Procedură : 2012/2553(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0142/2012

Texte depuse :

B7-0142/2012

Dezbateri :

OJ 14/03/2012 - 102

Voturi :

PV 15/03/2012 - 11.4
CRE 15/03/2012 - 11.4

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 128kWORD 83k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0135/2012
7.3.2012
PE483.193v01-00
 
B7-0142/2012

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situaţia din Kazahstan (2012/2553(RSP))


Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes în numele Grupului S&D

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia din Kazahstan (2012/2553(RSP))  
B7‑0142/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere dispoziţiile generale privind acţiunea externă a Uniunii prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum şi procedura privind încheierea de acorduri internaţionale prevăzută la articolul 218 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Strategia UE pentru Asia Centrală,

–   având în vedere Acordul de parteneriat şi cooperare dintre CE şi Kazahstan, care a intrat în vigoare în 1999, în special articolul 2 din secţiunea „Principii generale”,

–   având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Kazahstan din 24 mai 2011,

–   având în vedere declaraţiile UE privind Kazahstanul în cadrul Consiliului Permanent al OSCE din 3 noiembrie şi 22 decembrie 2011, 19 ianuarie, 26 ianuarie şi 9 februarie 2012, precum şi declaraţiile VP/ÎR al UE, Catherine Ashton, din 17 decembrie 2011 cu privire la evenimentele petrecute în localitatea Janaozen şi din 15 ianuarie 2012 cu privire la alegerile parlamentare din Kazahstan de pe data de 17 ianuarie 2012,

–   având în vedere concluziile preliminare ale misiunii OSCE/ODIHR de observare a alegerilor parlamentare din 15 ianuarie 2012,

–   având în vedere declaraţia din 25 ianuarie 2012 a Reprezentantului OSCE pentru libertatea presei cu privire la situaţia mass-mediei în Kazahstan,

–   având în vedere declaraţia din 1 februarie 2012 a Directorului Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului cu privire la reprimarea opoziţiei din Kazahstan,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 15 decembrie 2011 referitoare la o strategie a UE pentru Asia Centrală, în special punctele 64-68 cu privire la Kazahstan,

–   având în vedere punctul 23 din Rezoluţia sa din 16 februarie 2012 referitoare la Consiliului ONU pentru Drepturile Omului,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât atât UE, cât şi Kazahstanul ar putea obţine beneficii importante de la o cooperare mai strânsă şi întrucât Parlamentul European sprijină acest obiectiv, subliniind în acelaşi timp faptul că cooperarea economică trebuie să fie însoţită de o cooperare politică şi să se bazeze pe voinţa politică de a implementa şi de a susţine valori comune;

B.  întrucât în iunie 2011 au fost iniţiate negocieri în vederea unui nou acord consolidat UE-Kazahstan, care ar urma să înlocuiască Acordul de parteneriat şi cooperare actualmente în vigoare;

C. întrucât la 16 decembrie 2011 un număr mare de persoane au fost ucise şi multe altele au fost rănite în timpul tulburărilor produse în oraşul Janaozen din vestul Kazahstanului; întrucât autorităţile raportează că 17 oameni au murit, dar martori ai evenimentelor au susţinut că numărul morţilor trebuie să fi fost mult mai ridicat;

D. întrucât lucrătorii petrolieri din regiune au declanşat o grevă pentru salarii şi condiţii de muncă mai bune cu o jumătate de an mai devreme, însă aceasta a fost urmată în schimb de concedieri în masă, care au îngreunat eforturile multor familii de a-şi asigura mijloacele de trai; întrucât activităţile sindicale au fost aspru reprimate, frustrarea şi furia au crescut, iar demonstraţiile din 16 decembrie au fost urmate de acte de violenţă, care au inclus utilizarea armelor de foc de către forţele de securitate împotriva unor manifestanţi aparent neînarmaţi, care fugeau, fapt documentat într-un videoclip postat pe site-ul YouTube şi preluat în reportaje de ştiri de către presa cu autoritate;

E.  întrucât imaginea de ansamblu a ceea ce s-a întâmplat de fapt în Janaozen la 16 decembrie 2011 rămâne neclară; întrucât legăturile de comunicare au fost iniţial tăiate de către autorităţi, accesul în oraş fiind apoi controlat în temeiul unei stări de urgenţă care a durat până la 31 ianuarie 2012; întrucât intimidarea şi atacurile violente împotriva mass-mediei independente, împreună cu starea de teamă din rândul cetăţenilor, împiedică o mai mare claritate;

F.  întrucât responsabilitatea pentru folosirea armelor de foc şi alte acţiuni violente trebuie să fie stabilită; întrucât anchetele efectuate doar de către autorităţi nu vor fi suficiente pentru a crea încredere şi întrucât autorităţile s-au declarat deschise pentru a permite implicarea unor actori internaţionali, fără a prezenta însă vreo invitaţie oficială;

G. întrucât există mai multe rapoarte potrivit cărora deţinuţii au fost supuşi torturii şi unor rele tratamente; întrucât şi în această privinţă este necesară o anchetă credibilă, urmată de acţiuni judiciare corespunzătoare;

H. întrucât situaţia drepturilor omului în Kazahstan a început să se deterioreze accentuat cu mult înainte de evenimentele de la mijlocul lunii decembrie, tendinţa continuându-se şi în prezent, fapt reflectat în declaraţiile UE în cadrul Consiliului Permanent al OSCE, precum şi în declaraţiile recente ale Reprezentantului OSCE pentru libertatea presei şi ale Directorului Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului;

I.   întrucât toate legile adoptate recent în materie de religie, mass-media şi securitate naţională includ dispoziţii care întăresc caracteristicile neliberale ale sistemului politic din Kazahstan şi contrazic ambiţiile declarate de democratizare;

J.   întrucât la 8 august 2011 tribunalul municipal din Aktau a găsit-o vinovată pe Natalia Sokolova, avocatul lucrătorilor petrolieri, de „incitare la tulburări sociale” şi de „participare activă la adunări ilegale”, condamnând-o la şase ani de închisoare;

K. întrucât observatorii electorali internaţionali din delegaţia OSCE/ODIHR au constatat că alegerile parlamentare din 15 ianuarie 2012 nu au respectat principiile fundamentale ale alegerilor democratice;

L.  întrucât, în ultimele două luni, partidele de opoziţie Alga şi Azat, precum şi mass-media independentă, inclusiv ziarele Vzglead, Golos respubliki şi Respublika, precum şi postul Stan TV, au devenit ţinte ale represiunii intensificate, fiind arestaţi, printre alţii, liderul partidului Alga, Vladimir Kozlov, şi redactorul-şef al Vzglead, Igor Vinyavski;

M. întrucât faptul că dl Kozlov a fost arestat la scurt timp după ce s-a întors de la nişte reuniuni din cadrul Parlamentului European şi al Serviciului European de Acţiune Externă oferă UE un motiv suplimentar de îngrijorare şi subliniază importanţa de a proteja capacitatea instituţiilor noastre de a purta dialoguri cu o gamă largă de actori din ţările partenere ale UE fără ca acest lucru să aibă consecinţe negative pentru interlocutorii noştri,

1.  îşi exprimă sincerele condoleanţe rudelor celor ucişi şi ale celor dispăruţi în timpul evenimentelor petrecute la mijlocul lunii decembrie 2011 în provincia Manghistau din vestul Kazahstanului;

2.  condamnă actele de violenţă din Janaozen, care, printre altele, au luat forma deschiderii focului de către forţele de securitate asupra manifestanţilor; subliniază importanţa stabilirii responsabilităţii pentru aceste acte, precum şi importanţa deschiderii şi transparenţei tuturor cazurilor judiciare;

3.  solicită o anchetă independentă, internaţională a evenimentelor;

4.  îşi declară intenţia de a continua să poarte dialoguri cu actorii societăţii civile, ca parte a relaţiilor sale cu Kazahstanul, în conformitate cu practicile proprii în relaţiile sale cu alte ţări terţe; se aşteaptă ca aceste dialoguri să fie respectate şi subliniază faptul că nu este insensibil la bunăstarea interlocutorilor săi;

5.  consideră că abordarea greşită a conflictului de muncă în sectorul petrolier din vestul Kazahstanului a reprezentat principala cauză a nemulţumirii populare crescânde înainte de evenimentele de la mijlocul lunii decembrie 2011; este convins că recunoaşterea, în cuvinte şi în fapte, a dreptului lucrătorilor de a se organiza, dialogul bazat pe respect reciproc între reprezentanţii sindicatelor, angajatori şi autorităţi, reangajarea lucrătorilor concediaţi sau crearea de noi locuri de muncă pentru aceştia, sprijinul pentru familiile grav afectate de consecinţele evenimentelor recente şi consolidarea încrederii în autorităţile de aplicare a legii sunt esenţiale în vederea păcii sociale şi a stabilităţii durabile;

6.  salută eliberarea recentă a militantului pentru drepturile omului Evgheni Jovtis;

7.  regretă faptul că, altfel, există puţine excepţii de la evoluţia negativă a situaţiei drepturilor omului în Kazahstan, care se înregistrează de mult timp, agravându-se recent;

8.  îndeamnă autorităţile din Kazahstan să stopeze şi să inverseze tendinţa negativă în domeniul drepturilor omului; insistă ca progresul în ceea ce priveşte negocierea noului acord consolidat de parteneriat şi cooperare dintre UE şi Kazahstan să fie condiţionat de realizarea de progrese în desfăşurarea reformelor politice;

9.  invită autorităţile din Kazahstan să pună capăt reprimării opoziţiei politice şi a mass-mediei independente din ţară şi să elibereze toate persoanele arestate pe motive aparent politice, inclusiv liderul partidului Alga, Vladimir Kozlov, redactorul-şef al ziarului Vzglead, Igor Vinyavskiy, şi avocatul lucrătorilor petrolieri grevişti, Natalia Sokolova, precum şi toate persoanele menţionate în declaraţiile recente ale UE în cadrul Consiliului Permanent al OSCE care se află încă în detenţie;

10. îndeamnă autorităţile kazahe să îmbunătăţească rapid respectarea libertăţii de întrunire, de asociere, de exprimare şi de religie, pe baza recomandărilor reprezentanţilor şi organismelor OSCE şi acordând o atenţie deosebită angajamentelor internaţionale asumate de Kazahstan, precum şi promisiunilor făcute înaintea luării deciziei de a acorda Kazahstanului preşedinţia OSCE în 2010; atrage atenţia asupra temeinicului Plan Naţional de Acţiune privind Drepturile Omului adoptat în 2009 şi îndeamnă autorităţile kazahe să îl pună pe deplin în aplicare;

11. este convins că autorităţile şi societatea kazahă ar avea beneficii enorme de pe urma unei astfel de acţiuni, nu în ultimul rând în ceea ce priveşte stabilitatea, securitatea şi revenirea la o îmbunătăţire constantă a reputaţiei internaţionale a ţării;

12. îşi exprimă speranţa că dezvoltarea socială a Kazahstanului va înregistra curând o tendinţă pozitivă lipsită de echivoc şi este pregătit să-şi ofere sprijinul ferm odată ce acest lucru s-a întâmplat;

13. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant, Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, Guvernului şi Parlamentului Republicii Kazahstan, precum şi Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

 

Ultima actualizare: 9 martie 2012Notă juridică