenziva v Gazi do sedaj terjala približno tisoč smrtnih žrtev, med njimi je večina žensk in otrok, na tisoče pa je bilo ranjenih, uničene so bile hiše, šole ter druge najpomembnejše civilne infrastrukture, kot so poročali tudi nekateri poslanci Evropskega parlamenta med njihovim nedavnim obiskom v Rafi,

C.  ker izraelska vojska po poročanju mnogih uporablja fosforne bombe, ki povzročajo resnejše poškodbe,

D.  ker so mejni prehodi za vstop v Gazo in izstop iz nje osemnajst mesecev zaprti, omejitev pretoka ljudi in blaga pa ovira vsakdanje življenje prebivalstva in je dodatno ohromila gospodarstvo na tem območju,

E.  ker je politika izolacije Gaze neuspešna tako na politični kot na humanitarni ravni, embargo proti Gazi pa je kot kolektivna kazen v nasprotju z mednarodnim humanitarnim pravom,

F.  ker je obsežna finančna pomoč s strani Evropske unije pomembna za preprečevanje humanitarne katastrofe v Gazi in na Zahodnem bregu; ker Evropska unija še naprej zagotavlja humanitarno pomoč prebivalstvu in neposredno denarno pomoč zaposlenim pri palestinskih oblasteh v Gazi, tudi prek agencije Združenih narodov za delo in pomoč, prek finančnega mehanizma EU PEGASE ter drugih mednarodnih instrumentov za pomoč palestinskim oblastem,

1.  izraža globoko ogorčenost nad nasiljem v Gazi, posledicami prekomerne uporabe sile izraelske vojske ter nepretrganimi vojaškimi spopadi, ki terjajo več sto človeških žrtev, večinoma civilistov, med katerimi je veliko otrok; izraža sočutje do civilnega prebivalstva v Gazi in na jugu Izraela, ki trpi zaradi nasilja; močno obžaluje, da so bili napadeni tudi civilni cilji in točke Združenih narodov;

2.  poziva k takojšnji in brezpogojni prekinitvi ognja, ki mora zajemati umik izraelske vojske z ozemlja, ki ga je v zadnjih dneh ponovno zasedla, ter k sklenitvi premirja na podlagi mehanizma mednarodne skupnosti, ki mora zagotoviti napotitev mednarodnih sil, v katere bodo vključene tudi arabske in muslimanske države;

3.  poziva Izrael, naj spoštuje obveznosti iz mednarodnega prava in mednarodnega humanitarnega prava, Hamas pa, naj ustavi raketne napade ter prevzame svoje obveznosti s tem, da se zaveže političnemu procesu za oživitev medpalestinskega dialoga ter prispeva k tekočim pogajanjem;

4.  pozdravlja sprejetje resolucije 1860 varnostnega sveta Združenih narodov 8. januarja 2009 ter poziva vse vpletene strani, da dosledno upoštevajo njene določbe, kljub pomanjkanju pripravljenosti z obeh strani na izvajanje te resolucije, ter poziva Svet in države članice EU, naj še bolj pritiskajo na prekinitev nasilja;

5.  se strinja, da je treba v skladu z omenjeno resolucijo v Gazi nujno zagotoviti ureditev in zagotovila, da se doseže trajna prekinitev ognja, vključno s trajnim ponovnim odprtjem prehodnih točk ter preprečevanjem ilegalne trgovine z orožjem in strelivom;

6.  odločno poziva izraelske oblasti, da omogočijo dobavo hrane , nujne medicinske pomoči in goriva v Gazo z odprtjem prehodnih točk in odpravo zapore, pa tudi da omogočijo ustrezen in neoviran prehod skozi humanitarni koridor v Rafi; poziva izraelske oblasti, da mednarodnim medijem omogočijo spremljanje dogodkov na kraju samem;

7.  meni, da je treba brez kakršnih koli omejitev zagotoviti takojšnjo ponovno vzpostavitev sporazuma o gibanju in dostopu ter načel za mejni prehod Rafa, ki so jih septembra 2005 sprejeli Izrael in palestinske oblasti po enostranskem umiku Izraela iz območja Gaze, ter poziva Svet, naj na ta mejni prehod ponovno napoti opazovalno misijo EU;

8.  poziva Svet, Komisijo in druge mednarodne donatorje, naj ob upoštevanju vse večjih potreb v sodelovanju z Združenimi narodi in nevladnimi organizacijami zagotovijo ustrezno pomoč, Izrael pa poziva, naj ne ovira te nujne humanitarne pomoči; poudarja, da mora ta pomoč prispevati k postopni oživitvi osnovnih gospodarskih dejavnosti v Gazi ter ponovni vzpostavitvi dostojnih življenjskih pogojev za Palestince, zlasti za mlade;

9.  ponovno poudarja, da izraelsko-palestinskega spora ni mogoče rešiti z vojaškim posegom, ter meni, da je nastopil čas za sprejetje trajnega in splošnega mirovnega sporazuma na podlagi pogajanj, v katerih sta doslej sodelovali obe strani;

10.  poziva k mednarodni konferenci pod pokroviteljstvom četverice, na kateri bodo sodelovali vsi regionalni akterji, in sicer na podlagi predhodnega sporazuma, ki so ga sklenili Izrael in palestinske oblasti, ter na pobudo Arabske lige;

11.  poudarja velik pomen ponovnih prizadevanj za medpalestinsko spravo ter obenem poudarja, da je potrebna stalna geografska povezava med Gazo in Zahodnim bregom ter njuna mirna in trajna ponovna politična združitev;

12.  znova poudarja, da morajo biti tesnejši politični odnosi med EU in Izraelom strogo pogojeni s spoštovanjem mednarodnega humanitarnega prava, sprejetjem resničnih zavez splošnemu mirovnemu sporazumu, končanju humanitarne krize v Gazi in zasedenemu palestinskemu ozemlju ter spoštovanju doslednega izvajanja začasnega pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Palestinsko osvobodilno organizacijo; izjavlja, da ne bo podpiral sodelovanja Izraela v programih Skupnosti, dokler bodo razmere tako kritične;

13.  izraža zaskrbljenost nad resnim vplivanjem ponovnega izbruha spopadov na tem območju na možnosti za njihovo politično reševanje in upanje na trajni mir na celotnem Bližnjem vzhodu; poudarja, da bi lahko ta resna trenja ogrozila vzajemno razumevanje in dialog med skupnostmi v Evropi;

14.  poziva k trdnejšemu in enotnejšemu političnemu stališču Evropske unije ter poziva Svet, naj izkoristi to priložnost, da sodeluje z novo ameriško administracijo za končanje sporov s sporazumom, ki bo temeljil na rešitvah za obe strani ter bo Izraelcem in Palestincem omogočil, da živijo skupaj v miru, z utrjenimi in mednarodno priznanimi mejami, da bi bila na Bližnjem vzhodu zgrajena nova mirna regionalna varnostna infrastruktura;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visokemu predstavniku za skupno zunanjo in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu četverice na Bližnjem vzhodu, predsedniku palestinskih oblasti, palestinskemu zakonodajnemu svetu, izraelski vladi in knesetu ter egiptovski vladi in parlamentu.

(1) Sprejeta besedila: P6_TA(2006)0492.
(2) Sprejeta besedila: P6_TA(2007)0350.
(3) Sprejeta besedila: P6_TA(2007)0430.
(4) Sprejeta besedila: P6_TA(2008)0064.

Zadnja posodobitev: 13. januar 2009Pravno obvestilo