Διαδικασία : 2010/2954(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0675/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0675/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0443

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 138kWORD 89k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0675/2010
23.11.2010
PE450.491v01-00
 
B7-0675/2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα


Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα  
B7‑0675/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα, ιδίως δε τις αποφάσεις1598 (2005) της 28ης Απριλίου 2005 και 1495 (2003), οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ στις 11 Οκτωβρίου 2005, καθώς και το ψήφισμα 1871 (2009),

–       έχοντας υπόψη την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ 1920 (2010) που παρέτεινε την υφιστάμενη εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για το δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO),

–       έχοντας υπόψη την τελευταία έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για τη Δυτική Σαχάρα (14 Απριλίου 2008),  

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης της ad hoc αντιπροσωπείας του ΕΚ τον Μάρτιο του 2009, και ιδίως τις συστάσεις που αφορούν τη συμμόρφωση και την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα,

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για τη Δυτική Σαχάρα και ειδικότερα το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2005,

–       έχοντας υπόψη τη Δήλωση των ΗΕ σχετικά με την 8η σύνοδο του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ - Μαρόκου που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2009 και την κοινή δήλωση της πρώτης διάσκεψης κορυφής ΕΕ- Μαρόκου που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2010,

–       έχοντας υπόψη την Ευρωμεσογειακή Συμφωνία με την οποία καθιερώνεται η σύνδεση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών της αφενός και του Βασιλείου του Μαρόκου αφετέρου, και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτής,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, που έχει υπογραφεί και από το Βασίλειο του Μαρόκου,

–       έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ τις 9ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με το Δικαίωμα των Ατόμων και των Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς Αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα, της 10ης Νοεμβρίου 2010,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 12.000 Σαχράουι εγκατέλειψαν τις πόλεις τους και εγκαταστάθηκαν σε αντίσκηνα στα περίχωρα του El Aaiun όπου δημιουργήθηκε ο καταυλισμός Gdaim Izyk, διαμαρτυρόμενοι για την κοινωνικοικονομική κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι την Κυριακή, 24 Οκτωβρίου, ο Nayem El-Garhi, ένας Σαχράουι έφηβος 14 ετών, σκοτώθηκε και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν από τις μαροκινές ένοπλες δυνάμεις, ενώ προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τον καταυλισμό στα περίχωρα του El Aaiun,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου, οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας εισήλθαν βιαίως στον καταυλισμό Gdaim Izyk, ασκώντας δυσανάλογη βία,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαροκινές αρχές υποστήριξαν ότι η επιχείρηση ήταν αναγκαία προκειμένου να απελευθερωθούν τα άτομα που διαμένουν στον καταυλισμό και τα οποία κρατούντο παρά τη θέλησή τους και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετώπισαν σοβαρή αντίσταση, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των διαδηλωτών εξαπλώθηκαν στους δρόμους του El Aaiun,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκαν πολλές απώλειες, τραυματισμοί και εξαφανίσεις,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επετράπη σε δημοσιογράφους, εθνικούς βουλευτές και Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εισέλθουν στην πόλη El Aaiun και τον καταυλισμό Gdaim Izyk , ενώ ορισμένοι από αυτούς ακόμη και απελάθησαν από το Μαρόκο,

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βίαιες επιθέσεις συνέπεσαν με την έναρξη των νέων ανεπίσημων συνομιλιών μεταξύ των μαροκινών αρχών και του Μετώπου Polisario σχετικά με το μέλλον της Δυτικής Σαχάρας στη Νέα Υόρκη, υπό την αιγίδα του Ειδικού Απεσταλμένου των ΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα,

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί για τη σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα και τις περιφερειακές συνέπειες και επιπτώσεις της, όπου συμπεριλαμβάνεται και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα, και υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του Προσωπικού Απεσταλμένου του για την εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και αμοιβαία αποδεκτής πολιτικής λύσης που θα επιτρέψει την αυτοδιάθεση του λαού της Δυτικής Σαχάρας, όπως ορίζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Σεπτεμβρίου ο αντικαθεστωτικός Mostapha Sidi Mouloud συνελήφθη από το Μέτωπο Polisario, επειδή εξέφρασε την υποστήριξή του στην πρωτοβουλία του Μαρόκου για αυτονομία και έκτοτε η τύχη του αγνοείται,  

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση που επικρατεί στους καταυλισμούς στη Δυτική Σαχάρα και το Tindouf μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική ανθρωπιστική τραγωδία με απρόβλεπτες επιπτώσεις, και ότι τα γεγονότα αυτά αναδεικνύουν και πάλι την κατεπείγουσα ανάγκη για τη συμπερίληψη μιας διαστάσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εντολή της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για το δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO),

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από περισσότερο από 30 χρόνια η διαδικασία αποαποικιοποίησης της Δυτικής Σαχάρας παραμένει ανολοκλήρωτη,

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες εκθέσεις κατέδειξαν ότι οι φυσικοί πόροι της Δυτικής Σαχάρας αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς να αποδίδουν οφέλη στον τοπικό πληθυσμό,

1.      καταδικάζει τις σοβαρές επιθέσεις και τη δυσανάλογη χρήση βίας εκ μέρους των μαροκινών αρχών που σημειώθηκε στον καταυλισμό Gdaim Izyk και την πόλη El Aaiun, που είχε ως αποτέλεσμα πολλές απώλειες αμάχων και καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν ψυχραιμία και να απόσχουν από περαιτέρω βίαιες ενέργειες·

2.      εκφράζει την αλληλεγγύη του στην οικογένεια του νεαρού Σαχράουι Nayem El-Garhi και καλεί τις μαροκινές αρχές και την MINURSO να διενεργήσουν έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της δολοφονίας του·

3.      εκφράζει τη βαθύτατη λύπη και ανησυχία του για τους νεκρούς, τους τραυματίες και τους αγνοούμενους κατά τη διάρκεια των βίαιων επιθέσεων και εκφράζει την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων·

4.      ζητεί να διενεργηθεί διεθνής ανεξάρτητη έρευνα υπό την αιγίδα των ΗΕ σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στον καταυλισμό Gdaim Izyk και την πόλη El Aaiun·

5.      καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον της ελευθερίας του Τύπου και της ενημέρωσης που υπέστησαν πολλοί ευρωπαίοι δημοσιογράφοι και ζητεί από το Βασίλειο του Μαρόκου να επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση και κυκλοφορία στη Δυτική Σαχάρα για τον Τύπο, τους ανεξάρτητους παρατηρητές και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις·

6.      καταδικάζει την κράτηση και τις παρενοχλήσεις που υφίστανται οι Σαχράουι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα υπό μαροκινό έλεγχο εδάφη της Δυτικής Σαχάρας και καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ να περιλάβει την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εντολή της MINURSO, προκειμένου να διαπιστώνονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αναφέρει και η σύσταση της Ad hoc Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

7.      χαιρετίζει την επανέναρξη των ανεπίσημων επαφών μεταξύ του Μαρόκου και του Μετώπου Polisario, οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Προσωπικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες έντασης, και καλεί τους περιφερειακούς φορείς να συμβάλουν εποικοδομητικά·

8.      καλεί το Βασίλειο του Μαρόκου και το Μέτωπο Polisario να απόσχουν από πράξεις βίας συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη χαλάρωση της έντασης, προκειμένου να εξευρεθεί λύση στην αντιπαράθεση που θα επιτρέψει την αυτοδιάθεση του λαού της Δυτικής Σαχάρας, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των ΗΕ και ιδίως την απόφαση 1495(2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας·

9.      ζητεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει την επίλυση της σύγκρουσης στη Δυτική Σαχάρα, και να προωθήσει αποφασιστικά τις δυνατότητες που παρέχει ο διάλογος στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο πλαίσιο της υποεπιτροπής που συνεστήθη από κοινού με το Μαρόκο για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών·

10.    καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας να παρακολουθήσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα και να στέλνουν τακτικά στην περιοχή αποστολές συλλογής πληροφοριών, σύμφωνα μ το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ- Μαρόκου·

11.    εκφράζει την ανησυχία του για την τύχη του Mostapha Sidi Mouloud και ζητεί από το Μέτωπο Polisario να δώσει στοιχεία σχετικά με τον τόπο όπου βρίσκεται, να του εξασφαλίσει αμέσως επαφή με την οικογένειά του καθώς και με δικηγόρο και να τον προσαγάγει σύντομα ενώπιον ανεξάρτητου δικαστικού σώματος προκειμένου αυτό να αποφανθεί περί της νομικής βάσης της κράτησής του·

12.    ζητεί την αποστολή αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δυτική Σαχάρα και τους καταυλισμούς στο Tindouf προκειμένου να εποπτεύσει επί τόπου την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα της Αφρικανικής Ένωσης, την αντιπροσωπεία του ΕΚ για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ, καθώς και το προεδρείο της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Αλγερίας και του Μαρόκου, καθώς και το Μέτωπο Polisario.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου