Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2145(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0479/2008

Debaty :

PV 17/12/2008 - 14
CRE 17/12/2008 - 14

Głosowanie :

PV 14/01/2009 - 4.5
CRE 14/01/2009 - 4.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0019

Protokół
Środa, 17 grudnia 2008 r. - StrasburgWersja ostateczna

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

14. Sytuacja w zakresie poszanowania praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach (2004-2008) - Europejska przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie poszanowania praw podstawowych w Unii Europejskiej (2004-2008) [2007/2145(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Giusto Catania (A6-0479/2008)

Pytanie ustne (O-0128/2008) zadane przez Gérarda Depreza, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Postępy w zakresie europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS) (B6-0489/2008)

Pytanie ustne (O-0133/2008) zadane przez Gérarda Depreza, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Postępy w zakresie europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS) w 2008 r. (B6-0494/2008)

Giusto Catania przedstawił sprawozdanie.

Gérard Deprez zadał pytania ustne.

Rama Yade (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) udzielili odpowiedzi na pytania ustne.

Głos zabrali: Ignasi Guardans Cambó (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Kinga Gál w imieniu grupy PPE-DE, Martine Roure w imieniu grupy PSE, Alexander Alvaro w imieniu grupy ALDE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Georgiou w imieniu grupy IND/DEM, Koenraad Dillen, niezrzeszony, Stefano Zappalà, Jan Marinus Wiersma i Sophia in 't Veld.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mario Borghezio, Eva-Britt Svensson, Hélène Goudin, Irena Belohorská, Mihael Brejc, Stavros Lambrinidis, Inese Vaidere, Michael Cashman, Armando França, Genowefa Grabowska i Carlos Coelho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Charles Tannock, Marios Matsakis, Kathy Sinnott i Csaba Sógor.

Głos zabrali: Rama Yade, Jacques Barrot i Giusto Catania.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie:

Sprawozdanie Giusto Catania - A6-0479/2008: posiedzenie styczniowe. Projekty rezolucji: posiedzenie w okresie późniejszym.

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2009Informacja prawna