Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2116(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0401/2012

Rozpravy :

PV 11/03/2013 - 19
CRE 11/03/2013 - 19

Hlasování :

PV 12/03/2013 - 10.7
CRE 12/03/2013 - 10.7

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0074

Zápis
Pondělí 11. března 2013 - ŠtrasburkKonečné znění

19. Dopad hospodářské krize na rovnost pohlaví a na práva žen – Odstranění genderových stereotypů v EU – Situace žen v severní Africe (rozprava)
CRE

Zpráva o dopadech hospodářské krize na rovnost mužů a žen a na práva žen [2012/2301(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Zpráva o odstranění genderových stereotypů v EU [2012/2116(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Zpráva o situaci žen v severní Africe [2012/2102(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Kartika Tamara Liotard uvedla zprávu a odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Liisa Jaakonsaari a Paul Rübig. Silvia Costa uvedla zprávu.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Corina Creţu (navrhovatelka výboru DEVE), Gabriele Zimmer (navrhovatelka výboru EMPL), Mariya Gabriel za skupinu PPE, Zita Gurmai za skupinu S&D, Angelika Werthmann za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Mikael Gustafsson za skupinu GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen nezařazená, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn a Andrea Češková.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt a Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Vystoupily: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard a Silvia Costa.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.6 zápisu ze dne 12.3.2013, bod 10.7 zápisu ze dne 12.3.2013 a bod 10.8 zápisu ze dne 12.3.2013.

Poslední aktualizace: 30. dubna 2013Právní upozornění