Procedure : 2012/2883(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0528/2012

Indgivne tekster :

B7-0528/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 22/11/2012 - 13.9
CRE 22/11/2012 - 13.9

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0454

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 116kWORD 61k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0522/2012
20.11.2012
PE493.723v01-00
 
B7-0528/2012

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om situationen i Gaza (2012/2883(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Gaza (2012/2883(RSP))  
B7‑0528/2012

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til konklusionerne fra Rådet for Udenrigsanliggender af 19. november 2012,

–   der henviser til pressemeddelelserne af 18. og 19. november 2012 fra FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 14. maj 2012, 18. juli og 23. maj 2011 samt 8. december 2009 om fredsprocessen i Mellemøsten,

–   der henviser til den fjerde Genèvekonvention fra 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid,

–   der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–   der henviser til interimsaftalen om Vestbredden og Gazastriben af 18. september 1995,

–   der henviser til den tale, som blev holdt af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, på Parlamentets plenarmøde den 12. juni 2012 om den seneste udvikling i Mellemøsten,

–   der henviser til Oslo-aftalen (”Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements”) af 13. september 1993,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at den igangværende konflikt forårsager tab af menneskeliv og uacceptable lidelser for begge de involverede parters civilbefolkning;

B.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har udtrykt sin støtte til tostatsløsningen, hvor Staten Israel og en uafhængig, demokratisk, tilstødende og levedygtig palæstinensisk stat ville leve side om side i fred og sikkerhed, og opfordrer til genoptagelse af de direkte fredsforhandlinger mellem parterne;

C. der henviser til, at blokaden af og den humanitære krise i Gazastriben fortsætter trods talrige opfordringer fra det internationale samfund om øjeblikkelig, vedvarende og betingelsesløs åbning af grænseovergangene for strømmen af humanitær bistand, varehandel og personer til og fra Gaza, hvilket også blev gentaget i Rådets konklusioner af 14. maj 2012;

D. der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har givet udtryk for sit stærke engagement med henblik på sikkerhed for Staten Israel; der henviser til, at Rådets konklusioner af 14. maj 2012 også fremhævede EU og medlemsstaternes grundlæggende ønske om sikkerhed for Israel, på det kraftigste fordømte den vold, der bevidst er rettet mod civile, herunder raketangrebene fra Gazastriben, og opfordrede til effektiv forebyggelse af indsmugling af våben til Gaza;

1.  opfordrer til øjeblikkelig indstilling af alle raket- og missilangreb fra Gaza på Israel og af alle israelske militæraktioner mod Gaza;

2.  er dybt bekymret over situationen i Gaza og Israel og opfordrer kraftigt til en indstilling af alle angreb og anmoder begge parter om øjeblikkeligt at indgå en våbenhvile i Gazastriben og det israelske territorium;

3.  understreger endnu engang, at fredelige og ikke-voldelige midler er den eneste vej til at opnå retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere; opfordrer atter til genoptagelse af de direkte fredsforhandlinger mellem de to parter;

4.  gentager sin stærke støtte til en tostatsløsning baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, og hvor Staten Israel og en uafhængig, demokratisk, tilstødende og levedygtig palæstinensisk stat ville leve side om side i fred og sikkerhed;

5.  opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til atter at spille en mere aktiv politisk rolle, bl.a. inden for Kvartetten, i bestræbelserne på at opnå en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere; støtter den højtstående repræsentant i hendes indsats for at skabe et troværdigt perspektiv for genoptagelsen af fredsprocessen;

6.  gentager sin opfordring til at ophæve blokaden af Gazastriben, hvilket ledsages af en effektiv kontrolmekanisme for at forhindre indsmuglingen af våben til Gaza i anerkendelse af Israels legitime sikkerhedsbehov; opfordrer ligeledes til, at der tages skridt til at muliggøre genopbygning og økonomisk opsving i Gaza;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, formanden for FN’s Generalforsamling, regeringerne og parlamenterne i de lande, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

Seneste opdatering: 21. november 2012Juridisk meddelelse