Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2543(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0151/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0053

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.2. ΕΕ 2020 - Ενέργειες σε συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2010 (ψηφοφορία)

Η συζήτηση έγινε στις 24 Φεβρουαρίου 2010 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.2.2010).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 10 Μαρτίου 2010 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0150/2010, B7-0151/2010, B7-0153/2010, B7-0159/2010, B7-0160/2010 και B7-0165/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0150/2010

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0151/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0151/2010, B7-0153/2010 και B7-0160/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:
Joseph Daul και Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Martin Schulz και Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Guy Verhofstadt, Lena Ek και Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2010)0053)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0159/2010 και B7-0165/2010 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 16 Απριλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου