Postup : 2013/2827(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0477/2013

Předložené texty :

B7-0477/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0448

NÁVRH USNESENÍ
PDF 113kWORD 54k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0474/2013
16. 10. 2013
PE519.355v01-00
 
B7-0477/2013

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa ((2013/2827(RSP))


Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas za skupinu EFD

Usnesení Evropského parlamentu o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa ((2013/2827(RSP))  
B7‑0477/2013

Evropský parlament,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–   s ohledem na nařízení (EU) č. 1168/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex),

–   s ohledem na Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu,

–   s ohledem na návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (COM(2013)0197),

–   s ohledem na nařízení, kterým se zřizuje evropský systém kontroly hranic (EUROSUR),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že za posledních dvacet let zemřel ve Středozemním moři obrovský počet lidí (více než 20 000);

B.  vzhledem k tomu, že mezi členskými státy nepanuje solidarita;

C. vzhledem k tomu, že z hlediska své zeměpisné polohy je Itálie branou Evropy;

D. vzhledem k tomu, že nástroje EU v této oblasti, například Frontex, nejsou dostatečné;

E.  vzhledem k tomu, že EU je největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě;

F.  vzhledem k tomu, že nedovolené přistěhovalectví by mělo zůstat trestným činem, aby byl zřejmý rozdíl mezi dovoleným a nedovoleným vstupem do Evropy;

G. vzhledem k tomu, že poslední tragédie u Lampedusy, k níž došlo 3. října 2013, za sebou zanechala stovky mrtvých a další stovky pohřešovaných migrantů;

1.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že stále větší počet občanů třetích zemí riskuje své životy tím, že podstupuje nebezpečnou cestu lodí přes Středozemní moře do EU;

2.  vyjadřuje hluboký smutek a politování nad tragickými ztrátami na životech u Lampedusy a naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby věnovaly více úsilí předcházení úmrtí na moři a boji proti obchodování s lidmi na hranicích Unie;

3.  vyzývá EU a členské státy, aby o této mimořádné humanitární krizi jednaly a zavázaly se k přijetí účinných opatření, která zabrání možnému opakování takových tragédií v budoucnu;

4.  vyzývá EU a členské státy, aby přehodnotily přístup k otázce přistěhovalectví;

5.  připomíná, že bez seriózní a účinné přistěhovalecké politiky je možné, že bude k obchodování s lidmi a k tragickým událostem na našich mořích docházet i nadále;

6.  připomíná, že osvědčeným postupem v této oblasti je zabránit lodím ve vyplutí, přičemž takového výsledku je možno nejlépe dosáhnout prostřednictvím dvoustranných dohod s třetími zeměmi;

7.  vyzývá EU a členské státy, aby těmto zemím nabídly humanitární, finanční a politickou pomoc přímo na místě, zejména jsou-li zasaženy válkou;

8.  vyzývá EU a členské státy, aby se zaměřily na kořeny přistěhovalectví a soustředily se na chudobu v zemích, z nichž přistěhovalci pocházejí, náležitým uplatňováním rámců pomoci EU pro tyto země;

9.  žádá EU, aby sledovala rozdělování těchto finančních prostředků a zvýšila demokratickou odpovědnost za tuto pomoc s cílem zajistit, že tyto prostředky budou mít kladné účinky a že jejich určitá část bude využita na předcházení nedovolenému přistěhovalectví;

10. pověřuje předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států.

 

Poslední aktualizace: 18. října 2013Právní upozornění