Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0231(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0334/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0334/2010

Συζήτηση :

PV 16/12/2010 - 3
CRE 16/12/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0487

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

3. Συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης *** (συζήτηση)
CRE

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη θέσπιση των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης (2007 2013) [12818/2010 - C7-0277/2010- 2010/0231(NLE)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας.Εισηγήτρια: Doris Pack (A7-0334/2010)

Η Doris Pack παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marco Scurria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Joanna Senyszyn, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Justas Vincas Paleckis, Liam Aylward και Vilija Blinkevičiūtė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Alajos Mészáros, Silvia Costa, Andreas Mölzer, Piotr Borys και Hella Ranner.

Παρεμβαίνουν οι Ανδρούλλα Βασιλείου και Doris Pack.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2010.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Φεβρουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου