Διαδικασία : 2010/2954(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0677/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0677/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0443

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 132kWORD 82k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0675/2010
23.11.2010
PE450.493v01-00
 
B7-0677/2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη δυτική Σαχάρα


Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz de Urquiza, Vincent Peillon, Guido Milana εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη δυτική Σαχάρα  
B7‑0677/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δυτική Σαχάρα καθώς και την έκθεση της ad hoc αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαρτίου 2009, και κυρίως τις συστάσεις της σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

 

- έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών 1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008) και 1871 (2009) που ζητούν μια πολιτική λύση δίκαιη, βιώσιμη και αμοιβαία αποδεκτή η οποία θα επιτρέπει την άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης του λαού της δυτικής Σαχάρας στο πλαίσιο διευθετήσεων σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που περιέχονται στην Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών,

 

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας του 2008, κεφάλαιο "Μαρόκο και δυτική Σαχάρα" και την έκθεση της οργανώσεως Human Rights Watch "Ανθρώπινα δικαιώματα στη δυτική Σαχάρα και στους καταυλισμούς προσφύγων Tindouf" του Δεκεμβρίου 2008,

 

- έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο εκπρόσωπος της ΄Υπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Catherine Ashton σχετικά με τη δυτική Σαχάρα στις 10 Νοεμβρίου 2010 ,

 

- έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού του,

 

A. εκτιμώντας ότι κατά τη διάρκεια εβδομάδων, χιλιάδες πολίτες Σαχραουί, κυρίως παιδιά γυναίκες και ηλικιωμένα άτομα είχαν συγκεντρωθεί στον καταυλισμό του Gdeim-Izik στο Laâyoune για να διαμαρτυρηθούν κατά των συνθηκών διαβίωσης τους, ζητώντας κατοικίες, εργασία και κοινωνικές βοήθειες, και ότι η μαροκινή κυβέρνηση αφού ξεκίνησε διαπραγματεύσεις δικασίες για να απαντήσει στα εν λόγω αιτήματα, απέστειλε τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου τις δυνάμεις ασφαλείας και τη χωροφυλακή για να διαλύσει τον καταυλισμό·

 

B. εκτιμώντας, όμως, ότι οι διαθέσιμες επί του παρόντος πληροφορίες για τους λόγους αυτής της επιχείρησης, το επίπεδο δύναμης που χρησιμοποιήθηκε, την αντίδραση των προσώπων του καταυλισμού, τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας, είναι ασαφείς και αντιφατικές·

 

Γ. εκτιμώντας ότι τα εν λόγω επεισόδια πραγματοποιήθηκαν την ημέρα της έναρξης στη Νέα Υόρκη του τρίτου κύκλου ανεπίσημων διαπραγματεύσεων για το καθεστώς της δυτικής Σαχάρας, στις οποίες συμμετέχουν το Μαρόκο, το Μέτωπο Πολισάριο και οι γειτονικές χώρες, Μαυριτανία και Αλγερία·

 

Δ. εκτιμώντας το "προχωρημένο καθεστώς" των σχέσεων ΕΕ-Μαρόκου καθώς και τις διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ του Μαρόκου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το άρθρο 2 αυτής·

 

E. εκτιμώντας, ότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας (ΑΡΡ) μεταξύ της Ένωσης και του Μαρόκου, η εν λόγω συμφωνία, η οποία συμπεριλαμβάνει de facto τη Δυτική Σαχάρα δεν είναι σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο, παρά μόνο εάν οι οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τους φυσικούς πόρους της δυτικής Σαχάρας διεξάγονται προς το συμφέρον των Σαχραουί και είναι σύμφωνες με τις επιθυμίες τους·

 

1. εκφράζει την οδυνηρή έκπληξή του για τα βίαια γεγονότα στον καταυλισμό του Gdaim Izik και στην πόλη του Laâyoune καθώς και για τη χρήση βίας την ίδια ημέρα που στην Νέα Υόρκη άρχισε ο τρίτος κύκλος ανεπίσημων συνομιλιών για το καθεστώς της δυτικής Σαχάρας·

 

2. εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών καθώς και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων, των τραυματιών και των αγνοουμένων·

 

3. ζητεί την άμεση συγκρότηση, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, μιας εξεταστικής επιτροπής, ανεξάρτητης και διαφανούς με εντολή να καθορίσει τις ευθύνες των διαφόρων μερών για την έναρξη των ανωτέρω συμβάντων και να προβεί σε απλογισμό εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι δεν δόθηκε σε ευρωπαίους βουλευτές και δημοσιογράφους πρόσβαση στη δυτική Σαχάρα και ζητεί από τις μαροκινές αρχές πρόσβαση και ελευθερία μετακίνησης στην περιοχή, για τον τύπο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις·

 

4 - ζητεί από τις μαροκινές αρχές να ακολουθήσουν μια πολιτική διαφάνειας σε σχέση με την ενημέρωση όσον αφορά την κατάσταση στην επικράτεια της δυτικής Σαχάρας·

 

5 - ζητεί από το Μαρόκο, με βάση το καθεστώς του προνομιούχου εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διευκολύνει την είσοδο, την ελευθερία κινήσεων και τις επαφές στην επικράτεια της δυτικής Σαχάρας·

 

6. Υπενθυμίζει την υποστήριξή του στην επανάληψη των ανεπίσημων διαπραγματεύσεων μεταξύ των ενεχόμενων μερών στην εν λόγω διαμάχη, με σκοπό την επίτευξη μιας πολιτικής λύσης που θα είναι δίκαιη, βιώσιμη και αμοιβαία αποδεκτή και η οποία θα επιτρέπει την άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης του λαού της δυτικής Σαχάρας σε συμφωνία με ότι έχει καθορισθεί στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· χαιρετίζει τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή του προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Christopher Ross·

 

7 - ζητεί επίσης τη συμπερίληψη του ελέγχου της κατάστασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην εντολή της MINURSO και υποστηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας να παρατείνει κατά ένα έτος την εν λόγω αποστολή·

 

8. καλεί το Μαρόκο, το Μέτωπο Πολισάριο και το σύνολο των χωρών που συμμετέχουν στις συζητήσεις να απέχουν από κάθε πρόκληση, να διαδραματίσουν έναν εποικοδομητικό ρόλο και, παρά τις εντάσεις, να συνεχίσουν τις εν λόγω διαπραγματεύσεις· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα μέρη συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου τον Δεκέμβριο·

 

9. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία αποτελούν τμήμα της ομάδας φίλων της δυτικής Σαχάρας (Γαλλία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία) για να διευκολύνουν τη διαδικασία του διμερούς διαλόγου και καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας να διαδραματίσει έναν πλέον ενεργό ρόλο στις εν λόγω διαπραγματεύσεις·

 

10. καλεί τις μαροκινές αρχές να σεβαστούν τις διατάξεις των υφισταμένων συμφωνιών και να παράσχουν τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν ζητηθεί από την Επιτροπή, επιτρέποντας έτσι την ανανέωση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας, συμφωνία που είναι προς όφελος και των δύο μερών·

 

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Κυβέρνηση του Μαρόκου και τη διεύθυνση του Μετώπου Πολισάριο.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου