Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 maj 2009 - StrasbourgSlutlig utgåva

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

14. Frågestund (frågor till rådet)
CRE

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0231/2009).

Fråga 1 (Manuel Medina Ortega): Skydd av den europeiska kulturproduktionen  (H-0205/09).

Jan Kohout (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Manuel Medina Ortega och Paul Rübig.

Fråga 2 (Gay Mitchell): Klimatförändringar  (H-0207/09).

Jan Kohout besvarade frågan samt en följdfråga från Avril Doyle (ersättare för frågeställaren).

Fråga 3 (Avril Doyle): Lissabonfördraget och det tjeckiska ordförandeskapet  (H-0210/09).

Jan Kohout besvarade frågan samt följdfrågor från Avril Doyle, Paul Rübig och Bernd Posselt.

Fråga 4 (Bernd Posselt): Kroatien, Makedonien och Sydösteuropa  (H-0213/09).

Jan Kohout besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

Fråga 5 (Claude Moraes): Skydd för de mest utsatta i den ekonomiska krisen  (H-0215/09).

Jan Kohout besvarade frågan samt följdfrågor från Emine Bozkurt (ersättare för frågeställaren) och Justas Vincas Paleckis.

Fråga 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Europeiska sysselsättningspakten  (H-0217/09).

Jan Kohout besvarade frågan samt en följdfråga från Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 7 (Justas Vincas Paleckis): Hälso- och sjukvård i utlandet  (H-0219/09).

Jan Kohout besvarade frågan samt en följdfråga från Justas Vincas Paleckis.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.

Senaste uppdatering: 20 maj 2009Rättsligt meddelande