Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2979(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0705/2010

Συζήτηση :

PV 16/12/2010 - 4
CRE 16/12/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0493

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.8. Καλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών ορνίθων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0705/2010, B7-0706/2010, B7-0714/2010 και B7-0720/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0705/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0705/2010, B7-0706/2010, B7-0714/2010 και B7-0720/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Martin Häusling και Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0493)

Τελευταία ενημέρωση: 9 Φεβρουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου