Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2557(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0165/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.20
CRE 02/04/2009 - 9.20
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0213

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

9.20. Ευρωπαϊκή συνείδηση και ολοκληρωτισμός (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 και B6-0171/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0165/2009

(αντικαθιστά τις B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-0170/2009 και B6-0171/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Tunne Kelam, Gunnar Hökmark και Jana Hybášková, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
Annemie Neyts-Uyttebroeck και István Szent-Iványi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański, Inese Vaidere και Mirosław Mariusz Piotrowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
Gisela Kallenbach, Milan Horáček και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0213)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0164/2009 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

- Ο Bogusław Sonik δηλώνει ότι έχει συνυπογράψει επίσης την πρόταση ψηφίσματος B6-0165/2009.

- ο Vytautas Landsbergis προτείνει προφορικές τροπολογίες στις παραγράφους 3 και 4 (κρατούνται).

- ο Tunne Kelam προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 20 (κρατείται).

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου