Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2502(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0137/2010

Dezbateri :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Voturi :

PV 10/03/2010 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0062

Proces-verbal
Miercuri, 10 martie 2010 - StrasbourgEdiţie definitivă

6. Raportul anual 2008 privind PESC - Punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate şi a politicii de securitate şi apărare comune - Tratatul de neproliferare (dezbatere)
CRE

Raport referitor la Raportul anual al Consiliului către Parlamentul European privind aspectele principale şi opţiunile de bază ale politicii externe şi de securitate comune (PESC) în 2008, prezentat Parlamentului European în temeiul Părţii a II-a secţiunea G subpunctul 43 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 [(2009/2057(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Gabriele Albertini (A7-0023/2010)

Raport referitor la punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate și a politicii de securitate și apărare comune [(2009/2198(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Arnaud Danjean (A7-0026/2010)

Întrebare orală (O-0169/2009) adresată de Gabriele Albertini şi Arnaud Danjean, în numele Comisiei AFET, Consiliului: Tratatul de neproliferare nucleară (B7-0009/2010)

Întrebare orală (O-0170/2009) adresată de Gabriele Albertini şi Arnaud Danjean, în numele Comisiei AFET, Comisiei:Tratatul de neproliferare nucleară (B7-0010/2010)

Gabriele Albertini şi-a prezentat raportul.

Arnaud Danjean şi-a prezentat raportul şi a dezvoltat întrebările orale.

A intervenit Catherine Ashton, (Vicepreşedintă a Comisiei şi Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: Nadezhda Neynsky (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Ioannis Kasoulides, în numele Grupului PPE, Adrian Severin, în numele Grupului S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Franziska Katharina Brantner, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, Catherine Ashton, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Sabine Lösing, Bastiaan Belder, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi şi Ulrike Lunacek.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Maria Eleni Koppa, Norica Nicolai, Paul Nuttall, Cristian Dan Preda, Ioan Mircea Paşcu, Mirosław Piotrowski, Ernst Strasser, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Roberto Gualtieri, Tunne Kelam, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, Libor Rouček, Laima Liucija Andrikienė, Zoran Thaler, Michael Gahler, María Muñiz De Urquiza, Krzysztof Lisek, Proinsias De Rossa şi Andrey Kovatchev.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ágnes Hankiss, Ivo Vajgl, Piotr Borys, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, Andrew Henry William Brons, Andrzej Grzyb, Jelko Kacin, Franz Obermayr şi Miroslav Mikolášik.

Au intervenit: Catherine Ashton, Gabriele Albertini şi Arnaud Danjean.

Propuneri de rezoluţie depuse în temeiul articolului 115 alineatul 5 din Regulamentul de procedură, ca o concluzie la dezbatere:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra et Ioannis Kasoulides, în numele Grupului PPE, referitoare la Tratatul de neproliferare nucleară (B7-0137/2010);

- Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda et Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Tratatul de neproliferare nucleară (B7-0141/2010);

- Roberto Gualtieri, Hannes Swoboda et Adrian Severin, în numele Grupului S&D, referitoare la Tratatul de neproliferare nucleară (B7-0142/2010);

- Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck et Andrew Duff, în numele Grupului ALDE, referitoare la Tratatul de neproliferare (B7-0143/2010);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Cornelis de Jong, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou et Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Tratatul de neproliferare (B7-0144/2010);

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la perspectivele Conferinţei privind Tratatul de neproliferare (B7-0147/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 10.3.2010, punctul 7.10 al PV din 10.3.2010 şi punctul 7.11 al PV din 10.3.2010.

(Şedinţa, suspendată la 11.15 în aşteptarea orei de votare a fost reluată la 12)

Ultima actualizare: 16 aprilie 2010Notă juridică