Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-0170/2009

Texte depuse :

O-0170/2009 (B7-0010/2010)

Dezbateri :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Voturi :

OJ 10/03/2010 - 26

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
21 decembrie 2009
O-0170/09
ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură de Gabriele Albertini şi Arnaud Danjean, în numele Comisia pentru afaceri externe Comisiei

 Subiect: Tratatul de neproliferare nucleară
 Răspuns 

Perspectiva unei noi proliferări a armelor și materialelor de distrugere în masă (ADM) reprezintă în continuare o amenințare gravă la adresa păcii și securității internaționale. Strategia europeană de securitate (SES), adoptată în 2003, și raportul privind punerea în aplicare a SES, aprobat în decembrie 2008, identifică în mod expres proliferarea ADM ca fiind una din cele mai mari amenințări la adresa păcii, securității și stabilității.

În perspectiva Conferinței de revizuire a Tratatului de neproliferare (TNP), care va avea loc în mai 2010, ar putea Comisia să prezinte activitățile cheie ale UE care intră în sfera sa de competență și care au fost întreprinse pentru:

- a menține și consolida sprijinul pentru TNP și garanțiile acestuia;

- extinde cooperarea cu marile puteri nucleare;

- dezvoltarea unui sistem internațional pentru siguranța și garantarea aprovizionării cu combustibil nuclear (adică o bancă de combustibil nuclear);

- întreprinderea unor acțiuni suplimentare cu privire la dezarmarea nucleară și stabilirea unor zone denuclearizate?  

Care sunt prioritățile Comisiei pe durata Președinției spaniole în ceea ce privește continuarea activităților vizând neproliferarea ADM și dezarmarea? Ce proiecte și inițiative de neproliferare sunt prevăzute și ce credite bugetare au fost alocate pentru acestea?

Cum pune în aplicare UE Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1887 (2009)?

Ce proiecte au fost realizate sau sunt pe cale de a fi realizate în temeiul Instrumentului pentru stabilitate și care sunt bugetele alocate în acest sens?

În ce mod asigură Comisia o abordare coerentă și sinergică a diferitelor instrumente ale UE care pot fi folosite pentru cooperarea cu țările terțe și sprijinirea acestora în domeniul neproliferării? A existat o revizuire a clauzei UE privind ADM? Poate Comisia să realizeze o evaluare a utilizării clauzei respective până în prezent și să precizeze dacă s-a recurs sistematic la aceasta în toate acordurile mixte cu țările terțe?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 5 ianuarie 2010Notă juridică