Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
понеделник, 19 май 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия

19. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
CRE

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания, съгласно член 144 от Правилника за дейността:

Erna Hennicot-Schoepges, Antonio Masip Hidalgo, Jelko Kacin, László Tőkés, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gerard Batten, Слави Бинев, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, Graham Watson, Ewa Tomaszewska, Daniel Strož, Thomas Mann, Magda Kósáné Kovács, Tunne Kelam, Catherine Guy-Quint, Toomas Savi, András Gyürk, Pervenche Berès, Филиз Хакъева Хюсменова и Laima Liucija Andrikienė

Последно осъвременяване: 5 юни 2008 г.Правна информация