Διαδικασία : 2010/2954(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0682/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0682/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0443

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 141kWORD 95k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0675/2010
23.10.2010
PE450.498v01-00
 
B7-0682/2010

σύμφωνα με το άρθρο 122, του Κανονισμού


σχετικά με τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις της κατάστασης στη δυτική Σαχάρα


Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria, Cristian Dan Preda εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις της κατάστασης στη δυτική Σαχάρα  
B7‑0682/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη δυτική Σαχάρα,

 

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1920 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1920 (2010) το οποίο παρατείνει κατά ένα έτος την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη διοργάνωση του δημοψηφίσματος στη δυτική Σαχάρα (MINURSO),

 

–    έχοντας υπόψη τον ορισμό του Christopher Ross ως προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη δυτική Σαχάρα,

 

- έχοντας υπόψη την έκθεση της 14 Απριλίου 2008, του Γενικού Γραμματέα προς το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στη δυτική Σαχάρα,

 

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δυτική Σαχάρα της 27ης Οκτωβρίου 2005,

–   έχοντας, ειδικότερα, υπόψη τα συμπεράσματα των επισκέψεων της αντιπροσωπείας ad hoc του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δυτική Σαχάρα, τον Σεπτέμβριο του 2006 και τον Ιανουάριο του 2009, στα οποία ζητούσαν η εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για το δημοψήφισμα στη δυτική Σαχάρα (MINURSO) να διευρυνθεί, υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας όλων των ενεχόμενων μερών, ώστε να είναι αρμόδια για την εποπτεία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη δυτική Σαχάρα, και έχοντας υπόψη την πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να παρακολουθεί μέσω της αντιπροσωπείας της στο Ραμπάτ, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη δυτική Σαχάρα και να αποστέλλει τακτικά επιτοπίως αποστολές,

- έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη δυτική Σαχάρα και ειδικότερα το ψήφισμα της 27ης Οκτωβρίου 2005,

 

- έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την όγδοη συνεδρίαση του Συμβουλίου σύνδεσης ΕΕ- Μαρόκο, της 7ης Δεκεμβρίου 2009 και την κοινή δήλωση της πρώτης συνάντησης κορυφής ΕΕ-Μαρόκο της 7ης Μαρτίου 2010,

 

- έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία η οποία θεσπίζει μια ένωση μεταξύ της ΕΚ και των κρατών μελών αφενός και του Βασίλειου του Μαρόκου αφετέρου, και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτής,

 

- έχοντας υπόψη τη διεθνή συμμαχία σχετικά με τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, που υπεγράφη από το Βασίλειο του Μαρόκου,

 

- έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Catherine Ashton, ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ, στις 10 Νοεμβρίου 2010,

 

- έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις στο Westchester County (Νέα Υόρκη) τον Φεβρουάριο του 2010,

 

–   vέχοντας υπόψη το άρθρο 122 του κανονισμού του,

A. εκτιμώντας ότι στις 19 Οκτωβρίου, πολλές δεκάδες άτομα είχαν εγκαταστήσει τις σκηνές τους κατά τρόπο ειρηνικό στο Agdim Izik, 12 χμ. από το Laâyoune, στη δυτική Σαχάρα,

B.  εκτιμώντας ότι μετά από πολλές εβδομάδες, υπήρχαν περίπου 15.000 άτομα σύμφωνα με τους παρατηρητές των Ηνωμένων Εθνών και ότι ένας διάλογος είχε ξεκινήσει με τις αρχές,

Γ.  εκτιμώντας ότι οι διεκδικήσεις εκ μέρους των μελών του καταυλισμού ήταν καθαρά κοινωνικοοικονομικής φύσεως, με σκοπό να επιτύχουν κοινωνικές κατοικίες, ένα ελάχιστο εισόδημα για τις οικογένειες που είχαν ανάγκη, καθώς και προσλήψεις στις δημόσιες υπηρεσίες για τους νεαρούς διπλωματούχους, και ότι οι εν λόγω διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε αδιέξοδο,

Δ.  εκτιμώντας ότι οι αστυφύλακες και χωροφύλακες του Μαρόκου έκαναν δυσανάλογη χρήση βίας για να εκκενώσουν τον καταυλισμό του Agdim Izik, παρά το γεγονός ότι δεν έκαναν χρήση όπλων σύμφωνα με τους παρατηρητές του ΟΗΕ,

E.  εκτιμώντας τη σοβαρότητα των γεγονότων που έλαβαν χώρα σε συνέχεια της διάλυσης του καταυλισμού στους δρόμους του Laâyoune,

ΣΤ. εκφράζοντας ιδιαίτερα τη λύπη για τους νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους που προκάλεσε η γενικευμένη βία καθώς και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων,

Ζ.  εκτιμώντας ότι πολλοί δημοσιογράφοι και βουλευτές διάφορων περιφερειακών και εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στο Laâyoune, ούτε στον καταυλισμό του Agdim Izik και ότι ορισμένοι εξ'αυτών απελάθηκαν από το Μαρόκο,

H.  εκτιμώντας ότι οι αριθμοί των νεκρών, τραυματιών και κρατουμένων που έχουν δοθεί από το Μέτωπο Πολισάριο και τις αρχές του Μαρόκου διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη το βίαιο θάνατο του ισπανού πολίτη Babi Hamday Buyema σε περιστάσεις που δεν έχουν ακόμη διαλευκανθεί,

1.  εκφράζει τη λύπη του για τις επιπτώσεις που είχε η χρήση βίας από τις αρχές του Μαρόκου για τη διάλυση του καταυλισμού του Agdim Izik·

2.  εκφράζει τη λύπη του για τις αντιφατικές δηλώσεις των δύο μερών που αλληλοκατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν μεθόδους εξαιρετικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων της 8ης Νοεμβρίου·

3.  ζητεί από όλα τα συγκρουόμενα μέρη να απέχουν από τις εκκλήσεις για βία ή τη χρήση κάθε είδους βία για τη ρύθμιση της εν λόγω διαμάχης·

4.  σημειώνει ότι οι μαροκινές αρχές προχώρησαν στη συγκρότηση της κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής με σκοπό να ρίξουν άπλετο φως στη διεξαγωγή των γεγονότων που οδήγησαν στην επέμβαση των μαροκινών αρχών, αλλά θεωρεί ότι μια διεθνής ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών θα ήταν η πλέον κατάλληλη μέθοδος για να διαλευκανθούν τα γεγονότα·

5.  χαιρετίζει το εθελοντικό αίτημα του Υπουργού Εξωτερικών του Βασιλείου του Μαρόκου να προσκληθεί από την Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα επιθυμούσε εξάλλου να ακούσει και τις θέσεις των άλλων μερών που εμπλέκονται στη διαμάχη·

6.  ζητεί οι δυνάμεις του MINURSO, που ήταν παρούσες επιτοπίως, να δώσουν πληροφορίες για τις συνθήκες στις οποίες διεξήχθη η διάλυση του καταυλισμού·

7.  ζητεί όμως, παρά την κοινωνικοοικονομική εξέλιξη που η επιτροπή ad hoc μπόρεσε να παρατηρήσει στο Laâyoune κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς της στις 27 Ιανουαρίου 2009, από τις μαροκινές τοπικές αρχές να λάβουν υπόψη, γνωρίζοντας ότι η περιφέρεια παραμένει κάτω από τον εθνικό μαροκινό μέσο όρο, τα αιτήματα σχετικά με τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών των Σαχραουί, που θεωρούν ότι δεν λαμβάνουν ένα ισότιμο τμήμα των οφελών που προέρχονται από τις φυσικές πηγές της περιοχής τους·

8.  ζητεί από τις μαροκινές αρχές να διαλευκάνουν τις περιστάσεις του θανάτου του νεαρού Σαχραουί, Najem El Gareh, στις 24 Οκτωβρίου, μπροστά από το στρατόπεδο διαμαρτυρίας του Laâyoune·

9.  καταδικάζει την κράτηση και την παρενόχληση των Σαχραουί υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επικράτεια της δυτικής Σαχάρας που ελέγχεται από το Μαρόκο: ζητεί οι Σαχραουί, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κρατούνται στις φυλακές της επικράτειας ή στο Μαρόκο να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διεθνείς σχετικές συνθήκες και να έχουν όσον το δυνατόν ταχύτερα, δίκαια δίκη·

10.  ζητεί από το Μέτωπο Πολισάριο εξηγήσεις για της περιστάσεις της κράτησης του Mostapha Sidi Mouloud, που κρατείται από τις 21 Σεπτεμβρίου σε άγνωστο μέρος, και ζητεί να τον επισκεφτούν οι εκπρόσωποι της διεθνούς κοινότητας

11. εκφράζει την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι οι ανεπίσημες συνομιλίες μεταξύ του Μετώπου Πολισάριου και του Μαρόκου, παρουσία της Αλγερίας, επανελήφθησαν την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010 στην Νέα Υόρκη και συνεχίζονται παρά τις συγκρούσεις στο Laâyoune, και σημειώνει με ικανοποίηση ότι έχουν οριστεί νέες συναντήσεις τον Δεκέμβριο και τον προσεχή Ιανουάριο·

12. χαιρετίζει τον ρόλο που διαδραμάτισε ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για τη δυτική Σαχάρα, Christopher Ross, ο οποίος οργάνωσε τις εν λόγω συνομιλίες στην Νέα Υόρκη·

13. καλεί όλα τα ενεχόμενα μέρη να αντιληφθούν ότι με την ισχύουσα κατάσταση, οι θέσεις τους δεν μπορούν να οδηγήσουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή πολιτική λύση, και ζητεί όλα τα μέρη να μετακινηθούν από την παρούσα θέση τους με σκοπό να επιτευχθεί μια συμφωνία προς όφελος των κατοίκων της δυτικής Σαχάρας που υποφέρουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σημερινό status quo·

14. ζητεί από το Βασίλειο του Μαρόκου και το Μέτωπο Πολισάριο, τα γειτονικά κράτη καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστoύν πλήρως με τον ΟΗΕ με σκοπό να υπάρξει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη διαμάχη της δυτική Σαχάρας σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

15. θεωρεί ότι τα τελευταία γεγονότα καταδεικνύουν ότι είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί μια πτυχή εποπτείας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εντολή της αποστολή των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με τις συστάσεις της επιτροπής ad hoc για τη διοργάνωση του δημοψηφίσματος στη δυτική Σαχάρα (MINURSO), όργανο στο οποίο έχει ανατεθεί να επιτηρεί την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός που έχει υπογραφεί μεταξύ του Μαρόκου και του Μετώπου Πολισάριο εδώ και περίπου 20 έτη το 1991·

16. εκφράζει τη λύπη του για τις επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου και την ενημέρωση την οποία υπέστησαν πολλοί ευρωπαίοι δημοσιογράφοι και ζητεί από το Βασίλειο του Μαρόκου να επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση και μετακίνηση στη δυτική Σαχάρα των δημοσιογράφων, ανεξάρτητων παρατηρητών και των ανθρωπιστικών οργανώσεων· εκφράζει τη λύπη του για την απαγόρευση εισόδου των βουλευτών, των δημοσιογράφων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ανεξάρτητων παρατηρητών στη δυτική Σαχάρα από τις μαροκινές αρχές·

 

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ύπατο Εκπρόσωπο, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης, καθώς και την κυβέρνηση του Μαρόκου και τη διεύθυνση του Μετώπου Πολισάριο.

 

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου