Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0246(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0124/2014

Teksty złożone :

A7-0124/2014

Debaty :

PV 11/03/2014 - 18
CRE 11/03/2014 - 18

Głosowanie :

PV 12/03/2014 - 8.15

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0222

Protokół
Wtorek, 11 marca 2014 r. - StrasburgWersja ostateczna

18. Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, dyrektywę 2011/83/UE i uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Bogusław Liberadzki (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Toine Manders w imieniu grupy ALDE, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster i Anna Hedh.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău i Zofija Mazej Kukovič.

Głos zabrali: Viviane Reding i Hans-Peter Mayer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.15 protokołu z dnia 12.3.2014.

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2014Informacja prawna