Postupak : 2014/2567(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0202/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0202/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0172

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 121kWORD 64k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.561v01-00
 
B7-0202/2014

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika


o uporabi naoružanih bespilotnih letjelica (2014/2567(RSP))


Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández u ime kluba Verts/ALE

Rezolucija Europskog parlamenta o uporabi naoružanih bespilotnih letjelica (2014/2567(RSP))  
B7‑0202/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir izvješća o upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica posebnog izvjestitelja UN-a za izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja od 28. svibnja 2010. i 13. rujna 2013. i posebnog izvjestitelja UN-a za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u borbi protiv terorizma od 18. rujna 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješće posebnog izvjestitelja UN-a za izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja Christofa Heynsa od 13. rujna 2013.,

–       uzimajući u obzir izjavu glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona od 13. kolovoza 2013. o upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica,

–       uzimajući u obzir saslušanje od 25. travnja 2013. o utjecaju upotrebe bespilotnih letjelica na ljudska prava, koje je organizirao Pododbor za ljudska prava Parlamenta zajedno s njegovim Pododborom za sigurnost i obranu,

–       uzimajući u obzir svoju studiju od 3. svibnja 2013. naslovljenu „Utjecaj upotrebe bespilotnih letjelica i robota bez posade u ratovanju na ljudska pravaˮ,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 19. i 20. prosinca 2013. o pripremama za program sljedeće generacije europskih sustava daljinskog upravljanja letjelicama duge izdržljivosti za srednju nadmorsku visinu (RPAS) unutar vremenskog okvira od 2020. do 2025.,

–       uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da se oslanjanje na upotrebu sustava daljinskog upravljanja letjelicama (u daljnjem tekstu „bespilotne letjelice”) u izvanteritorijalnim ubojitim operacijama tijekom posljednjeg desetljeća snažno povećalo; budući da su među državama u kojima su zabilježeni napadi bespilotnim letjelicama Afganistan, Pakistan, Jemen, Libija, Irak, Somalija i Palestina (Gaza); budući da su SAD, Ujedinjena Kraljevina, Izrael i Turska navodno izvršili napade bespilotnim letjelicama; budući da je vjerojatno da će se broj zemalja koje imaju kapacitet za upotrebu bespilotnih letjelica znatno povećati u skoroj budućnosti;

B.     budući da su se spomenuti napadi bespilotnim letjelicama vršili uglavnom na netransparentan način i bez preuzimanja odgovornosti;

C.     budući da postoje navodi o tisućama ubijenih ili teško ranjenih civila u napadima bespilotnim letjelicama; budući da je te brojke teško procijeniti zbog manjka transparentnosti i prepreka koje se postavljaju djelotvornoj istrazi;

D.     budući da je potporna infrastruktura u bazama SAD-a u državama članicama poput Njemačke navodno bila od presudne važnosti za određene ciljane ubojite operacije u kojima ubijeni ljudi;

E.     budući da je zabilježeno da politike napada bespilotnim letjelicama dovode do znatne štete za svakodnevni život običnih civila u zemljama u kojima napadi zbivaju, što uključuje duboku tjeskobu i psihološku traumu, prekid gospodarskih i društvenih aktivnosti i smanjen pristup obrazovanju među zajednicama koje su pogođene napadima;

F.     budući da se u članku 51. stavku 2. Dopunskog protokola Ženevskim konvencijama navodi kako „se zabranjuju nasilni postupci ili prijetnje nasiljem čiji je glavni cilj širenje straha među civilnim stanovništvom”;

G.     budući da širenje tehnologije naoružanih bespilotnih letjelica uz sve neravnopravniju prirodu suvremenih sukoba predstavlja nove izazove u okviru međunarodnog prava; budući da su vodeći stručnjaci UN-a osudili nedostatak odgovornosti i transparentnosti;

H.     budući da se međunarodnim pravom o ljudskim pravima zabranjuju proizvoljna pogubljenja, uključujući i u oružanim sukobima; budući da međunarodnim humanitarnim pravom nije dopušteno ciljano ubijanje osoba koje se nalaze u državama koje nisu zaraćene;

I.      budući da nakon smrti civila u oružanom sukobu zbog napada bespilotnim letjelicama države imaju obvezu provesti hitnu, neovisnu i nepristranu istragu radi utvrđivanja činjenica te javnosti pružiti detaljno objašnjenje i osigurati pristup pravnoj zaštiti;

J.      budući da prema Međunarodnom sudu pravde napadi bespilotnim letjelicama jedne države na teritoriju druge države bez pristanka potonje predstavljaju povredu međunarodnog prava i teritorijalne cjelovitosti i suverenosti te zemlje, a potencijalno i čin agresije;

1.      izražava tešku zabrinutost zbog prijetnje svjetskom miru i sigurnosti koju postavlja upotreba naoružanih bespilotnih letjelica izvan međunarodnog pravnog okvira; potiče EU da osmisli sukladan politički odgovor i na europskoj i na svjetskoj razini kojim bi se zaštitila ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo;

2.      snažno osuđuje terorizam i vjeruje da je potrebno boriti se protiv njega unutar okvira vladavine prava; primjećuje da u okviru pravila definiranih Poveljom Ujedinjenih naroda nema međunarodnog oružanog sukoba između SAD-a i Al Qaide te s njom povezanih subjekata te osuđuje trenutačne prakse ciljanog ubijanja izvan oružanog sukoba kao kršenja međunarodnog prava kojima se postavlja opasan presedan koji bi druge države mogle pokušati iskoristiti kako bi izbjegle odgovornost za nezakonito ubijanje u budućnosti;

3.      poziva države članice da se obvežu da će osigurati da se poduzmu mjere u skladu s njihovim nacionalnim i međunarodnim pravnim obvezama u slučajevima u kojima postoji osnovana sumnja da bi pojedinac ili subjekt pod njihovom nadležnošću mogli biti povezani s nezakonitim ubijanjem u inozemstvu;

4.      poziva sve države koje raspolažu tehnologijom naoružanih bespilotnih letjelica: (i.) da javno otkriju pravnu osnovu za upotrebu bespilotnih letjelica, iznesu pojedinosti o operativnoj odgovornosti i dostave podatke o žrtvama napada bespilotnim letjelicama, osobito civilima; (ii.) da osiguraju provedbu hitnu, iscrpnu, neovisnu i nepristranu istragu svih slučajeva u kojima postoji osnovana sumnja da su napadi bespilotnim letjelicama doveli do nezakonitog ubijanja; (iii.) da osiguraju da kriteriji uključuju nepristrane istrage navodnih kršenja međunarodnog i nacionalnog prava, pomoć civilnim žrtvama i odštetu i pravnu pomoć obiteljima civilnih žrtava; (iv.) da omoguće sudsko preispitivanje napada bespilotnim letjelicama te žrtvama nezakonitih napada bespilotnim letjelicama osiguraju djelotvoran pristup pravnim lijekovima;

5.      poziva potpredsjednicu Komisije/predsjednika Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, države članice, Vijeće i Komisiju da:

a)      se suprotstave praksi provođenja izvansudskih ciljanih pogubljenja i da je zabrane;

b)     se pobrinu da države članice, u skladu sa svojim pravnim obvezama, ne počine nezakonita ciljana pogubljenja ili omoguće da druge države provode takva pogubljenja;

c)      uključe naoružane bespilotne letjelice u odgovarajuće europske i međunarodne sustave razoružanja i kontrole oružja;

d)     rade na uspostavi zabrane istraživanja i razvoja, nabave i izvoza mogućih budućih automatskih oružanih sustava kojima bi se omogućila provedba napada bez ljudskog djelovanja;

e)      usvoje zajedničko stajalište EU-a o naoružanim bespilotnim letjelicama;

6.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Vijeću, parlamentima država članica i Komisiji.

 

Posljednje ažuriranje: 26. veljače 2014.Pravna napomena