Процедура : 2008/2696(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B6-0629/2008

Внесени текстове :

RC-B6-0629/2008

Разисквания :

PV 18/12/2008 - 13.2
CRE 18/12/2008 - 13.2

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 14.2
CRE 18/12/2008 - 14.2

Приети текстове :

P6_TA(2008)0641

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 111kWORD 70k
17 декември 2008 г.
PE416.117
PE416.119
PE416.125
PE416.132
 
B6‑0629/2008}
B6‑0631/2008}
B6‑0637/2008}
B6‑0644/2008} RC1
внесено съгласно член 115, параграф 5 от правилника от
   José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt и Charles Tannock,от името на групата PPE-DE
   Pasqualina Napoletano и Raimon Obiols i Germà, от името на групата PSE
   Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato и Marios Matsakis, от името на групата ALDE
   Cristiana Muscardini от името на групата UEN
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
   ALDE (B6‑0629/2008)
   PSE (B6‑0631/2008)
   UEN (B6‑0637/2008)
   PPE-DE (B6‑0644/2008)
за атаките срещу защитниците на правата на човека, обществените свободи и демокрацията в Никарагуа

Резолюция на Европейския парламент за атаките срещу защитниците на правата на човека, обществените свободи и демокрацията в Никарагуа  

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 година,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 година,

–  като взе предвид Споразумението от 2003 година за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и републиките Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, от друга страна, и рамковото споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и републиките Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама,

–  като взе предвид директивите на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека,

–  като взе предвид докладите, представени от групата експерти на ЕС във връзка с процеса и провеждането на общински избори на 9 ноември 2008 г.,

−  като взе предвид декларациите на члена на Европейската комисия г-жа Benita Ferrero Waldner относно постигнатото в Никарагуа след общинските и регионалните избори на 9 ноември,

−  като взе предвид текущите преговори за подписване на споразумение за партньорство между ЕС и Централноамериканската общност,

–  като взе предвид член 115 от своя правилник,

А.  като има предвид твърденията за фалшификации на резултатите от общинските избори, проведени на 9 ноември 2008 година, осъдени в докладите на групата от експерти на ЕС, където се посочва липсата на воля от страна на никарагуанските органи да организират един истински демократичен процес; като има предвид съпътствалата ги агресия, насочена по-конкретно срещу средствата за масово осведомяване, и поляризацията и стълкновенията, породени от нея,

Б.  като има предвид, че Организацията на Обединените нации, Европейският съюз, Съединените Американски щати и няколко никарагуански НПО изразиха загриженост за степента на прозрачност при гласуването,

В.  като има предвид резолюциите на Висшия изборен съвет от 11 юли 2008 г., в които от една страна се отменя статутът на юридическо лице на Сандинисткото движение за обновление (Movimiento Renovador Sandinista (MRS)), а от друга се твърди, че Консервативната партия (PC) не е изпълнила изискванията за участие в общинските избори през ноември 2008 година, като по този начин се възпрепятства участието на тези две партии,

Г.  като има предвид многобройните атаки и преследвания, на които от месеци насам са подложени организациите за защита на правата на човека и членовете им, журналистите и представителите на средствата за масово осведомяване от страна на лица, политически сектори и органи, свързани с държавната власт,

Д.  като има предвид, че никарагуанският заместник-министър за сътрудничеството предложи създаване на механизъм за "общо облагане с данъци" на финансовата помощ, получавана от НПО, както и разследване на различни НПО за твърдения за неспазване на правни изисквания, като обвинения за "триангулация на фондове" срещу 17 организации за защита на правата на човека,

Е.  като има предвид наказателните производства срещу защитниците на сексуалните и репродуктивни прана, включително подкрепата за едно изнасилено момиче, на което беше оказано съдействие да направи аборт, за да спаси живота си по време, когато абортът по медицински причини не беше наказателно престъпление,

Ж.  като има предвид съобщението за пресата на 27-те държави-членки на Европейския съюз от 22 октомври 2008 година във връзка със защитниците и организациите за защита на правата на човека,

З.  като има предвид, че развитието и укрепването на демокрацията и на правовата държава, както и спазването на правата на човека и основните свободи трябва да бъдат неделима част от външната политика на Европейския съюз,

И.  като има предвид, че когато Европейският съюз и партньорите му подписват споразумения с трети страни, които съдържат клауза за правата на човека, те поемат отговорността международните норми за правата на човека да се спазват и тези клаузи да са реципрочни,

Й.  като има предвид, че на 26 и 27 януари в Брюксел ще се проведе шестият кръг на преговорите за споразумение за партньорство ЕС-Централноамериканската общност,

К.  като има предвид положението на рязко обедняване на Никарагуа през последните две десетилетия,

1.  изразява дълбоко съжаление за начина на провеждане на местните избори на 9 ноември и счита, че изборните резултати нямат никаква демократична легитимност;

2.   изразява съжаление, че обстановката на подозрение за фалшификации в някои общини предизвика демонстрации и сблъсъци между поддръжници на политическите партии, при които бяха наранени хора и съществуващата отпреди дълбока политическа криза се задълбочи;

3.   призовава правителството на Никарагуа да предприеме спешни мерки за смекчаване на създалото се положение и изисква от никарагуанските органи да зачитат труда на организациите за защита на правата на човека;

4.   изразява съжаление за многобройните атаки и преследвания, на които бяха подложени организациите за защита на правата на човека, членовете им, независими журналисти и представители на делегацията на Европейската комисия в Никарагуа през последните няколко месеца от хора, политически сектори и органи, свързани с държавната власт;

5.   изисква от политическите партии да осъдят актовете на насилие, осъществени от техните последователи;

6.   съжалява, че две политически партии не можаха да участват в местните избори и изразява нетърпение по отношение на развитието на демократичното укрепване и управляемост на страната, и в частност по отношение на процесите на включване и активно участие;

7.   настоятелно призовава правителството на Никарагуа и различните държавни органи да зачитат свободата на изразяване и независимостта на съдебната система, като по този начин гарантират запазването на демократичните основи на страната, както и възможно най-скоро Никарагуа да ратифицира Римския статут, създаващ Международния наказателен съд;

8.   приветства със задоволство официалното изявление за пресата на 27-те държави-членки на ЕС от 22 октомври 2008 година, в което се осъждат атаките срещу защитниците на правата на човека и организациите за защита на правата на човека;

9.   призовава в преговорите за споразумение за партньорство между Европейския съюз и Централноамериканските страни на Никарагуа да се припомни, че следва да изпълнява принципа на зачитане на правовата държава, демокрацията и правата на човека, защитавани и насърчавани от Европейския съюз;

10.   призовава правителството на Никарагуа да отмени налагането на санкции за аборт по медицински причини в случаи на опасност за живота на майката;

11.   призовава държавите-членки на ЕС да включат положението в Никарагуа в дневния ред на срещите с никарагуанските органи, както на двустранно, така и на многостранно равнище;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на генералния секретар на Организацията на американските държави, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, на Централноамериканския парламент и на правителството и парламента на република Никарагуа.

Последно осъвременяване: 17 декември 2008 г.Правна информация