Procedură : 2010/2502(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0142/2010

Texte depuse :

B7-0142/2010

Dezbateri :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Voturi :

PV 10/03/2010 - 7.11

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0062

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 124kWORD 79k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0137/2010
3.3.2010
PE433.002v01-00
 
B7-0412/2010

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B7‑0010/2010 și B7‑0009/2010

în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la Tratatul de neproliferare


Roberto Gualtieri, Hannes Swoboda, Adrian Severin în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Tratatul de neproliferare  
B7‑0412/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere viitoarea Conferință a părților din 2010 de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP),

–   având în vedere rezoluțiile sale din 26 februarie 2004(1), 10 martie 2005(2), 17 noiembrie 2005(3), 14 martie 2007(4) și 24 aprilie 2009(5) privind proliferarea nucleară și dezarmarea nucleară,

–   având în vedere Rezoluția sa din 5 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate și a PESA(6),

–   având în vedere Strategia Uniunii Europene împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, adoptată de Consiliul European la 12 decembrie 2003,

–   având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la chestiunile legate de neproliferare și dezarmare nucleară, în special Rezoluția 1540 (2004),

–   având în vedere raportul privind punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate, aprobat de Consiliul European la 11 decembrie 2008,

–   având în vedere Declarația Consiliului European din 10-11 decembrie 2009 referitoare la Iran,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât proliferarea armelor de distrugere în masă și a mijloacelor purtătoare de asemenea arme reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa păcii și a securității internaționale și întrucât cele mai urgente priorități de securitate sunt de a împiedica teroriștii sau alte state să obțină sau să utilizeze arme nucleare, de a reduce stocurile de armament nuclear la nivel mondial și de a urmări crearea unei lumi fără arme nucleare;

B.  întrucât TNP rămâne piatra unghiulară a regimului de neproliferare nucleară și fundamentul principal al procesului de dezarmare nucleară și de utilizare în scopuri pașnice a energiei nucleare;

+C.     întrucât toate statele membre sunt parte la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP) și întrucât două state membre sunt puteri nucleare, în sensul definiției date de TNP;

D. întrucât, ulterior articolelor publicate în ianuarie 2007 în Wall Street Journal de către fostul secretar de stat George Shultz, de fostul secretar de stat Henry Kissinger, de fostul secretar pentru apărare Bill Perry și de fostul senator Sam Numm, articole care militează pentru o lume fără arme nucleare, foști oameni de stat din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Belgia și-au exprimat, de asemenea, susținerea în acest sens;

E.  întrucât revizuirea conceptului strategic al NATO oferă un prilej pentru reevaluarea politicii nucleare a alianței în ansamblu, în vederea atingerii obiectivului unei lumi fără arme nucleare; întrucât, în temeiul mecanismelor NATO, bilaterale sau de utilizare comună a armelor nucleare, aproximativ 150-200 de arme nucleare tactice continuă să fie desfășurate în cinci state nenucleare membre ale NATO (Belgia, Germania, Italia, Țările de Jos și Turcia); întrucât armele nucleare ale SUA desfășurate preventiv nu mai sunt esențiale pentru prezervarea securității alianței NATO;

F.  întrucât Iranul nu a respectat termenul prevăzut pentru sfârșitul anului pentru a da curs solicitărilor de a-și deschide instalațiile nucleare spre a fi vizitate de inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică; întrucât Iranul nu a luat niciun fel de măsuri până în prezent pentru a reda comunității internaționale încrederea în natura exclusiv pașnică a programului său nuclear,

1.  subliniază nevoia de a consolida în și mai mare măsură cei trei piloni ai TNP: neproliferarea, dezarmarea și cooperarea în privința utilizării energiei nucleare în domeniul civil; invită Uniunea Europeană și statele sale membre să prezinte o poziție comună puternică la Conferința de revizuire a TNP organizată în 2010 și să depună în mod activ eforturi în vederea obținerii unui rezultat de succes;

2.  reamintește angajamentul UE de a utiliza toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a împiedica, descuraja, opri și, dacă este posibil, elimina programele de proliferare care provoacă îngrijorare la nivel mondial, astfel cum s-a stipulat în mod clar în Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, adoptată de Consiliul European la 12 decembrie 2003;

3.  salută cu entuziasm discursul ținut de președintele american Barack Obama la Praga la 5 aprilie 2009, prin care acesta își exprima angajamentul de a continua dezarmarea nucleară și își prezenta viziunea asupra unei lumi fără arme nucleare; invită Consiliul să își exprime sprijinul explicit pentru acest angajament și să solicite în mod expres celor două puteri nucleare europene să prezinte noi măsuri în vederea dezarmării nucleare;

4.  aplaudă convocarea în 2010 a Summitului mondial privind securitatea nucleară, recunoscând că utilizarea și comerțul neautorizat cu materiale nucleare reprezintă o amenințare gravă și imediată la adresa securității mondiale;

5.  salută angajamentul Federației Ruse și al Statelor Unite în vederea reducerii și limitării în continuare a stocurilor lor de arme strategice ofensive și în vederea încheierii cât mai curând posibil a unui nou acord cuprinzător și cu forță juridică de înlocuire a Tratatului de reducere a armelor strategice (START), care a expirat în decembrie 2009;

6.  subliniază importanța intrării în vigoare cât mai repede posibil a Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare (CTBT); salută în acest context intenția administrației americane de a obține ratificarea tratatului; solicită Consiliului să își ofere sprijinul fără rezerve pentru negocierea cât mai curând posibil a unui tratat de interzicere a producției de material de fisiune pentru arme nucleare sau alte dispozitive nucleare;

7.  atrage atenția asupra anacronismului strategic al armelor nucleare tactice și asupra necesității ca Europa să contribuie la reducerea și eliminarea lor de pe continentul european în cadrul unui dialog mai extins cu Rusia; în acest context, ia act de acordul coaliției germane din 24 octombrie 2009 de a depune eforturi în vederea retragerii armelor nucleare americane din Germania; încurajează alte state membre pe teritoriul cărora se află arme nucleare americane să își asume un angajament clar similar; salută scrisoarea trimisă la 26 februarie 2010 de miniștrii de externe din Germania, Țările de Jos, Belgia, Luxemburg și Norvegia Secretarului General al NATO, prin care se solicita inițierea unei dezbateri aprofundate în cadrul alianței asupra modalităților de urmărire a obiectivului politic general de a crea o lume fără arme nucleare;

8.  încurajează eforturile de promovare a răspândirii utilizărilor pașnice pentru energia nucleară de către țările care doresc să își mențină sau să își dezvolte capacitățile în acest domeniu într-un cadru care reduce riscurile de proliferare și respectă cele mai înalte standarde internaționale în materie de garantare, siguranță și securitate;

9.  sprijină abordarea dublă în ceea ce privește programul nuclear al Iranului; îndeamnă Iranul încă o dată să respecte deplin și fără întârziere obligațiile care îi revin din rezoluțiile pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU (CSONU) și ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), pentru a îndeplini, printre altele, cerințele stabilite în Rezoluția Consiliului Guvernatorilor AIEA din 27 noiembrie 2009; îndeamnă Consiliul să sprijine acțiunile Consiliului de Securitate al ONU în cazul în care Iranul continuă să nu coopereze cu comunitatea internațională în ceea ce privește programul său nuclear; invită Consiliul să fie pregătit să ia măsurile „inteligente” necesare, direcționate și concentrate pe neproliferare, care să însoțească acest proces al CSONU;

10. invită atât Consiliul, cât și Comisia să prezinte Parlamentului, în timp util, un raport privind progresele înregistrate în legătură cu rezultatul Conferinței de revizuire a TNP organizate în 2010;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președinției în exercițiu a Consiliului, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, tuturor părților la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare și Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

(1)

JO C 98 E, 23.4.2004, p. 152.

(2)

JO C 320 E, 15.12.2005, p. 253.

(3)

JO C 280 E, 18.11.2006, p. 453.

(4)

JO C 301 E, 13.12.2007, p. 146.

(5)

Texte adoptate la acea dată: P6_TA(2009)0333.

(6)

JO C 285 E, 26.11.2009, p. 23.

Ultima actualizare: 13 mai 2010Notă juridică