Procedure : 2012/2883(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0527/2012

Indgivne tekster :

B7-0527/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 22/11/2012 - 13.9
CRE 22/11/2012 - 13.9

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0454

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 103kWORD 62k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0522/2012
20.11.2012
PE493.722v01-00
 
B7-0527/2012

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om situationen i Gaza (2012/2883(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Gaza (2012/2883(RSP))  
B7‑0527/2012

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om menneskerettigheder og demokrati i Israel og Palæstina,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR),

–   der henviser til Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten af 8. december 2009, 13. december 2010 og 18. juli 2011,

–   der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–   der henviser til de relevante FN-resolutioner, særligt Generalforsamlingens resolution 181 (1947) og 194 (1948) samt Sikkerhedsrådets resolution 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) og 1850 (2008),

–   der henviser til Mellemøstkvartettens erklæringer, navnlig erklæringen af 23. september 2011,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Israels såkaldte Operation Pillar of Defence begyndte med et luftangreb, der blev iværksat fra Gaza, og som dræbte lederen af Hamas’ væbnede fløj, Ahmed Jabari, der var anklaget for et meget stort antal terrorhandlinger mod Israel;

B.  der henviser til, at Opration Pillar of Defence var Israels svar på forudgående raketangreb mod det sydlige Israel, som var blevet gennemført af militante palæstinensiske grupper;

C. der henviser til, at israelske luftangreb med stor præcision er blevet målrettet mod raketopbevaringssteder og Hamas’ installationer; der henviser til, at de langdistanceraketter, som Hamas har anvendt, er blevet leveret af Iran;

D. der henviser til, at der er blevet affyret over tusind raketter mod Israel siden den 10. november, hvoraf nogle er landet i nærheden af Tel Aviv - det første direkte angreb mod byen i tyve år - og i Jerusalem; der henviser til, at Hamas’ militante tilhængere ikke skelner mellem civile og militære mål;

E.  der henviser til, at mindst 95 palæstinensere og tre israelere er blevet dræbt under seks dages vold, og at de seneste ofre omfatter en leder af en militant gruppe;

F.  der henviser til, at de israelske myndigheder har arbejdet på at sikre, at fødevarer, medicin og andre nødvendighedsartikler er nået frem til palæstinenserne via overgangsstedet Kerem Shalom under hele konfliktperioden;

1.  understreger Israels ret til at forsvare sig og til at beskytte sine borgere mod raketter og mortérgranater, der affyres af militante grupper i Gaza;

2.  fordømmer kraftigt raketangrebene på Israel fra Gazastriben, som er rettet mod civilbefolkningen, og opfordrer til, at disse handlinger indstilles omgående; beklager, at områder i Gaza, der er beboet af civile, anvendes som raketaffyringssteder og som ”menneskelige skjolde”, hvilket i henhold til folkeretten er en krigsforbrydelse; opfordrer begge parter til at udvise den største tilbageholdenhed og til at respektere deres internationale forpligtelser fuldt ud;

3.  beklager dybt alle civile dødsfald på både palæstinensisk og israelsk side, navnlig de sårbare mennesker, som er blevet ramt hårdest af volden, herunder ældre og børn; opfordrer begge parter til at sikre beskyttelse af civilbefolkningen;

4.  noterer sig, at en række af verdens prominente ledere har givet udtryk for støtte til de israelske aktioner og gentager, at Israel har ret til at forsvare sig mod daglige angreb fra Hamas i Gaza;

4.  opfordrer Israel til at føre diplomatiske samtaler med bredere kredse i det arabiske samfund med henblik på at forbedre sikkerheden i regionen i erkendelse af, at Hamas’ ledere fortrinsvis har etableret sig uden for Gaza;

5.  støtter internationale aktørers bestræbelser på at formidle en hurtig våbenhvile og glæder sig over FN’s generalsekretærs rejse til regionen;

6.  gentager i denne forbindelse sin støtte til en tostatsløsning, som israelere og palæstinensere er blevet enige om og respekterer, baseret på grænsedragningen fra 1967, med aftalt udveksling af land for fred, med en levedygtig palæstinensiske stat, der omfatter både Vestbredden og Gaza, og hvor den israelske stat kan leve både i fred og sikkerhed; minder om, at dette bør opnås ved hjælp af direkte forhandlinger under FN-Kvartettens auspicier og ikke på grundlag af ensidige foranstaltninger;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, formanden for FN’s Generalforsamling, regeringer og parlamenter i de lande, der er medlem af FN's Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

 

Seneste opdatering: 21. november 2012Juridisk meddelelse