Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2308(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0350/2013

Predkladané texty :

A7-0350/2013

Rozpravy :

PV 19/11/2013 - 15
CRE 19/11/2013 - 15

Hlasovanie :

PV 20/11/2013 - 8.27
CRE 20/11/2013 - 8.27

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0498

Zápisnica
Utorok, 19. novembra 2013 - ŠtrasburgFinálna verzia

15. Umiestnenie sídiel inštitúcií Európskej únie (rozprava)
CRE

Správa o umiestnení sídiel inštitúcií Európskej únie [2012/2308(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Ashley Fox a Gerald Häfner (A7-0350/2013)

Ashley Fox a Gerald Häfner uviedli svoje správy

Vystúpili títo poslanci: Jan Mulder (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Giles Chichester (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Constance Le Grip v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Stanimir Ilchev v mene skupiny ALDE, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Paulo Rangel, Evelyn Regner, Satu Hassi, Marina Yannakoudakis, Sampo Terho, Constance Le Grip, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Marine Yannakoudakisovej, na ktorú odpovedal Ashley Fox (Marina Yannakoudakis opustila zasadaciu miestnosť), Diane Dodds, Philippe Boulland, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerald Häfner, Catherine Trautmann, Seán Kelly a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Claudio Morganti, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Bruno Gollnisch a Jaroslav Paška.

Vystúpili títo poslanci: Ashley Fox a Gerald Häfner, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Daniel Caspary a Catherine Trautmann.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.27 zápisnice zo dňa 20.11.2013.

Posledná úprava: 27. januára 2014Právne oznámenie