Procedură : 2012/2553(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0141/2012

Texte depuse :

B7-0141/2012

Dezbateri :

OJ 14/03/2012 - 102

Voturi :

PV 15/03/2012 - 11.4
CRE 15/03/2012 - 11.4

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 130kWORD 80k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0135/2012
7.3.2012
PE483.192v01-00
 
B7-0141/2012

depusă pe baza declaraţiei Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situaţia din Kazahstan (2012/2553(RSP))


Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez în numele Grupului ALDE

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia din Kazahstan (2012/2553(RSP))  
B7‑0141/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind situaţia din Kazahstan, în special cea din 17 septembrie 2009,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 15 decembrie 2011 referitoare la situaţia aplicării strategiei UE pentru Asia Centrală,

–   având în vedere Strategia UE pentru Asia Centrală,

–   având în vedere Acordul de parteneriat şi cooperare dintre CE şi Kazahstan, care a intrat în vigoare în 1999,

–   având în vedere Declaraţia din 17 decembrie 2011 a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al UE, Catherine Ashton, cu privire la evenimentele din localitatea Janaozen,

–   având în vedere raportul preliminar al misiunii OSCE/ODIHR de observare a alegerilor din 28 ianuarie 2011,

–   având în vedere Declaraţia din 17 decembrie 2011 a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al UE, Catherine Ashton, cu privire la alegerile parlamentare din Kazahstan,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât UE şi Kazahstanul se află în proces de negociere a unui nou acord ambiţios care urmează să înlocuiască Acordul de parteneriat şi cooperare expirat şi care are drept obiectiv consolidarea şi aprofundarea relaţiilor dintre cele două părţi, următoarea rundă a negocierilor fiind prevăzută în luna aprilie;

B.  întrucât la 16 decembrie 2011 peste 3 000 de persoane au participat la o manifestaţie în oraşul Janaozen din provincia Manghistau pentru a sprijini revendicările lucrătorilor petrolieri care se află în grevă din luna mai şi care reclamă majorarea salariilor şi îmbunătăţirea condiţiilor;

C. întrucât forţele speciale de intervenţie au atacat protestatarii şi au deschis focul asupra protestatarilor neînarmaţi şi asupra familiilor lor, provocând moartea a cel puţin 16 persoane, potrivit informaţiilor oficiale, deşi surse independente estimează că numărul victimelor este mult mai mare, numărând aproximativ 500 de răniţi;

D. întrucât, în urma ciocnirilor, autorităţile din Kazahstan au declarat starea de urgenţă, interzicând accesul jurnaliştilor şi al observatorilor independenţi în Janaozen; întrucât starea de urgenţă a fost ridicată în final la 31 ianuarie;

E.  întrucât la 8 august 2011 tribunalul municipal din Aktau a găsit-o vinovată pe Natalia Sokolova, avocata lucrătorilor petrolieri, de „incitare la dezacord social” şi de „participare activă la adunări ilegale”, condamnând-o la şase ani de închisoare pentru provocarea unui conflict social;

F.  întrucât preşedintele Kazahstanului a solicitat desfăşurarea unei anchete detaliate cu privire la evenimente, creând o comisie guvernamentală prezidată de primul viceprim-ministru şi invitând experţi internaţionali, inclusiv experţi din partea ONU, să participe la procesul de anchetă; întrucât mai mulţi agenţi de poliţie sunt anchetaţi pentru utilizarea necorespunzătoare a armelor lor de foc, deşi niciunul dintre ei nu a fost încă acuzat;

G. întrucât la 6 ianuarie preşedintele Kazahstanului a promulgat Legea privind securitatea naţională, prin care este întărită autoritatea serviciilor de securitate şi care stipulează că persoanele bănuite de prejudicii aduse imaginii ţării la nivel internaţional pot fi considerate „destructive” şi trebuie să suporte consecinţele actelor lor;

H. întrucât defăimarea este în continuare o infracţiune penală şi întrucât Legea din 10 iulie 2009 privind introducerea de modificări şi completări la legislaţia privind reţelele de comunicare şi informare conferă surselor de internet (site-uri web, site-uri de chat, bloguri, forumuri de discuţii) acelaşi statut ca cel al presei, sursele de internet şi proprietarii lor fiind susceptibili de a fi traşi la răspundere pentru încălcările care sunt imputabile şi presei;

I.   întrucât în septembrie 2011 autorităţile au adoptat o lege privind cultele prin care toate confesiunile au fost obligate să se reînregistreze, legea conţinând şi dispoziţii prin care cetăţenilor Kazahstanului li se poate interzice să îşi practice liber credinţa;

J.   întrucât OSCE a considerat că alegerile generale ce au avut loc la 16 ianuarie 2012 nu au respectat standardele OSCE, procesul de votare fiind marcat de multiple nereguli şi de utilizarea resurselor de stat şi a sloganelor pentru a spori popularitatea partidului de guvernare, care nu a asigurat condiţiile necesare pentru desfăşurarea unor alegeri cu adevărat pluraliste, deşi de această dată alegerile au fost bine administrate la nivel tehnic;

K. întrucât la 23 ianuarie membri ai Comitetului pentru Securitate Naţională (KNB) au percheziţionat birourile din Almaty ale partidului de opoziţie Alga, precum şi apartamentele principalilor membri ai partidului şi biroul ziarului de opoziţie Vzglead; întrucât liderul partidului, Vladimir Kozlov, şi redactorul-şef, Igor Vineavski, au fost arestaţi pe baza acuzaţiilor de incitare la tulburări sociale şi de apel la răsturnarea violentă a regimului constituţional şi la schimbarea sa prin forţă şi pe baza acuzaţiilor de încălcare a unităţii Republicii Kazahstan;

L.  întrucât la 2 februarie poliţia a percheziţionat biroul ziarului de opoziţie Golos respubliki şi a confiscat o imprimantă şi alte echipamente informatice, iar KNB a chemat-o de două ori pe Oksana Makuşina, redactorul adjunct al ziarului;

M. întrucât unii dintre membrii sindicatelor din Kazahstan şi unii dintre activiştii societăţii civile care s-au întâlnit cu oficiali ai UE, inclusiv cu deputaţi în Parlamentul European, pentru a purta discuţii au fost hărţuiţi, ameninţaţi şi arestaţi de autorităţile Kazahstanului după ce s-au întors în ţară;

N. întrucât activiştii arestaţi au fost supuşi intimidărilor, autorităţile ameninţându-le familiile pentru a-i forţa să coopereze; întrucât unii dintre activiştii arestaţi sunt deţinuţi în stare de izolaţie, cum este cazul dlui Kozlov, căruia nu i se permite să se întâlnească cu soţia, iar informaţii privind degradarea stării sale de sănătate parvin numai prin intermediul avocatului său;

O. întrucât la 28 ianuarie, la Almaty, aproximativ 1 000 de persoane au luat parte la o manifestaţie de protest neautorizată împotriva represiunilor, solicitând autorităţilor să pună capăt persecuţiilor politice;

P.  întrucât Kazahstanul a preluat preşedinţia OSCE în 2010 şi s-a angajat să întreprindă o serie de reforme democratice şi să respecte principiile de bază ale acestei organizaţii,

1.  condamnă cu fermitate reprimarea violentă de către forţele de poliţie a demonstraţiei din Janaozen şi solicită desfăşurarea unei anchete internaţionale independente, transparente, imparţiale şi credibile privind aceste evenimente;

2.  insistă ca progresul în ceea ce priveşte negocierea noului acord să fie condiţionat de realizarea de progrese în desfăşurarea reformelor politice, în special în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului, a statului de drept şi a libertăţilor democratice;

3.  ia act de disponibilitatea anunţată a guvernului din Kazahstan de a răspunde solicitărilor legitime ale lucrătorilor petrolieri şi îl invită să întreprindă măsuri concrete în acest sens, să înceapă un veritabil dialog social şi să trateze în mod corespunzător problemele legate de muncă ale lucrătorilor;

4.  îşi exprimă regretul cu privire la reprimarea continuă a mass-mediei şi a libertăţii de exprimare şi solicită guvernului din Kazahstan să îşi slăbească controlul asupra mass-mediei electronice;

5.  îşi exprimă regretul cu privire la reprimarea continuă a partidelor de opoziţie şi a liderilor acestora şi solicită autorităţilor să respecte principiile şi angajamentele OSCE care garantează libertatea de exprimare şi libertatea de întrunire;

6.  solicită eliberarea imediată a avocatei Natalia Sokolova şi a lui Ahjanat Aminov, a lui Vladimir Kozlov, liderul partidului de opoziţie Alga, a lui Igor Vineavski, redactorul ziarului Vzglead, a activistului social Serik Sapargali, a lui Ruslan Simbinov şi a lui Aijangul Amirova;

7.  solicită garanţii din partea autorităţilor din Kazahstan cu privire la siguranţa familiilor activiştilor arestaţi;

8.  îndeamnă autorităţile din Kazahstan să asigure observatorilor internaţionali din domeniul drepturilor omului şi organizaţiilor locale ale societăţii civile accesul neîngrădit în partea de vest a Kazahstanului şi să le permită să desfăşoare o monitorizare independentă pe teren;

9.  invită guvernul din Kazahstan să rectifice integral toate deficienţele semnalate de misiunea de observare a OSCE/ODIHR în raportul său preliminar privind alegerile din 16 ianuarie;

10. salută eliberarea lui Evgheni Jovtis, directorul Biroului Internaţional din Kazahstan pentru Drepturile Omului şi Statul de Drept, şi a jurnalistului de la ziarul Vremea Tohneaz Kuciukov şi solicită eliberarea tuturor deţinuţilor politici;

11. solicită Serviciului European de Acţiune Externă să ridice aceste probleme în cadrul actualului proces de negociere a unui acord consolidat şi să găsească modalităţi de monitorizare a situaţiei cu participarea organismelor internaţionale din domeniul drepturilor omului şi a celor din societatea civilă şi să informeze periodic Parlamentul European;

12. consideră că finalizarea unui acord de cooperare consolidată ar trebui condiţionată de eliberarea prizonierilor politici deţinuţi în legătură cu evenimentele din Janaozen şi de lansarea unui dialog de reconciliere prin care să se abordeze preocupările de fond;

13. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant, Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, Guvernului şi Parlamentului Republicii Kazahstan, precum şi Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

Ultima actualizare: 9 martie 2012Notă juridică